2028 ರ ಸುಳ್ಯ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

27-ಬೆಳ್ಳಾರೆ

28-ಗುತ್ತಿಗಾರು

29- ಅಜ್ಜಾವರ

30-ಆಲೆಟ್ವಿ

Pre Survey of Sullia Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Sullia Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1962 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 (SC)
2023 (SC) BHAGIRATHI MURULYA M BJP 93911 G. KRISHNAPPA RAMAKUNJA. M INC 63037 30874
2018 (SC) ANGARA S M BJP 95205 DR.B.RAGHU M INC 69137 26068
2013 (SC) ANGARA. S M BJP 65913 DR. B. RAGHU M INC 64540 1373
2008 (SC) ANGARA. S M BJP 61144 DR. B. RAGHU M INC 56822 4322
2004 (SC) ANGARA. S M BJP 61480 DR RAGHU B M INC 44395 17085
1999 (SC) ANGARA. S M BJP 54814 K KUSHALA M INC 47817 6997
1994 (SC) ANGARA. S M BJP 52113 K. KUSHALA M INC 37069 15044
1989 (SC) K. KUSHALA M INC 33560 ANGARA M BJP 27720 5840
1985 (SC) KUSHALA M INC 25542 BAKILAHUKRAPPA M JNP 24749 793
1983 (SC) BAKILA HUKRAPPA M BJP 21975 N. SHEENA M INC 15426 6549
1978 (SC) A. RAMACHANDRA M JNP 24148 P. D. BANGERA M INC(I) 20874 3274
1972 (SC) P. D. BANGERA M INC 23089 MUNDARA M BJS 11802 11287
1967 (SC) A. RAMACHANDRA M SWA 15487 K. B. NAIKA M INC 15247 240
1962 (ST) SUBBAYA NAIKA M INC 12787 VENKAPPA NAIKA M SWA 9991 2796

Sullia Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1962 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 102035 104173 206210 166077 80.54 162170 661 40133 1. BHAGIRATHI MURULYA
2. G KRISHNAPPA RAMAKUNJA
3. NOTA
4. H L VENKATESH
5. SUMANA BELLARKAR
6. RAMESHA BOODU SULLIA
7. GURUVAPPA KALLUGUDDE
8. SUNDER MERA
9. GANESHA M
F
M
-
M
F
M
M
M
M
BJP
INC
NOTA
JD(S)
AAAP
UPJP
IND
KRPP
KRS
93911
63037
2562
1850
1587
575
513
398
299
57.01
38.27
1.56
1.12
0.96
0.35
0.31
0.24
0.18
2018 12-May-2018 99051 99772 198823 168768 84.88 167102 1666 30055 1. ANGARA.S
2. DR.B.RAGHU
3. RAGHU
4. SUNDARA.K
5. SANJEEV BABURAO KURANDWADA
6. CHANDRASHEKARA.K.PALLATHADKA
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
BSP
IND
IND
IND
95205
69137
1472
564
391
333
56.53
41.05
0.87
0.33
0.23
0.20
2018
2013 05-05-2013 91444 88733 180177 146078 81.07% 146066 12+T 1 34099 1. ANGARA. S
2. DR. B. RAGHU
3. NANDARAJ SANKESH
4. M. KOOSAPPA
5. G. KUNHIRAMAN
6. CHANDRAVATHI
7. A. ANGARA
8. K. KUSHALA BELLARE
9. KARUNESH. S
M
M
M
M
M
F
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
SDPI
IND
KJP
IND
IND
IND
65913
64540
8551
2569
1380
1001
725
705
682
45.13%
44.19%
5.85%
1.76%
0.94%
0.69%
0.5%
0.48%
0.47%
2008 16-05-2008 83490 80190 163680 123905 75.69% 123760 145+T 1 39775 1. ANGARA S
2. DR. B. RAGHU
3. SHARASCHANDRA
4. RAMESH MUNDODI
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
BSP
61144
56822
3538
2256
49.41%
45.91%
2.86%
1.82%
2004 26-04-2004 73849 72372 146221 116110 79.40% 116107 3+T 6 30111 1. SOORAPPA HATHYADKA T
2. RAJA PALLAMAJALU
3. ANGARA S
4. KUSHALA K
5. DR RAGHU B
M
M
M
M
M
BSP
KNDP
BJP
JD(S)
INC
1645
2127
61480
6460
44395
1.41%
1.83%
52.94%
5.56%
38.23%
1999 11-09-1999 68155 66260 134415 106512 79.24% 104393 2119+T 15 27903 1. ANGARA.S
2. K KUSHALA
3. LOLAKASHA
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
54814
47817
1762
52.51%
45.80%
1.69%
1994 26-11-1994 67687 64992 132679 103003 77.63% 101764 1239 29676 1. ANGARA S.
2. K. KUSHALA
3. M. HUKRA
4. BAKILA HUKRAPPA
M
M
M
M
BJP
INC
JD
KCP
52113
37069
10072
2510
51.21%
36.43%
9.90%
2.47%
1989 24-11-1989 61674 58836 120510 90929 75.45% 86925 4004 29581 1. K. KUSHALA
2. ANGARA
3. BAKILA KUKRAPPA
4. SANJAYA
M
M
M
M
INC
BJP
JD
JNP(JP)
33560
27720
22836
2809
38.61%
31.89%
26.27%
3.23%
1985 03-05-1985 47357 43922 91279 63346 69.40% 62812 534 27933 1. KUSHALA
2. BAKILAHUKRAPPA
3. AGRAHARA DUGGAPPA
4. CHANDRA LINGAM
M
M
M
M
INC
JNP
BJP
IND
25542
24749
11391
1130
40.66%
39.40%
18.14%
1.80%
1983 01-05-1983 40852 37886 78738 52363 66.50% 51533 830 26375 1. BAKILA HUKRAPPA
2. N. SHEENA
3. K. RAJA
4. VENKATESH
M
M
M
M
BJP
INC
IND
JNP
21975
15426
7550
6582
42.64%
29.93%
14.65%
12.77%
1978 25-02-1978 38464 35328 73792 55305 74.95% 54217 1088 18487 1. A. RAMACHANDRA
2. P. D. BANGERA
3. B. RAMAKRISHNA
4. M. BHASKAR NAIK
5. B. HUKRAPPA
M
M
M
M
M
JNP
INC(I)
CPM
INC
IND
24148
20874
6482
2515
198
44.54%
38.50%
11.96%
4.64%
0.37%
1972 05-03-1972 33873 31475 65348 37714 57.71% 36636 1078 27634 1. P. D. BANGERA
2. MUNDARA
3. K. SUBBAYYA NAIKA
4. U. NARASAYYA
M
M
M
M
INC
BJS
IND
IND
23089
11802
1246
499
63.02%
32.21%
3.40%
1.36%
1967 21-02-1967 55952 35538 63.52% 33356 2182 20414 1. A. RAMACHANDRA
2. K. B. NAIKA
3. K. B. MOHANDAS
M
M
M
SWA
INC
IND
15487
15247
2622
46.43%
45.71%
7.86%
1962 19-02-1962 51231 27276 53.24% 25897 1379 23955 1. SUBBAYA NAIKA
2. VENKAPPA NAIKA
3. VENKAPPA
4. KRISHNA
M
M
M
M
INC
SWA
CPI
JS
12787
9991
1871
1248
49.38%
38.58%
7.22%
4.82%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.