2028 ರ ತರೀಕೆರೆ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

27-ಕುಡ್ಲೂರು(ಅಮೃತಾಪುರ)

28-ಮಳಲಿಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ (ಬೇಲೇನಹಳ್ಳಿ)

29-ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ

30-ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ

31-ಬಗ್ಗವಳ್ಳಿ

32-ಶಿವನಿ

33-ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು

Pre Survey of Tarikere Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Tarikere Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN G.H. SRINIVASA M INC 63086 D.S. SURESH M BJP 50955 12131
2018 GEN D S SURESH M BJP 44940 G H SRINIVASA M INDE 33253 11687
2013 GEN G.H SRINIVASA M INC 35817 D.S SURESH M KJP 34918 899
2008 GEN SURESH .D.S M BJP 52167 T.V.SHIVASHANKARAPPA M INC 33748 18419
2004 GEN SHIVASHANKARAPPA T H M INC 47593 OMKARAPPA H M BJP 27919 19674
1999 GEN B.R. NEELAKANTAPPA M INC 47825 S.M NAGARAJU M JD(U) 25390 22435
1994 GEN S.M. NAGARAJU M IND 33769 B.R. NEELAKANTAPPA M JD 33212 557
1989 GEN H. R. RAJU M INC 36919 B. R. NEELAKANTAPPA M JD 18496 18423
1985 GEN B. R. NEELAKANTAPPA M JNP 40137 S. M. NAGRAJAPPA M INC 33367 6770
1983 GEN H. R. RAJU M INC 38516 T. V. SHIVASANKARAPPA M JNP 21809 16707
1978 GEN H. M. MALLIKARJUNAPPA M INC(I) 30016 H. R. BASAVARAJU M JNP 22478 7538
1972 GEN HANJI SHIVANNA M INC 16628 H. R. BASAVANJ M NCO 10890 5738
1967 GEN H. SHIVANNA M PSP 22107 T. R. PARAMESHWARAIAH M INC 12261 9846
1962 GEN T. R. PARAMESHWARAIAH M INC 18357 HANJI SHIVANNA M PSP 17990 367
1957 GEN T. R. PARAMESHWARAIAH M INC 18328 C. M. CHANDRASHEKARAPPA M IND 14936 3392

