2028 ರ ಶಿರಸಿ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

19-ಬನವಾಸಿ

20-ಬದನಗೋಡ

21-ಹುತ್ತಗಾರ (ಹುಲೇಕಲ್)

22-ಶಿವಳ್ಳಿ(ಹೆಗಡೆಕಟ್ಟಾ)(ಜಾನ್ಮನೆ)

23-ಬಚಗಾಂವ(ದೊಡ್ನಳ್ಳಿ)

24-ಇಂದೂರ

25-ಮೈನಳ್ಳಿ(ಚಿಗಳ್ಳಿ)

26-ಪಾಳಾ

Pre Survey of Sirsi Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Sirsi Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN BHIMANNA T. NAIK M INC 76887 KAGERI VISHWESHWAR HEGDE M BJP 68175 8712
2018 GEN KAGERI VISHWESHWAR HEGDE M BJP 70595 BHIMANNA NAIK M INC 53134 17461
2013 GEN ANANT KAGER VISHWESHWAR BEGDE M BJP 42854 AYYAPPANAGAR DEEPAK HONNAVAR M INC 39795 3059
2008 GEN KAGERI VISHWESHWAR HEGDE M BJP 53438 NAIK RAVEENDRANATH NARAYAN M INC 22705 30733
2004 (SC) VIVEKNAND VAIDYA M BJP 47811 JAIWANT PREMANAND M INC 33652 14159
1999 (SC) VIVEKANANDA VAIDYA M BJP 42813 GOPAL MUKUND KANADE M INC 30301 12512
1994 (SC) JAIWANI PREMANAND SUBRAY M JD 26758 VIVEKANANDA VAIDYA M BJP 24972 1786
1989 (SC) KANADE GOPALA MUKUNDA M INC 40319 SIRASIKARA MAHABALESWARA VENKAPPA M JD 30801 9518
1985 (SC) KANNADE GOPAL MUKUND M INC 32414 JAIWANT PREMANAND SUBRAYA M JNP 30955 1459
1983 (SC) KANADE GOPAL MUKUND M JNP 23540 REVANKAR SHANKAR PURUSHOTTAM M INC 18575 4965
1978 (SC) BORKAR UMAKANT BUDDU M JNP 31506 REVANKAR SHANKAR PURUSHOTTAM M INC(I) 28793 2713
1972 (SC) M. H. JAYAPRAKASH NARAYAN M INC 24373 BORKAR UMAKANT BUDDU M BJS 12444 11929
1967 (SC) M. H. JAYAPRAKASHANARAYAN M PSP 11282 R. S. PURUSHOTTAM M INC 10516 766
1962 GEN RAMAKRISHNA MAHABALESHWAR DOMANE M INC 19817 H. GANAPATIYAPPA M PSP 9421 10396
1957 GEN DODMANE HEGDE RAMAKRISHNA MAHABLESHWAR M INC 21974 DHAKAPPA SHRIRAM SHESHGIRI M PSP 7166 14808

