2028 ರ ಶಿಕಾರಿಪುರ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

21-ಈಸೂರು

22-ಬೇಗೂರು

23-ಬೆಳಗಾವಿ

24-ಸಾಲೂರು

25-ಚಿಕ್ಕಜಂಬೂರು

26-ಅಂಬಾರಗೊಪ್ಪ

Pre Survey of Shikaripura Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Shikaripura Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1962 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN VIJAYENDRA YEDIYURAPPA M BJP 81810 S. P. NAGARAJAGOWDA M IND 70802 11008
2018 GEN B S YADIYURAPPA M BJP 86983 GONI MALATHESHA M INC 51586 35397
2014 GEN B.Y. RAGHAVENDRA M BJP 71547 H.S. SHANTHAVEERAPPA GOWDA M INC 65117 6430
2013 GEN B.S.YADIYURAPPA M KJP 69126 H.S.SHANTHAVEERAPPAGOWDA M INC 44701 24425
2008 GEN B.S.YEDIYURAPPA M BJP 83491 S.BANGARAPPA M SP 37564 45927
2004 GEN YEDIYURAPPA B.S M BJP 64972 SHEKARAPPA K M INC 45019 19953
1999 GEN MAHALINGAPPA M INC 55852 B.S.YEDIYURAPPA M BJP 48291 7561
1994 GEN B.S. YADIYURAPPA M BJP 50885 NAGARADA MAHADEVAPPA M INC 22200 28685
1989 GEN B. S. YEDIYURAPPA M BJP 36589 NAGARADA MAHADEVAPPA M IND 34315 2274
1985 GEN B. S. YEDIYURAPPA M BJP 39077 MAHADEVANA GOWDARU M. PATIL M INC 27522 11555
1983 GEN B. S. YEDIYURAPPA M BJP 40687 K. YENKATAPPA M INC 18504 22183
1978 GEN K. YENKATAPPA M INC(I) 28760 H. BASAVANNAPPA M JNP 17574 11186
1972 (SC) K. YENKATAPPA M INC 26156 E. P. CHANDYA NAIK M NCO 8092 18064
1967 (SC) G. BASAVANNAPPA M SSP 21241 VEERAPPA M INC 9227 12014
1962 (SC) VEERAPPA M INC 17313 G. BASAVANNAPPA M PSP 12385 4928