Tarikere Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 96231 97513 193745 155575 80.3 153413 443 38170 1. G H SRINIVASA
2. D S SURESH
3. H M GOPIKRISHNA HUNASAGATTA
4. DORANAL PARAMESH
5. NOTA
6. B P VIKAS
7. D C SURESHA
8. GOPIKRISHNA B
9. A R SATHISHA
10. A B RAJKUMAR
11. A R NAGARAJAPPA
12. K GOVINDAPPA
13. KADLE BATTI ASHOKANNA
14. RAFEEQ AHAMAD S
15. C M NANJUNDAPPA
M
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
IND
IND
NOTA
UPJP
AAAP
IND
IND
IND
IND
KRS
IND
IND
IND
63086
50955
35468
1338
736
548
419
415
326
219
173
156
134
107
69
40.93
33.06
23.01
0.87
0.48
0.36
0.27
0.27
0.21
0.14
0.11
0.1
0.09
0.07
0.04
2018 12-May-2018 92215 90704 182919 149710 81.84 148835 875 33209 1. D S SURESH
2. G H SRINIVASA
3. H M GOPI
4. S M NAGARAJU
5. T H SHIVASHANKARAPPA
6. KHALEEL
7. AKSHAY L B
8. SRINATH S
9. D C SURESH
10. SADIQ PASHA
11. KANTHARAJA N S
12. MANJUNATH B S
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
IND
IND
INC
JD(S)
RPSN
KPJP
IND
IND
IND
IND
AIMEP
44940
33253
29663
20402
14574
2096
1236
751
693
517
391
319
30.04
22.23
19.83
13.64
9.74
1.40
0.83
0.50
0.46
0.35
0.26
0.21
2013 05-05-2013 82934 77043 159984 124816 78.01% 124727 89 35168 1. G.H SRINIVASA
2. D.S SURESH
3. H.M GOPI KRISHNA
4. T.R NAGARAJ
5. AVINASH T.J
6. DORANALU SURESH
7. THEERTHAPPA
8. DEVARAJU T.S
9. JAYARAMU V
10. H.P ASHOKA
11. T.S SURESHA
12. K MANJUNATHA
13. NEELAKANTAPPA B.R
14. H.S NEELAKANTAPPA HOSURU
15. B.R PARAMESHA NAIK
16. SURESHA A
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
KJP
IND
JD(S)
BJP
SKP
IND
SAJP
IND
IND
IND
BSRCP
IND
IND
IND
IND
35817
34918
34554
8421
2989
2116
978
881
839
795
608
600
415
318
278
200
28.72%
28%
27.7%
6.75%
2.4%
1.7%
0.78%
0.71%
0.67%
0.64%
0.49%
0.48%
0.33%
0.25%
0.22%
0.16%
2008 16-05-2008 77355 72519 149874 110187 73.51% 110096 91 39687 1. SURESH .D.S
2. T.V.SHIVASHANKARAPPA
3. H.OMKARAPPA
4. K.LINGARAJU
5. SHIVASHANKAR Y.S
6. A.S.ESWARAPPA
7. N.C.RAVIKUMAR
8. T.H. SHIVASHANKARAPPA
9. RAJAKUMAR
10. H.M.LINGAMARIYAPPA
11. KANTHARAJU
12. MAMATHA
13. D.CHANDYA NAIK
14. V.JAYARAMU
15. LOKPAL
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
BSP
IND
SUP
IND
IND
SP
IND
IND
IND
IND
IND
JD(U)
52167
33748
16652
2151
1415
1005
522
502
360
334
326
314
226
209
165
47.38%
30.65%
15.12%
1.95%
1.29%
0.91%
0.47%
0.46%
0.33%
0.3%
0.3%
0.29%
0.21%
0.19%
0.15%
2004 26-04-2004 73031 71451 144482 107926 74.69% 107574 352+T 24 36556 1. OMKARAPPA H
2. NAGARAJU S M
3. SHIVASHANKARAPPA T H
4. ESHWARAPPA A S
5. DINESH M N
6. RAJKUMARA A B
M
M
M
M
M
M
BJP
JD(S)
INC
JP
KNDP
IND
27919
27876
47593
1849
898
1439
25.86%
25.82%
44.09%
1.71%
0.83%
1.33%
1999 11-09-1999 68918 67502 136420 103796 76.09% 98777 5019+T 22 32624 1. BR NEELAKANTAPPA
2. SM NAGARAJU
3. TH SHIVASHANKARAPPA
4. TR NAGARAJ
5. D CHANDYANAIKA
M
M
M
M
M
INC
JD(U)
JD(S)
BSP
IND
47825
25390
19527
5320
715
48.42%
25.70%
19.77%
5.39%
0.72%
1994 26-11-1994 66519 63949 130468 97361 74.62% 95778 1583 33107 1. S.M. NAGARAJU
2. B.R. NEELAKANTAPPA
3. H.R. RAJU
4. R. DEVANANDA
5. T.S. DEVARAJU
6. M. MAHESWARAPPA
7. D. CHANDYA NAIKA
8. D. SIDRAMAPPA
9. A.R. CHANDRASHAKAR
10. B.G. HARISH
11. C. THIMMARAJU
12. T.R. CHANDRASHEKAR
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
IND
JD
INC
BJP
BSP
KRRS
IND
KCP
IND
IND
IND
IND
33769
33212
20929
4824
1017
577
508
506
179
127
90
40
35.26%
34.68%
21.85%
5.04%
1.06%
0.60%
0.53%
0.53%
0.19%
0.13%
0.09%
0.04%
1989 24-11-1989 65067 62577 127644 88986 69.71% 82423 6563 38658 1. H. R. RAJU
2. B. R. NEELAKANTAPPA
3. T. H. LAXMAN
4. G. R. VEDAMURTHY
5. R. S. PALAKSHAPPA
6. ANJANI
7. H. B. SRIKANTAMURTHY
8. C. P. ONKARAPPA
9. GURUSIDDAPPA C.
10. B. MALLAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD
JNP(JP)
CPI
IND
IND
BJP
IND
IND
IND
36919
18496
18236
4780
1330
1240
845
347
145
85
44.79%
22.44%
22.12%
5.80%
1.61%
1.50%
1.03%
0.42%
0.18%
0.10%
1985 03-05-1985 51922 48769 100691 75395 74.88% 74248 1147 25296 1. B. R. NEELAKANTAPPA
2. S. M. NAGRAJAPPA
3. THIMMAPPA
4. S. SAMIULLA SHARIEF
M
M
M
M
JNP
INC
ICS
IND
40137
33367
619
125
54.06%
44.94%
0.83%
0.17%
1983 01-05-1983 44527 41840 86367 63126 73.09% 62156 970 23241 1. H. R. RAJU
2. T. V. SHIVASANKARAPPA
3. HOUEPAKSHA RANGASWAMY
4. REHAMAN SHARIFF
5. SHIVALINGAPPA
6. C. MAHADEVA SWAMY
7. T. R. SHIVANNA
8. G. K. SIDDALAH
9. H. UMER KHAN
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JNP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
38516
21809
531
370
324
234
154
153
65
61.97%
35.09%
0.85%
0.60%
0.52%
0.38%
0.25%
0.25%
0.10%
1978 25-02-1978 41738 38953 80691 63318 78.47% 62032 1286 17373 1. H. M. MALLIKARJUNAPPA
2. H. R. BASAVARAJU
3. D. L. MALLAIAH
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
30016
22478
9538
48.39%
36.24%
15.38%
1972 05-03-1972 37285 34984 72269 47536 65.78% 46247 1289 24733 1. HANJI SHIVANNA
2. H. R. BASAVANJ
3. H. M. MALLIKARJUNAPPA
4. K. R. LINGHAVAPPA
5. T. RUDRAPPA
M
M
M
M
M
INC
NCO
IND
IND
IND
16628
10890
9460
8681
588
35.95%
23.55%
20.46%
18.77%
1.27%
1967 21-02-1967 53775 38499 71.59% 36310 2189 15276 1. H. SHIVANNA
2. T. R. PARAMESHWARAIAH
3. K. SIDDACHAR
M
M
M
PSP
INC
IND
22107
12261
1942
60.88%
33.77%
5.35%
1962 19-02-1962 63458 41290 65.07% 38949 2341 22168 1. T. R. PARAMESHWARAIAH
2. HANJI SHIVANNA
3. VIRUPAKSHAPPA
4. M. R. RAMAIAH
M
M
M
M
INC
PSP
IND
JS
18357
17990
1352
1250
47.13%
46.19%
3.47%
3.21%
1957 25-02-1957 56701 33264 58.67% 33264 23437 1. T. R. PARAMESHWARAIAH
2. C. M. CHANDRASHEKARAPPA
M
M
INC
IND
18328
14936
55.10%
44.90%


ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.