2028 ರ ರಾಮನಗರ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

1-ಹೆಜ್ಜಾಲ(ಬೈರಮಂಗಲ)

2-ಹರಿಸಂದ್ರ

3-ದೊಡ್ಡಮಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆ(ಕೂಟಗಲ್)

4- ವಿಭೂತಿಕೆರೆ(ಕೈಲಾಂಚ)

Pre Survey of Ramanagaram Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Ramanagaram Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN H. A. IQBAL HUSSAIN M INC 87690 NIKHIL KUMARASWAMY M JDS 76975 10715
2018 GEN H.D.KUMARASWAMY M JDS 92626 IQBAL HUSSAIN H.A. M INC 69990 22636
2013 GEN H D KUMARA SWAMY M JD(S) 83447 MARIDEVARU M INC 58049 25398
2009 GEN K. RAJU M JD(S) 60774 C.M. LINGAPPA M INC 38724 22050
2008 GEN H D KUMARA SWAMY M JD(S) 71700 M RUDRESHA M BJP 24440 47260
2004 GEN KUMARASWAMY H D M JD(S) 69554 LINGAPPA C M M INC 44638 24916
1999 GEN C.M. LINGAPPA M INC 46553 D. GIRIGOWDA M BJP 26400 20153
1997 GEN C.M. LINGAPPA M INC 59924 M.H. AMARNATH M JD 50314 9610
1994 GEN H.D. DEVEGOWDA M JD 47986 C.M. LINGAPPA M INC 38392 9594
1989 GEN C. M. LINGAPPA M INC 60275 C. BORAIAH M JNP(JP) 22022 38253
1985 GEN PUTTASWAMY GOWDA M JNP 38284 C. M. LINGAPPA M INC 36280 2004
1983 GEN C. BORAIAH M JNP 45076 A. K. ABDUL SAMAD M INC 26200 18876
1978 GEN A.K. ABDUL SAMAD M INC(I) 27837 C.BORAIAH M JNP 20875 6962
1972 GEN B. PUTTASWAMAIAH M NCO 26775 A. K. ABDUL SAMED M INC 20978 5797
1967 GEN B. R. DHANANJIAH M IND 22893 T. V. RAMANNA M INC 10151 12742
1962 GEN T. MADAIAH GOWDA M INC 15517 C. RAMAIAH M IND 9870 5647
1957 GEN K. HANUMATHAIYA M INC 20865 B. T. RAMAIAH M IND 11913 8952

