2028 ರ ರೋಣ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

7-ಡಂಬಳ

8-ಹಿರೇವಡ್ಡಟ್ಟಿ

9-ಹಮ್ಮಿಗಿ

10-ಕಲಕೇರಿ

11-ಹೊಳೆಆಲೂರ

12-ಹಿರೇಹಾಳ

13-ಬೆಳವಣಿಕಿ

14-ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ

Pre Survey of Ron Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Ron Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN GURUPADAGOUDA SANGANAGOUDA PATIL M INC 94865 KALAKAPPA GURUSHANTAPPA BANDI M BJP 70177 24688
2018 GEN KALAKAPPA GURUSHANTAPPA BANDI M BJP 83735 GURUPADAGOUDA SANGANAGOUDA PATIL M INC 76401 7334
2013 GEN GURUPADAGOUDA SANGANAGOUDA PATIL M INC 74593 KALAKAPPA GURUSHANTHAPPA BANDI M BJP 56026 18567
2008 GEN KALAKAPPA GURUSHANTAPPA BANDI M BJP 50145 GURUPADAGOUDA SANGANAGOUDA PATIL M INC 48315 1830
2004 GEN KALAKAPPA GURUSHANTAPPA BANDI M BJP 46733 GURUPADAGOUDA SANGAGANGOUDA PATIL M INC 38668 8065
1999 GEN GURUPADAGOUDA SANGANAGOUDA PATIL M INC 47957 BIDARUR SRI SHAILAPPA VIRUPAKSHAPPA M JD(S) 18802 29155
1994 GEN BIDARUR SHRISHAILAPPA VIRUPAXAPPA M JD 39268 GURUPADAGOUDA SANGANGOUDA PATIL39268 M INC 30664 8604
1989 GEN GURUPADAGOUDA SANGANAGOUDA PATIL M INC 32610 DDODDAMETI JNANADEV SHIVANAGAPPA M JD 21203 11407
1985 GEN DODDAMETI JANANADEV SHIVANAGAPPA M JNP 33653 PATIL RUDRAGOUDA SANGANAGOUDA M INC 22911 10742
1983 GEN DODDAMETI JANANADEV SHIVANAGAPPA M JNP 31721 MATHIKATTI VEERABHADRAPPA ADIVEPPA M INC 20979 10742
1978 GEN MUTHIKATTI VEERABHADRAPPA ADIVEPPA M INC(I) 26546 PUJAR NEELAGANGAYYA BASAYYA M JNP 20709 5837
1972 GEN A. V. PATIL M INC 20567 N.BASAYYA PUJAL M IND 13121 7446
1967 GEN D. A. JNANAPPA M INC 21573 P. M. SANGANAGOUDA M IND 13285 8288
1962 GEN ANDANEPPA JNANAPPA DODDAMETI M INC 18640 SIVAMURTAYYA MADIWALAYYA MATH M IND 8543 10097
1957 GEN DODDAMETI ANDANAPPA JNANAPPA M INC 17836 PATIL ANDANAGOUDA VEERANAGOUDA M IND 14116 3720

