2028 ರ ಉಡುಪಿ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

1-ಪೆರ್ಡೂರು(ಹಿರಿಯಡ್ಕ)

2-ಬಡಗಬೆಟ್ಟು

3-ಉದ್ಯಾವರ

4-ತೋನ್ಸೆ (ಕಲ್ಯಾಣಪುರ)

Pre Survey of Udupi Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Udupi Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN YASHPAL A SUVARNA M BJP 97079 PRASADRAJ KANCHAN M INC 64303 32776
2018 GEN K RAGHUPATHI BHAT M BJP 84946 PRAMOD MADHWARAJ M INC 72902 12044
2013 GEN PRAMOD MADHWARAJ M INC 86868 B. SUDHAKAR SHETTY M BJP 47344 39524
2008 GEN K. RAGHUPATHY BHAT M BJP 58920 PRAMOD MADHWARAJ M INC 56441 2479
2004 GEN RAGHUPATI BHAT K M BJP 36341 SABHAPATI U.R M INC 34808 1533
1999 GEN SABHAPATHI U.R M INC 41018 B SUDHAKAR SHETTY M BJP 40308 710
1994 GEN U.R. SABHAPATHI M KCP 29649 MANORAMA MADHWARAJ F INC 24831 4818
1989 GEN M. MANORAMA MADWARAJ F INC 29490 U. R. SABHAPATHI M IND 28705 785
1985 GEN M. MANORAMA MADHWARAJ F INC 38162 V. S. ACHARYA M BJP 22221 15941
1983 GEN V. S. ACHARYA M BJP 26385 M. MANORAMA MADHAVARAJ F INC 23146 3239
1978 GEN M. MONARAMA MADHWARAJ F INC(I) 30899 SHRIDHARA M. KALMADY M JNP 22819 8080
1972 GEN MANORAMA MADHVARAJ F INC 26020 V. S. ACHARYA M BJS 11076 14944
1967 GEN S. K. AMIN M INC 11737 U.S. NAYAK M PSP 10611 1126
1962 GEN M. MADHVARAJA M INC 17511 UPENDRA NAYAK M PSP 8003 9508
1957 GEN NAYAK UPENDRA M PSP 17598 ACHAR P. V. M INC 13291 4307

