2028 ರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

1-ಹಾರನಹಳ್ಳಿ

2-ಹರಮಘಟ್ಟ

3-ಹೊಳಲೂರು

4-ಹಸೂಡಿ

5-ಗಾಜನೂರು

6-ಕುಂಸಿ

Pre Survey of Shimoga Rural Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Shimoga Rural Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 2008 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 (SC)
2023 (SC) SHARADA PURYANAIK M JDS 86340 K.B.ASHOK NAIK M BJP 71198 15142
2018 (SC) K.B.ASHOK NAIK M BJP 69326 SHARADA PURYANAIK F JDS 65549 3777
2013 (SC) SHARADA POORYANAIK F JD(S) 48639 G.BASAVANNAPPA M KJP 38530 10109
2008 (SC) K.G.KUMARASWAMY M BJP 56979 KARIYANNA M INC 32714 24265

Shimoga Rural Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 2008 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 105631 106821 212458 180952 85.17 179795 118 31506 1. SHARADA PURYANAIK
2. K B ASHOK NAIK
3. DR SRINIVAS KARIYANNA
4. MANJUNATHA S S
5. NOTA
6. A D SHIVAPPA
7. BHEEMAPPA B H
8. NIRANJANA E
9. PRAVEEN NAIK
10. K B VIJAYA
11. RANGASWAMY I
12. DR THIPPERUDRASWAMY T
F
M
M
M
-
M
M
M
M
F
M
M
JD(S)
BJP
INC
AAAP
NOTA
BSP
IND
KRS
IND
KRPP
IND
IND
86340
71198
18335
1715
1053
576
395
327
282
274
223
130
47.74
39.37
10.14
0.95
0.58
0.32
0.22
0.18
0.16
0.15
0.12
0.07
2018 12-May-2018 105698 105841 211546 172362 81.48 170920 1442 39184 1. K.B. ASHOK NAIK
2. SHARADA PURYANAIK
3. DR|| SREENIVAS KARIYANNA
4. MAMATHA RANI
5. MANIKANTA B.L.
6. S. KRISHNA
7. L.RANGASWAMY
M
F
M
F
M
M
M
BJP
JD(S)
INC
IND
IND
AIMEP
RPSN
69326
65549
33493
951
610
570
421
40.25
38.06
19.44
0.55
0.35
0.33
0.24
2013 05-05-2013 94557 91459 186023 143425 77.10% 143288 137+T 1 42598 1. SHARADA POORYANAIK
2. G.BASAVANNAPPA
3. KARIYANNA
4. K.G.KUMARA SWAMY
5. SHIVARUDRAIAH SWAMY
6. V.BHAGAVAN
7. L.CHANDRA NAIK
8. N.T.SHIVAMURTHY
9. M.GURUMURTHY
10. VEERESHAPPA
11. T.SHIVAKUMARA
12. RUDRESH
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
KJP
INC
BJP
IND
IND
JD(U)
IND
IND
BSP
BSRCP
IND
48639
38530
35640
12435
1874
1499
1034
1005
770
687
619
556
33.94%
26.89%
24.87%
8.68%
1.31%
1.05%
0.72%
0.7%
0.54%
0.48%
0.43%
0.39%
2008 16-05-2008 91135 87502 178637 125601 70.31% 125567 34+T 19 53036 1. K.G.KUMARASWAMY
2. KARIYANNA
3. SHARADA PURYANAIK
4. HALAPPA.A.K
5. M.GURUMURTHY
6. SHANTHAVEERA NAIK
7. H.KUBERAPPA
8. B.P.CHANDYA NAIK
9. V.A.HALESH BABU
M
M
F
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
IND
BSP
SP
SUP
IND
JD(U)
56979
32714
26644
2441
2371
1770
1541
665
442
45.38%
26.05%
21.22%
1.94%
1.89%
1.41%
1.23%
0.53%
0.35%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.