Sirsi Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 100912 99841 200755 160920 80.16 158900 408 39835 1. BHIMANNA T NAIK
2. KAGERI VISHWESHWAR HEGDE
3. UPENDRA PAI
4. NOTA
5. HITENDRA NAIK
6. GOPAL DEVADIGA
7. ABHIRAM HEGDE HALALLA
8. SUNIL PAWAR
9. UMESH KRISHNAPPA DAIVADNYA
10. DINESH NAIK
11. VISHWANATH G NAIK
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
NOTA
AAAP
IND
IND
UPJP
IND
IMP
KJSP
76887
68175
9138
1638
1449
1266
606
483
384
361
151
47.89
42.47
5.69
1.02
0.9
0.79
0.38
0.3
0.24
0.22
0.09
2018 12-May-2018 96858 93974 190834 155271 81.36 153144 2127 35563 1. KAGERI VISHWESHWAR HEGDE
2. BHIMANNA NAIK
3. SHASHIBHUSHAN HEGDE
4. AJJIBAL RAMANAND
5. ANNAPPA AKASH S.K.
6. ABDUL RAZAK SHAIKH
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
IND
SHS
AIMEP
70595
53134
26625
981
909
900
45.52
34.26
17.17
0.63
0.59
0.58
2013 05-05-2013 88812 85447 174259 131285 75.33% 131191 94 42974 1. ANANT KAGERI VISHWESHWAR HEGDE
2. AYYAPPANAGAR DEEPAK HONNAVAR
3. SHASHIBHUSHAN HEGDE
4. HUVINAMANE RAVI HEGDE
5. ANNAPPA AKASH S. MADIVAL
6. SUDHAKAR KIRA JOGLEKAR
7. NAGARAJ VENKATRAMAN HEGDE
8. KANADE SANTOSH GOPAL
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
KJP
IND
BSP
BSRCP
JD(U)
42854
39795
39761
3304
2246
1374
1061
796
32.67%
30.33%
30.31%
2.52%
1.71%
1.05%
0.81%
0.61%
2008 16-05-2008 81390 78199 159589 117776 73.79% 117702 74+T 1 41813 1. KAGERI VISHWESHWAR HEGDE
2. NAIK RAVEENDRANATH NARAYAN
3. BHEEMANNA NAIK
4. GOWDA SHANMUKH BASAVARAJ
5. NARVEKAR NAGARAJ GURUNATH
6. ANAND H GOWDA
7. RAMANATHA HEGDE
8. KANADE RAMADAS VENKAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
SP
IND
JD(S)
IND
BSP
LJP
53438
22705
18648
12116
6363
2318
1292
822
45.4%
19.29%
15.84%
10.29%
5.41%
1.97%
1.1%
0.7%
2004 26-04-2004 77241 73860 151101 111679 73.91% 111579 100+T 4 39422 1. KANADE GOPAL MUKUND
2. JOGALEKAR GANAPATHI BANGARI
3. GAJANAN KRISHNA PALEKAR
4. JAIWANT PREMANAND
5. VIVEKNAND VAIDYA
M
M
M
M
M
JD(S)
JP
KNDP
INC
BJP
24378
4003
1735
33652
47811
21.82%
3.58%
1.55%
30.13%
42.81%
1999 11-09-1999 70998 67176 138174 102059 73.86% 96489 5570+T 9 36115 1. VIVEKANANDA VAIDYA
2. GOPAL MUKUND KANADE
3. P.S.JAIWANT
4. B CHANDRAPPA
5. JOGLEKAR VISHWANATH BANGARYA
M
M
M
M
M
BJP
INC
IND
IND
JD(S)
42813
30301
21679
992
704
44.37%
31.40%
22.47%
1.03%
0.73%
1994 26-11-1994 68338 64401 132739 97629 73.55% 95962 1667 35110 1. JAIWANI PREMANAND SUBRAY
2. VIVEKANANDA VAIDYA
3. KANADE GOPAL MUKUND
4. MOHAN SHIROOR
5. DESHBAG RAJESH HANUMANT
6. BANDIWADDAR IRAPPA HAMMANTAPPA
7. ACHUT DURGA PALEKAR
8. REVANKAR MADHAV SHANKAR
M
M
M
M
M
M
M
M
JD
BJP
INC
KCP
IND
IND
IND
IND
26758
24972
24470
18788
389
269
199
117
27.88%
26.02%
25.50%
19.58%
0.41%
0.28%
0.21%
0.12%
1989 24-11-1989 64823 60555 125378 88886 70.89% 81710 7176 36492 1. KANADE GOPALA MUKUNDA
2. SIRASIKARA MAHABALESWARA VENKAPPA
3. VYADYA VIVEKANANDA SUBRAVA
4. PATANAKARA SRINIVASA PANDU
5. H. C. GANGAIAH
6. RAMA DURGA PAWASKARA
7. REVANAKARA SHANKARA PURUSHOTTAMA
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD
BJP
JNP(JP)
KRS
IND
IND
40319
30801
6331
3325
476
329
129
49.34%
37.70%
7.75%
4.07%
0.58%
0.40%
0.16%
1985 03-05-1985 53014 47805 100819 71250 70.67% 70085 1165 29569 1. KANNADE GOPAL MUKUND
2. JAIWANT PREMANAND SUBRAYA
3. KRISHNA VENKATRAMAN BHARKAL
4. GUTYA NAGA JOGIEKAR
5. ACHUT DURGA PALEKAP
M
M
M
M
M
INC
JNP
BJP
IND
IND
32414
30955
5901
486
329
46.25%
44.17%
8.42%
0.69%
0.47%
1983 01-05-1983 46499 40784 87283 59852 68.57% 58240 1612 27431 1. KANADE GOPAL MUKUND
2. REVANKAR SHANKAR PURUSHOTTAM
3. BHATKAL KRISHNA VENKATRAMAN
M
M
M
JNP
INC
BJP
23540
18575
16125
40.42%
31.89%
27.69%
1978 25-02-1978 42404 37636 80040 63762 79.66% 62141 1621 16278 1. BORKAR UMAKANT BUDDU
2. REVANKAR SHANKAR PURUSHOTTAM
3. JOGANNAVAR YALLAPPA VENKAPPA
M
M
M
JNP
INC(I)
INC
31506
28793
1842
50.70%
46.33%
2.96%
1972 05-03-1972 33960 29689 63649 38113 59.88% 36817 1296 25536 1. M. H. JAYAPRAKASH NARAYAN
2. BORKAR UMAKANT BUDDU
M
M
INC
BJS
24373
12444
66.20%
33.80%
1967 21-02-1967 52778 32487 61.55% 28817 3670 20291 1. M. H. JAYAPRAKASHANARAYAN
2. R. S. PURUSHOTTAM
3. B. U. BUDDU
M
M
M
PSP
INC
BJS
11282
10516
7019
39.15%
36.49%
24.36%
1962 19-02-1962 55823 39790 71.28% 37159 2631 16033 1. RAMAKRISHNA MAHABALESHWAR DOMANE
2. H. GANAPATIYAPPA
3. ANANT MANJAPPA HEGDE HOODLAMANE
4. SITARAM SUBRAYA KANETKAR
M
M
M
M
INC
PSP
SWA
JS
19817
9421
7117
804
53.33%
25.35%
19.15%
2.16%
1957 25-02-1957 46461 30250 65.11% 30250 16211 1. DODMANE HEGDE RAMAKRISHNA MAHABLESHWAR
2. DHAKAPPA SHRIRAM SHESHGIRI
3. NEJJUR SHANMUKH SADASHIV
M
M
M
INC
PSP
IND
21974
7166
1110
72.64%
23.69%
3.67%


ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.