2028 ರ ಯಲಬುರ್ಗ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

17-ಮುಧೋಳ

18-ಬಳೂಟಗಿ

19-ಹಿರೇವಂಕಲಕುಂಟಾ

20-ಬೇವೂರ

21-ಚಿಕ್ಕಮ್ಯಾಗೇರಿ

22-ಮಂಗಳೂರ

23-ಇಟಗಿ

24-ತಳಕಲ್ಲ

Pre Survey of Yelburga Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Yelburga Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN BASAVARAJ RAYAREDDI M INC 94330 ACHAR HALAPPA BASAPPA M BJP 77149 17181
2018 GEN ACHAR HALAPPA BASAPPA M BJP 79072 BASAVARAJ RAYAREDDI M INC 65754 13318
2013 GEN BASAVARAJ RAYAREDDI M INC 52388 ACHAR HALAPPA BASAPPA M BJP 35488 16900
2008 GEN ESHANNA GULAGANNAVAR M BJP 59562 BASAVARAJ RAYARADDI M INC 29781 29781
2004 GEN BASAVARAJ RAYAREDDY M INC 49401 ESHANNA GULAGANNAVAR M BJP 43729 5672
1999 GEN SHIVASHARANAPPA GOUDA PATIL M INC 28706 HALAPPA BASAPPA ACHAR M JD(U) 24993 3713
1996 GEN RUDRAGOUDA HUNSIHAL M JD 36245 SHIVASHARANAPPA GOUDA PATIL M INC 33683 2562
1994 GEN BASAVARAJ RAYAREDDY M JD 47215 JAYSHREE SUBHASHACHANDRA PATIL F INC 15347 31868
1989 GEN BASAVARAJ RAYREDDY M JD 37692 SHIVASHARANAPPA GOUDA ADIVEPPA GOUDA PATIL M INC 35271 2421
1985 GEN BASAWARAJ RAYRADDI M JNP 28674 SUBHASCHANDRA BASWALINGANGOUDA PATIL M INC 23439 5235
1983 GEN LINGARAJ SHIVASHANKARA RAO DESAI M INC 23387 SHANKAR RAO KRISHNA RAO DESHPANDE M IND 19339 4048
1978 GEN SHRILINGRAJ SHIVASHANKAR RAO M INC(I) 32453 SHANKARAPPA SIDDAPPA M JNP 14504 17949
1972 GEN PRABHURAJ L. PATIL M INC 24430 A. G. VIRUPAKSHAGOUDA PATIL M NCO 9005 15425
1967 GEN C. GOUDA M INC 24256 VEERABAHADRAPPA M IND 14126 10130
1962 GEN VEERABHADRAPPA IRAPPA M LSS 16104 SHANKARGOUDA BASANGOUDA M INC 14310 1794
1957 GEN ALWANDI SHANKARGOUDA M INC 20548 SIRUR VEERABHADRAPPA M IND 14500 6048