Ramanagaram Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 106536 109531 216086 182891 84.64 181870 142 33195 1. H A IQBAL HUSSAIN
2. NIKHIL KUMARASWAMY
3. GAUTHAM MARILINGEGOWDA
4. BYREGOWDA S
5. NOTA
6. D PUTTAMADAIAH
7. KA.RA.VE. MADEGOWDA D M
8. V SWAMY
9. RAGHU NANDAN R V
10. KRS SHIVAKUMAR S
11. SURENDRA RAMANAGARA
12. SIDDAMARAIAH S
13. LOKESH N
14. MAHABOOB PASHA
15. FAYAZ AHMED
M
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
AAAP
NOTA
UPJP
IND
BSP
RPPRINAT
KRS
IND
AIFB
IMP
TPSTP
YSEP
87690
76975
12912
1264
880
860
731
346
234
234
183
181
96
86
78
47.98
42.12
7.07
0.69
0.48
0.47
0.4
0.19
0.13
0.13
0.1
0.1
0.05
0.05
0.04
2018 3/11/2018 102586 103718 206329 148169 145259 2909 58160 58160 1.Anitha Kumaraswamy
2.L. Chandrashekar
3.H.D. Revanna
4.Surendra Ramanagara
5.D. M. Madegowda
6.Kumara Naik
7.Muniyappa
F
M
M
M
M
M
JD(S)
BJP
PM
IND
IND
IND
IND
125043
15906
2231
545
536
520
478
86.08
10.95
1.54
0.38
0.37
0.36
0.33
2018 12-May-2018 102954 104020 206999 171758 82.98 170508 1250 35241 1. H.D.KUMARASWAMY
2. IQBAL HUSSAIN.H.A
3. LEELAVATHI
4. J.T.PRAKASH
5. SURENDRA RAMANAGARA
6. SIDDAMARAIAH.S.
7. S.KANTARAJU
8. SHIVAKUMAR.S.
9. B.S.KUMAR
10. G.P.SHANKAREGOWDA
11. GULAB JAN
12. MANJUNATH. J
13. BHARATH.N
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
JD(S)
INC
BJP
INCP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
92626
69990
4871
1029
469
352
334
182
180
148
130
101
96
53.96
40.77
2.84
0.60
0.27
0.21
0.19
0.11
0.10
0.09
0.08
0.06
2013 05-05-2013 93407 91381 184802 148913 80.57% 148705 208 35889 1. H D KUMARA SWAMY
2. MARIDEVARU
3. SHIVAMADHU
4. FAIROZ ALI KHAN
5. G P SHANKAREGOWDA
6. RAVIKUMAR
7. S R NAGARAJU
8. MARIDEVARU
9. S. JAYARAM
10. M.P.MUNAVAR SHARIF
11. PUTTASWAMACHARI
12. H S THEERTHA PRASAD
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
BJP
SDPI
IND
IND
KJP
IND
BDBRAJP
IND
IND
BSRCP
83447
58049
1776
1368
1140
1067
468
430
302
227
217
214
56.12%
39.04%
1.19%
0.92%
0.77%
0.72%
0.31%
0.29%
0.2%
0.15%
0.15%
0.14%
2008 10-05-2008 88655 85284 173939 128057 73.62% 127836 221 45882 1. H D KUMARA SWAMY
2. M RUDRESHA
3. MAMATHA HEGADE NICHANI
4. M.KUMARA SWAMY
5. Y.E.SRINIVASA
6. G.H.KUMARASWAMY
7. CHANDRAGIRI
8. NARAYANA NAIK
9. G.S.KUMARASWAMY
10. PROF.M.SHIVANANJAIAH
11. B.N.CHELUVARAJU
12. GOVINDRAJU
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
BJP
INC
BSP
IND
IND
IND
JD(U)
IND
SKP
IND
IND
71700
24440
23678
3218
1247
947
672
614
502
304
282
232
56.09%
19.12%
18.52%
2.52%
0.98%
0.74%
0.53%
0.48%
0.39%
0.24%
0.22%
0.18%
2004 20-04-2004 84953 81727 196229 128456 65.46% 128454 2+T 2 67773 1. KUMARASWAMY H D
2. PUTTAMASTI GOWDA
3. LINGAPPA C M
4. SHIVANNA K V
5. AZIZ ALI KHAN
6. BHARATH
7. VEENA VIVEKANAND
8. MURTHY NAYAKA
M
M
M
M
M
M
F
M
JD(S)
BJP
INC
BSP
USYP
JP
KNDP
IND
69554
9700
44638
1585
600
381
614
1382
54.14%
7.55%
34.74%
1.23%
0.46%
0.29%
0.47%
1.07%
1999 05-09-1999 86001 80449 166450 115625 69.47% 110604 5021+T 7 50825 1. C.M. LINGAPPA
2. D. GIRIGOWDA
3. C. HONAPPA
4. SHEDHADRI
5. PUTTAMASTHIGOWDA
6. CHANDRASHEKAR B.K
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
IND
IND
JD(U)
46553
26400
23701
8111
3581
2258
42.09%
23.87%
21.43%
7.33%
3.24%
2.04%
1994 26-11-1994 73905 68624 142529 112374 78.84% 110955 1419 30155 1. H.D. DEVEGOWDA
2. C.M. LINGAPPA
3. D. GIRIGOWDA
4. MOHAMED AFROZ AHAMED
5. SHIVASHANKAR
6. C. RAMAIAH
7. KARADAPPA
8. AEJAZ AHAMED
9. AMAN PASHA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD
INC
BJP
KCP
BSP
JP
IND
IND
IND
47986
38392
22664
716
531
348
140
93
85
43.25%
34.60%
20.43%
0.65%
0.48%
0.31%
0.13%
0.08%
0.08%
1989 24-11-1989 67249 62830 130079 99144 76.22% 96548 2596 30935 1. C. M. LINGAPPA
2. C. BORAIAH
3. PUTTASWAMYGOWDA
4. MOHAMAD PEER
5. VEERANNA
6. NINGAMMA
7. CHANNEGOWDA
8. R. JAYACHANDRA
M
M
M
M
M
F
M
M
INC
JNP(JP)
JD
MUL
IND
IND
IND
IND
60275
22022
12843
751
325
148
105
79
62.43%
22.81%
13.30%
0.78%
0.34%
0.15%
0.11%
0.08%
1985 03-05-1985 55827 50909 106736 78408 73.46% 77365 1043 28328 1. PUTTASWAMY GOWDA
2. C. M. LINGAPPA
3. NAZEER AHAMED QURESHI
4. B. BORAIAH
5. K. P. HEGDE
6. M. VENKATESHA PILLAY
7. JOWHAR ALI KHAN
8. JAYACHANDRA
9. KRISHNAKUMAR
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JNP
INC
IND
IND
BJP
IND
IND
IND
IND
38284
36280
1467
512
302
251
167
73
29
49.48%
46.89%
1.90%
0.66%
0.39%
0.32%
0.22%
0.09%
0.04%
1983 01-05-1983 48395 43999 92394 74124 80.23% 72684 1440 18270 1. C. BORAIAH
2. A. K. ABDUL SAMAD
3. KRISHNAPPA
4. KUNNE GOWDA
M
M
M
M
JNP
INC
IND
IND
45076
26200
742
666
62.02%
36.05%
1.02%
0.92%
1978 25-02-1978 42347 39436 81783 66279 81.04% 65048 1231 15504 1. A.K. ABDUL SAMAD
2. C.BORAIAH
3. C.M. LINGAPPA
4. B.BORAIAH
5. SHIVANNA
6. THIMMAMMA
M
M
M
M
M
F
INC(I)
JNP
INC
IND
IND
IND
27837
20875
14856
613
442
425
42.79%
32.09%
22.84%
0.94%
0.68%
0.65%
1972 05-03-1972 38781 35068 73849 48940 66.27% 47753 1187 24909 1. B. PUTTASWAMAIAH
2. A. K. ABDUL SAMED
M
M
NCO
INC
26775
20978
56.07%
43.93%
1967 21-02-1967 67967 37770 55.57% 35052 2718 30197 1. B. R. DHANANJIAH
2. T. V. RAMANNA
3. S. MAHADEVAPPA
4. K. GOPAL
M
M
M
M
IND
INC
IND
SSP
22893
10151
1174
834
65.31%
28.96%
3.35%
2.38%
1962 19-02-1962 54883 31200 56.85% 28704 2496 23683 1. T. MADAIAH GOWDA
2. C. RAMAIAH
3. S. CHIKKANNA
4. KRISHNA GOPAL
M
M
M
M
INC
IND
IND
SOC
15517
9870
1924
1393
54.06%
34.39%
6.70%
4.85%
1957 25-02-1957 46135 32778 71.05% 32778 13357 1. K. HANUMATHAIYA
2. B. T. RAMAIAH
M
M
INC
IND
20865
11913
63.66%
36.34%


ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.