2028 ರ ರಾಯಚೂರು
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

1-ಶಕ್ತಿನಗರ(ದೇವಸೂಗೂರು)

2-ಚಿಕ್ಕಸೂಗೂರು

3-ಆತ್ಕೂರು (ಚಂದ್ರಬಂಡಾ)

4-ಯರಗೇರಾ

5-ತಲಮಾರಿ

6-ಗುಂಜಹಳ್ಳಿ(ಗಿಲ್ಲೇಸೂಗೂರು)

7-ಮಟಮಾರಿ

8-ಕಲ್ಮಲಾ

Pre Survey of Raichur Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Raichur Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN DR. SHIVARAJ PATIL M BJP 69755 MOHAMMED SHALAM M INC 65923 3832
2018 GEN DR.SHIVARAJ PATIL M BJP 56511 SYED YASEEN M INC 45520 10991
2013 GEN DR. SHIVARAJ PATIL S. M JD(S) 45263 SYED YASIN M INC 37392 7871
2008 GEN SYED YASIN M INC 28801 M.EARANNA M JD(S) 20440 8361
2004 GEN AHUJA PAPAREDDY M BJP 38784 SYED YASIN M INC 29188 9596
1999 GEN SYED YASIN M INC 35484 AHUJA PAPA REDDY M BJP 29928 5556
1994 GEN M.S. PATIL M JD 28776 SYED YASEEN M INC 23715 5061
1989 GEN M. S. PATIL M JD 22818 MOHAMMED OMER M INC 19692 3126
1985 GEN MOHAMED ONER ABDUL RAHMAN M INC 21896 ABDUL SANAD SIDDIQUI M JNP 8392 13504
1983 GEN SANGAMESHWAR SARDAR M JNP 24777 M. OMER M INC 20094 4683
1978 GEN NAZEER AHMAD SIDDIQUI M INC(I) 20619 V. RAJANNA LAXAYYA M IND 9013 11606
1972 GEN NAZEER AHMED SIDDIRUI M INC 13953 SANGAME SHWAR SARDAR M NCO 10575 3378
1967 GEN M. N. BASAPPA M SSP 14637 M. G. MOHIUDDIN M INC 5463 9174
1962 GEN M. MOHIUDDIN GHOUSE M INC 9699 NARAYANAPPA GANDHAL M LSS 8317 1382
1957 (SC)
(SC)
SYED EASA
BHIMANNA
M
M
INC
INC
13744
15044
M. NAGAPPA
NARSAPUR ANANTH RAO
M
M
IND
IND
8254
7583
5490
7461

