2028 ರ ಶಾಂತಿನಗರ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ B B M P
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

178. ದೊಮ್ಮಲೂರು ವಾರ್ಡು
178-Domlur Ward
179. ಜೋಗುಪಾಳ್ಯ ವಾರ್ಡು
179-Jogupalya Ward
180. ವನ್ನಾರ್ ಪೇಟೆ ವಾರ್ಡು
180-Vannarpet Ward
181. ಶಾಂತಲಾ ನಗರ ವಾರ್ಡು
181-Shantala Nagar Ward
182. ಶಾಂತಿ ನಗರ ವಾರ್ಡು
182-Shanthi Nagar Ward
183. ಆಸ್ಟಿನ್ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡು
183-Austin Town Ward
184. ನೀಲಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡು
184-Neelasandra Ward

Pre Survey of Shantinagar Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Shanti Nagar Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1967 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN N. A. HARIS M INC 61030 K SHIVAKUMAR M BJP 53905 7125
2018 GEN N A HARIS M INC 60009 K VASUDEVAMURTHY M BJP 41804 18205
2013 GEN N.A.HARIS M INC 54342 K. VASUDEVA MURTHY M JD(S) 34137 20205
2008 GEN N.A HARIS M INC 42423 D.U MALLIKARJUNA M BJP 28626 13797
2004 (SC) RAGHU S M BJP 33483 MUNISWAMI M M INC 30005 3478
1999 (SC) M MUNISWAMY M INC 35751 S.RAGHU M BJP 28418 7333
1994 (SC) D.G. HEMAVATHY F JD 21722 M. MUNISWAMY M INC 21001 721
1989 (SC) M. MUNISWAMY M INC 42828 D. G. HEMAVATHY F JD 17788 25040
1985 (SC) C. KANNAN M INC 20090 D. G. HEMAVATHY F JNP 16598 3492
1983 (SC) P. D. GOVINDA RAJ M JNP 29404 P. K. RANGANATHAN M INC 15142 14262
1978 (SC) RANGANATHAN P.K. M INC(I) 17851 GOVINDARAJA P.D. M JNP 14511 3340
1972 GEN K. R. SREENIVASULU NAYUDU M INC 14346 V. SHIVASHANKARA M IND 10342 4004
1967 GEN A. NANJAPPA M INC 11345 B. NANJAPPA M IND 10898 447

Shanti Nagar Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1967 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 112025 108805 220880 120022 54.34 118487 54 100858 1. N A HARIS
2. K SHIVAKUMAR
3. MATHAI K
4. NOTA
5. H MANJUNATH
6. SATISH CHANDRA M
7. D RUBEN MOSES
8. ANTHONY A SANTHOSH
9. ROWLAND SOANS A
10. SYED ASIF BUKHARI
11. K NATARAJU
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
AAAP
NOTA
JD(S)
BSP
AIMEP
ICF
KRS
BPKP
IND
61030
53905
1604
1483
825
301
240
233
138
107
104
50.87
44.93
1.34
1.24
0.69
0.25
0.2
0.19
0.12
0.09
0.09
2018 12-May-2018 115590 110415 226046 121421 53.72 120034 1387 104625 1. N A HARIS
2. K VASUDEVAMURTHY
3. N R SRIDHAR REDDY
4. RENUKA VISHWANATHAN
5. JOHN PAUL
6. PETER SAMSON BABU
7. PRABHU BOSCO
8. T DAYAL KUMAR
9. SYED ASIF BUKHARI
10. A A SANTOSH
11. SEVEN RAJ
12. NAGARAJ D S
13. NARASIMHA PRASAD M
14. JOSHUA M E RAJAN
15. ANTHONY RAJ S
16. CHANDRASHEKAR S B
17. AVINASH DASAN
18. ABRAHAM YATES
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
AAAP
RMVP
IND
IND
IND
IND
IND
KPJP
IND
AIMEP
RPI(A)
