2028 ರ ಸಿರಾ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT


2024-25ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

50-ತಡಕಲೂರು(ಹುಲಿಕುಂಟೆ)

51-ನಾದೂರು

52-ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ

53-ತಾವರೆಕೆರೆ

54-ಮದಲೂರು

55-ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ

56-ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ

57-ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣPre Survey of Sira Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Sira Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN T B JAYACHANDRA M INC 86084 R UGRESH M JDS 56834 29250
2018 GEN B SATHYANARAYANA M JDS 74338 T B JAYACHANDRA M INC 63973 10365
2013 GEN T B JAYACHANDRA M INC 74089 B.SATHYANARAYANA M JD(S) 59408 14681
2008 GEN T.B.JAYACHANDRA M INC 60793 B. SATHYANARAYANA M JD(S) 34297 26496
2004 GEN SATHYANARAYANA B M JD(S) 33166 SREENIVASAIAH (BHOONAHALLY SEENAPPA) M INC 25073 8093
1999 GEN P.M. RANGANATH M INC 42263 B. SATYANARAYANA M JD(S) 16609 25654
1994 GEN B. SATHYANARAYANA M JD 28272 S.K. SIDDANNA M KCP 25513 2759
1989 GEN S. K. DASAPPA M INC 29699 B. SATYA NARAYANA M JD 22146 7553
1985 GEN C. P. MUDLAGIRIYAPPA M INC 20049 S. K. SIDDANNA M IND 19967 82
1983 GEN MUDLEGOWDA P. M IND 42015 KRISHNAIAH S. N. M INC 14800 27215
1978 GEN S.LINGAIAH M INC(I) 32270 P.MUDLEGOWDA M JNP 22775 9495
1972 GEN B. PUTTAKAMAIAH M INC 22669 P. MUDLE GOWDA M IND 16796 5873
1967 GEN B. N. RAMEGOWDA M INC 16356 B. PUTTAKAMAIAH M IND 7242 9114
1962 GEN C. J. MUCKKANNAPPA M IND 21746 MALI MARIAPPA M INC 18002 3744
1957 (SC)
(SC)
P. ANJANAPPA
T. TAREGOWDA
M
M
INC
INC
24926
33195
M. CHANDRASEKHARIAH
DAVANAM V. SATYANARAYAN
M
M
BJS
IND
6926
7022
18000
26173