Udupi Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 104838 112148 216989 166659 76.81 164744 617 50330 1. YASHPAL A SUVARNA
2. PRASADRAJ KANCHAN
3. NOTA
4. NITHIN V POOJARY
5. DAKSHATH R SHETTY
6. PRABHAKAR POOJARI
7. SHEKAR HAVANJE
8. RAMDAS BHAT
M
M
-
M
M
M
M
M
BJP
INC
NOTA
UPJP
JD(S)
AAAP
RPIK
KRS
97079
64303
1316
1119
845
640
435
323
58.46
38.72
0.79
0.67
0.51
0.39
0.26
0.19
2018 12-May-2018 100541 106913 207458 162592 78.37 161316 1276 44866 1. K RAGHUPATHI BHAT
2. PRAMOD MADHWARAJ
3. BIRTHI GANGANDHAR BHANDARY
4. MADHUKARA MUDRADI
5. Y S VISHWANATH
6. SUDHEER KANCHAN
7. MAHESHA THADEKALLU
8. SHEKAR HAVANJE
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
SHS
AIMEP
IND
IND
BRPP
84946
72902
1361
605
401
394
386
321
52.31
44.89
0.84
0.37
0.25
0.24
0.24
0.20
2013 05-05-2013 87535 93344 181949 139037 76.41% 138983 51+T 3 42912 1. PRAMOD MADHWARAJ
2. B. SUDHAKAR SHETTY
3. ALEVOOR YOGEESH ACHARYA
4. BARKUR SATISH POOJARY
5. MANJUNATH. V.
6. THUKARAM KOTIAN
7. NASIR HUSSAIN
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
IND
JD(S)
BSP
IND
IND
86868
47344
1472
1017
986
498
245
62.75%
34.2%
1.06%
0.73%
0.71%
0.36%
0.18%
2008 16-05-2008 76517 82256 158773 117818 74.20% 117804 14+T 9 40955 1. K. RAGHUPATHY BHAT
2. PRAMOD MADHWARAJ
3. ZAKIR HUSSAIN
M
M
M
BJP
INC
BSP
58920
56441
2443
50.02%
47.91%
2.07%
2004 26-04-2004 67966 71876 139842 93416 66.80% 93384 32 46426 1. BALARAJ MK
2. NITHYANANDA VOLAKADU
3. GANESH ACHARYA A
4. RAGHUPATI BHAT K
5. SUDHAKARA SHETTY B
6. SABHAPATI UR
M
M
M
M
M
M
IND
IND
KNDP
BJP
IND
INC
694
461
2447
36341
18633
34808
0.74%
0.49%
2.61%
38.90%
19.94%
37.26%
1999 11-09-1999 65318 67850 133168 85507 64.21% 83701 1806+T 11 47661 1. SABHAPATHI UR
2. B SUDHAKAR SHETTY
3. SUNDRA
4. PHILOMENA D SILVA
5. NITHYANANDA
6. MOHAMMED RAFIQ
7. SUDHAKAR SHETTY
M
M
M
F
M
M
M
INC
BJP
BSP
JD(S)
IND
IND
IND
41018
40308
1040
587
345
235
168
49.01%
48.16%
1.24%
0.70%
0.41%
0.28%
0.20%
1994 26-11-1994 59612 59938 119550 79002 66.08% 78469 533 40548 1. U.R. SABHAPATHI
2. MANORAMA MADHWARAJ
3. DR. V.S. ACHARYA
4. DHANRAJ
5. VASU KANCHAN
6. C. BHASKAR
7. SHYAMA SHERIGAR PUTTIGE
M
F
M
M
M
M
M
KCP
INC
BJP
JD
IND
IND
IND
29649
24831
22087
1430
252
133
87
37.78%
31.64%
28.15%
1.82%
0.32%
0.17%
0.11%
1989 24-11-1989 55877 58571 114448 78991 69.02% 75524 3467 35457 1. M. MANORAMA MADWARAJ
2. U. R. SABHAPATHI
3. M. SOMASHEKHARA BHAT
4. GANGADHAR SALIAN
5. THARANATHA SHETTY
6. K. VASANTHA NAYAK
F
M
M
M
M
M
INC
IND
BJP
JD
JNP(JP)
IND
29490
28705
12824
3859
457
189
39.05%
38.01%
16.98%
5.11%
0.61%
0.25%
1985 03-05-1985 42649 46049 88698 61013 68.79% 60642 371 27685 1. M. MANORAMA MADHWARAJ
2. V. S. ACHARYA
3. SARA S. AMIN
F
M
F
INC
BJP
IND
38162
22221
259
62.93%
36.64%
0.43%
1983 01-05-1983 36183 40994 77177 54066 70.05% 53515 551 23111 1. V. S. ACHARYA
2. M. MANORAMA MADHAVARAJ
3. B. P. BHASKAR
4. BALAGATTA RAMACHANDRA BHAT
M
F
M
M
BJP
INC
JNP
IND
26385
23146
3137
847
49.30%
43.25%
5.86%
1.58%
1978 25-02-1978 33845 38631 72476 56378 77.79% 55593 785 16098 1. M. MONARAMA MADHWARAJ
2. SHRIDHARA M. KALMADY
3. B. SOORAPPA HEGDE
4. YASHODA S. ARUNMUGHAM
5. SEVANTHI V. SHETTY
F
M
M
F
M
INC(I)
JNP
INC
IND
IND
30899
22819
1123
650
102
55.58%
41.05%
2.02%
1.17%
0.18%
1972 05-03-1972 27348 32385 59733 45469 76.12% 44485 984 14264 1. MANORAMA MADHVARAI
2. V. S. ACHARYA
3. SURENDRANATH MALPE
4. SRIDHAR M. KALMADY
5. PERODY VITTAL SHETTY
6. GOVINDA SHETTY
M
M
M
M
M
M
INC
BJS
IND
IND
IND
SOP
26020
11076
3536
2531
919
403
58.49%
24.90%
7.95%
5.69%
2.07%
0.91%
1967 21-02-1967 50976 37561 73.68% 35192 2369 13415 1. S. K. AMIN
2. U.S. NAYAK
3. K. M. SUVARNA
4. P. S. BHAT
5. K. LAKSHMINARAYANABHAT
6. S. RAI
M
M
M
M
M
M
INC
PSP
IND
SWA
IND
IND
11737
10611
8418
2350
1414
662
33.35%
30.15%
23.92%
6.68%
4.02%
1.88%
1962 19-02-1962 46841 33986 72.56% 32683 1303 12855 1. M. MADHVARAJA
2. UPENDRA NAYAK
3. K. DASA SERIGARA
4. DEVAPRASADA SETTY
M
M
M
M
INC
PSP
CPI
JS
17511
8003
5395
1774
53.58%
24.49%
16.51%
5.43%
1957 25-02-1957 44585 30889 69.28% 30889 13696 1. NAYAK UPENDRA
2. ACHAR P. V.
M
M
PSP
INC
17598
13291
56.97%
43.03%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.