2028 ರ ಸೊರಬ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

27-ಮೂಡಿ

28-ಜಡೆ

29-ಉದ್ರಿ(ತುತ್ತೂರು)

30-ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ

31-ಶಿಗ್ಗಾ

32-ಕಳೂರು(ಹೊಸನಗರ)

33-ಹುಂಚ

34-ರಿಪ್ಪನ್ ಪೇಟೆ

35-ಮೂಡುಗೊಪ್ಪ(ನಗರ)

Pre Survey of Sorab Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Sorab Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1967 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN MADHU BANGARAPPA M INC 98912 S. KUMARA BANGARAPPA M BJP 54650 44262
2018 GEN S.KUMARA BANGARAPPA M BJP 72091 S.MADHU BANGARAPPA M JDS 58805 13286
2013 GEN S.MADHU BANGARAPPA M JD(S) 58541 H.HALAPPA M KJP 37316 21225
2008 GEN H. HALAPPA M BJP 53552 S. KUMARA BANGARAPPA M INC 32499 21053
2004 GEN KUMAR BANGARAPPA S M INC 44677 MADHU BANGARAPPA S M BJP 32748 11929
1999 GEN S KUMARA BANGARAPPA M INC 38773 K B PRAKASH M IND 26278 12495
1996 GEN S. KUMAR BANGARAPPA M KCP 44689 M.R. PATIL M BJP 12108 32581
1994 GEN S. BANGARAPPA M KCP 45641 BASUR CHANDRAPPA GOWDA M IND 27171 18470
1989 GEN S. BANGARAPPA M INC 41648 EDOORU PARASHURAMAPPA M JD 27107 14541
1985 GEN S. BANGARAPPA M INC 38102 PRAPULLA MADHUKAR F JNP 17491 20611
1983 GEN S. BANGARAPPA M JNP 37081 KAGODU THIMMAPPA M INC 20559 16522
1978 GEN S. BANGARAPPA M INC(I) 32426 S. NAGAPPA M JNP 10131 22295
1972 GEN S. BANGARAPPA M SOP 22537 R. C. PATIL M INC 15243 7294
1967 GEN S. BANAGARAPPA M SSP 25724 M. P. ESWARAPPA M INC 14990 10734