Ron Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 116649 115838 232510 178346 76.7 176596 164 54164 1. GURUPADAGOUDA SANGANAGOUDA PATIL
2. KALAKAPPA GURUSHANTAPPA BANDI
3. ANEKAL DODDAIAH
4. NOTA
5. SHIVANAND SHANKRAPPA RATHOD
6. MAKTUMSAB YAMANOORSAB MUDHOL
7. BIBIJAN RAJESAB DARAGAD
8. DEVENDRAPPA BALAPPA OLEKAR
9. KUMAR ANDAPPA HAKARI
10. ABDUL KHADAR SAB A
M
M
M
-
M
M
F
M
M
M
INC
BJP
AAAP
NOTA
IND
JD(S)
IND
IND
SHS
IND
94865
70177
8839
1600
1463
652
256
124
122
98
53.24
39.38
4.96
0.9
0.82
0.37
0.14
0.07
0.07
0.05
2018 12-May-2018 113418 111557 224989 170656 75.85 167890 2766 54333 1. KALAKAPPA BANDI
2. GURUPADAGOUDA PATIL
3. RAVINDRANATH JAMBUNATH DODDAMETI
4. SUNILKUMAR BAHMANAPAD
5. MALLIKARJUN HADAPAD
6. SHARANAPPA DHARMAYAT
7. G A LAXMINARAYANAGOUDA
8. SAYYAD KHALID KOPPAL
9. ASHOK BEVINAKATTI
10. PAKIRAPPA TEGGINAMANI
11. PRAMOD
12. BASAVARAJ DESAYI
13. NAGARATNA CHANDRASHEKAR DESAYI
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
BJP
INC
JD(S)
IND
CPM
IND
IND
AIMEP
SHS
IND
IND
JD(U)
RCMP
83735
76401
3421
1813
1177
318
232
226
170
130
103
83
81
49.09
44.79
2.01
1.06
0.69
0.19
0.14
0.13
0.10
0.08
0.06
0.05
0.05
2013 05-05-2013 99938 95799 195737 146006 74.59% 145905 101+T 1 49731 1. GURUPADAGOUDA SANGANAGOUDA PATIL
2. KALAKAPPA GURUSHANTHAPPA BANDI
3. HEMAGIRISH GURUPADAPPA HAVINAL
4. RANGANGOUDA VASUDEVAGOUDA PATIL
5. ASHOK V BAVENAKATTI
6. MALLIKARJUNGOUDA B SANKANAGOUDRA
7. SHARNAPPA BASAPPA MENASHINKAI
8. NIGABASAPPA RAMAPPA DODDAMANI
9. MALLIKARJUN KALLAPPA BUDIHAL
10. MALAJI MOTILALASA VASUSA
11. TEGGINAMANI FAKIRAPPA NEELAPPA
12. BASAVARAJA VEERAPPA DOTIHAL
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
IND
BSRCP
IND
KJP
BSP
IND
SK
LJP
NPP
74593
56366
6334
1976
1636
1472
1372
1210
376
282
151
137
51.12%
38.63%
4.34%
1.35%
1.12%
1.01%
0.94%
0.83%
0.26%
0.19%
0.1%
0.09%
2008 22-05-2008 90237 88031 178268 119379 66.96% 119377 2 58889 1. KALAKAPPA GURUSHANTAPPA BANDI
2. GURUPADAGOUDA SANGANAGOUDA PATIL
3. DANDIN RAVI BISTTAPPA
4. HOSALLI PRAKASH MUKAPPA
5. PANCHAYYA V HIREMATH
6. SHRISHAILAPPA KARIYAPPA BELLIKOPPA
7. MOHAN K HIREGOUDAR
8. AMARESWAR GUNDAPPA BUDIHAL
9. MALLIKARJUNAGOUDA BASANAGOUDA
10. RAVI SHIDLINGA
11. TEGGINAMANI FAKIRAPPA NILAPPA
12. GUNDIKERI MUDAKAPPA
13. GEETA KRISHNA NAYAK
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
BJP
INC
JD(S)
IND
IND
IND
BSP
SP
SVP
RAHS
IND
IND
IND
50145
48315
10577
2724
2452
1392
815
809
551
522
459
364
252
42.01%
40.47%
8.86%
2.28%
2.05%
1.17%
0.68%
0.68%
0.46%
0.44%
0.38%
0.3%
0.21%
2004 20-04-2004 69998 70972 140970 94384 66.95% 94384 70972 46586 1. GOWDAR LOKANAGOUDA SANTAGOUDA
2. KALAKAPPA GURUSHANTAPPA BANDI
3. BUDIHAL NAGESH ANDANAPPA
4. TEGGINAMANI NEELAPPA FAKIRAPPA
5. GURUPADAGOUDA SANGAGANGOUDA PATIL
6. VISHWABRAHMAN MANJUNATH BHIMARAO
7. ASHOK M NAVAL GUND
M
M
M
M
M
M
M
KRRS
BJP
KNDP
IND
INC
JD(S)
JP
1127
46733
