2028 ರ ತಿಪಟೂರು
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT


2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

23-ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ

24-ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ (ಹುಚ್ಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ)

25-ಕಿಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ

26-ಈಚನೂರು (ರಂಗಾಪುರ)

27-ನೊಣವಿನಕೆರೆPre Survey of Tiptur Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Tiptur Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN K SHADAKSHARI M INC 71999 B.C. NAGESH M BJP 54347 17652
2018 GEN B.C. NAGESH M BJP 61383 K. SHADAKSHARI M INC 35820 25563
2013 GEN KSHADAKSHARI M INC 56817 B.C.NAGESH M BJP 45215 11602
2008 GEN B.C. NAGESH M BJP 46034 K. SHADAKSHARI M INC 39168 6866
2004 GEN NANJAMARI B M JD(S) 46996 SHADAKSHARI K M INC 30173 16823
1999 GEN K. SHADAKSHARI M INC 46489 B. NANJAMARI M BJP 43742 2747
1994 GEN B. NANJAMARI M BJP 43769 ANNAPURNAMMA MANJUNATH F INC 27708 16061
1989 GEN T. M. MANJUNATH M INC 61052 B. S. CHANDRASHEKARAIAH M JD 12783 48269
1985 GEN B. S. CHANDRASHEKARAIH M JNP 36594 T. M. MANJUNATH M INC 33857 2737
1983 GEN S. P. GANGADHARAPPA M INC 32087 V. L. SIVAPPA M IND 19064 13023
1978 GEN V.L. SHIVAPPA M INC(I) 28339 M.R.RAMANNA M JNP 26511 1828
1972 GEN T. M. MANJUNATH M NCO 33192 V. L. SIVAPPA M INC 15287 17905
1967 GEN M. S. NEELAKANTASWAMY M INC 19056 V. L. SHIVAPPA M IND 11699 7357
1962 GEN K. P. REVANNASIDDAPPA M PSP 17754 M. S. NEELAKANTASWAMY M INC 13484 4270
1957 GEN K. P. REVANNASIDDAPPA M PSP 16063 T. G. THIMMEGOWDA M INC 12026 4037