Sorab Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1967 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 98546 96793 195341 164249 84.08 163026 227 31092 1. MADHU BANGARAPPA
2. S KUMARA BANGARAPPA
3. BASURU CHANDREGOWDRU
4. NOTA
5. LAKSHMIKANTH C S
6. CHANDRASHEKARA K Y
7. PARASHURAM V G
8. L G GUDDAPPA MARURU
9. S SHIVAYOGI
10. J S CHIDANANDAGOWDA
11. MANJUNATHA UPPALLI
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
NOTA
UPJP
AAAP
SP
IND
IND
IND
KRS
98912
54650
6477
1010
733
632
586
357
246
226
207
60.3
33.32
3.95
0.62
0.45
0.39
0.36
0.22
0.15
0.14
0.13
2018 12-May-2018 93939 90670 184621 156284 84.65 155155 1129 28337 1. S.KUMARA BANGARAPPA
2. S.MADHU BANGARAPPA
3. RAJU. M. TALLURU
4. ASADULLA T.K (ASOOD)
5. SHAKUNTHALA SHIVAMURTHYGOWDA
6. PRAKASH SHIVAPPA TALAVARA.
7. J.S CHIDANANDA GOWDA JEDAGERI
8. H.B.GANGADHARAPPA. HUNAVALLI
M
M
M
M
F
M
M
M
BJP
JD(S)
INC
AIMEP
IND
IND
IND
SWARAJ
72091
58805
21721
748
739
416
346
289
46.15
37.65
13.91
0.48
0.47
0.27
0.22
0.19
2013 05-05-2013 88214 83821 172039 141194 82.07% 141159 35 30845 1. S.MADHU BANGARAPPA
2. H.HALAPPA
3. S.KUMARA BANGARAPPA
4. CHIKKAVALI NAGARAJAGOWDA
5. H.BHEEMAPPA
6. BASAVANYAPPA
7. K.GURUMURTHY
8. B.CHANDRAPPAGOWDA
9. K.S.SATYANARAYANA
10. GUDDAPPA
11. J.S.CHIDANANDAGOWDA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
KJP
INC
BJP
IND
IND
IND
BSRCP
JD(U)
BSP
IND
58541
37316
33176
5226
1514
1343
1081
1026
940
512
484
41.47%
26.44%
23.5%
3.7%
1.07%
0.95%
0.77%
0.73%
0.67%
0.36%
0.34%
2008 16-05-2008 82209 78872 161081 123521 76.68% 123508 10+T 3 37560 1. H. HALAPPA
2. S. KUMARA BANGARAPPA
3. S. MADHU BANGARAPPA
4. A.R. SHIVALINGA SWAMY
5. V.G. PARASHURAMA
6. SURESH WODIYAR
7. KOTRESH M.E.
8. K.S. SATHYANARAYANA
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
SP
IND
IND
JD(S)
BSP
JD(U)
53552
32499
31135
2588
1041
981
959
753
43.36%
26.31%
25.21%
2.1%
0.84%
0.79%
0.78%
0.61%
2004 26-04-2004 68642 65524 134166 102943 76.72% 102879 64 31223 1. MADHU BANGARAPPA S
2. BASURU CHANDREGOWDA
3. BASAVANYAPPA G
4. DEVARAJA SG
5. KIRAN KUMAR RG
6. ISHWARAPPA NAIK
7. KUMAR BANGARAPPA S
8. SHIVALINGA SWAMY
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
IND
IND
USYP
BSP
JD(S)
INC
JP
32748
992
18209
745
916
2160
44677
2432
31.81%
0.96%
17.68%
0.72%
0.88%
2.09%
43.39%
2.36%
1999 11-09-1999 61990 58774 120764 91968 76.16% 88267 3701+T 4 28796 1. S KUMARA BANGARAPPA
2. K B PRAKASH
3. ISHWARAPPA NAIK
4. K MANJUNATHA
5. BASUR CHENDREGOWDA
7. K.M.YUSUF
6. K.DAKAPPA
M
M
M
M
M
M
M
INC
IND
JD(U)
IND
IND
IND
JD(S)
38773
26278
13675
4003
2170
1684
1684
43.93%
29.77%
15.49%
4.54%
2.46%
1.91%
1.91%
1994 26-11-1994 58744 54560 113304 89387 78.89% 87853 1534 23917 1. S. BANGARAPPA
2. BASUR CHANDRAPPA GOWDA
3. C. BANGARAPPA
4. EDUR PARASURAMPPA
5. PANI RAJAPPA
6 . N.K. MANJUNATHA GOWDA
7. C.P. TULAJAPPA
8. CHANDRASHEKHARA GOWDAAJJARNI
M
M
M
M
M
M
M
M
KCP
IND
BJP
INC
JD
KRRS
IND
IND
45641
27171
6339
4525
3529
317
249
82
51.95%
30.93%
7.22%
5.15%
4.02%
0.36%
0.28%
0.09%
1989 24-11-1989 52669 48154 100823 80030 79.38% 76171 3859 20793 1. S. BANGARAPPA
2. EDOORU PARASHURAMAPPA
3. SUDHEER
4. M. R. PATIL
5. N. K. MANJUNATHA GOWDA
6. MAHABALESHWARAPPA GOWDA
M
M
M
M
M
M
INC
JD
JNP(JP)
BJP
KRS
IND
41648
27107
3813
2543
821
239
54.68%
35.59%
5.01%
3.34%
1.08%
0.31%
1985 03-05-1985 41483 38167 79650 59714 74.97% 58763 951 19936 1. S. BANGARAPPA
2. PRAPULLA MADHUKAR
3. K. V. RUDRAPPA GOWDA
4. MASTHAR KARIYAPPA
5. S. GURUCHIDAMBARA
6. SHIVANANDA U. P.
M
F
M
M
M
M
INC
JNP
LKD
IND
IND
IND
38102
17491
1857
958
291
64
64.84%
29.77%
3.16%
1.63%
0.50%
0.11%
1983 01-05-1983 38970 34709 73679 58654 79.61% 57640 1014 15025 1. S. BANGARAPPA
2. KAGODU THIMMAPPA
M
M
JNP
INC
37081
20559
64.33%
35.67%
1978 25-02-1978 35211 33996 69207 54962 79.42% 53687 1275 14245 1. S. BANGARAPPA
2. S. NAGAPPA
3. P. CHENNAVERAPPA GOWDA
4. N. S. CHANDRASEKHARA
5. T. NAGESHAPPA
6. C. P. LINGARAJAPPA GOWDA
M
M
M
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
IND
IND
IND
32426
10131
8965
1741
280
144
60.40%
18.87%
16.70%
3.24%
0.52%
0.27%
1972 05-03-1972 34029 30599 64628 50289 77.81% 48913 1376 14339 1. S. BANGARAPPA
2. R. C. PATIL
3. H. K. RUDRAPPA NAIK
M
M
M
SOP
INC
NCO
22537
15243
11133
46.08%
31.16%
22.76%
1967 21-02-1967 55798 42952 76.98% 41283 1669 12846 1. S. BANAGARAPPA
2. M. P. ESWARAPPA
3. B. GOWDA
M
M
M
SSP
INC
IND
25724
14990
569
62.31%
36.31%
1.38%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.