2028 ರ ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

20-ಕಲ್ಲೂರು

21-ಹರವಿ(ಚಾಗಬಾವಿ)

22-ಬಾಗಲವಾಡ

23-ಮಲ್ಲಟ

Pre Survey of Raichur Rural Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Raichur Rural Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 2008 to 2018
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 (ST)
2023 (ST) BASANAGOUDA DADDAL M INC 89140 TIPPARAJU HAWALDAR M BJP 75283 13857
2018 (ST) BASANAGOUDA DADDAL M INC 66656 TIPPARAJU M BJP 56692 9964
2013 (ST) THIPPARAJU M BJP 50497 RAJA RAYAPPA NAIK M INC 47227 3270
2008 (ST) RAJA RAYAPPA NAIK M INC 34432 RAJA RANGAPPA NAIK M JD(S) 32555 1877

Raichur Rural Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 2008 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 112704 116312 229071 173410 75.7 171905 53 55661 1. BASANAGOUDA DADDAL
2. TIPPARAJU HAWALDAR
3. K NARASIMHA NAYAK
4. SHUBHASHCHANDRA SAMBAJI
5. NOTA
6. VEERANGODA
7. M KHASHIM NAYAK
8. BADESAAB
9. I KUMAR NAYAK
M
M
M
M
-
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
AAAP
NOTA
IMP
KRPP
IND
KRS
89140
75283
4127
1535
1456
760
428
357
275
51.42
43.43
2.38
0.89
0.84
0.44
0.25
0.21
0.16
2018 12-May-2018 114428 118963 233464 161770 69.29 159875 1895 71694 1. BASANAGOUDA DADDAL
2. TIPPARAJU HAWALDAR
3. RAVI KUMAR PATIL
4. RAMAYYA NAYAKA
5. HULIGEMMA SHIVARAJ GHANTE
M
M
M
M
F
INC
BJP
JD(S)
AIMEP
IND
66656
56692
34250
1273
1004
41.23
35.06
21.18
0.79
0.62
2013 05-05-2013 96810 98772 195648 134750 68.87% 134739 11 60898 1. THIPPARAJU
2. RAJA RAYAPPA NAIK
3. RAJA AMARESHWARA NAIK
4. R. MALLESH NAIK
5. VIJAYALAKSHMI MADAPANURA
6. CHINNAYYA NAIK
7. ANJANAYYA
8. LALAPPA NAIK
9. SWAMY
10. KHASIM NAIK
11. VEERANA GOUDA
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
KJP
BSP
IND
IND
CPIM
NPP
BSRCP
JD(U)
50497
47227
21584
5861
2568
2529
1258
889
854
804
668
37.48%
35.05%
16.02%
4.35%
1.91%
1.88%
0.93%
0.66%
0.63%
0.6%
0.5%
2008 16-05-2008 90792 95038 185830 104603 56.28% 104583 20 81227 1. RAJA RAYAPPA NAIK
2. RAJA RANGAPPA NAIK
3. BASANAGOUDA DADDAL
4. K.B.SHANTHAPPA
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
BSP
34432
32555
29097
8499
32.92%
31.13%
27.82%
8.13%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.