2028 ರ ತೇರದಾಳ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

#

#

#

#

#

Pre Survey of Terdal Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
tr>
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Terdal Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 2008 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN SIDDU SAVADI M BJP 77265 SIDDU RAMAPPA KONNUR M INC 66520 10745
2018 GEN SIDDU SAVADI M BJP 87213 UMASHREE F INC 66324 20889
2013 GEN Umashree F INC 70189 Siddu Savadi M BJP 67590 2599
2008 GEN Siddu Savadi M BJP 62595 Umashree F INC 50351 12244

Terdal Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 2008 to 2018
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 114132 113599 227749 179822 78.96 178767 167 47927 1. SIDDU SAVADI
2. SIDDU.RAMAPPA.KONNUR.
3. DR. PADMAJEET A NADAGOUDA PATIL
4. AMBADAS KAMURTHI
5. YAMANAPPA VITTHAL GUNADAL
6. ARJUN HALAGIGOUDAR
7. HYAGADI MAHALINGAPPA SHIVANAND
8. NOTA
9. SURESH ARJUN MADIWALAR
10. SANTHOSH BASAPPA HANAGANDI
11. ADIVEPPA UDDAPPA UDDAPPAGOL
12. DHAREPPA DAKAPPA DANAGOUD
13. ABBASALI MULLA
M
M
M
M
M
M
M
-
M
M
M
M
M
BJP
INC
IND
IND
SDPI
AAAP
IND
NOTA
JD(S)
IND
IND
KRS
RPI(A)
77265
66520
22480
4224
3527
1742
899
894
842
782
210
143
133
43.01
37.03
12.51
2.35
1.96
0.97
0.5
0.5
0.47
0.44
0.12
0.08
0.07
2018 12-May-2018 110518 109893 220421 173628 78.77 171596 2032 46793 1. SIDDU SAVADI
2. UMASHREE
3. BASAPPA K KONNUR
4. GANGAPPA SHRISHAILAPPA METI
5. R. VEERESH PRASAD (VEERESH NEKAR)
6. KALLAPPA RAMAPPA PICHELI
7. BASAVARAJ BHIMAPPA GAYAKWAD
8. JAVED INAMDAR
9. MOHAMMAD RAFIQBADASHA DOU
10. PRABHAKAR CHALWADI
11. POOJA MALLAPPA BEVOOR
12. M M NADAF
13. MALAKAPPA KALLAPPA SAPTSAGR
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
BJP
INC
JD(S)
KRRS
NAC
IND
SHS
AIMEP
BMUP
PPRP
BJC
INCP
JAHP
87583
66470
12462
1272
1098
712
358
319
299
282
281
266
194
50.45
38.29
7.18
0.73
0.63
0.41
0.21
0.18
0.17
0.16
0.16
0.15
0.11
2013 05-05-2013 98359 94421 192795 151625 78.64% 151562 63 41170 1. UMASHREE
2. SIDDU SAVADI
3. BASAVARAJ IRAPPA BALIKAI
4. RANGANAGOUDA SHIVANAGOUDA PATIL
5. MAIBUBSAB MAHMADSAB SANGTRAS
6. KESARAGOPPA RAMESH LAKKAPPA
7. MAHABUBSAB MOULASAB NADAF
F
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
KJP
JD(S)
IND
BSRCP
JD(U)
70189
67590
5558
5282
1407
1005
531
46.31%
44.6%
3.67%
3.49%
0.93%
0.66%
0.35%
2008 22-05-2008 90049 88243 178292 124532 69.84% 124451 81+T 5 53760 1. SIDDU SAVADI
2. UMASHREE
3. METI GANGAPPA SHRISHAILAPPA
4. KALLAPPA SANGAPPA GIRISA GAR
5. KADABALLAVAR KALLAPPA B HIMAPPA
6. BAGI MAHADEVI YALLAPPA
7. PRAMOD BALACHANDRA JAVALAGI
8. BHADRANNAVAR SHANKRAPPA KADAPPA
M
F
M
M
M
F
M
M
BJP
INC
IND
JD(S)
SP
RAHS
BSP
IND
62595
50351
3142
3050
1684
1547
1351
731
50.3%
40.46%
2.52%
2.45%
1.35%
1.24%
1.09%
0.59%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.