2028 ರ ಶೃಂಗೇರಿ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

15-ಮೆಣಸೆ

16-ಶೃಂಗೇರಿ(ಕಸಬಾ)

17-ಬಿ.ಕಣಬೂರು

18-ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪ

Pre Survey of Sringeri Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Sringeri Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN T.D.RAJEGOWDA M INC 59171 D.N.JEEVARAJA. M BJP 58970 201
2018 GEN T D RAJEGOWDA M INC 62780 D.N.JEEVARAJ M BJP 60791 1989
2013 GEN D.N. JEEVARAJ M BJP 58402 T.D. RAJE GOWDA M INC 54950 3452
2008 GEN D.N .JEEVARAJA M BJP 43646 D.B.CHANDRE GOWDA M INC 41396 2250
2004 GEN JEEVARAJ D N M BJP 47263 CHANDRE GOWDA D.B M INC 29042 18221
1999 GEN D.B CHANDRE GOWDA M INC 46579 D.N JEEVARAJ M BJP 42008 4571
1994 GEN H.G. GOVINDA GOWDA M JD 35991 D.N. JEEVARAJ M BJP 27939 8052
1989 GEN U. K. SHAMANNA M INC 36912 H. G. GOVINDA GOWDA M JD 23122 13790
1985 GEN H. G. GOVINDEGOWDA M JNP 30529 U. K. SHAMANNA M INC 30446 83
1983 GEN H. G. GOVINDE GOWDA M JNP 30270 B. RAMAIAH BEGANE M INC 24349 5921
1978 GEN B. RAMAIAH M INC(I) 34716 H. V. SRIKANTA BHATTA M JNP 20458 14258
1972 GEN K. N. VEERAPPA GOWDA M INC 25807 H. V. SRIKANTA BHATTA M BJS 10226 15581
1967 GEN K. N. V. GOWDA M INC 12509 H.V. S. BHATTA M BJS 11062 1447
1962 GEN KADIDAL MANJAPPA M INC 24824 N. P. GOVINDA GOWDA M IND 9587 15237
1957 GEN KADIDAL MANJAPPA M INC UNCONTESTED

