2028 ರ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

12-ಕೋಣಂದೂರು(ಆರಗ)

13-ಮೇಲಿನಕುರುವಳ್ಳಿ(ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ)

14-ಲಿಂಗಾಪುರ

15-ಸುರಳಿ ಬಾಳೆಬೈಲು(ಮೇಗರವಳ್ಳಿ)

Pre Survey of Tirthahalli Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Tirthahalli Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN ARAGA JNANENDRA M BJP 84563 KIMMANE RATNAKAR M INC 72322 12241
2018 GEN ARAGA JNANENDRA M BJP 67527 KIMMANE RATHNAKAR M INC 45572 21955
2013 GEN KIMMANE RATNAKAR M INC 37160 R. M. MANJUNATHA GOWDA M KJP 35817 1343
2008 GEN KIMMANE RATHNAKAR M INC 57932 ARAGA JNANENDRA M BJP 54106 3826
2004 GEN ARAGA JNANENDRA M BJP 47843 KIMMANE RATHNAKARA M INC 46468 1375
1999 GEN ARAGA JNANENDRA M BJP 33778 KIMMANE RATHNAKAR M JD(S) 29676 4102
1994 GEN ARAGA JNANENDRA M BJP 31440 D.B. CHANDRE GOWDA M JD 28488 2952
1989 GEN D. B. CHANDREGOWDA M JD 31671 KADIDAL DIWAKARA M INC 28526 3145
1985 GEN PATAMAKKI RATHNAKARA M INC 29322 D. B. CHANDREGOWDA M JNP 29248 74
1983 GEN D. B. CHANDRE GOWDA M JNP 21442 KADDIDAL DIWAKAR M INC 19071 2371
1978 GEN KADILAL DIVAKARA M INC(I) 32798 KONANDUR LINGAPPA M JNP 14938 17860
1972 GEN KONANDURLINGAPPA M SOP 15425 K. T. DANAMMA F INC 12859 2566
1967 GEN G. G. SHANTHAVERI M SSP 21963 B. S. VISWANATH M INC 16262 5701
1962 GEN S. GOPALA GOWDA M SOC 18649 K. T. DANAMMA F INC 6085 12564
1957 GEN A. R. BADRI NARAYAN M INC 23131 J. S. GOPALA GOWDA M IND 14557 8574

