2028 ರ ಸೇಡಂ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

38-ಕುರಕುಂಟಾ

39-ಮಳಖೇಡ(ಜೆ)

40-ಮುಧೋಳ

41-ಕೋಡ್ಲಾ

42-ಕೋಲಕುಂದಾ

43-ಶಿಲಾರಕೋಟ

Pre Survey of Sedam Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Sedam Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN DR. SHARANPRAKASH RUDRAPPA PATIL M INC 93377 RAJKUMAR PATIL TELKUR M BJP 49816 43561
2018 GEN RAJKUMAR PATIL M BJP 80668 DR. SHARAN PRAKASH RUDRAPPA PATIL M INC 73468 7200
2013 GEN DR SHARANPRAKASH RUDRAPPA PATIL M INC 53546 RAJKUMAR PATIL M BJP 41651 11895
2008 GEN DR. SHARAN PRAKASH RUDRAPPA PATIL M INC 41686 RAJKUMAR PATIL TELKUR M BJP 35762 5924
2004 GEN DR SHARANAPRAKASH RUDRAPPA PATIL M INC 26424 RAJKUMAR PATIL M BJP 21892 4532
1999 GEN BASAVANATHREDDY MOTHAKPALLI M INC 44210 CHANDRASHEKAR REDDY DESHMUKH MADANA M JD(U) 20526 23684
1994 GEN CHANDRASEKHARREDDY DESHMUKH MADNA M JD 37118 BASWANTHREDDY MOTAKPALLI M INC 24485 12633
1989 GEN BASAVANATHAREDDY MOTAKPALLI M INC 39641 CHANDRASHEKHAR REDDY DESHMUKH M JD 20925 18716
1985 GEN CHANDERSHEKHAR REDDY MADNA M IND 20982 SHERKHAN M INC 13984 6998
1983 GEN NAGAREDDY PATIL SEDAM M BJP 20800 SHER KHANSAB TAFJUL HUSSAIN KHAN M INC 18757 2043
1978 GEN SHER KHAN M INC(I) 22397 BASWANTH REDDY M JNP 18761 3636
1972 (SC) JAMADANDA PAPIAH SARWESH M INC 15682 BHOJAPPA MOGALAPPA M NCO 14713 969
1967 (SC) J. S. PAPAIAH M SWA 13173 G. TIPPANNA M INC 11943 1230
1962 (SC) JAMADANDA SARWESH M INC 10012 DEVENDRA KUMAR M SWA 6981 3031
1957 (SC)
(SC)
JAMADANDA SARVESH
MALLAPPA LINGAPPA
M
M
IND
INC

