2028 ರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

20-ಸಾದಲಿ

21-ಗಂಜೀಗುಂಟೆ

22-ಶೀಗೆಹಳ್ಳಿ

23-ಮಳ್ಳೂರು

24-ಜಂಗಮಕೋಟೆ

Pre Survey of Sidlaghatta Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Sidlaghatta Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN B.N. RAVI KUMAR M JDS 68932 PUTTU ANJINAPPA M IND 52160 16772
2018 GEN V. MUNIYAPPA M INC 76240 B.N. RAVIKUMAR M JDS 66531 9709
2013 GEN M. RAJANNA M JD(S) 77931 V. MUNIYAPPA M INC 62452 15479
2008 GEN V MUNIYAPPA M INC 65939 M RAJANNA M JD(S) 59437 6502
2004 GEN MUNISHAMAPPA S M JD(S) 60322 MUNIYAPPA V M INC 52875 7447
1999 GEN B. MUNIYAPPA M INC 60514 S. MUNISHAMAPPA M JD(U) 48049 12465
1994 GEN MUNIYAPPA V. M INC 45679 MUNISHAMAPPA S. M JD 38692 6987
1989 GEN V. MUNIYAPPA M INC 52870 S. MUNISHAMAPPA M JD 27798 25072
1985 GEN S. MUNISHAINAPPA M JNP 44199 V. MUNIYAPPA M INC 33998 10201
1983 GEN V. MUNIYAPPA M INC 34757 S. MUNISHAMAPPA M IND 32244 2513
1978 GEN S.MUNISHAMAPRA M INC(I) 34683 E.VENKMATARAYAPPA M JNP 27106 7577
1972 GEN J. VENKATAPPA M INC 31308 B. VENKATARAYAPPA M IND 16874 14434
1967 GEN B. VENKATARAYAPPA M INC 21908 G. PAPANNA M IND 18422 3486
1962 GEN S. AVALA REDDY M INC 21696 J. VENKATAPPA M IND 15989 5707
1957 GEN J. VENKATAPPA M IND 17490 S. AVALA REDDY M INC 12230 5260

