2028 ರ ಶಹಾಪುರ್‌
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

11- ವನದುರ್ಗ

12-ಸಗರ

13-ರಸ್ತಾಪೂರ

14-ದೋರನಹಳ್ಳಿ

15-ಶಿರವಾಳ

16-ಗೋಗಿ (ಕೆ)

17- ವಡಗೇರಾ

18-ತುಮಕೂರ

19-ನಾಯ್ಕಲ್

20-ತಡಿಬಿಡಿ

Pre Survey of Shahapur Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ


Click :- Your Opinion
Shahapur Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN SHARANABASAPPA DARSHANAPUR M INC 78353 AMEENRADDI YALAGI M BJP 52326 26027
2018 GEN SHARANABASAPPA GOUDA DARSHANAPUR M INC 78642 GURU PATIL SIRWAL M BJP 47668 30974
2013 GEN GURU PATILSHIRAVAL M KJP 54924 SHARANABASAPPAGOUDA DARSHANPUR M INC 49128 5796
2008 GEN SHARANABASAPPA DARSHNAPUR M INC 47343 SHIVSHEKHARAPPAGOUDA SHIRWAL M JD(S) 36207 11136
2004 GEN SHARANABASAPPA DARSHANAPUR M JD(S) 59310 SHIVASHEKARAPPAGOUDA SIRWAL M INC 38080 21230
1999 GEN SHIVASHEKHARAPPAGOUDA SIRWAL M INC 47963 SHARANABASAPPA DARSHANAPUR M JD(U) 40339 7624
1994 GEN SHARANABASSAPPA DARSHANAPUR M JD 40984 SHIVASHEKAREPPA GOUDA M INC 27158 13826
1989 GEN SHIVASHE KHARAPPAGOUDA SIRWAL M INC 35067 NINGANGOUDA DESAI HADNOOR M JNP(JP) 15982 19085
1985 GEN SHIVASHEKHARA GOUDA SIRWAL M INC 33540 BAPUGOUDA DARSHANAPUR M JNP 27785 5755
1983 GEN BAPUGOUDA M JNP 31089 SHIVANNA SAWOOR M INC 23583 7506
1978 GEN SHIVANNA SAWOOR M INC(I) 29132 INAYATUR RAHMAN ATAUR RAHMAN SIDDIGI M JNP 16098 13034
1972 GEN BAPUGUDA RAYAPPA M NCO 19575 H. G. RAMAYYAGOUDA M INC 16819 2756
1967 GEN R. V. N. R. K. NAIK M SWA 17864 B. RAYAPPAGOUDA M INC 17364 500
1962 GEN RAJA PIDNAIK RAJA KRISHTAPPA NAIK M SWA 11915 VIRUPAKSHAPPA M INC 8094 3821
1957 GEN VIRUPAKSHAPPA M INC UNCONTESTED