Tirthahalli Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 92998 95269 188267 161852 85.97 160592 107 26415 1. ARAGA JNANENDRA
2. KIMMANE RATNAKAR
3. YADUR RAJARAM
4. NOTA
5. SALUR SHIVAKUMAR GOWDA
6. ARUNA KANAHALLI
M
M
M
-
M
M
BJP
INC
JD(S)
NOTA
AAAP
KRS
84563
72322
2710
1164
501
496
52.28
44.71
1.68
0.72
0.31
0.31
2018 12-May-2018 91557 92632 184189 157044 85.26 155725 1319 27145 1. ARAGA JNANENDRA
2. KIMMANE RATHNAKARA
3. R.M. MANJUNATHA GOWDA
4. A.PUTTHABBA
5. SRILATHA SHETTY
6. SRINIVASA N S
7. T MUNEER
8. RATHNAKARA
M
M
M
M
F
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
AIMEP
IND
IND
IND
IND
67527
45572
40127
762
525
477
396
339
43.03
29.04
25.57
0.49
0.33
0.30
0.25
0.22
2013 05-05-2013 85080 84783 169867 139246 81.97% 139215 31 30621 1. KIMMANE RATNAKAR
2. R. M. MANJUNATHA GOWDA
3. ARAGA JNANENDRA
4. R. MADAN
5. ASHOKAMURTHY
6. H. B. KIRAN KUMAR
7. JADUGAR NISCHAL .V. SHETTY
8. KUNAJE MANJUNATHA GOWDA
9. BEHALLI NAGARAJ .D.
10. NAGESH HORABYLU
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
KJP
BJP
JD(S)
BSRCP
IND
IND
BSP
JD(U)
IND
37160
35817
34446
21295
5161
1627
1363
1062
738
546
26.69%
25.73%
24.74%
15.3%
3.71%
1.17%
0.98%
0.76%
0.53%
0.39%
2008 16-05-2008 79030 78473 157503 124364 78.95% 124277 87 33139 1. KIMMANE RATHNAKAR
2. ARAGA JNANENDRA
3. KADTHURU DINESH.
4. M.G. MANI HEGADE
5. SITHARAMA BHATTA. T.S
6. UMESHA.D.GOWDA
7. S. SHIVANANDA TUDUR
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
SP
JD(S)
IND
BSP
RAHS
57932
54106
4649
3435
2344
1001
810
46.62%
43.54%
3.74%
2.76%
1.89%
0.81%
0.65%
2004 26-04-2004 64126 64682 128808 99191 77.00% 99080 111 29617 1. ARAGA JNANENDRA
2. KIMMANE RATHNAKARA
3. RAMA MANOHAR SHANTAVERI
4. UMESHA D GOWDA
5. RAMESHA KARKI
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
JP
IND
47843
46468
2786
1025
958
48.23%
46.84%
2.80%
1.03%
0.96%
1999 11-09-1999 59510 60602 120112 91425 76.12% 89136 2289+T 6 28687 1. ARAGA JNANENDRA
2. KIMMANE RATHNAKAR
3. KADILAL DIVAKAR
M
M
M
BJP
JD(S)
INC
33778
29676
25682
37.89%
33.29%
28.81%
1994 26-11-1994 58747 58649 117396 89274 76.05% 88298 976 28122 1. ARAGA JNANENDRA
2. D.B. CHANDRE GOWDA
3. KADIDAL DIVAKAR
4. D. LAXMANA
5. G.S. RAJENDRA
6. H.A. KHASIM SAB
7. NAGESHA HORABYLU
8. G. SADASHIVA RAO
9. K.M. RAMAPPA POOJARI
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
JD
INC
KCP
KRRS
IND
IND
IND
IND
31440
28488
15378
8321
3813
419
272
125
42
35.61%
32.26%
17.42%
9.42%
4.32%
0.47%
0.31%
0.14%
0.05%
1989 24-11-1989 59610 57546 117156 86751 74.05% 84127 2624 30405 1. D. B. CHANDREGOWDA
2. KADIDAL DIWAKARA
3. ARAGA JNANENDRA
4. HUGALAVALLI SURENDRA
5. N. S. SRINIVASA
6. S. S. L. BHAT
7. K. M. RAMAPPA POOJARI
8. S. T. DEVARAJ
9. H. S. JAGADEESH
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD
INC
BJP
JNP(JP)
IND
IND
IND
IND
IND
31671
28526
18142
5078
199
149
138
134
90
37.65%
33.91%
21.57%
6.04%
0.24%
0.18%
0.16%
0.16%
0.11%
1985 03-05-1985 47880 43623 91503 69287 75.72% 68440 847 22216 1. PATAMAKKI RATHNAKARA
2. D. B. CHANDREGOWDA
3. ARAGA JNANENDRA
4. JAGADISH
5. S. T. DEVARAJA
6. BENAVAIAH GOWDA
M
M
M
M
M
M
INC
JNP
BJP
IND
IND
IND
29322
29248
8624
641
461
144
42.84%
42.74%
12.60%
0.94%
0.67%
0.21%
1983 01-05-1983 45409 40579 85988 59139 68.78% 58128 1011 26849 1. D. B. CHANDRE GOWDA
2. KADDIDAL DIWAKAR
3. ARAGA JNANENDRA
4. S. ANANDA RAO
M
M
M
M
JNP
INC
BJP
IND
21442
19071
17278
337
36.89%
32.81%
29.72%
0.58%
1978 25-02-1978 39877 36404 76281 59622 78.16% 58486 1136 16659 1. KADILAL DIVAKARA
2. KONANDUR LINGAPPA
3. K. M. SREENIVAS
4. B. N. RANGAPPA
5. K. T. DANAMMA
6. NARAYANA
7. T. P. SREENATH
M
M
M
M
F
M
M
INC(I)
JNP
IND
INC
IND
IND
IND
32798
14938
5708
3727
484
445
386
56.08%
25.54%
9.76%
6.37%
0.83%
0.76%
0.66%
1972 05-03-1972 33464 30142 63606 43101 67.76% 42010 1091 20505 1. KONANDURLINGAPPA
2. K. T. DANAMMA
3. B. N. APPANNA HEGDE
4. SUSHEELAMMA
M
M
M
M
SOP
INC
CPM
NCO
15425
12859
12243
1483
36.72%
30.61%
29.14%
3.53%
1967 21-02-1967 53686 40105 74.70% 38225 1880 13581 1. G. G. SHANTHAVERI
2. B. S. VISWANATH
M
M
SSP
INC
21963
16262
57.46%
42.54%
1962 19-02-1962 59133 36812 62.25% 33153 3659 22321 1. S. GOPALA GOWDA
2. K. T. DANAMMA
3. SWAMY RAO
4. VIRUPAKSHAPPA GOWDA
5. VENKAPPA HEGGADE
6. RAMAKRISHNA PRABHU
M
F
M
M
M
M
SOC
INC
IND
IND
IND
JS
18649
6085
3685
1751
1645
1338
56.25%
18.35%
11.12%
5.28%
4.96%
4.04%
1957 25-02-1957 51034 37688 73.85% 37688 13346 1. A. R. BADRI NARAYAN
2. J. S. GOPALA GOUDA
M
M
INC
IND
23131
14557
61.37%
38.63%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.