Sira Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 112837 110798 223648 192539 86.09 189984 882 31109 1. T B JAYACHANDRA
2. R UGRESH
3. C M RAJESH GOWDA
4. NATARAJU N K
5. RANGANATHA
6. NOTA
7. GIRISH
8. ASHOKA
9. SHASHIKUMAR R
10. RANGANATHAIAH Y G
11. PRADEEP KUMAR
12. K T GUNDARAJ
13. B A MANJUNATHA
14. S N KANTHARAJU
15. BANDI RANGANATHA Y R
16. N KUMAR
M
M
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
BSP
IND
NOTA
CPI
UPJP
AAAP
IND
KRS
SWYMKP
IND
IND
IND
DrAPP
86084
56834
42329
828
790
722
633
618
583
308
270
233
166
121
100
87
45.14
29.8
22.2
0.43
0.41
0.38
0.33
0.32
0.31
0.16
0.14
0.12
0.09
0.06
0.05
0.05
2020 11/3/2020 110330 105436 215776 182421 84.54 181596 825 33355 1.Dr: C.M. RAJESH GOWDA
2.T.B. JAYACHANDRA
3.AMMAJAMMA B. SATHYANARAYANA
4.GIRISH
5.B.T. OBALESHAPPA
6.L.K.DEVARAJU
7.SADIQ PASHA
8.G.S. NGARAJA.
9.JAYANNA.
10.THIMMAKKA
11.RANGAPPA
12.GURUSIDDAPPA M.
13.M.L.A R. KAMBANNA
14.AMBROSE D'MELLO
15.PREMAKKA
M
M
F
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
F
BJP
INC
JD(S)
CPI
KRS
IND
IND
IND
IND
RBP
IND
IND
IND
IND
76564
63150
36783
1697
628
578
568
436
221
220
212
175
135
123
106
42.16
34.77
20.25
0.93
0.34
0.31
0.31
0.24
0.12
0.12
0.11
0.09
0.07
0.06
0.05
2018 12-May-2018 109083 103556 212652 180273 84.77 179696 577 32379 1. B SATHYANARAYANA
2. T B JAYACHANDRA
3. S R GOWDA
4. C M NAGARAJU
5. CHIDANAND M GOWDA
6. GIREESH
7. KAVITHA R MANANGI
8. SHASHIKUMAR SIRA
9. S N KANTHARAJU
10. B A MANJUNATHA
11. RANGAPPA
12. M L A R KAMBANNA
13. GURUSIDDAPPA M.
14. D LAKSHMAIAH
15. K MANJUNATHA
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
BJP
IND
IND
CPI
SJPL
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
74338
63973
16959
14468
3610
1457
1179
649
503
479
471
456
439
419
296
41.24
35.49
9.41
8.03
2.00
0.81
0.65
0.36
0.28
0.27
0.26
0.25
0.24
0.23
0.16
2013 05-05-2013 102897 98624 201531 159587 79.18% 159445 142 41944 1. T B JAYACHANDRA
2. B.SATHYANARAYANA
3. B K MANJUNATHA
4. SHASHI KUMAR.R
5. INTHIYAZ AHAMED
6. N RAJANNA
7. K.MUDALAGIRIYAPPA
8. B.A.MANJUNATHA
9. ERANNA.D.M
10. B.K.JAYACHANDRA
11. R.JAYARAMAIAH
12. SRINIVASA
13. MARUTHI
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
IND
KJP
BSP
BSRCP
IND
IND
IND
JD(U)
LJP
IND
74089
59408
18884
1642
1415
1090
766
471
395
354
340
330
261
46.47%
37.26%
11.84%
1.03%
0.89%
0.68%
0.48%
0.3%
0.25%
0.22%
0.21%
0.21%
0.16%
2008 10-05-2008 89349 84790 174139 135068 77.56% 135023 45+T 28 39071 1. T.B.JAYACHANDRA
2. B. SATHYANARAYANA
3. B.K.MANJUNATHA
4. L. NAGARAJU
5. D.C.NAGABHUSHANA
6. LINGAPPA
7. K.MUDALAGIRIYAPPA
8. R. DASARANGAPPA
9. M.L.A.R. KAMBANNA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
JD(U)
BSP
IND
IND
IND
IND
60793
34297
24025
7087
2647
2015
1867
1510
782
45.02%
25.4%
17.79%
5.25%
1.96%
1.49%
1.38%
1.12%
0.58%
2004 20-04-2004 74985 72859 147844 107591 72.77% 107477 114+T 6 40253 1. JAYAMALA D L
2. SIDHANNA S K
3. SATYANARAYANA P B
4. THIPPESWAMY N
5. SREENIVASAIAH
6. SATHYANARAYANA B
7. DASAPPA T
8. BADEERANNA B K
9. RAMESH P R
F
M
M
M
M
M
M
M
M
IND
IND
IND
IND
INC
JD(S)
KNDP
BJP
JP
1924
17192
915
650
25073
33166
1051