20220
UNCONTESTED
VISHWANATH REDDY RACHANGOUDA

M

IND

18768

1452

Sedam Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 111572 114086 225688 176062 78.01 175306 66 49626 1. DR. SHARANPRAKASH RUDRAPPA PATIL
2. RAJKUMAR PATIL TELKUR
3. BALRAJ GUTTEDAR
4. G. LALLESH REDDY
5. SHANKAR BANDI SULEPETH
6. NOTA
7. KHASIM SAB
8. DEVINDRA HANAMANTH HADAPAD GARUR
9. BHARATH KUMAR G
10. ASHOK KUMAR NAGINDRAPPA SHILAVANTH
11. SURESH
12. SHIVAKUMAR KODLI
13. SRINIVAS BOINI
M
M
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
KRPP
AAAP
NOTA
BSP
IND
IND
IND
IND
KRS
JNAS
93377
49816
21125
6712
1441
691
647
645
513
316
297
219
198
53.06
28.31
12
3.81
0.82
0.39
0.37
0.37
0.29
0.18
0.17
0.12
0.11
2018 12-May-2018 106468 108652 215147 158677 73.75 157310 1367 56470 1. RAJKUMAR PATIL
2. DR. SHARAN PRAKASH RUDRAPPA PATIL
3. SUNITA MAHANTESH TALAWAR MALKHED
4. REKHA DAYANAND HULASAGUD
M
M
F
F
BJP
INC
JD(S)
AIMEP
80668
73468
2075
1099
50.87
46.33
1.31
0.69
2013 05-05-2013 92613 92588 185212 135978 73.41% 135976 2 49234 1. DR SHARANPRAKASH PATIL
2. RAJKUMAR PATIL
3. MUKRAM KHAN
4. VAIJNATH PATIL
5. VENKATESH MARUTI MENGAJI
6. SHIVSHARNAPPA MAILARI
7. MOHAMMED ALI
8. MUKUND REDDY NAGAREDDY
9. JAGANNATH REDDY NAGAREDDY GOTUR
10. SHANKAR BANDI
11. KANNAYYA MADANA DESHMUKH
12. AMRUTAPPA
13. GUNDAPPA R. MUKRAMBI
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
KJP
IND
BSP
IND
IND
IND
JD(U)
BSRCP
SP
IND
53546
41651
27047
6148
2034
1589
1141
748
535
420
412
353
352
39.38%
30.63%
19.89%
4.52%
1.5%
1.17%
0.84%
0.55%
0.39%
0.31%
0.3%
0.26%
0.26%
2008 22-05-2008 84820 86930 171750 111995 65.20% 111981 14 59755 1. DR. SHARAN PRAKASH RUDRAPPA PATIL
2. RAJKUMAR PATIL TELKUR
3. MUKRAM KHAN
4. NARESH MALKUD
5. DR. KUMAR SWAMY KODLI
6. SIRAJODDIN
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
IND
BSP
SP
41686
35762
21396
8854
2370
1913
37.23%
31.94%
19.11%
7.91%
2.12%
1.71%
2004 20-04-2004 76387 79718 156105 95071 60.90% 94988 83+T 5 61034 1. CHANDRASHEKAR REDDY DESHMUKH MADNA
2. MUKRAM KHAN
3. RAJKUMAR PATIL
4. DR SHARANAPRAKASH RUDRAPPA PATIL
5. DR VENKATREDDY PATIL KOLKUNDA
M
M
M
M
M
JD(S)
BSP
BJP
INC
JP
23413
19041
21892
26424
4218
24.62%
20.02%
23.02%
27.79%
4.43%
1999 05-09-1999 65343 68453 133796 86934 64.98% 81149 5785+T 11 46862 1. BASAVANATHREDDY MOTHAKPALLI
2. CHANDRASHEKAR REDDY DESHMUKH MADANA
3. DR. SHIVASHANKAR TALLALLI
4. SRINIVAS DESHPANDE
5. RAMANNA PEERAPPA YELLI
6. SHANKAR KODLA
M
M
M
M
M
M
INC
JD(U)
JD(S)
IND
BSP
IND
44210
20526
6920
6025
1859
1609
54.48%
25.29%
8.53%
7.42%
2.29%
1.98%
1994 26-11-1994 62099 64488 126587 81778 64.60% 78768 3010 44809 1. CHANDRASEKHARREDDY DESHMUKH MADNA
2. BASWANTHREDDY MOTAKPALLI
3. SHIVARAJ PATIL SEDAM
4. KAMANNA WACHHA
5. C.A. PATIL
6. MALLANNA MALLAPPA NATEKAR
7. MALLIKARJUN ARJUNAPPA SATNOOR
8. RAMANNA KHEWAJI
9. BASWARAJAPPA GUNDAPPA TAMBAKE KODLA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD
INC
BJP
KCP
CPM
KRRS
IND
IND
IND
37118
24485
5776
4198
3331
1783
957
795
325
47.12%
31.08%
7.33%
5.33%
4.23%
2.26%
1.21%
1.01%
0.41%
1989 24-11-1989 57487 59441 116928 74660 63.85% 70235 4425 42268 1. BASAVANATHAREDDY MOTAKPALLI
2. CHANDRASHEKHAR REDDY DESHMUKH
3. NASEERODDIN KHURSHID
4. NARSINGRAO DHEEMSENRAO BHEEMANHALLI
5. K. VENKATAYYA
6. BHOJAPPA
M
M
M
M
M
M
INC
JD
JNP(JP)
KRS
BJP
IND
39641
20925
4888
1965
1847
969
56.44%
29.79%
6.96%
2.80%
2.63%
1.38%
1985 03-05-1985 44328 48097 92425 51803 56.05% 50361 1442 40622 1. CHANDERSHEKHAR REDDY MADNA
2. SHERKHAN
3. NAGREDDY LACHMAREDDY PATIL
4. ABDUL MAJEED
5. BHOJANNA CHANDERAPPA
6. TIPPANNA MUKHADI
7. BEERLINGAPPA PUJARI
8. NASIRODDIN KHURSID
M
M
M
M
M
M
M
M
IND
INC
BJP
JNP
IND
IND
LKD
IND
20982
13984
11282
1581
815
716
593
408
41.66%
27.77%
22.40%
3.14%
1.62%
1.42%
1.18%
0.81%
1983 01-05-1983 39659 42542 82201 46639 56.74% 45153 1486 35562 1. NAGAREDDY PATIL SEDAM
2. SHER KHANSAB TAFJUL HUSSAIN KHAN
3. SHIVALINGAPPA ALIAS SALIMODDIN
4. BJOJANNA LACHMAPPA
M
M
M
M
BJP
INC
JNP
IND
20800
18757
2802
2794
46.07%
41.54%
6.21%
6.19%
1978 25-02-1978 36793 39756 76549 51154 66.83% 49428 1726 25395 1. SHER KHAN
2. BASWANTH REDDY
3. SAIREDDY RUDRAPPA PATIL
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
22397
18761
8270
45.31%
37.96%
16.73%
1972 05-03-1972 29967 31059 61026 32678 53.55% 31490 1188 28348 1. JAMADANDA PAPIAH SARWESH
2. BHOJAPPA MOGALAPPA
3. MAHADEVAPPA SHIVALINGAPPA
M
M
M
INC
NCO
BJS
15682
14713
1095
49.80%
46.72%
3.48%
1967 21-02-1967 50529 27508 54.44% 26161 1347 23021 1. J. S. PAPAIAH
2. G. TIPPANNA
3. L. R. LAKKAPPA
M
M
M
SWA
INC
RPI
13173
11943
1045
50.35%
45.65%
3.99%
1962 19-02-1962 44993 17756 39.46% 16993 763 27237 1. JAMADANDA SARWESH
2. DEVENDRA KUMAR
M
M
INC
SWA
10012
6981
58.92%
41.08%
1957 25-02-1957 103685 38988 37.60% 38988 64697 1. JAMADANDA SARVESH (SC)
2. MALLAPPA LINGAPPA
3. VISHWANATH REDDY RACHANGOUDA
M
M
M
IND
INC
IND
0
20220
18768
0.00%
51.86%
48.14%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.