2028 ರ ಸಿಂಧಗಿ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

41-ಚಾಂದಕವಠೆ

42-ಕನ್ನೊಳ್ಳಿ

43-ಯಂಕಂಚಿ

44-ಗೋಲಗೇರಿ

45-ಬಳಗನೂರ

46-ದೇವಣಗಾಂವ

47-ಮೋರಟಗಿ

Pre Survey of Sindgi Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Sindgi Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN ASHOK MALLAPPA MANAGULI M INC 87621 BHUSANUR RAMESH BALAPPA M BJP 79813 7808
2018 GEN MANAGULI MALLAPPA CHANNAVEERAPPA M JDS 70865 BHUSANUR RAMESH BALAPPA M BJP 61560 9305
2013 GEN BHUSANUR RAMESH BAIAPPA M BJP 37834 MANAGULI MALLAPPA CHANNAVEERAPPA M JD(S) 37082 752
2008 GEN BHUSANUR RAMESH BALAPPA M BJP 35227 MANAGULI MALLAPPA CHANNAVEERAPPA M JD(S) 20466 14761
2004 GEN ASHOK GURAPPA SHABADI M BJP 38853 MANGULI HALAPPA CHANAVEERAPPA M JD(S) 29803 9050
1999 GEN SUNAGAR SHARANAPPA TIPPANNA M INC 30432 MANAGULI MALLAPPA CHANNAVEERAPPA M IND 19675 10757
1994 GEN MANAGULI MALLAPPA CHANAVIRAPPA M JD 45356 DR. CHOUDHARI RAYAGONDAPPA BHIMANNA M INC 17137 28219
1989 GEN CHOUDHARI RAYAGONDAPPA BHEEMANNA M INC 29798 MANAGULI MALLAPPA CHANAVEERAPPA M JNP(JP) 21169 8629
1985 GEN BIRADAR MALLANAGOUDA DOULATARAYA M JNP 31483 AGASAR TIPPANNA MALLAPPA M INC 17564 13919
1983 GEN PATIL NINGANAGOUD RACHANA GOUD M INC 25778 BIRADAR MALLANAGOUDA DOULATARAYA M JNP 18788 6990
1978 GEN BEKINALKAR MAIBUBSAHEB HASANSANHEB M INC(I) 19592 PATILL SHANKARGOUDA YESHVANTGAOUDA M JNP 18268 1324
1972 GEN S. Y. PATIL M NCO 17516 M. H. BEKINALKAR M INC 16538 978
1967 GEN C. M. DESAI M INC 16668 S. Y. PATIL M IND 13298 3370
1962 GEN CHANNAPPA MADIWALAPPA DESAI M INC 14012 SHIDAPPA NIJALINGAPPA RADDEWADGI M SWA 7432 6580
1957 GEN PATIL SHANKARAGOUDA YESHAWANTGOUDA M INC 10149 KONNUR GAVADAPPA SHIVARAYAPPA M IND 7739 2410