IND
IND
IND
IND
60009
41804
13569
2658
340
327
298
183
141
114
112
111
105
69
58
54
46
36
49.42
34.43
11.18
2.19
0.28
0.27
0.25
0.15
0.12
0.09
0.09
0.09
0.09
0.06
0.05
0.04
0.04
0.03
2013 05-05-2013 91045 88416 179474 103734 57.79% 103610 124 75740 1. N.A.HARIS
2. K. VASUDEVA MURTHY
3. D. VENKATESHMURTHY
4. R.V. RAMESH YADAV
5. PRABHU BOSCO
6. SYED ASLAM
7. N. SHASHIDHAR
8. ANTHONY A. SANTHOSH
9. BHANU PRAKASH .K
10. M. RUBEN BENJAMIN
11. K. RAJENDRA
12. S. SURESH BABU
13. HARINATH V.E
14. A.S. RAJAN
15. PURUSOTHAMAN D.R.
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
KJP
NPP
IND
BSP
IND
IND
IND
IND
IND
JD(U)
IND
IND
54342
34155
10930
911
873
652
388
322
195
187
160
141
137
131
86
52.45%
32.96%
10.55%
0.88%
0.84%
0.63%
0.37%
0.31%
0.19%
0.18%
0.15%
0.14%
0.13%
0.13%
0.08%
2008 10-05-2008 92375 91606 183981 81420 44.25% 81039 5+T 376 102561 1. N.A HARIS
2. D.U MALLIKARJUNA
3. M. FRANCIS JACKSON
4. K.P NARASIMHARAJ
5. VA. PUGAZHENDI
6. M. MUNISWAMY
7. K. RAJENDRA
8. PRABHU BOSCO
9. J.S KESHAVA KUMAR
10. MOHAMMED NAZEER AHMED
11. SYED SALEEM
12. A. CHANDRASHEKAR
13. MUTHAKI UTHAIAH
14. N. CHANDRASHEKAR SHETTY
15. NAZIM MIRZA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
INC
BJP
JD(S)
BSP
ADMK
IND
IND
IND
LKPT
JD(U)
ANC
IND
IND
IND
IND
42423
28626
3561
1295
1256
1170
582
496
436
310
296
269
136
98
85
52.35%
35.32%
4.39%
1.6%
1.55%
1.44%
0.72%
0.61%
0.54%
0.38%
0.37%
0.33%
0.17%
0.12%
0.1%
2004 20-04-2004 88225 84432 172657 73880 42.79% 73870 10+T 10 98777 1. BALASUNDARAM C
2. MUNIKRISHNA K
3. NARASIMHAIAH M
4. SREEDHARAN BG
5. RAGHU S
6. MUNISWAMI M
7. RAVIKUMAR VR
8. CHANDRASHEKHAR A
M
M
M
M
M
M
M
M
IND
IND
KNDP
JD(S)
BJP
INC
IND
IND
205
240
279
8707
33483
30005
386
565
0.27%
0.32%
0.37%
11.78%
45.32%
40.61%
0.52%
0.76%
1999 05-09-1999 84170 76795 160965 77910 48.40% 77910 83055 1. M MUNISWAMY
2. S.RAGHU
3. DG HEMAVATHY
4. L BORAIAH
5. A CHANDRASHEKAR
6. D VIJAYAKUMAR
7. G OMPRAKASH
M
M
F
M
M
M
M
INC
BJP
JD(U)
JD(S)
IND
IND
IND
35751
28418
9393
2674
863
546
265
45.89%
36.48%
12.06%
3.43%
1.11%
0.70%
0.34%
1994 26-11-1994 72904 67492 140396 70513 50.22% 69416 1097 69883 1. D.G. HEMAVATHY
2. M. MUNISWAMY
3. C. SHIVARAM
4. C. KANNAN
5. CHINNAIAH
6. ARCHANA