Shahapur Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 119926 119037 238979 166776 69.79 165462 65 72203 1. SHARANABASAPPA DARSHANAPUR
2. AMEENRADDI YALAGI
3. GURU PATIL SHIRWAL
4. CHANDRASHEKHAR SABAYYA
5. NOTA
6. PRAKASH B. KULKARNI
7. VISHWARADHYA B. MUDABOOL
8. HONNAYYA HOTPETH
9. MAHAMMED JILANI BANDAGISAB NASHI
10. HAJI M HUSSAIN
M
M
M
M
-
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
AAAP
NOTA
KRS
SWYMKP
IND
IND
IND
78353
52326
30396
1320
1252
888
740
654
473
312
47
31.39
18.23
0.79
0.75
0.53
0.44
0.39
0.28
0.19
2018 12-May-2018 113326 112451 225803 156577 69.34 155008 1569 69226 1. SHARANABASAPPA GOUDA DARSHANAPUR
2. GURU PATIL SIRWAL
3. AMEENRADDI YALAGI
4. AZAM ALI
5. MANOHAR
6. BASAVARAJ
7. BHIMARAYA
8. APPA SAHEBAGOUDA
9. ANWAR HUSSAIN
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
AIMEP
IND
IND
JANSAMAP
IND
IND
78642
47668
23329
1767
1197
1017
561
480
347
50.27
30.47
14.91
1.13
0.77
0.65
0.36
0.31
0.22
2013 05-05-2013 94730 93336 188076 127143 67.60% 127118 25 60933 1. GURU PATIL SHIRAVAL
2. SHARANABASAPPAGOUDA DARSHANPUR
3. SHARANAPPA SALADAPUR
4. AMARANNA
5. BHIMAPPA
6. SHANKARANNA G.VANIKYAL
7. VEERANNAGOUDA
8. MOHAMMED ANVAR PASHA
9. APPASAHEB GOUDA
10. BASAVARAJ PADUKOTE
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
KJP
INC
JD(S)
IND
IND
BSRCP
BJP
BSP
IND
IND
54924
49128
12159
2225
2128
1796
1484
1138
1070
1066
43.21%
38.65%
9.57%
1.75%
1.67%
1.41%
1.17%
0.9%
0.84%
0.84%
2008 22-05-2008 85922 88111 174033 101415 58.27% 101357 58 72618 1. SHARANABASAPPA DARSHNAPUR
2. SHIVSHEKHARAPPAGOUDA SHIRWAL
3. DR. MALLANNAGOUDA PATIL UKKINAL
4. SHIVAPPA
5. BHIMARAYA
6. MAHANTHGOUDA MADDARAKI
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
IND
IND
IND
47343
36207
11464
3135
1969
1239
46.71%
35.72%
11.31%
3.09%
1.94%
1.22%
2004 20-04-2004 95183 97264 192447 116314 60.43% 116291 23 76133 1. DR MALLANAGOUDA PATIL UKKINAL
2. SHARANABASAPPA DARSHANAPUR
3. SHIVASHEKARAPPAGOUDA SIRWAL
4. VENKATESHWAR S RATHOD
5. BHEEMARAYA
6. HANAMANTH
M
M
M
M
M
M
BJP
JD(S)
INC
KNDP
IND
IND
13120
59310
38080
2546
1255
1980
11.27%
50.995
32.73%
2.18%
1.07%
1.70%
1999 05-09-1999 79729 80815 160544 98191 61.16% 94239 3952+T 2 62353 1. SHIVASHEKHARAPPAGOUDA SIRWAL
2. SHARANABASAPPA DARSHANAPUR
3. RAJA VENKATAPPA NAYAK
4. SHIVARAJ JAGAPPA ALABNUR
5. BASAVARAJ SHARANAPPA DESAI KEMBHAVI
M
M
M
M
M
INC
JD(U)
JD(S)
IND
SP
47963
40339
2921
1595
1421
50.90%
42.80%
3.10%
1.69%
1.51%
1994 26-11-1994 72229 74076 146305 91496 62.54% 88293 3203 54809 1. SHARANABASSAPPA DARSHANAPUR
2. SHIVASHEKAREPPA GOUDA
3. SHARANAPPA MALLAPPA SALADPUR
4. MAHADEVAPPA GOUDA EKCHINTI
5. AHMED HUSSAIN ANWARI GOGI
6. BASAWARAJ
7. SOMASHEKHAAR BASSAPPA
8. DHARMAREDDY B. PATIL
9. DAMAYANTHI
M
M
M
M
M
M
M
M
F
JD
INC
KRRS
BJP
BSP
IND
CPI
KCP
IND
40984
27158
9297
4213
3093
1335
1006
962
245
46.42%
30.76%
10.53%
4.77%
3.50%
1.51%
1.14%
1.09%
0.28%
1989 24-11-1989 68290 67247 135537 77634 57.28% 72436 5198 57903 1. SHIVASHE KHARAPPAGOUDA SIRWAL
2. NINGANGOUDA DESAI HADNOOR
3. AYYANNA KANNE KOLLUR
4. SHARNAPPA MALLAPPA SALADPUR
5. BALAPPA DHUNDAPPA IRAWWAGOL
M
M
M
M
M
INC
JNP(JP)
JD
KRS
IND
35067
15982
13440
6588
1359
48.41%
22.06%
18.55%
9.09%
1.88%
1985 03-05-1985 51767 53126 104893 67025 63.90% 65006 2019 37868 1. SHIVASHEKHARA GOUDA SIRWAL
2. BAPUGOUDA DARSHANAPUR
3. S. RAMESH
4. D. G. HADAPAD
M
M
M
M
INC
JNP
IND
BJP
33540
27785
2857
824
51.60%
42.74%
4.39%
1.27%
1983 01-05-1983 45305 48635 93940 57110 60.79% 54672 2438 36830 1. BAPUGOUDA
2. SHIVANNA SAWOOR
M
M
JNP
INC
31089
23583
56.86%
43.14%
1978 25-02-1978 41800 43851 85651 51422 60.04% 48601 2821 34229 1. SHIVANNA SAWOOR
2. INAYATUR RAHMAN ATAUR RAHMAN SIDDIGI
3. HULIGYYAGOUDA SON OF RAMAYYA GOUDA
4. BHIMAPPA SIDDAPPA
M
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
IND
29132
16098
2009
1362
59.94%
33.12%
4.13%
2.80%
1972 05-03-1972 34949 37148 72097 37924 52.60% 36394 1530 34173 1. BAPUGUDA RAYAPPA
2. H. G. RAMAYYAGOUDA
M
M
NCO
INC
19575
16819
53.79%
46.21%
1967 21-02-1967 64077 37669 58.79% 35228 2441 26408 1. R. V. N. R. K. NAIK
2. B. RAYAPPAGOUDA
M
M
SWA
INC
17864
17364
50.71%
49.29%
1962 19-02-1962 56540 21375 37.81% 20009 1366 35165 1. MAHANTSWAMI VERUPAKSHAYA
2. VIRUPAKSHAPPA
M
M
SWA
INC
11915
8094
59.55%
40.45%
1957 25-02-1957 53710 1. VIRUPAKSHAPPA
M
INCಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.