Sindgi Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 122316 114324 236670 174119 73.57 172436 723 62551 1. ASHOK MALLAPPA MANAGULI
2. BHUSANUR RAMESH BALAPPA
3. VISHALAKSHI SHIVANAND PATIL
4. NOTA
5. MURIGEPPAGOUDA S RADDEWADAGI
6. DR|| DASTAGEER MULLA
7. DEEPIKA S
8. MOHAMMAD MUSHTAQ
9. PUNDALIK BIRADAR
10. JILANI GUDUSAB MULLA
M
M
F
-
M
M
F
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
NOTA
AAAP
BSP
IND
IND
KRS
IND
87621
79813
2283
963
851
813
376
275
234
170
50.53
46.03
1.32
0.56
0.49
0.47
0.22
0.16
0.13
0.1
2021 10/30/2021 121086 113466 234584 164162 69.98 162751 1411 70422 1.BHUSANUR RAMESH BALAPPA
2.ASHOK. MALLAPPA. MANAGULI
3.ANGADI NAZIYA
4.DR. SUNEELAKUMAR HEBBI
5.JILANI GUDUSAB MULLA
6.DEEPIKA. S
M
M
F
M
M
F
BJP
INC
JD(S)
KRS
IND
IND
93865
62680
4353
925
513
415
57.67
38.51
2.67
0.56
0.31
0.25
2018 12-May-2018 116415 108520 224963 160619 71.40 159274 1345 64344 1. MANAGULI MALLAPPA CHANNAVEERAPPA
2. BHUSANUR RAMESH BALAPPA
3. SALI MALLANNA NINGAPPA
4. SHAMASHODDIN KHAJESAB MULLA
5. NAGESH LAKKU RATHOD
6. GULSHANBI DAVALSAB NADAF
7. LIYAKHATALI MIRASAHEB DARGA
8. MALLU NAGAPPA PUJARI
9. IRANNA MADIVALAPPA VISHWAKARMA
M
M
M
M
M
F
M
M
M
JD(S)
BJP
INC
NCP
IND
AIMEP
PPRP
IND
IND
70865
61560
22818
918
781
703
638
576
415
44.15
38.36
14.22
0.57
0.49
0.44
0.40
0.36
0.26
2013 05-05-2013 98254 86646 184918 128464 69.47% 128355 109 56454 1. BHUSANUR RAMESH BALAPPA
2. MANAGULI MALLAPPA CHANNAVEERAPPA
3. SUNAGAR SHARANAPPA TIPPANNA
4. PATIL GURANNAGOUDA GOUDAPPAGOUDA
5. RAFIQ KANE
6. SIDDARAMAPPA RUDRAPPA RANJUNAGI
7. MAHANTESH BHIMANNA NAIKODI
8. DEVAPPAGOUD GURALINGAPPAGOUD PATIL
9. DR.DASTAGIR
10. SIDDANNA SHARANAPPA ISHWARAPPAGOL
11. VISHWAKARMA IRANNA MADIWALAPPA
12. RAJU TALIKOTI
13. CHINCHOLI SHIVAPPA CHANABASAPPA
14. ASHOK VEERABADRAPPA GHOLLI
15. HARANAL SANTOSH SHIVAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
JD(S)
INC
KJP
IND
IND
IND
JD(U)
BSP
NCP
IND
BSRCP
IND
IND
SP
37834
37082
27595
10523
6938
1540
1308
1199
1115
983
677
530
472
298
261
29.48%
28.89%
21.5%
8.2%
5.41%
1.2%
1.02%
0.93%
0.87%
0.77%
0.53%
0.41%
0.37%
0.23%
0.2%
2008 22-05-2008 86032 80092 166124 103843 62.50% 103827 12+T 7 62281 1. BHUSANUR RAMESH BALAPPA
2. MANAGULI MALLAPPA CHANVEERAPPA
3. SUNAGAR SHARANAPPA TIPPANNA
4. PATIL SIDDARAMA SHIVAMURTEPPA
5. S.M.PATIL
6. HIREMATH N.S
7. BASAVARAJ RAVUTAPPA MULASAVALAGI
8. R.B.CHOUDHARI
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
JD(S)
INC
IND
BSP
SP
IND
IND
35227
20466
20099
9721
7556
6976
2641
1141
33.93%
19.71%
19.36%
9.36%
7.28%
6.72%
2.54%
1.1%
2004 20-04-2004 88579 85784 174363 99029 56.79% 98911 118+T 5 75334 1. PRAKASH LINGAPPA HIREKURUBAR
2. ASHOK GURAPPA SHABADI
3. TALWAR BASAVARAJ JUMMANNA
4. MANGULI HALAPPA CHANAVEERAPPA
5. SUNAGAR SHARANAPPA TIPPANNA
M
M
M
M
M
KNDP
BJP
BSP
JD(S)
INC
2108
38853
2795
29803
25352
2.12%
39.23%
2.82%
30.09%
25.60%
1999 05-09-1999 79860 76667 156527 96984 61.96% 91326 5658 59543 1. SUNAGAR SHARANAPPA TIPPANNA
2. MANAGULI MALLAPPA CHANNAVEERAPPA
3. GUTTEDAR RAJU BASAYYA