7. V. THAMBIDEVA
8. VENKATALAKSHMI
9. D. VIJAYAKUMAR
10. S. JAGANATHAN
11. GURUNATH BENDRA
12. S.A. LAKSHMANA
F
M
M
M
M
F
M
F
M
M
M
M
JD
INC
BJP
IND
JP
KCP
IND
BSP
IND
SP
KCVP
IND
21722
21001
15092
8185
1314
700
507
312
274
125
94
90
31.29%
30.25%
21.74%
11.79%
1.89%
1.01%
0.73%
0.45%
0.39%
0.18%
0.14%
0.13%
1989 24-11-1989 70647 65557 136204 72379 53.14% 70027 2352 63825 1. M. MUNISWAMY
2. D. G. HEMAVATHY
3. M. K. KUPPARAJ
4. M. MUDDAIAH
5. S. GURULINGAPPA
6. V. GOVINDARAJU
7. R. SURESH BABU
8. L. KRISHAMURTHY
9. P. SOMESHWARAPPA
M
F
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD
JNP(JP)
BJP
IND
MUL
IND
IND
IND
42828
17788
6165
1175
976
650
202
127
116
61.16%
25.40%
8.80%
1.68%
1.39%
0.93%
0.29%
0.18%
0.17%
1985 03-05-1985 53071 47353 100424 49672 49.46% 49176 496 50752 1. C. KANNAN
2. D. G. HEMAVATHY
3. M. K. KUPPURAJ
4. E. M. SAMPANGIRAMAIAH
5. K. CHOLAN
6. M. RAVINDRAN
7. D. ANANDAN
M
F
M
M
M
M
M
INC
JNP
IND
IND
IND
IND
IND
20090
16598
7924
2722
1708
79
55
40.85%
33.75%
16.11%
5.54%
3.47%
0.16%
0.11%
1983 01-05-1983 45411 41351 86762 49173 56.68% 49089 84 37589 1. P. D. GOVINDA RAJ
2. P. K. RANGANATHAN
3. M. S. KANAGARAJAN
4. S. RAMANUJA
5. RAMA MURTY N.
6. GANESH K.
7. L. KRISHNA MURTHY
M
M
M
M
M
M
M
JNP
INC
BJP
IND
ICS
IND
IND
29404
15142
1930
837
836
478
462
59.90%
30.85%
3.93%
1.71%
1.70%
0.97%
0.94%
1978 25-02-1978 38305 34147 72452 44651 61.63% 43771 880 27801 1. RANGANATHAN P.K.
2. GOVINDARAJA P.D.
3. KUPPURAJ M.K.
4. PANDYAN M.
5. KEMPAMMA T.
6. DHARMALINGAM A.M.
7. ASWATH T.M.
M
M
M
M
F
M
M
INC(I)
JNP
DMK
ADK
IND
INC
IND
17851
14511
5397
4105
943
855
109
40.78%
33.15%
12.33%
9.38%
2.15%
1.95%
0.25%
1972 05-03-1972 39608 33091 72699 35280 48.53% 34540 740 37419 1. K. R. SREENIVASULU NAYUDU
2. V. SHIVASHANKARA
3. P. K. RANGANATHAN
4. A. MAMJAPPA
5. D. DEVARAJAN
6. A. V. SUNDARAM
M
M
M
M
M
M
INC
IND
IND
NCO
BJS
IND
14346
10342
4892
4083
712
165
41.53%
29.94%
14.16%
11.82%
2.06%
0.48%
1967 21-02-1967 67633 35753 52.86% 34505 1248 31880 1. A. NANJAPPA
2. B. NANJAPPA
3. P. K. RANGANATHAN
4. A. K. ANANTHAKRISHNA
5. V. K. REDDY
M
M
M
M
M
INC
IND
IND
PSP
IND
11345
10898
6806
4770
686
32.88%
31.58%
19.72%
13.82%
1.99%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.