2028 ರ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

20-ನವಿಲೆ(ಬಾಗೂರು)

21-ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ

22-ಆನೇಕೆರೆ(ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ)

23-ದಿಂಡಗೂರು (ಡಿ.ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ)

24-ಜಂಬೂರು(ಗೌಡಗೆರೆ)

25-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ

26-ಹಿರೀಸಾವೆ

Pre Survey of Shravanabelagola Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ


Click :- Your Opinion
Shravanabelagola Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN C.N. BALAKRISHNA M JDS 85668 M.A. GOPALASWAMY M INC 79023 6645
2018 GEN CN BALAKRISHNA M JD(S) 105516 CS PUTTEGOWDA M INC 52502 53012
2013 GEN C.N .BALAKRISHNA M JD(S) 87185 C.S.PUTTEGOWDA M INC 63043 24142
2008 GEN C. S. PUTTE GOWDA M JD(S) 65726 H. C. SRIKANTAIAH ALIAS ANNAIAH M INC 56280 9446
2004 GEN MOHAN KUMAR B M USYP 70461 RANGE GOWDA R M JP 35585 34876
1999 HC SRIKANTAIAH M INC 65624 CS PUTTE GOWDA M JD(S) 42576 23048
1994 C.S. PUTTEGOWDA M JD 66906 H.C. SRIKANTIAH M INC 45871 21035
1989 N. B. NANJAPPA M INC 62350 C. S. PUTTE GOWDA M JNP(JP) 41711 20639
1985 N. GANGADHAR M JNP 44522 N. B. NANJAPPA M INC 39155 5367
1983 H. C. SREEKANTAIAH M INC 41164 N. GANGADHARA M JNP 29662 11502
1978 H. C. SRIKANTAIAH M INC(I) 43045 N. GANGADHARA M JNP 25440 17605
1972 H. C. SRIKANTAIAH M IND 30308 SAKUNTALAMMA M INC 18174 12134
1967 S. SHIVAPPA M PSP 30637 H. C. SRIKANTAIAH M INC 16798 13839
1962 S. SHIVAPPA M PSP 21136 K. LAKKAPPA M INC 12483 8653
1957 N. G. NARASIMHEGOWDA M PSP 16923 K. LAKKAPPA M INC 7086 9837