1312
1291
38668
1898
3355
1.19%
49.51%
1.39%
1.36%
40.96%
2.01%
3.55%
1999 05-09-1999 64604 65484 130088 88707 68.19% 84279 4428+T 1 41381 1. GURUPADAGOUDA SANGANAGOUDA PATIL
2. BIDARUR SRI SHAILAPPA VIRUPAKSHAPPA
3. ASHOK NAVALAGUND
4. AMARESWAR BUDIHAL
5. LAKSHMAN D. TALWAR
6. NEELAPPA FAKIRAPPA TEGGINAMANI
7. RAMAPPA DODDA VEERAPPA JANGANNAVAR
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
JD(U)
IND
BSP
IND
IND
47957
18802
11137
2229
2003
1186
965
56.90%
22.31%
13.21%
2.64%
2.38%
1.41%
1.15%
1994 26-11-1994 56806 58402 115208 79536 69.04% 76386 3150 35672 1. BIDARUR SHRISHAILAPPA VIRUPAXAPPA
2. GURUPADGOUDA SANGANGOUDA PATIL
3. SUBHAS MAHALINGAPPA SAVADI
4. SURESHBABU PATIL
5. SHIVARUDARAPPA VEERAPPA SANKANUR
6. S.R. METI ADVOCATE
7. SHARNAPPA HANAMAPPA GATTI
M
M
M
M
M
M
M
JD
INC
BJP
KRRS
KCP
IND
IND
39268
30664
2402
1987
1170
601
294
51.41%
40.14%
3.14%
2.60%
1.53%
0.79%
0.38%
1989 24-11-1989 54588 55161 109749 75694 68.97% 70895 4799 34055 1. GURUPADAGOUDA SANGANAGOUDA PATIL
2. DDODDAMETI JNANADEV SHIVANAGAPPA
3. ASHOK DEVRAJ BAGMAR
4. VIJAYKUMARSARJ SHIVALINGSARJ DESAI
5. SAVALAGI RAJENDRA NINGAPPA
6. TOPIN VIJAY FAKIRAPPA
7. DADDUR ANDAPPA MAHADEVAPPA
8. SANGANABASAPPA HUCHAPPA HOSALLI
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD
IND
KRS
JNP(JP)
IND
IND
IND
32610
21203
12388
3686
579
183
168
78
46.00%
29.91%
17.47%
5.20%
0.82%
0.26%
0.24%
0.11%
1985 03-05-1985 42688 44222 86910 58876 67.74% 57353 1523 28034 1. DODDAMETI JANANADEV SHIVANAGAPPA
2. PATIL RUDRAGOUDA SANGANAGOUDA
3. HIREMANI BALAPPA VEERAPPA
4. ITAGI SHIVAPPA NINGAPPA
M
M
M
M
JNP
INC
IND
IND
33653
22911
428
361
58.68%
39.95%
0.75%
0.63%
1983 01-05-1983 40655 43463 84118 55665 66.17% 53671 1994 28453 1. DODDAMETI JANANADEV SHIVANAGAPPA
2. MATHIKATTI VEERABHADRAPPA ADIVEPPA
3. DARAGAD HUSSAINSAB IMAMSAHEB
M
M
M
JNP
INC
IND
31721
20979
971
59.10%
39.09%
1.81%
1978 25-02-1978 38481 41362 79843 53799 67.38% 51717 2082 26044 1. MUTHIKATTI VEERABHADRAPPA ADIVEPPA
2. PUJAR NEELAGANGAYYA BASAYYA
3. BALUTAGI DURGAPPA KANUMAPPA
4. DARAGAD HUSENASAB IMAMSAB
M
M
M
M
INC(I)
JNP
IND
INC
26546
20709
2671
1791
51.33%
40.04%
5.16%
3.46%
1972 05-03-1972 28821 29629 58450 36590 62.60% 35101 1489 21860 1. A. V. PATIL
2. N.BASAYYA PUJAL
3. BALAPPA IRAPPA HIREMANI
M
M
M
INC
IND
BJS
20567
13121
1413
58.59%
37.38%
4.03%
1967 21-02-1967 52685 37038 70.30% 34858 2180 15647 1. D. A. JNANAPPA
2. P. M. SANGANAGOUDA
M
M
INC
IND
21573
13285
61.89%
38.11%
1962 19-02-1962 48203 31235 64.80% 29161 2074 16968 1. ANDANEPPA JNANAPPA DODDAMETI
2. SIVAMURTAYYA MADIWALAYYA MATH
3. DATTAJIRAO SADASIVARAO KULKARNI
M
M
M
INC
IND
JS
18640
8543
1978
63.92%
29.30%
6.78%
1957 25-02-1957 45146 31952 70.77% 31952 13194 1. DODDAMETI ANDANAPPA JNANAPPA
2. PATIL ANDANAGOUDA VEERANAGOUDA
M
M
INC
IND
17836
14116
55.82%
44.18%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.