2028 ರ ತುರುವೇಕೆರೆ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT


2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

28-ಬಾಣಸಂದ್ರ

29-ಬೆನಕನಕೆರೆ(ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ)

30-ಆದಿತ್ಯಪಟ್ಟಣ(ದಂಡಿನಶಿವರ)

31-ಮಾಯಸಂದ್ರ

32-ಮುನಿಯೂರುPre Survey of Turuvekere Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Turuvekere Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN M.T.KRISHNAPPA M JDS 68163 MASALA JAYARAM M BJP 58240 9923
2018 GEN MASALA JAYARAM M BJP 60710 M.T.KRISHNAPPA M JDS 58661 2049
2013 GEN M.T.KRISHNAPPA M JD(S) 66089 MASALA JAYARAM M KJP 57164 8925
2008 GEN JAGGESH M INC 47849 M.D. LAKSHMINARAYANA M BJP 38323 9526
2004 GEN KRISHNAPPA M T M JD(S) 39934 LAKSHMI NARAYANA M D M BJP 30776 9158
1999 GEN M.D. LAKSHMINARAYANA M BJP 38122 M.T. KRISHNAPPA M IND 22790 15332
1994 GEN H.B. NANJEGOWDA M JD 44384 M.D. LAKSHMINARAYANA M BJP 29780 14604
1989 GEN S. RUDRAPPA M INC 43803 H. B. NANJEGOWDA M JNP(JP) 15586 28217
1985 GEN K. H. RAMAKRISHNAIAH M JNP 35272 B.BYRAPPAJI M INC 30788 4484
1983 GEN BHYRAPPAJI M INC 33110 K. B. RAMAKRISHNAIAH M IND 16423 16687
1978 GEN K.H.RAMAKRISHNAIAH M INC(I) 23270 D.M. NANJAPPA M JNP 20747 2523
1972 GEN B. BHYRAPPAJI M INC 30990 T. SIVANNA M NCO 16157 14833
1967 GEN M. N. RAMANNA M INC 18022 B. BYRAPPAJI M PSP 17065 957
1962 GEN B. HUTCHEGOWDA M PSP 18695 T. SUBRAMANYA M INC 15615 3080
1957 GEN T. SUBRAMANYA M INC 19313 D. SHIVANNAGOWDA M PSP 12010 7303

