2028 ರ ಸಕಲೇಶಪುರ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

27-ಉದೇವಾರ

28-ಹಾನುಬಾಳು

29-ಹೆತ್ತೂರು

30-ಯಸಳೂರು

36- ತಾಳೂರು

37-ಕಿರಗಡಲು(ಪಾಳ್ಯ)

38-ಮಗ್ಗೆ


Pre Survey of Sakleshpur Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Sakleshpur Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 SC
2023 SC CEMENT MANJU M BJP 58604 KUMARASWAMY H.K M JDS 56548 2056
2018 SC KUMARASWAMY H K M JDS 62262 NARVE SOMASHEKAR M BJP 57320 4942
2013 (SC) H. K. KUMARASWAMY M JD(S) 63602 D. MALLESH M INC 30533 33069
2008 (SC) H. K. KUMARASWAMY M JD(S) 49768 NIRVANAIAH M BJP 36473 13295
2004 GEN VISHWANATHA HM M JD(S) 41704 SHIVAPPA BB M INC 19911 21793
1999 GEN B.B.SHIVAPPA M BJP 31702 B.R.GURUDEV M INC 30358 1344
1994 GEN B.B. SHIVAPPA M BJP 40761 J.D. SOMAPPA M INC 29852 10909
1989 GEN GURUDEV M INC 40039 YAJAMAN H. B. M JNP(JP) 34025 6014
1985 GEN B. D. BASAVARAJU M JNP 46511 H. B. YAJAMAN M INC 26997 19514
1983 GEN D. SOMAPPA M INC 25778 M. P. MANJUNATH M BJP 21253 4525
1978 GEN SOMAPPA J. D. M INC(I) 32658 SHIVAPPA B. B. M JNP 22361 10297
1972 GEN K. M. RUDRAPPA M INC 27233 M.N. VENKATARAMANA M NCO 10046 17187
1967 GEN K. P. CHIKKEGOWDA M SWA 22650 B. G. GURAPPA M INC 20293 2357
1962 GEN S. A. VASANNA SETTY M INC 18623 N. B. SHETTY M JS 8437 10186

