2028 ರ ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

80-ಉಗರಗೋಳ

81-ಹೂಲಿ

82-ಶಿಂಧೋಗಿ

83-ಯರಝರ್ವಿ

84-ಸತ್ತಿಗೇರಿ

85-ಅಸುಂಡಿ(ಕರೀಕಟ್ಟಿ)

86-ಹೊಸೂರ

87-ಮುರಗೋಡ

Pre Survey of Saundatti yellamma Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Saundatti Yellamma Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 2008 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN VISHWAS VASANT VAIDYA M INC 71224 MAMANI RATNA ANAND @ VISHWANATH M BJP 56529 14695
2018 GEN ANAND @ VISVANATH CHANDRASHEKAR MAMANI M BJP 62480 ANAND CHOPRA M INDEPE 56189 6291
2013 GEN VISHWANATH CHANDRASHEKHAR MAMANI M BJP 46434 RAVINDRA BHUPALAPPA YALIGAR M INC 30392 16042
2008 GEN MAMANI VISHWANATH CHANDRASHEKAR M BJP 48255 KOUJALAGI SUBHASH SHIDRAMAPPA M INC 43678 4577

Saundatti Yellamma Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 2008 to 2018

YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 100531 99314 199847 163486 81.81 162731 174 36361 1. VISHWAS VASANT VAIDYA
2. MAMANI RATNA ANAND
3. CHOPRA SAURAV ANAND
4. BAPUGOUDA SIDDANAGOUDA PATIL
5. MALLIKARJUN GANGAPPA MUDENUR
6. NOTA
7. ANTAKKANAVAR PARAPPA SHANKAREPPA
8. KARALAKATTI NAGAPPA HANAMAPPA
9. SADANAND UPPAR
10. ANAND IRAYYA KANTIMATH
11. MALLIKARJUN CHANNAPPA MELAGIRI
M
F
M
M
M
-
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
AAAP
IND
NOTA
KRS
IND
IND
IND
KMP
71224
56529
30857
1596
629
586
487
453
419
357
180
43.61
34.61
18.89
0.98
0.39
0.36
0.3
0.28
0.26
0.22
0.11
2018 12-May-2018 96937 94803 191740 153725 80.17 152747 978 38015 1. ANAND @ VISHWANATH CHANDRASHEKHAR MAMANI
2. ANAND CHOPRA
3. VISHWAS VASANT VAIDYA
4. SHAMEER KARIMBEG JAMADAR
5. DODDAGOUDA FAKIRGOUDA PATIL
6. D.B.NAIK
7. PANCHANAGOUDA KALLAPPA SANAGOUDRA
8. ISHWAR CHANNAPPA MELAGIRI
9. ANGADI MAHESH GURAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M M
BJP
IND
INC
AIMEP
JD(S)
IND
SJPL
JD(U)
NCP
62480
56189
30018
970
758
701
616
610
405
40.65
36.56
19.53
0.63
0.49
0.46
0.4
0.4
0.26
2013 05-05-2013 86287 82422 168709 133218 78.96% 133145 73 35491 1. VISHWANATH CHANDRASHEKHAR MAMANI
2. RAVINDRA BHUPALAPPA YALIGAR
3. ANANDKUMAR CHOPRA
4. VISHWANATH KARABASAPPA MAMANI
5. D. B. NAIK
6. MELAGIRI MALLIKARJUNA CHANNAPPA
7. ANGADI MAHESH GURAPPA
8. DESAIGOUDA RUDRAGOUDA PATIL
9. HANAMANTAPPA VIRUPAXAPPA KALLUR
10. BASAVARAJ SANGAPPA MUDENAGUDI
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
IND
KJP
JD(S)
IND
NCP
JD(U)
BSRCP
BSP
46434
30392
29851
18391
2630
1990
1036
969
897
555
34.87%
22.83%
22.42%
13.81%
1.98%
1.49%
0.78%
0.73%
0.67%
0.42%
2008 22-05-2008 75295 71567 146862 109158 74.32% 109145 13 37704 1. MAMANI VISHWANATH CHANDRASHEKAR
2. KOUJALAGI SUBHASH SHIDRAMAPPA
3. DYAMANAGOUDAR PANCHANAGOUDA BASANAGOUDA
4. RAMACHANDRA MAREPPA TORAGALL
5. RAMANAGOUDA SIDDANAGOUDA PATIL
6. MALLIKARJUN CHANNAPPA MELAGIRI
7. GUDUSAB NABISAB MULLA
8. ALLISAB RAJESAB NADAF
9. PATIL DESAIGOUDA RUDRAGOUDA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
IND
BSP
IND
IND
SP
JD(U)
48255
43678
11780
1724
1219
839
797
460
393
44.21%
40.02%
10.79%
1.58%
1.12%
0.77%
0.73%
0.42%
0.36%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.