Sringeri Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 83687 86891 170579 141859 83.16 140902 282 28720 1. T D RAJEGOWDA
2. D N JEEVARAJA
3. SUDHAKARA S SHETTY
4. RAJAN GOWDA H S
5. K M GOPALA
6. NOTA
7. NARAYANA
8. COMRADE UMESH B A
9. ABRAHAM
10. G BHARATHI
11. K R KUSUMA
12. ELIYAZ AHAMMAD
13. M K DAYANDA MAVINAKERE
M
M
M
M
M
-
M
M
M
F
F
M
M
INC
BJP
JD(S)
AAAP
BSP
NOTA
IND
CPIM
IND
IND
IND
IND
PSS
59171
58970
19417
1150
818
678
233
226
223
217
207
156
114
41.79
41.65
13.71
0.81
0.58
0.48
0.16
0.16
0.16
0.15
0.15
0.11
0.08
2018 12-May-2018 82003 84019 166026 137128 82.59 136038 1090 28898 1. T D RAJEGOWDA
2. D N JEEVARAJ
3. H G VENKATESH
4. PRAVEEN KHANDYA
5. ABRAHAM
6. M K DAYANANDA
7. MAHESHKUMAR K V
8. K C PRAKASH
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
IND
IND
PSS
SHS
IND
62780
60791
9799
1294
482
424
275
193
45.81
44.36
7.15
0.94
0.35
0.31
0.20
0.14
2013 05-05-2013 74842 75222 150064 120178 80.08% 119957 221 29886 1. D.N. JEEVARAJ
2. T.D. RAJE GOWDA
3. T.C. RAJENDRA
4. K.V. MAHESH KUMAR
5. UMESH
6. K.C. PRAKASH
7. ABRAHAM
8. PURNESH G.R.
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
IND
CPIM
IND
IND
BSRCP
58402
54950
3941
1018
505
462
353
326
48.69%
45.81%
3.29%
0.85%
0.42%
0.39%
0.29%
0.27%
2008 16-05-2008 71171 70185 141356 108237 76.57% 108145 92 33119 1. D.N .JEEVARAJA
2. D.B.CHANDRE GOWDA
3. RAJENDRA H.T
4. RAVISHANKAR M.R
5. K.C.PRAKASH
6. SHREE PRASAD B.M
7. COMRADE NAGESH
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
BSP
IND
RAHS
IND
43646
41396
15095
4758
1773
842
635
40.36%
38.28%
13.96%
4.4%
1.64%
0.78%
0.59%
2004 26-04-2004 69081 68212 137293 102915 74.96% 102812 103 34378 1. RAMANANDA K G
2. RAJENDRA H T
3. JEEVARAJ D L
4. GOPAL K M
5. CHANDRE GOWDA D B
M
M
M
M
M
KNDP
JD(S)
BJP
BSP
INC
1422
18951
47263
6134
29042
1.38%
18.41%
45.92%
5.96%
28.21%
1999 11-09-1999 65855 65277 131132 93398 71.22% 91215 2183 37734 1. DB CHANDRE GOWDA
2. DN JEEVARAJ
3. KOLALE REDRAPPA
4. KP RAGHUPATHI
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
IND
46579
42008
2106
522
51.07%
46.05%
2.31%
0.57%
1994 26-11-1994 62993 60753 123746 88898 71.84% 87823 1075 34848 1. H.G. GOVINDA GOWDA
2. D.N. JEEVARAJ
3. U.K. SHAMANNA
4. B.G. CHIDAMBAR
5. T. NAGESHA
6. M.K. DAYANANDA ALANDOOR
7. P.C. JOHN
8. SRINIVASA
M
M
M
M
M
M
M
M
JD
BJP
INC
KCP
IND
IND
IND
IND
35991
27939
18581
4498
459
160
111
84
40.98%
31.81%
21.16%
5.12%
0.52%
0.18%
0.13%
0.10%
1989 24-11-1989 59703 57143 116846 87058 74.51% 83215 3843 29788 1. U. K. SHAMANNA
2. H. G. GOVINDA GOWDA
3. T. PRAKASH
4. K. V. RAMAPPAIAH
5. M. L. XAVIER
6. T. NAGESH
7. GOVERDHAN
8. P. C. JOHAN
9. S. GOPAL BHANDARY
10. M. PADMANABHAN
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD
JNP(JP)
IND
CPI
IND
IND
IND
IND
IND
36912
23122
8731
7094
6564
248
188
140
136
80
44.36%
27.79%
10.49%
8.52%
7.89%
0.30%
0.23%
0.17%
0.16%
0.10%
1985 03-05-1985 47136 43305 90441 66625 73.67% 65959 666 23816 1. H. G. GOVINDEGOWDA
2. U. K. SHAMANNA
3. A. M. SRIKANTAGOWDA
4. M. K. DAYANANDA
5. S. B. PRABHAKARA
6. MANJUNATHA ACHAR
M
M
M
M
M
M
JNP
INC
BJP
IND
IND
IND
30529
30446
3827
579
376
202
46.28%
46.16%
5.80%
0.88%
0.57%
0.31%
1983 01-05-1983 43889 39477 83366 56123 67.32% 55373 750 27243 1. H. G. GOVINDE GOWDA
2. B. RAMAIAH BEGANE
3. S. B. PRABHAKARA
4. A. P. C. ITTOOP
M
M
M
M
JNP
INC
IND
IND
30270
24349
579
175
54.67%
43.97%
1.05%
0.32%
1978 25-02-1978 39437 36108 75545 59092 78.22% 58019 1073 16453 1. B. RAMAIAH
2. H. V. SRIKANTA BHATTA
3. K. N. VEERAPPA GOWDA
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
34716
20458
2845
59.84%
35.26%
4.90%
1972 05-03-1972 34985 30898 65883 46524 70.62% 45294 1230 19359 1. K. N. VEERAPPA GOWDA
2. H. V. SRIKANTA BHATTA
3. DYANANDA RAMAPPA KALLE
M
M
M
INC
BJS
SOP
25807
10226
9261
56.98%
22.58%
20.45%
1967 21-02-1967 51763 31269 60.41% 28347 2922 20494 1. K. N. V. GOWDA
2. H.V. S. BHATTA
3. N. M. BHIDE
M
M
M
INC
BJS
IND
12509
11062
4776
44.13%
39.02%
16.85%
1962 19-02-1962 59304 37137 62.62% 35216 1921 22167 1. KADIDAL MANJAPPA
2. N. P. GOVINDA GOWDA
3. H. P. GANAPATHI PRABHU
M
M
M
INC
IND
IND
24824
9587
805
70.49%
27.22%
2.29%
1957 25-02-1957 45179 1. KADIDAL MANJAPPA
M
INCಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.