Turuvekere Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 90996 91719 182717 160443 87.81 159750 108 22274 1. M T KRISHNAPPA
2. MASALA JAYARAM
3. BML KANTHRAJ
4. JAYARAM G C
5. BHARATH S
6. NOTA
7. NARAYANA
8. KAPANIGOWDA
9. HATTAIAH N
10. RAM PRASAD
11. M C SRINIVAS
12. H B PUTTAPPA
M
M
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
JD(S)
BJP
INC
AAAP
UPJP
NOTA
IND
IND
RPIB
KRS
BSP
BBKD
68163
58240
30536
1018
724
588
245
225
202
176
136
85
42.51
36.32
19.04
0.63
0.45
0.37
0.15
0.14
0.13
0.11
0.08
0.05
2018 12-May-2018 90867 90335 181202 153591 84.76 152585 1006 27611 1. JAYARAM A S
2. M T KRISHNAPPA
3. RANGAPPA T CHOWDRI
4. M.NARAYAN GOWDA
5. M D RAMESH
6. H L SANJEEVAIAH
7. KAPANIGOWDA
8. RAGHAVENDRA M J LAD
9. KRISHNAPPA
10. G S BASAVALINGAIAH
11. RAMESH B M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
JD(S)
INC
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
60710
58661
24584
4566
2148
613
393
279
238
198
195
39.54
38.21
16.01
2.97
1.40
0.40
0.26
0.18
0.16
0.13
0.13
2013 05-05-2013 87998 88019 176022 140120 79.60% 140074 46+T 4 35902 1. M.T.KRISHNAPPA
2. MASALA JAYARAM
3. GEETHA RAJANNA
4. B.K.SOMASHEKARA
5. SHIVAKUMAR
6. RAJASHEKARA
7. M. T. KRISHNAPPA
8. CHETHAN RANGANATH
9. H.MAHESHA
10. D.G.GOPALAIAH
11. D.K.THIMMEGOWDA
12. N.C.PRAKASH
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
KJP
INC
BJP
IND
BSRCP
IND
IND
IND
BSP
IND
IND
66089
57164
7513
3542
1121
1068
851
743
722
472
399
390
47.18%
40.81%
5.36%
2.53%
0.8%
0.76%
0.61%
0.53%
0.52%
0.34%
0.28%
0.28%
2008 10-05-2008 82139 81492 163631 127717 78.05% 127639 78 35914 1. JAGGESH
2. M.D. LAKSHMINARAYANA
3. M.T. KRISHNAPPA
4. M.R. RAJASHEKAR
5. D.S. UMESH
6. G.S.BASAVALINGAIAH
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
IND
BSP
SUP
47849
38323
35459
2798
1624
1586
37.49%
30.02%
27.78%
2.19%
1.27%
1.24%
2004 20-04-2004 69753 69293 139046 102699 73.85% 102537 162+T 6 36347 1. SIDDABASAPPA M B
2. VISHESHWARAIAH M
3. KRISHNAPPA
4. JAGGESH
5. KRISHNAPPA M T
6. LAKSHMI NARAYANA M D
M
M
M
M
M
M
KNDP
JP
IND
INC
JD(S)
BJP
904
2095
819
28009
39934
30776
0.88%
2.03%
0.79%
27.27%
38.88%
29.96%
1999 05-09-1999 63212 62950 126162 98029 77.70% 94219 3810+T 5 28133 1. M.D. LAKSHMINARAYANA
2. M.T. KRISHNAPPA
3. S. RUDRAPPA
4. H.B, NANJEGOWDA
5. K.H. HANUMANTHE GOWDA
6. H.M. SIDDANANJAPPA
7. K. VENKATARAMAIAH
M
M
M
M
M
M
M
BJP
IND
INC
JD(S)
IND
IND
IND
38122
22790
12650
7304
7274
5849
230
40.46%
24.19%
13.43%
7.75%
7.72%
6.21%
0.24%
1994 26-11-1994 61753 60650 122403 95911 78.36% 94404 1507 26492 1. H.B. NANJEGOWDA
2. M.D. LAKSHMINARAYANA
3. M.T. KRISHNAPPA
4. T. SHIVANNA
5. KRISHNAMURTHY
6. KEMPEGOWDA
7. NINGAPPA
8. GOVINDARAJU
M
M
M
M
M
M
M
M
JD
BJP
INC
KCP
SP
IND
IND
IND
44384
29780
18062
1219
423
198
186
152
47.01%
31.55%
19.13%
1.29%
0.45%
0.21%
0.20%
0.16%
1989 24-11-1989 56789 55241 112030 85101 75.96% 80848 4253 26929 1. S. RUDRAPPA
2. H. B. NANJEGOWDA
3. K. H. RAMAKRISHNAIAH
4. G. B. KUMARASWAMY
5. CHANDRAIAH
6. P. BOMMEGOWDA
7. N. PRAKASH
8. P. NANJAPPA
9. NINGAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JNP(JP)
JD
BJP
IND
IND
IND
IND
IND
43803
15586
10308
9696
582
329
209
180
155
54.18%
19.28%
12.75%
11.99%
0.72%
0.41%
0.26%
0.22%
0.19%
1985 03-05-1985 46747 44251 90998 69593 76.48% 68737 856 21405 1. K. H. RAMAKRISHNAIAH
2. B.BYRAPPAJI
3. M. S. SHANTHAKUMAR
4. BOMMEGOWDA
5. NINGAPPA
6. H. R. SHIVASHE KAREGOWDA
M
M
M
M
M
M
JNP
INC
BJP
IND
IND
IND
35272
30788
1392
781
333
171
51.31%
44.79%
2.03%
1.14%
0.48%
0.25%
1983 01-05-1983 40995 39779 80774 62113 76.90% 61238 875 18661 1. BHYRAPPAJI
2. K. B. RAMAKRISHNAIAH
3. M. S. SHANTHAKUMAR
4. H. A. RAMAIAH
5. T. M. JAYADEVAPPA
6. HUTVHEGOWDA
M
M
M
M
M
M
INC
IND
BJP
JNP
IND
IND
33110
16423
7603
3878
130
94
54.07%
26.82%
12.42%
6.33%
0.21%
0.15%
1978 25-02-1978 37534 36675 74209 60299 81.26% 59265 1034 13910 1. K.H.RAMAKRISHNAIAH
2. D.M. NANJAPPA
3. B.BHYRAPPAJI
4. K.N.N.MURTHY
M
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
IND
23270
20747
14550
698
39.26%
35.01%
24.55%
1.18%
1972 05-03-1972 34866 32718 67584 49411 73.11% 48288 1123 18173 1. B. BHYRAPPAJI
2. T. SIVANNA
3. B. SEETHARAMAIAH
M
M
M
INC
NCO
SWA
30990
16157
1141
64.18%
33.46%
2.36%
1967 21-02-1967 56889 40955 71.99% 38917 2038 15934 1. M. N. RAMANNA
2. B. BYRAPPAJI
3. D. SHIVANAGOWDA
M
M
M
INC
PSP
IND
18022
17065
3830
46.31%
43.85%
9.84%
1962 19-02-1962 49618 36110 72.78% 34310 1800 13508 1. B. HUTCHEGOWDA
2. T. SUBRAMANYA
M
M
PSP
INC
18695
15615
54.49%
45.51%
1957 25-02-1957 44593 31323 70.24% 31323 13270 1. T. SUBRAMANYA
2. D. SHIVANNAGOWDA
M
M
INC
PSP
19313
12010
61.66%
38.34%


ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.