2028 ರ ಶೋರಾಪುರ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

21-ದೇವಾಪೂರ

22-ಖಾನಾಪೂರ .ಎಸ್.ಹೆಚ್

23-ಪೇಠ ಅಮ್ಮಾಪೂರ

24-ನಗನೂರ

25-ಯಾಳಗಿ

26-ವಜ್ಜಲ್

27- ನಾರಾಯಣಪೂರ

28-ಕೊಡೇಕಲ್

29-ರಾಜನಕೊಳ್ಳೂರ

30-ಕನ್ನಳ್ಳಿ

Pre Survey of Shorapur Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Shorapur Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 (ST)
2023 (ST) RAJA VENKATAPPA NAIK M INC 113559 NARASIMHANAYAK (RAJUGOUDA) M BJP 88336 25223
2018 (ST) NARASIMHANAYAK M BJP 104426 RAJA VENKATAPPA NAIK M INC 81858 22568
2013 (ST) RAJA VENKATAPPA NAIK M INC 65033 NARASIMHANAYAK M JD(S) 60958 4075
2008 (ST) NARASIMHA NAYAK M BJP 60542 RAJA VENKATAPPA NAIK M INC 55961 4581
2004 GEN NARASHIMA NAYAK M KNDP 43608 RAJA VENKATAPPA NAIK M INC 40733 2875
1999 GEN RAJA VENKATAPPA NAIK M INC 45351 SHIVANNA MANGIHAL M IND 24901 20450
1994 GEN RAJA VENKATAPPA NAIK RAJA KUMAR NAIK M KCP 34078 DIWAN SHIVANNA MANGIHAL M JD 28419 5659
1989 GEN RAJA MADAN GOPAL NAYAK M INC 30545 SHIVANNA MANGYAL M JNP(JP) 18156 12389
1985 GEN MADAN GOPAL NAIK M INC 22411 SHIVANNA MANGIHAL M JNP 21238 1173
1983 GEN MADAN GOPAL NAIK M INC 26062 RAJA PIDDA NAIK M JNP 11177 14885
1978 GEN RAJA KUMAR NAIK M INC(I) 23201 RAJA PID NAIK M JNP 16461 6740
1972 GEN RAJA PID NAIK M IND 16541 ABBAS ALI M INC 8648 7893
1967 GEN R. P. N. R. K. NAIK M INC 20117 A. WAHED M IND 4505 15612
1962 GEN VENKANAGOUDA HANUMANTAGOUDA PATIL M SWA 18841 DHARMRAO SHARNAPPA M INC 7830 11011
1957 GEN KUMAR NAIK VENKATAPPA NAIK M INC 15561 MAHANT SWAMI M IND 10650 4911