Sidlaghatta Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 101642 101911 203564 177856 87.37 176740 596 25708 1. B N RAVI KUMAR
2. PUTTU ANJINAPPA
3. B V RAJEEV GOWDA
4. SEEKAL RAMACHANDRA GOWDA
5. B S MOULAJAN
6. SANDEEP REDDY H R
7. NOTA
8. NANJAPPA
9. DEVAPPA V
10. MALLURU VENKATARAMANAPPA
11. BALAMURALI KRISHNA
12. KEMPEGOWDA SUNDRAHALLI
13. SRINATHA A
14. S A SYED GHOUSE
15. BYREGOWDA VENKATASHAMAPPA
M
M
M
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
IND
INC
BJP
AAAP
IND
NOTA
IND
RTSMJD
BSP
IND
KRS
IND
IND
IND
68932
52160
36157
15446
1387
698
520
370
346
335
244
203
195
186
81
38.89
29.43
20.4
8.71
0.78
0.39
0.29
0.21
0.2
0.19
0.14
0.11
0.11
0.1
0.05
2018 12-May-2018 99826 98371 198207 170325 85.93 169364 961 27882 1. V. MUNIYAPPA
2. B.N. RAVIKUMAR
3. ANJINAPPA (PUTTU)
4. M .RAJANNA
5. SURESH.H.
6. B.S.MOULA JAAN
7. S.N. RAVIKUMAR
8. VENKATESHAPPA
9. M. NARAYANASWAMY
10. WISDOM NAGARAJ
11. K.V. YAMEGOWDA
12. MOHAMMED ISMAIL
13. R. MOHAN
14. Y.N. GANGADHARA
15. BYAREGOWDA VENKATASHAMI
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
IND
IND
BJP
ANC
IND
RPSN
JBJSP
IND
AIMEP
SP
IND
IND
IND
76240
66531
10986
8593
3596
1081
752
290
282
220
207
202
159
125
100
44.76
39.06
6.45
5.05
2.11
0.63
0.44
0.17
0.17
0.13
0.12
0.12
0.09
0.07
0.06
2013 05-05-2013 89563 87291 176860 153915 87.02% 153740 175 22945 1. M. RAJANNA
2. V. MUNIYAPPA
3. D.R.SHIVAKUMAR GOWDA
4. RAJANNA.G.A
5. J.V. SADASHIVA
6. V.MUNIYAPPA
7. DHANARAJA
8. T.M NARAYANASWAMY
9. K.KEMPAMMA
10. GOVINDAPPA
11. P.SADIQ PASHA
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
JD(S)
INC
KJP
IND
BJP
IND
BSP
BSRCP
IND
IND
JD(U)
77931
62452
5838
2097
1914
927
890
507
468
385
331
50.69%
40.62%
3.8%
1.36%
1.24%
0.6%
0.58%
0.33%
0.3%
0.25%
0.22%
2008 10-05-2008 80941 79365 160306 132148 82.43% 132022 126+T 26 28158 1. V MUNIYAPPA
2. M RAJANNA
3. SWETHAJA LOKESH
4. G RAJENDRA
5. R SUBBAREDDY
6. RAJANNA A N
7. D MUNIRAJU ARIKERI
8. A. PANCHAKSHRI REDDY
9. NAGARAJ T. K.
M
M
F
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
BSP
IND
IND
IND
IND
SP
65939
59437
2713
1135
1023
791
422
304
258
49.95%
45.02%
2.05%
0.86%
0.77%
0.6%
0.32%
0.23%
0.2%
2004 20-04-2004 75442 74647 150089 121145 80.71% 120996 50+T 101 28944 1. SREERAMANNA R
2. RAJENDRA G
3. MIR BAHADDUR HUSSAIN
4. MUNIYAPPA V
5. MUNISHAMAPPA S
M
M
M
M
M
RPI(A)
JP
BJP
INC
JD(S)
1463
2555
3781
52875
60322
1.20%
2.10%
3.12%
43.64%
49.79%
1999 05-09-1999 70224 69518 139742 113584 81.28% 110751 2833+T 3 26158 1. B. MUNIYAPPA
2. S. MUNISHAMAPPA
3. K.M. VENKATESH
M
M
M
INC
JD(U)
CPM
60514
48049
2188
54.64%
43.38%
1.98%
1994 26-11-1994 65478 65905 131383 107554 81.86% 105711 1843 23829 1. MUNIYAPPA V.
2. MUNISHAMAPPA S.
3. VEERAPPA P.
4. MATAMA REDDY D.L.
5. MAHABOOB S.M.
6. RAMAKRISHNA K.
7. MUNIYAPPA M.
8. KRISHNAPPA
9. MADHUSUDHANA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD
BJP
KCP
IND
BSP
IND
IND
KCVP
45679
38692
18441
2159
309
230
76
66
59
43.21%
36.60%
17.44%
2.04%
0.29%
0.22%
0.07%
0.06%
0.06%
1989 24-11-1989 58362 57002 115364 96301 83.48% 93618 2683 19063 1. V. MUNIYAPPA
2. S. MUNISHAMAPPA
3. P. VEERAPPA
4. M. PILLANARAYANAPPA
5. MADHUSUDANA
M
M
M
M
M
INC
JD
JNP(JP)
IND
IND
52870
27798
12664
177
109
56.47%
29.69%
13.53%
0.19%
0.12%
1985 03-05-1985 49919 49228 99147 80419 81.11% 79375 1044 18728 1. S. MUNISHAINAPPA
2. V. MUNIYAPPA
3. B. MUNIVENKATAPPA
4. N. KAMALASAMBHAVE
5. K. RAMAKRISHNA
M
M
M
M
M
JNP
INC
BJP
IND
IND
44199
33998
689
270
219
55.68%
42.83%
0.87%
0.34%
0.28%
1983 01-05-1983 45209 43025 88234 68610 77.76% 67432 1178 19624 1. V. MUNIYAPPA
2. S. MUNISHAMAPPA
3. RATHI DEVI
4. M. MUNIYAPPA
M
M
F
M
INC
IND
IND
IND
34757
32244
250
181
51.54%
47.82%
0.37%
0.27%
1978 25-02-1978 40325 39616 79941 67184 84.04% 65727 1457 12757 1. S.MUNISHAMAPRA
2. E.VENKMATARAYAPPA
3. G.PAPANNA
4. NARAYANAPPA
5. T.A. KEMPA GOWDA
M
M
M
M
M
INC(I)
JNP
CPM
INC
IND
34683
27106
3205
424
309
52.77%
41.24%
4.88%
0.65%
0.47%
1972 05-03-1972 34595 33023 67618 52661 77.88% 51481 1180 14957 1. J. VENKATAPPA
2. B. VENKATARAYAPPA
3. G. PAPANNA
M
M
M
INC
IND
CPM
31308
16874
3299
60.81%
32.78%
6.41%
1967 21-02-1967 58110 41988 72.26% 40330 1658 16122 1. B. VENKATARAYAPPA
2. G. PAPANNA
M
M
INC
IND
21908
18422
54.32%
45.68%
1962 19-02-1962 55772 39191 70.27% 37685 1506 16581 1. S. AVALA REDDY
2. J. VENKATAPPA
M
M
INC
IND
21696
15989
57.57%
42.43%
1957 25-02-1957 48721 29720 61.00% 29720 19001 1. J. VENKATAPPA
2. S. AVALA REDDY
M
M
IND
INC
17490
12230
58.85%
41.15%


ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.