Tiptur Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 89553 94780 184334 156179 84.73 155434 113 28155 1. K SHADAKSHARI
2. B C NAGESH
3. K T SHANTHAKUMARA
4. T S CHANDRASHEKHAR
5. NOTA
6. GIRISH S B
7. T N KUMARASWAMY
8. ARUN LINGA
9. M RAVI
10. GANGADHARAIAH K S
11. B N VIJAYAKUMAR
12. R M MALLIKARJUNASWAMY
13. ANANTHASHAYANA A T
M
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
AAAP
NOTA
UPJP
IND
KDP
IND
KRS
IND
BBKD
IND
71999
54347
26014
640
635
506
468
424
261
257
256
132
130
46.13
34.82
16.67
0.41
0.41
0.32
0.3
0.27
0.17
0.16
0.16
0.08
0.08
2018 12-May-2018 88964 92528 181513 151765 83.61 150715 1050 29748 1. B.C. NAGESH
2. K. SHADAKSHARI
3. LOKESHWARA
4. K.T. SHANTHAKUMAR
5. G. NARAYAN
6. B. NANJAMARI
7. T N KUMARASWAMY
8. MYLARI .M.
9. M. RAMESHA
10. T. SHIVANAG
11. DR. S. SHOBHA
12. ANANTHASHAYANA .A.T.
13. SANTHOSH BHYRATAE
14. R S RAJASHEKHAR
15. N.L. MALLESH (MALLI)
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
IND
IND
IND
IND
IND
AIMEP
IND
IND
IND
SHS
IND
IND
61383
35820
17027
13506
8689
6212
3018
2348
660
501
425
335
306
272
213
40.50
23.63
11.23
8.91
5.73
4.10
1.99
1.55
0.44
0.33
0.28
0.22
0.20
0.18
0.14
2013 05-05-2013 84930 86561 171491 140375 81.85% 140253 122 31116 1. K.SHADAKSHARI
2. B.C.NAGESH
3. LOKESHWARA
4. M.LINGARAJU
5. VEERABHADRAIAH M.C.
6. ABDULWAKEEL
7. SUDHARSHAN K.G
8. H.L.MOHANKUMAR
9. L.P.YADUNANDANA
10. LINGADAHALLI RAJASHEKARA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
KJP
JD(S)
IND
BSP
BSRCP
IND
IND
IND
56817
45215
28667
6104
880
847
504
450
415
354
40.51%
32.24%
20.44%
4.35%
0.63%
0.6%
0.36%
0.32%
0.3%
0.25%
2008 10-05-2008 78220 77591 155811 121542 78.00% 121433 109+T 1 34269 1. B.C. NAGESH
2. K. SHADAKSHARI
3. B. NANJAMARI
4. M. LINGARAJU
5. ANANDARAVI. N.R.
6. G.B.LOKESH
7. H.C. CHANDRAKANTHA
8. DEVENDREGOWDA.L
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
BSP
IND
IND
IND
IND
46034
39168
18943
8021
6749
1383
587
548
37.91%
32.25%
15.6%
6.61%
5.56%
1.14%
0.48%
0.45%
2004 20-04-2004 71702 71729 143431 104860 73.10% 104799 61 38571 1. LOKESH G B
2. NANJAMARI B
3. SHADAKSHARI K
4. LINGARAJU
5. NAGESH B C
M
M
M
M
M
USYP
JD(S)
INC
JP
BJP
1405
46996
30173
2478
23747
1.33%
44.81%
28.77%
2.36%
22.64%
1999 05-09-1999 63842 63716 127558 97740 76.62% 94339 3401+T 5 29818 1. K. SHADAKSHARI
2. B. NANJAMARI
3. M. RENUKARYA
4. BASAVARAJU
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
IND
46489
43742
3276
832
49.28%
46.37%
3.47%
0.88%
1994 26-11-1994 64033 61983 126016 94325 74.85% 92915 1410 31691 1. B. NANJAMARI
2. ANNAPURNAMMA MANJUNATH
3. V.L. SHIVAPPA
4. ANNADANAIAH
5. G.K. BASAVARAJU
6. B.S. DEVARAJU
7. ANANTHASHAYANA A.T.
8. M. NARAYANASWAMY
9. T.D. NARASIMHAMURTHY
10. H.G. VENKATESH
11. K.N. RAMANNA
12. A.V. RAMAKRISHNAIAH
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD
KCP
IND
KRS
IND
IND
IND
IND
IND
IND
43769
27708
14077
4946
871
723
323
127
107
93
86
85
47.11%
29.82%
15.15%
5.32%
0.94%
0.78%
0.35%
0.14%
0.12%
0.10%
0.09%
0.09%
1989 24-11-1989 61683 58951 120634 91832 76.12% 88705 3127 28802 1. T. M. MANJUNATH
2. B. S. CHANDRASHEKARAIAH
3. KAA. BORAPPA
4. M. RENUKARYA
5. DEVARRAJU
6. T. D. NARASIMHA MURTHY
7. H. R. VISWANATH
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD
BJP
JNP(JP)
KRS
IND
IND
61052
12783
7579
6233
813
166
79
68.83%
14.41%
8.54%
7.03%
0.92%
0.19%
0.09%
1985 03-05-1985 49444 44635 94079 72658 77.23% 71423 1235 21421 1. B. S. CHANDRASHEKARAIH
2. T. M. MANJUNATH
3. K. NAGARAJ
4. K. R. SIDDARAMANNA
M
M
M
M
JNP
INC
IND
BJP
36594
33857
606
366
51.24%
47.40%
0.85%
0.51%
1983 01-05-1983 43729 41511 85240 61718 72.40% 60593 1125 23522 1. S. P. GANGADHARAPPA
2. V. L. SIVAPPA
3. B. SIDDARAMAIAH
4. K. P. REVENASIDDAPPA
5. B. SHIVAKUMAR
6. V. G. CHATHRAPATHI
7. N. C. RAMESH
8. H. R. VISWANATHA
9. KARIYAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
IND
BJP
LKD
IND
JNP
IND
IND
IND
32087
19064
3369
2354
1532
1232
563
258
134
52.95%
31.46%
5.56%
3.88%
2.53%
2.03%
0.93%
0.43%
0.22%
1978 25-02-1978 39415 37227 76642 62169 81.12% 61037 1132 14473 1. V.L. SHIVAPPA
2. M.R.RAMANNA
3. P.CHOUDRI SHANKAR
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
28339
26511
6187
46.43%
43.43%
10.14%
1972 05-03-1972 40619 37959 78578 55646 70.82% 54262 1384 22932 1. T. M. MANJUNATH
2. V. L. SIVAPPA
3. CHOWDRI SHANKAR
4. KAA BORAPA
5. K. P. REVANASIDDAPPA
6. P. C. SHIVANANJAPPA
M
M
M
M
M
M
NCO
INC
IND
BJS
IND
SOP
33192
15287
3295
1654
513
321
61.17%
28.17%
6.07%
3.05%
0.95%
0.59%
1967 21-02-1967 62812 43995 70.04% 41165 2830 18817 1. M. S. NEELAKANTASWAMY
2. V. L. SHIVAPPA
3. K. P. REVANNASIDDAPPA
4. T. T. GOWDA
M
M
M
M
INC
IND
PSP
IND
19056
11699
6991
3419
46.29%
28.42%
16.98%
8.31%
1962 19-02-1962 55951 32698 58.44% 31238 1460 23253 1. K. P. REVANNASIDDAPPA
2. M. S. NEELAKANTASWAMY
M
M
PSP
INC
17754
13484
56.83%
43.17%
1957 25-02-1957 48638 28089 57.75% 28089 20549 1. K. P. REVANNASIDDAPPA
2. T. G. THIMMEGOWDA
M
M
PSP
INC
16063
12026
57.19%
42.81%


ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.