Shorapur Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 139103 136359 275483 208464 75.67 206271 239 67019 1. RAJA VENKATAPPA NAIK
2. NARASIMHANAYAK (RAJUGOUDA)
3. SHRAVANAKUMAR NAYAK
4. R MANJUNATH NAYAK
5. NOTA
6. VENKATAPPA NAYAK
7. SHASHIKUMAR
8. ASHOK LAXMAN
M
M
M
M
-
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
AAAP
NOTA
IND
IND
IND
113559
88336
1544
1348
1259
765
370
349
54.72
42.57
0.74
0.65
0.61
0.37
0.18
0.17
2018 12-May-2018 138800 136848 275668 197311 71.58 195476 1835 78357 1. NARASIMHANAYAK
2. RAJA VENKATAPPA NAIK
3. RAJA KRISHNAPPA NAYAK
4. RAJA RAMAPPA NAYAK (JEJI)
5. YAMANAPPA
6. ANILKUMAR
7. HANAMANTRAYA
8. GOPAL
9. CHANDRAKANTH
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
AIMEP
IND
IND
IND
IND
IND
104426
81858
4796
1513
795
772
594
387
335
52.96
41.51
2.43
0.77
0.40
0.39
0.30
0.20
0.17
2013 05-05-2013 112019 108291 220323 146244 66.37% 146207 37 74079 1. RAJA VENKATAPPA NAYAK
2. NARASIMHANAYAK
3. SHIVARAJ MALLESHI
4. RAMANAGOUDA BHIMARAYAGOUDA
5. MADANGOPAL NAYAK
6. NANDKUMAR MALIPATIL
7. PRABHULINGA SIDDAPUR J
8. BASAVARAJ
9. RAMALINGAPPA
10. CHANDRASHEKHAR NAYAK
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
KJP
IND
BJP
BSRCP
IND
IND
JD(U)
IND
65033
60958
8239
3250
3249
2005
993
985
771
724
44.48%
41.69%
5.64%
2.22%
2.22%
1.37%
0.68%
0.67%
0.53%
0.5%
2008 22-05-2008 107806 108370 216176 127831 59.13% 127800 31 88345 1. NARASIMHA NAYAK
2. RAJA VENKATAPPA NAIK
3. GIRIJAMMA
4. SOMANNA BIRADAR
5. LAXMAN RAO NAYAK
6. RAJA RAMAPPA NAYAK
7. RAMANAGOUDA BOMMANALLI
8. SUDARSHAN RAMANNA
9. ANILKUMAR RAMANNA
10. SHANTAPPA
11. GOPAL CHELIGEPPA
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
IND
BSP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
60542
55961
3601
1929
1835
804
774
713
596
572
473
47.37%
43.79%
2.82%
1.51%
1.44%
0.63%
0.61%
0.56%
0.47%
0.45%
0.37%
2004 20-04-2004 94502 94057 188559 112885 59.86% 112885 75674 1. RAJA VENKATAPPA NAIK
2. GHANASHAMDAS
3. NARASHIMA NAYAK
4. VENUGOPAL NAIK SUGAPPA J
5. SHIVANNA MANGIHAL
M
M
M
M
M
INC
IND
KNDP
BJP
JD(S)
40733
2770
43608
5657
20117
1.61%
46.64%
37.83%
1.59%
0.52%
1999 05-09-1999 82714 82573 165287 102441 61.98% 97852 4589+T 2 62846 1. RAJA VENKATAPPA NAIK
2. SHIVANNA MANGIHAL
3. RAJA MADANGOPAL NAIK
4. J.VENUGOPAL
5. NINGANNA CHINCHODI
6. GHANSHAMDAS TIWARI
7. APPA SAB
M
M
M
M
M
M
M
INC
IND
IND
BJP
JD(S)
IND
BSP
45351
24901
20195
4273
1946
945
241
46.35%
25.45%
20.64%
4.37%
1.99%
0.97%
0.25%
1994 26-11-1994 74758 75513 150271 92588 61.61% 89224 3364 57683 1. RAJA VENKATAPPA NAIK RAJA KUMAR NAIK
2. DIWAN SHIVANNA MANGIHAL
3. RAJA MADAN GOPAL NAIK
4. RAJA VENKATAPPA NAIK S/O RAJA PID NAIK
5. AYYANNA SAIBANNA HALBHAVI
6. GHANSHAMDAS TIWARI
M
M
M
M
M
M
KCP
JD
INC
BJP
KRRS
IND
34078
28419
16213
9066
938
510
38.19%
31.85%
18.17%
10.16%
1.05%
0.57%
1989 24-11-1989 67559 68736 136295 80774 59.26% 75580 5194 55521 1. RAJA MADAN GOPAL NAYAK
2. SHIVANNA MANGYAL
3. NEELAKANTRAYA
4. BASAVANTRAYGOUDA
M
M
M
M
INC
JNP(JP)
JD
KRS
30545
18156
15778
11101
40.41%
24.02%
20.88%
14.69%
1985 03-05-1985 53350 54113 107463 57830 53.81% 56077 1753 49633 1. MADAN GOPAL NAIK
2. SHIVANNA MANGIHAL
3. RAJA PID NAIK
4. MAREPPA
5. ASHOK KUMAR GADAGADE
6. HANUMAPPA TALWAR
7. AAGANDE ANNANUMANTHAPPA
8. BHEBHA DIAGHOD RAMAPPA MASTARA
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JNP
IND
IND
BJP
IND
IND
IND
22411
21238
9261
1245
906
521
259
236
39.96%
37.87%
16.51%
2.22%
1.62%
0.93%
0.46%
0.42%
1983 01-05-1983 46778 48867 95645 50873 53.19% 48301 2572 44772 1. MADAN GOPAL NAIK
2. RAJA PIDDA NAIK
3. RAJA KUMAR NAIK RAJA VENKATAPPA NAIK
M
M
M
INC
JNP
IND
26062
11177
11062
53.96%
23.14%
22.90%
1978 25-02-1978 40595 42862 83457 47119 56.46% 44654 2465 36338 1. RAJA KUMAR NAIK
2. RAJA PID NAIK
3. SHIVAPPA BASAPPA
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
23201
16461
4992
51.96%
36.86%
11.18%
1972 19-02-1972 34275 35572 69847 32068 45.91% 30530 1538 37779 1. RAJA PID NAIK
2. ABBAS ALI
3. MAHANT SWAMY
M
M
M
IND
INC
SWA
16541
8648
5341
54.18%
28.33%
17.49%
1967 21-02-1967 62110 26688 42.97% 24622 2066 35422 1. R. P. N. R. K. NAIK
2. A. WAHED
M
M
INC
IND
20117
4505
81.70%
18.30%
1962 19-02-1962 56121 29430 52.44% 26671 2759 26691 1. RAJA PIDNAIK RAJA KRISHTAPPA NAIK
2. DHARMRAO SHARNAPPA
M
M
SWA
INC
18841
7830
70.64%
29.36%
1957 25-02-1957 50463 26211 51.94% 26211 24252 1. KUMAR NAIK VENKATAPPA NAIK
2. MAHANT SWAMI
M
M
INC
IND
15561
10650
59.37%
40.63%


ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.