Sakleshpur Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 102759 103112 205876 164941 80.12 163667 48 40935 1. CEMENT MANJU
2. KUMARASWAMY H K
3. MURALI MOHAN
4. D SHIVAMMA
5. NOTA
6. K S PAVAN KUMAR
7. PRATHAP K A
8. VENU M R
9. H S KUMARASWAMY
10. PRADEEPA BAYYA
11. RAVI G C
M
M
M
F
-
M
M
M
M
M
M
BJP
JD(S)
INC
BSP
NOTA
AAAP
UPJP
IND
KAP
KRS
IND
58604
56548
42811
1536
1231
1002
1000
793
645
414
314
35.54
34.29
25.96
0.93
0.75
0.61
0.61
0.48
0.39
0.25
0.19
2018 12-May-2018 98394 97317 195717 161199 82.36 159411 1788 34518 1. H K KUMARASWAMY
2. SOMASHEKAR JAYARAJ
3. SIDDAIAH
4. K R PRADEEP KUMAR
5. VEERESHA
6. M CHINNAMALLAIAH
7. KUMARASWAMY
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
BJP
INC
AIMEP
IND
IND
IND
62262
57320
37002
1148
576
572
531
38.67
35.60
22.98
0.71
0.36
0.36
0.33
2013 05-05-2013 91037 90565 181602 140591 77.41% 140486 105+T 2 41011 1. KUMARASWAMY H.K.
2. D. MALLESH
3. UMESH BELAGODU
4. DR. H.R. NARAYANASWAMY
5. KUMARGOURAV HETHUR
6. SANJAY BABU V.
7. PUTTAIAH
8. VALALAHALLI VEERESHA
9. R. DEVARAJU
10. VENKATESH
11. GANGADHARA PRASAD
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
KJP
BJP
BSP
IND
HND
IND
IND
JD(U)
IND
63602
30533
28117
7336
4424
2069
1309
1032
815
669
580
45.27%
21.73%
20.01%
5.22%
3.15%
1.47%
0.93%
0.73%
0.58%
0.48%
0.41%
2008 10-05-2008 83558 84275 167833 126230 75.21% 126187 43+T 17 41603 1. H. K. KUMARASWAMY
2. NIRVANAIAH
3. D. C. SANNASWAMY
4. SHRIDHARA KALIVEERA
5. GANGADHARA PRASAD
6. VIRUPAKSHA. T. R
7. K. SHANMUKHA KALLAIAH
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
BJP
INC
BSP
IND
LJP
RPI(A)
49768
36473
26352
8154
3058
1299
1083
39.44%
28.9%
20.88%
6.46%
2.42%
1.03%
0.86%
2004 26-04-2004 74810 76483 151293 108937 72.00% 108804 133+T 7 42356 1 . CHANDRASHEKAR ES
2 . VISHWANATHA HM
3 . SHIVAPPA BB
4 . SRIDHARA KALIVEERA
5 . PATEL NB ANAND
6 . GANESH HS
7 . KOMALANATHA
8 . BASAVARAJU BD
M
M
M
M
M
M
F
M
BJP
JD(S)
INC
BSP
KNDP
JP
IND
IND
5605
41704
19911
17174
1144
3140
751
19375
5.14%
38.28%
18.27%
15.76%
1.05%
2.88%
0.68%
17.78%
1999 11-09-1999 72532 74203 146735 107890 73.53% 102872 5018+T 4 38845 1 . B.B.SHIVAPPA
2 . B.R.GURUDEV
3 . H.M.VISWANATH
4 . B.C.SHANKARACHAR
5 . J.D.SOMAPPA
6 . THAMMAYANNA
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
BSP
IND
IND
31702
30358
29682
5863
4621
646
30.82%
29.51%
28.85%
5.70%
4.49%
0.63%
1994 26-11-1994 70046 70884 140930 102798 72.94% 101197 1601 38132 1 . B.B. SHIVAPPA
2 . J.D. SOMAPPA
3 . B.D. BASAVARAJU
4 . H.B. BALARAJ
5 . S.LAKSHMANA
6 . T.D. KHANDERAO
7 . SAROJAMMA
8 . S.B. RAJE GOWDA
9 . K.K. ANNE GOWDA
10 . KOMALATHA URUF BHAGYA
11 . MURTHY
M
M
M
M
M
M
F
M
M
F
M
BJP
INC
JD
KCP
BSP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
40761
29852
25630
2178
1090
690
378
195
186
162
75
40.28%
29.50%
25.33%
2.15%
1.08%
0.68%
0.37%
0.19%
0.18%
0.16%
0.07%
1989 24-11-1989 68245 66950 135195 102957 76.15% 98136 4821 32238 1 . GURUDEV
2 . YAJAMAN H. B.
3 . BASAVARAJ B. D.
4 . CHANNABASAPPA M. B.
5 . KRISHNAN T. P.
6 . KOMALATHA (RAJEGOWDA U. M
7 . RAJAPPA K. N.
8 . KUMAR K. M.
M
M
M
M
M
F
M
M
INC
JNP(JP)
JD
IND
IND
IND
IND
IND
40039
34025
22927
352
274
245
201
73
40.80%
34.67%
23.36%
0.36%
0.28%
0.25%
0.20%
0.07%
1985 03-05-1985 54757 51905 106662 79039 74.10% 77815 1224 27623 1 . B. D. BASAVARAJU
2 . H. B. YAJAMAN
3 . M. P. NANJUNATH
4 . BYRAIAH
5 . SANNABYRAIAH
6 . KALINGAPPA
7 . NIRUVANAIAH
8 . RANGAIAH
M
M
M
M
M
M
M
M
JNP
INC
BJP
IND
IND
IND
IND
IND
46511
26997
2230
1096
321
266
234
160
59.77%
34.69%
2.87%
1.41%
0.41%
0.34%
0.30%
0.21%
1983 01-05-1983 53117 49043 102160 62983 61.65% 61538 1445 39177 1 . J. D. SOMAPPA
2 . M. P. MANJUNATH
3 . B. M. BHUVANAKSHA
4 . N. B. KALINGAN
5 . SIDDAIAH
6 . T. D. KHANDE RAO
7 . H. M. DODDAIAH
8 . B. N. NINGAIAH
9 . B. GIDDEGOWDA
10 . J. S. ESHWARAPPA
11 . B. N. PRASAD
12 . A. G. BASAVARAJAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
IND
JNP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
25778
21253
5902
3554
1910
1747
362
329
228
171
153
151
41.89%
34.54%
9.59%
5.78%
3.10%
2.84%
0.59%
0.53%
0.37%
0.28%
0.25%
0.25%
1978 25-02-1978 44881 43995 88876 69519 78.22% 67869 1650 19357 1 . SOMAPPA J. D.
2 . SHIVAPPA B. B.
3 . LOKESHGOWDA D. S.
4 . SIDDEGOWDA A. V.
5 . HULUKODAIAH
M
M
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
IND
IND
32658
22361
11985
689
176
48.12%
32.95%
17.66%
1.02%
0.26%
1972 05-03-1972 38568 34920 73488 44591 60.68% 43111 1480 28897 1 . K. M. RUDRAPPA
2 . M.N. VENKATARAMANA
3 . D. S. LOKESHA
4 . PUTTAIAH
M
M
M
M
INC
NCO
BJS
SWA
27233
10046
4025
1807
63.17%
23.30%
9.34%
4.19%
1967 21-02-1967 58449 58449 44994 76.98% 42943 2051 13455 1 . K. P. CHIKKEGOWDA
2 . B. G. GURAPPA
M
M
SWA
INC
22650
20293
52.74%
47.26%
1962 02-19-1962 57659 57659 32120 55.71% 29418 2702 25539 1 . S. A. VASANNA SETTY
2 . N. B. SHETTY
3 . S. M. JOHN TAYLOR
M
M
M
INC
JS
CPI
18623
8437
2358
63.30%
28.68%
8.02%


ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.