Yelburga Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 112056 111147 223211 177012 79.3 175433 22 46199 1. BASAVARAJ RAYAREDDI
2. ACHAR HALAPPA BASAPPA
3. NOTA
4. KONANAGOUDRA MALLANAGOUDA
5. HARI R
6. HULAGAPPA HIREMANI
7. BALAPPA S VEERAPUR
8. MOULAHUSAIN BULDIYAR
9. SHAMIDSAB YAMANURSAB MULLA
10. SHANKAR RADDY SOMARADDY
11. NIRMALA
12. RAMALINGAPPA H KUKANURU
M
M
-
M
M
M
M
M
M
M
F
M
INC
BJP
NOTA
JD(S)
NCP
BSP
IND
AAAP
IND
IND
IND
RPIB
94330
77149
1565
1038
626
524
502
425
258
235
216
130
53.29
43.59
0.88
0.59
0.35
0.3
0.28
0.24
0.15
0.13
0.12
0.07
2018 12-May-2018 104580 102652 207232 164804 79.53 163157 1647 42428 1. ACHAR HALAPPA BASAPPA
2. BASAVARAJ RAYAREDDI
3. VEERANAGOUDA POLICE PATIL BALLUTAGI
4. ANNADANARAJA AYYANAGOUDA NADAGOUDA
5. RAHAMANSAB S MANGALORE
6. V SADASHIVARAO
7. ALLABHAXI FAKRUDDINSAB KUKANOOR
8. NINGAPPA BALAPPA
9. SHARANABASAPPA KALLAPPA DAANAKAI
10. NAVEEN HOSAPETI
11. ZAKIRHUSAIN HUSAINSAB
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
JAHP
IND
IND
AIMEP
IND
SHS
IND
IND
79072
65754
14591
913
739
617
424
343
288
230
186
48.02
39.93
8.86
0.55
0.45
0.37
0.26
0.21
0.17
0.14
0.11
2013 05-05-2013 92022 87987 180009 136866 76.03% 136729 136+T 1 43143 1. BASAVARAJ RAYARADDY
2. ACHAR HALAPPA BASAPPA
3. G.T.PAMPAPATI
4. NAVEEN KUMAR. E. GULAGANNANAVAR
5. C.H. PATIL
6. NAGARAJ KOLAJI
7. SOMASHEKAR T. M
8. SHIVASHANKARAYYA BALIGERIMATH
9. DURAGAPPA AYYAPPA TALAKERI
10. SIDDAPPA HAKKIGUNI
11. SHIVASHANKAR LINGARAJ DESAI
12. GANIGER MALAKAJAPPA SHIVARUDRAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
BSRCP
KJP
IND
IND
IND
BSP
IND
IND
IND
52388
35488
12040
10640
10212
9888
2018
1233
810
793
718
501
38.32%
25.95%
8.81%
7.78%
7.47%
7.23%
1.48%
0.9%
0.59%
0.58%
0.53%
0.37%
2008 16-05-2008 80441 79158 159599 106017 66.42% 105969 48+T 5 53582 1. ESHANNA GULAGANNAVAR
2. BASAVARAJ RAYARADDI
3. AMARAGUNDAPPA ADAPPA METI
4. SHIVAPPA BASAPPA RAMPUR
5. SHANKARGOUDA TIMMANAGOUDA MALIPATIL
6. RUDRAPPA RAMAPPA BHANDARI
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
IND
BSP
IND
59562
29781
9482
3216
2195
1733
56.21%
28.1%
8.95%
3.03%
2.07%
1.64%
2004 20-04-2004 80145 81121 161266 104489 64.79% 104448 41+T 6 56777 1. ESHANNA GULAGANNAVAR
2. CHANNA BASANGOUDA HALAGIN GOUDA POLICE PATEL
3. BASAVARAJ RAYAREDDY
4. MANJUNATH SORUTUR
M
M
M
M
BJP
JD(S)
INC
KNDP
43729
7820
49401
3498
41.85%
7.48%
47.27%
3.34%
1999 05-09-1999 69125 69498 138623 88257 63.67% 82074 6183+T 1 50366 1. SHIVASHARANAPPA GOUDA PATIL
2. HALAPPA BASAPPA ACHAR
3. ESHANNA LAKKAPPA GULAGANNAVAR
4. VEERANAGOUDA SHIVASHANTAGOWDA POLICE PATIL
M
M
M
M
INC
JD(U)
BJP
JD(S)
28706
24993
17016
11359
34.98%
30.45%
20.73%
13.84%
1994 26-11-1994 62135 63469 125604 81164 64.62% 78496 2668 44440 1. BASAVARAJ RAYAREDDY
2. JAYSHREE SUBHASHACHANDRA PATIL
3. SRIPADAPPA NEELAPPA ADHIKARI
4. BHEEMASHAPPA BALAPPA HALLI
5. SHIVANAGOUDA BANAPPA GOUDRA
6. AMRUTAPPA SIDRAMAPPA DESAI
7. JAGANNATH RAO RAGHVENDRA RAO PADAKI
8. SHIVAYYA ANDANAYYA
M
F
M
M
M
M
M
M
JD
INC
IND
IND
CPM
BJP
KCVP
IND
47215
15347
10170
2327
1411
1341
429
256
60.15%
19.55%
12.96%
2.96%
1.80%
1.71%
0.55%
0.33%
1989 24-11-1989 57409 59052 116461 78537 67.44% 74451 4086 37924 1. BASAVARAJ RAYREDDY
2. SHIVASHARANAPPA GOUDA ADIVEPPA GOUDA PATIL
3. M. S. PATIL
M
M
M
JD
INC
JNP(JP)
37692
35271
1488
50.63%
47.37%
2.00%
1985 03-05-1985 45260 47478 92738 54815 59.11% 53554 1261 37923 1. BASAWARAJ RAYRADDI
2. SUBHASCHANDRA BASWALINGANGOUDA PATIL
3. ASHOK SIDDAPPA MENSINKAI
4. SHRINIVAS VENTAKESH VAIDYA
M
M
M
M
JNP
INC
IND
IND
28674
23439
816
625
53.54%
43.77%
1.52%
1.17%
1983 01-05-1983 42042 44750 86792 45715 52.67% 43640 2075 41077 1. LINGARAJ SHIVASHANKARA RAO DESAI
2. SHANKAR RAO KRISHNA RAO DESHPANDE
3. SHIVASHANKAR PATIL ALWAWANDI
M
M
M
INC
IND
IND
23387
19339
914
53.59%
44.31%
2.09%
1978 25-02-1978 38889 42543 81432 53190 65.32% 51055 2135 28242 1. SHRILINGRAJ SHIVASHANKAR RAO
2. SHANKARAPPA SIDDAPPA
3. DESAI P.K.
4. SHRIPADAPPA NEELAPPA
5. CHANNABASAPPA HONNAPPA
M
M
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
IND
IND
32453
14504
1942
1708
448
63.56%
28.41%
3.80%
3.35%
0.88%
1972 05-03-1972 37550 38287 75837 36504 48.13% 34825 1679 39333 1. PRABHURAJ L. PATIL
2. A. G. VIRUPAKSHAGOUDA PATIL
3. AJJAYYASWAMY RUDRAYYA
4. SHANKARAPPA BANGARSHETTAR
M
M
M
M
INC
NCO
IND
BJS
24430
9005
970
420
70.15%
25.86%
2.79%
1.21%
1967 21-02-1967 67607 42114 62.29% 39174 2940 25493 1. C. GOUDA
2. VEERABAHADRAPPA
3. A. KHAJI
M
M
M
INC
IND
IND
24256
14126
792
61.92%
36.06%
2.02%
1962 19-02-1962 63708 32938 51.70% 30414 2524 30770 1. VEERABHADRAPPA IRAPPA
2. SHANKARGOUDA BASANGOUDA
M
M
LSS
INC
16104
14310
52.95%
47.05%
1957 25-02-1957 56328 35048 62.22% 35048 21280 1. ALWANDI SHANKARGOUDA
2. SIRUR VEERABHADRAPPA
M
M
INC
IND
20548
14500
58.63%
41.37%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.