Shravanabelagola Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 101708 103531 205242 175199 85.36 174400 140 30043 1. C N BALAKRISHNA
2. M A GOPALASWAMY
3. CHIDHANANDA C R
4. MANJEGOWDA BADAKANAHALLI
5. KIRAN T K
6. NOTA
7. DR|| SUBRAMANYA MUDRABETTU
8. R RAJU KUNDURU
9. H M RAVI HULLENAHALLI
10. H D REVANNA
11. NATARAJ POOMADIHALI
12. PAVITHRA J K
13. SHIVAKUMARA
M
M
M
M
M
-
M
M
M
M
M
F
M
JD(S)
INC
BJP
AAAP
UPJP
NOTA
IND
BSP
IND
PMPT
IND
KRPP
KRS
85668
79023
5648
898
779
667
539
520
415
298
231
221
160
48.93
45.14
3.23
0.51
0.44
0.38
0.31
0.3
0.24
0.17
0.13
0.13
0.09
2018 12-May-2018 101213 101039 202255 167271 82.70 166355 916 34984 1. C N BALAKRISHNA
2. C S PUTTEGOWDA
3. SHIVANANJEGOWDA
4. DWARAKISH
5. BOJEGOWDA
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
BJP
AIMEP
SJPL
105516
52504
7506
415
414
63.08
31.39
4.49
0.25
0.25
2013 05-05-2013 95167 94374 189549 155819 82.20% 155814 5 33730 1 C.N.BALAKRISHNA
2 C.S.PUTTEGOWDA
3 MANJUNATH.C.N.(PATEL)
4 M.RAMAIAH
5 RANGASWAMY. M.R. MATHIGATTA.
6 K. KALENAHALLY KOVI BABANNA
7 ARJUN KUMAR .G.B.
8 ARALAPURA MANJEGOWDA A.N.
9 VDINESH.P.SHRAVANABELAGOLA
10 A.S.PREMADHARMAIAH.
11 B. MOHAN KUMAR
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
JD(S)
INC
BJP
IND
BSP
IND
IND
KRRS
AKBRP
BSRCP
NPP
87185
63043
1981
787
652
632
626
422
181
155
150
55.95%
40.46%
1.27%
0.51%
0.42%
0.41%
0.4%
0.27%
0.12%
0.1%
0.1%
2008 10-05-2008 88646 87835 176481 132534 75.09% 132467 67+T 5 43958 1 C. S. PUTTE GOWDA
2 H. C. SHRIKANTAIAH ALIAS ANNAIAH
3 ANAND SHIVAPPA
4 C. R. ABDUL HADI
5 KURUBARA KALENAHALLI KOVI BABANNA
6 C. S. NAVEEN
M
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
BJP
BSP
IND
SP
65726
56280
3782
2578
2526
1575
49.62%
42.49%
2.86%
1.95%
1.91%
1.19%
2004 26-04-2004 95182 97266 192448 133247 69.23% 133184 63 59201 1 . MOHAN KUMAR B
2 . RANGE GOWDA R
3 . CHANDRE GOWDA CN
4 . VIJAY KUMAR H S
5 . DEVARAJE GOWDA
6 . G S PUTTE GOWDA
7 . CHANNAIAH CR
M
M
M
M
M
M
M
USYP
JP
IND
INC
BJP
JD(S)
RPI(A)
1283
3822
13505
35585
6484
70461
2044
0.96%
2.86%
10.13%
26.70%
4.86%
52.87%
1.53%
1999 11-09-1999 88554 92214 180768 132840 73.49% 128545 4295+T 5 47928 1 . HC SRIKANTAIAH
2 . CS PUTTE GOWDA
3 . HS SRIKANTAIAH
4 . KT GOVINDEGOWDA
5 . NG VISHAKANTEGOWDA
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
IND
IND
65624
42576
14034
4170
2141
51.05%
33.12%
10.92%
3.24%
1.67%
1994 26-11-1994 83929 85761 169690 126856 74.76% 125565 1291 42834 1 . C.S. PUTTEGOWDA
2 . H.C. SRIKANTIAH ALIAS ANNAIAH
3 . C.V. RAJAPPA
4 . N. GANGADHAR
5 . H.B. GANGARAJU
6 . V. NANJEGOWDA
7 . T.P. RAMEGOWDA
8 . G.S. THYGARAJU
9 . HUCHAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD
INC
KCP
BJP
IND
IND
SP
IND
IND
66906
45871
5686
5258
1079
280
265
127
93
53.28%
36.53%
4.53%
4.19%
0.86%
0.22%
0.21%
0.10%
0.07%
1989 24-11-1989 75093 75559 150652 113165 75.12% 109710 3455 37487 1 . N. B. NANJAPPA
2 . C. S. PUTTE GOWDA
3 . DEVARAJEGOWDA
4 . K. N. THIMMEGOWDA
5 . G. S. THYAGARAJU
6 . B. K. LAXMINARAYANA
7 . H. C. GANGAIAH
M
M
M
M
M
M
M
INC
JNP(JP)
JD
IND
IND
IND
KRS
62350
41711
4595
493
372
117
72
56.83%
38.02%
4.19%
0.45%
0.34%
0.11%
0.07%
1985 03-05-1985 59135 58578 117713 87641 74.45% 86589 1052 30072 1 . N. GANGADHAR
2 . N. B. NANJAPPA
3 . B. R. CHIDAMBARA
M
M
M
JNP
INC
IND
44522
39155
2912
51.42%
45.22%
3.36%
1983 01-05-1983 49688 51129 100817 75732 75.12% 74488 1244 25085 1 . H. C. SREEKANTAIAH ALIAS ANNIAH
2 . N. GANGADHARA
3 . D. C. LAXMAN
4 . B. N. KRISHNA MURTHY
5 . KANATARAJAPURADA M. S. VASU
6 . C. N. LAXMAIAH ALIAS MARIYAPPA
7 . T. P. RAMEGOWDA
8 . B. BETTAIAH
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JNP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
41164
29662
1060
739
574
506
456
327
55.26%
39.82%
1.42%
0.99%
0.77%
0.68%
0.61%
0.44%
1978 25-02-1978 45454 46403 91857 72373 78.79% 70861 1512 19484 1 . H. C. SRIKANTAIAH
2 . N. GANGADHARA
3 . K. JAIRAM
M
M
M
INC(I)
JNP
IND
43045
25440
2376
60.75%
35.90%
3.35%
1972 05-03-1972 38528 38239 76767 51239 66.75% 49934 1305 25528 1 . H. C. SRIKANTAIAH
2 . SAKUNTALAMMA
3 . G. S. THYAGARAJU
4 . N. G. KEMPEGOWDA
M
M
M
M
IND
INC
IND
IND
30308
18174
994
458
60.70%
36.40%
1.99%
0.92%
1967 21-02-1967 67562 67562 50622 74.93% 47435 3187 16940 1 . S. SHIVAPPA
2 . H. C. SRIKANTAIAH
M
M
PSP
INC
30637
16798
64.59%
35.41%
1962 19-02-1962 50444 50444 35459 70.29% 33619 1840 14985 1 . S. SHIVAPPA
2 . K. LAKKAPPA
M
M
PSP
INC
21136
12483
62.87%
37.13%
1957 25-02-1957 43269 43269 29526 68.24% 29526 0 13743 1 . N. G. NARASIMHEGOWDA
2 . K. LAKKAPPA
3 . S. SHIVAPPA
4 . S. L. NARASIMHAIAH
M
M
M
M
PSP
INC
IND
IND
16923
7086
4980
537
57.32%
24.00%
16.87%
1.82%


ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.