20022
7484
1.78%
15.97%
0.85%
0.60%
23.30%
30.82%
0.97%
18.60%
6.95%
1999 05-09-1999 70485 69591 140076 102627 73.27% 96766 5861 37449 1. P.M. RANGANATH
2. B. SATYANARAYANA
3. B.K. BADEERANNA
4. S.K. DASAPPA
5. P.B. SATYANARAYANA
6. S. VIJAYAKUMAR
7. SRINIVASAIAH
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
IND
IND
JD(U)
IND
IND
42263
16609
15601
13709
6815
952
817
43.68%
17.16%
16.12%
14.17%
7.04%
0.98%
0.84%
1994 26-11-1994 65296 62435 127731 94737 74.17% 93087 1650 32994 1. B. SATHYANARAYANA
2. S.K. SIDDANNA
3. P.M. RANGANATH
4. M. SHANTARAM
5. D.S. NARASIMHAIAM
6. MAHESH KUMAR
7. R. KAMBANNA
8. T. KENCHAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
JD
KCP
INC
IND
BJP
KRRS
IND
IND
28272
25513
25317
9883
2954
734
298
116
30.37%
27.41%
27.20%
10.62%
3.17%
0.79%
0.32%
0.12%
1989 24-11-1989 60221 57808 118029 80890 68.53% 75554 5336 37139 1. S. K. DASAPPA
2. B. SATYA NARAYANA
3. SA. LINGAIAH
4. K. T. MAHALINGAPPA
5. T. KENCHAPPA
6. R. NAGARAJU
7. PRAKASH
8. MIRZA MUSHARAFF BEIG
9. ABDUL MUNAF
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD
JNP(JP)
BJP
IND
IND
KRS
IND
IND
29699
22146
21832
961
302
238
197
129
50
39.31%
29.31%
28.90%
1.27%
0.40%
0.32%
0.26%
0.17%
0.07%
1985 03-05-1985 53346 48828 102174 63592 62.24% 62717 875 38582 1. C. P. MUDLAGIRIYAPPA
2. S. K. SIDDANNA
3. B. GANGANNA
4. SATYANARAYANA SETTY, S.V.
5. RANGANATHA, N.
6. K. H. CHANDRASEKHAR
7. SATHYANARAYANA, P. B.
8. LINGANNA A.
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
IND
JNP
BJP
IND
IND
IND
IND
20049
19967
19321
1108
919
677
376
300
31.97%
31.84%
30.81%
1.77%
1.47%
1.08%
0.60%
0.48%
1983 01-05-1983 44630 41686 86316 61146 70.84% 60227 919 25170 1. MUDLEGOWDA P.
2. KRISHNAIAH S. N.
3. CHANDRASHEKHAR K. H
4. RAMAKRISHNA B. G.
5. DODDAIAH N. C.
6. SEATHARAMAIAH A.
7. ALLAPPA B. R.
M
M
M
M
M
M
M
IND
INC
IND
ICS
IND
IND
IND
42015
14800
2339
531
237
154
151
69.76%
24.57%
3.88%
0.88%
0.39%
0.26%
0.25%
1978 25-02-1978 40106 37222 77328 60370 78.07% 58783 1587 16958 1. S.LINGAIAH
2. P.MUDLEGOWDA
3. M.MADDANNA
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
32270
22775
3738
54.90%
38.74%
6.36%
1972 05-03-1972 36699 33051 69750 43047 61.72% 41827 1220 26703 1. B. PUTTAKAMAIAH
2. P. MUDLE GOWDA
3. A. LINGANNA
M
M
M
INC
IND
IND
22669
16796
2362
54.20%
40.16%
5.65%
1967 21-02-1967 59850 40121 67.04% 36631 3490 19729 1. B. N. RAMEGOWDA
2. B. PUTTAKAMAIAH
3. C. J. MUCKANNAPPA
4. S. V. S. SETTY
5. K.NAGARAJU
M
M
M
M
M
INC
IND
IND
BJS
IND
16356
7242
5464
4114
3455
44.65%
19.77%
14.92%
11.23%
9.43%
1962 19-02-1962 67939 44031 64.81% 40836 3195 23908 1. C. J. MUCKKANNAPPA
2. MALI MARIAPPA
3. S. V. SATYANARAYANA SETTY
M
M
M
IND
INC
JS
21746
18002
1088
53.25%
44.08%
2.66%
1957 25-02-1957 111390 87060 39.08% 87060 24330 1. T. TAREGOWDA
2. P. ANJANAPPA (SC)
3. DAVANAM V. SATYANARAYAN
4. M. CHANDRASEKHARIAH
5. C. DODDAGOBARI NAIK (SC)
6. C. T. HANUMANTHAIAH (SC)
7. C. J. MUKKANNAPPA
M
M
M
M
M
M
M
INC
INC
IND
BJS
BJS
IND
IND
33195
24926
7022
6926
6739
4296
3956
38.13%
28.63%
8.07%
7.96%
7.74%
4.93%
4.54%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.