4. ASHOK GURAPPA SHABADI
5. CHAYAGOL SUBHAS SIDDAPPA
6. PATIL SHANKARGOUDA SANGANAGOUDA
7. MULLA MOHAMMADKASIM KHADARSAB
M
M
M
M
M
M
M
INC
IND
IND
IND
JD(S)
JD(U)
BSP
30432
19675
15629
13921
6562
4184
923
33.32%
21.54%
17.11%
15.24%
7.19%
4.58%
1.01%
1994 26-11-1994 70714 68089 138803 77951 56.16% 76147 1804 60852 1. MANAGULI MALLAPPA CHANAVIRAPPA
2. DR. CHOUDHARI RAYAGONDAPPA BHIMANNA
3. JOGUR MALAKAPPA MAHADEVAPPA
4. DR. KULLOLLI KANTHI RAVA RAMAPPA
5. DR. HIREGOUDAR C.N.
M
M
M
M
M
JD
INC
BJP
IND
KCP
45356
17137
9661
3181
812
59.56%
22.51%
12.69%
4.18%
1.07%
1989 24-11-1989 63747 62986 126733 76615 60.45% 72647 3968 50118 1. CHOUDHARI RAYAGONDAPPA BHEEMANNA
2. MANAGULI MALLAPPA CHANAVEERAPPA
3. PATIL GURULINGAPPAGOUD MALAKANAGOUD
4. PATIL MALLANAGOUD BANGAREPPAGOUD
5. BAGALI BHAGAPPA SHIVAPPA
6. SHIVAPADAMA YAMANAPPA NAYAKODI
M
M
M
M
M
M
INC
JNP(JP)
JD
KRS
IND
IND
29798
21169
18061
2258
887
474
41.02%
29.14%
24.86%
3.11%
1.22%
0.65%
1985 03-05-1985 48745 48388 97133 52216 53.76% 51129 1087 44917 1. BIRADAR MALLANAGOUDA DOULATARAYA
2. AGASAR TIPPANNA MALLAPPA
3. DAFEDAR DASTAGIRSAB
4. MATH MALAKAJAYYA SHENKRAYYA
5. PATIL GOUDAPPA KASHIRAYA
6. SHABADI ASHOK GURAPPA
M
M
M
M
M
M
JNP
INC
IND
BJP
IND
IND
31483
17564
772
600
521
189
61.58%
34.35%
1.51%
1.17%
1.02%
0.37%
1983 01-05-1983 47780 46694 94474 51158 54.15% 49498 1660 43316 1. PATIL NINGANAGOUD RACHANA GOUD
2. BIRADAR MALLANAGOUDA DOULATARAYA
3. ANGADI OSHAKHA BANDAGISAB
4. PATIL SHARANAPPA GOUDA CHANNAPPAGOUDA
5. BEKINALKAR MAIBOOBSAB HASANSAB
6. MULLA LADLESAB JUBAHIL
7. NATIKAR MAHAMED HANIP ABDULA
M
M
M
M
M
M
M
INC
JNP
IND
IND
IND
IND
IND
25778
18788
2451
1200
751
285
245
52.08%
37.96%
4.95%
2.42%
1.52%
0.58%
0.49%
1978 25-02-1978 42509 42774 85283 47345 55.52% 45482 1863 37938 1. BEKINALKAR MAIBUBSAHEB HASANSANHEB
2. PATILL SHANKARGOUDA YESHVANTGAOUDA
3. PATILL SHANKARGOUDA CHANNAPPAGOUDA
4. PATIL SHARANGLUDA RACHANAGOUDA
5. DEVERNAVADGI KALAPPA MALKAPPA
6. PATIL RAMILNGAPPA ANNARAO
7. BIRADAR BASANGOUDA NINGANGOUDA
8. JADHAV TULAJARAM YESUBHA
M
M
M
M
M
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
IND
IND
IND
IND
IND
19592
18268
5405
723
481
471
381
161
43.08%
40.17%
11.88%
1.59%
1.06%
1.04%
0.84%
0.35%
1972 05-03-1972 34133 33759 67892 35500 52.29% 34054 1446 32392 1. S. Y. PATIL
2. M. H. BEKINALKAR
M
M
NCO
INC
17516
16538
51.44%
48.56%
1967 21-02-1967 60664 32118 52.94% 29966 2152 28546 1. C. M. DESAI
2. S. Y. PATIL
M
M
INC
IND
16668
13298
55.62%
44.38%
1962 19-02-1962 49936 26023 52.11% 24402 1621 23913 1. CHANNAPPA MADIWALAPPA DESAI
2. SHIDAPPA NIJALINGAPPA RADDEWADGI
3. SHANKARGOUDA YASHAWANTGOUDA PATIL
4. BINDUMADHAVARAO GOVINDRAO DESHAPANDE
5. MADHAVAAO VITHALRAO KULKARNI
M
M
M
M
M
INC
SWA
IND
IND
JS
14012
7432
2146
599
213
57.42%
30.46%
8.79%
2.45%
0.87%
1957 25-02-1957 47619 20879 43.85% 20879 26740 1. PATIL SHANKARAGOUDA YESHAWANTGOUDA
2. KONNUR GAVADAPPA SHIVARAYAPPA
3. KULKARNI MADHAV VITHAL
M
M
M
INC
IND
IND
10149
7739
2991
48.61%
37.07%
14.33%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.