Shikaripura Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1962 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 99856 99024 198883 167151 84.04 166041 430 31732 1. VIJAYENDRA YEDIYURAPPA
2. S P NAGARAJAGOWDA
3. GONI MALATESH
4. IMTIYAZ A ATTAR
5. MOHAMMED SADIQ
6. NOTA
7. GANESHA R
8. YALLAPPA BAZARAPPA
9. CHANDRAKANTH S REVANAKAR
10. RAVINAIK D
11. ANIL M R
M
M
M
M
M
-
M
M
M
M
M
BJP
IND
INC
IND
IND
NOTA
IND
RPPRINAT
AAAP
KRS
IND
81810
70802
8101
2944
969
688
435
425
276
164
115
49.07
42.47
4.86
1.77
0.58
0.41
0.26
0.25
0.17
0.1
0.07
2018 12-May-2018 95605 92646 188266 155009 82.34 153980 1029 33257 1. B S YADIYURAPPA
2. GONI MALATESHA
3. H T BALEGAR
4. CHANDRAKANTA S REVANAKAR
5. VINAY K C RAJAVATH
6. N HANUMEGOWDA
7. KOPPALU MANJANNA
8. KOTESHWARA
9. ANIL M R
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
AAAP
IND
IND
IND
IND
IND
86983
51586
13191
693
459
342
319
205
202
56.16
33.31
8.52
0.45
0.30
0.22
0.21
0.13
0.13
2013 05-05-2013 88098 84637 172749 138616 80.24% 138566 50 34133 1. B.S.YADIYURAPPA
2. H.S.SHANTHAVEERAPPAGOWDA
3. BALEGAR.H
4. S.H.MANJUNATHA
5. RAJUNAIKA
6. ESHWARAPPA. D.S.
7. KOTESHWARA
8. ERYANAIKA
9. SAIFULLA.G
10. J.PAKKIRAPPA
11. GIRISH.S
12. HUVADIGARA SHEKARAPPA HITTALA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
KJP
INC
JD(S)
BJP
IND
IND
IND
IND
IND
BSRCP
IND
BSP
69126
44701
15007
2383
1447
1288
1157
1132
936
608
433
348
49.89%
32.26%
10.83%
1.72%
1.04%
0.93%
0.83%
0.82%
0.68%
0.44%
0.31%
0.25%
2008 16-05-2008 82034 78819 160853 126194 78.45% 126077 117+T 27 34659 1. B.S.YEDDYURAPPA
2. S.BANGARAPPA
3. DR. RIYAZ BASHA
4. J.JAYAPPA
5. BANGARAPPA.D.
6. B.SHIVANAGOWDA
7. D.S.ESHWARAPPA MAYAPPAR
8. BASAVARAJ PATIL
9. PRASANNA.T.V.
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
SP
IND
BSP
IND
SUP
IND
IND
IND
83491
37564
1384
1226
1139
544
304
260
165
66.22%
29.79%
1.1%
0.97%
0.9%
0.43%
0.24%
0.21%
0.13%
2004 26-04-2004 78368 78304 156672 117128 74.76% 117068 60+T 20 39544 1. NAGANAGOWDA PATIL
2. SAKALESHA KUMAR G
3. MAJEED SM
4. DR GANGADHARAPPA M
5. DR BASAVARAJAPPA AS
6. SHEKARAPPA K
7. YEDIYURAPPA BS
8. BHUKANTHA BD
9. CYCLIST BABU ACS
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JP
IND
IND
IND
KNDP
INC
BJP
JD(S)
USYP
1089
735
292
451
410
45019
64972
3813
287
0.92%
0.62%
0.24%
0.38%
0.35%
38.43%
55.47%
3.25%
0.24%
1999 11-09-1999 69174 69172 138346 108422 78.37% 106425 1997 29924 1. MAHALINGAPPA
2. B.S.YEDIYURAPPA
3. NAGARADA MAHADEVAPPA
4. HOLEYAPPA A.K.
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
BSP
55852
48291
1997
285
52.48%
45.38%
1.88%
0.27%
1994 26-11-1994 66326 66604 132930 103367 77.76% 101509 1858 29563 1. B.S. YADIYURAPPA
2. NAGARADA MAHADEVAPPA
3. B.K. VISHWANATH
4. N. PURVANAIKA
5. M. MANJAPPA BANNUR
6. N. ARUN
7. BASAVARAJ PATIL
8. SHIVAMURTHY CHURI
9. A.M. MAHADEVAPPA
10. J.M. NANJUNDAIAH
11. SRIPATHI
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
KCP
IND
JD
KRRS
IND
IND
IND
KCVP
IND
50885
22200
14344
11739
1055
602
193
176
162
96
57
50.13%
21.87%
14.13%
11.56%
1.04%
0.59%
0.19%
0.17%
0.16%
0.09%
0.06%
1989 24-11-1989 61499 58784 120283 93126 77.42% 88329 4797 27157 1. B. S. YEDIYURAPPA
2. NAGARADA MAHADEVAPPA
3. K. SHEKARAPPA
4. G. BASAVANAPPA
5. ARUNA N.
6. T. H. MAHADEVAPPA
7. B. PAPAIAH
M
M
M
M
M
M
M
BJP
IND
INC
JNP(JP)
KRS
JD
IND
36589
34315
7935
4456
2621
2234
179
41.42%
38.85%
8.98%
5.04%
2.97%
2.53%
0.20%
1985 03-05-1985 50277 46923 97200 74345 76.49% 73011 1334 22855 1. B. S. YEDIYURAPPA
2. MAHADEVANA GOWDARU M. PATIL
3. H. TASVEER AHMAD
4. H. K. LAXMANA GOWDA
5. B. RAMA NAIK
6. B. H. PRAKASH
7. H. RUDRAPPA
8. ISMAIL SAB
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JNP
IND
IND
IND
IND
IND
39077
27522
4967
793
333
170
119
30
53.52%
37.70%
6.80%
1.09%
0.46%
0.23%
0.16%
0.04%
1983 01-05-1983 46103 41691 87794 64738 73.74% 63378 1360 23056 1. B. S. YEDIYURAPPA
2. K. YENKATAPPA
3. H. S. MEHABOOB
4. C. BASHA
5. MAHADEVAPPA
6. K. H. NAGARAJ
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JNP
IND
IND
IND
40687
18504
1956
1593
517
121
64.20%
29.20%
3.09%
2.51%
0.82%
0.19%
1978 25-02-1978 41258 35800 77058 56642 73.51% 54869 1773 20416 1. K. YENKATAPPA
2. H. BASAVANNAPPA
3. MAHADEVANAGOWDARU
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
28760
17574
8535
52.42%
32.03%
15.56%
1972 05-03-1972 34474 31134 65608 38889 59.27% 37744 1145 26719 1. K. YENKATAPPA
2. E. P. CHANDYA NAIK
3. S. SUNDARA NAIK
4. B. C. VENKATESH
M
M
M
M
INC
NCO
BJS
SOP
26156
8092
2004
1492
69.30%
21.44%
5.31%
3.95%
1967 21-02-1967 52730 32240 61.14% 30468 1772 20490 1. G. BASAVANNAPPA
2. VEERAPPA
M
M
SSP
INC
21241
9227
69.72%
30.28%
1962 19-02-1962 66518 34241 51.48% 31533 2708 32277 1. VEERAPPA
2. G. BASAVANNAPPA
3. MANGALA NAIK
4. D. C. GODWALKAR
M
M
M
M
INC
PSP
IND
JS
17313
12385
1077
758
54.90%
39.28%
3.42%
2.40%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.