Raichur Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 115024 117619 232744 145648 62.58 144755 310 87096 1. DR. SHIVARAJ PATIL
2. MOHAMMED SHALAM
3. E VINAY KUMAR
4. MUJEEBUDDIN
5. SYED ISHAQ HUSSAIN
6. NOTA
7. RAMAN GOWDA YEGANURU
8. JAYABHEEMA
9. VEERESH KUMAR D
10. DR. BASAVARAJ KALASA
11. IFFATH SIDDIQUI
12. MASOOD ALI
13. EARESH KUMAR
14. SYED RASHEED PASHA
15. ERESH
16. VEERESH N S
17. INDRAMMA
18. MAHADEVA
19. RAMANNA
M
M
M
M
M
-
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
F
M
M
BJP
INC
JD(S)
IND
SDPI
NOTA
KRPP
BSP
AAAP
IND
IND
BRP
IND
IND
IND
SUCI
IND
CCP
KRS
69755
65923
2780
1327
632
588
587
583
581
549
387
336
334
291
181
165
119
116
109
47.99
45.36
1.91
0.91
0.43
0.4
0.4
0.4
0.4
0.38
0.27
0.23
0.23
0.2
0.12
0.11
0.08
0.08
0.07
2018 12-May-2018 114351 113810 228286 124203 54.41 123305 898 104083 1. DR. SHIVARAJ PATIL
2. SYED YASEEN
3. MAHANTESH PATIL
4. E ANJANEYA
5. SYED MASOOM
6. KAVITHA G H
7. SRIHARI S
8. EARESH KUMAR
9. CHAND PASHA
10. JAYABHEEMA
11. ANJANAYYA AYYALAPPA
12. RAJACHANDRA RAMANGOUDA
13. NOOR MOHAMMED
14. CHANNAPPA GOUDA ALKOD
15. MAHEBUB
16. SRINIVAS
17. SYED BASHA QHADRI
18. INDRAMMA
19. MOHAMMED JAMEEL AHMAD
20. BHANDARI VEERANNA SETTY
21. MAHENDRA KUMAR MITRA
22. K M RANGANATH REDDY
23. TANAJI
24. MAHADEV 25. MIRZA KALEEM BAIG
26. RAMANNA R H J
27. RAMAKRISHNA
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
IND
IND
IND
NCP
IND
INCP
IND
IND
SHS
IND
IND
AAAP
JAHP
IND
IND
AIMEP
IND
DRAPP
PRCP
IND
IND
IND
IND
IND
56511
45520
7796
5701
1290
778
662
647
478
477
371
342
312
293
282
279
240
226
199
169
165
127
103
89
86
83
79
45.61
36.74
6.29
4.60
1.04
0.63
0.53
0.52
0.39
0.39
0.30
0.28
0.25
0.24
0.23
0.23
0.19
0.18
0.16
0.14
0.13
0.10
0.08
0.07
0.07
0.07
0.06
2013 05-05-2013 93787 91199 185053 99341 53.68% 99286 55 85712 1. DR. SHIVARAJ PATIL S.
2. SYED YASIN
3. TRIVIKRAM JOSHI
4. POOJA GANDHI
5. BASAVARAJ KALASA
6. HARES SIDDIQ
7. BHEEMANA GOUDA
8. APARNA. B.R.
9. ZAFER MOHIUDDIN
10. MOHD. SHAALAM HUSSAIN
11. M.JAMEEL AHMED
12. NOORJAHAN
13. NOOR MOHAMMAD
14. JAYATEERTH
15. CHAND PASHA
16. M.CHAND ABDUL RUBB
17. MEHRAJA BASHA
18. RAMANNA R.H.J.
19. K.B.RAGHAVENDRA
20. SYED MUJEEB
21. V.H.MASTER
M
M
M
F
M
M
M
F
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
BJP
BSRCP
KJP
BSP
IND
SUCI
IND
IND
IND
CPIM
JD(U)
IND
IND
IND
IND
LSP
PPOI
WPOI
IND
45263
37392
6186
1815
1365
1274
717
559
553
510
494
445
441
432
428
311
261
226
226
221
167
45.59%
37.66%
6.23%
1.83%
1.37%
1.28%
0.72%
0.56%
0.56%
0.51%
0.5%
0.45%
0.44%
0.44%
0.43%
0.31%
0.26%
0.23%
0.23%
0.22%
0.17%
2008 16-05-2008 90421 87674 178095 80743 45.33% 80698 45 97352 1. SYED YASIN
2. M.EARANNA
3. AHUJA PAPAREDDY
4. E.ANJANEYA
5. SHAIK HUSSAIN BASHA
6. MUNIYAPPA MUDAPPA
7. V.H.MASTER
8. RAMANNA NEERMANVI
9. NOOR MOHAMMED
10. MOHAMMED SHALAM HUSSAIN
11. APARNA B.R.
12. MALLIKARJUN
13. MOHAMMED JAMEEL AHMED PANWALA
14. P.BALAPPA
15. G.KRISHNA YADAV
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
BSP
IND
SP
IND
IND
LJP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
28801
20440
19987
5765
1131
947
782
689
542
465
311
252
246
172
168
35.69%
25.33%
24.77%
7.14%
1.4%
1.17%
0.97%
0.85%
0.67%
0.58%
0.39%
0.31%
0.3%
0.21%
0.21%
2004 20-04-2004 97294 95676 192970 106244 55.05% 106218 26+T 80 86726 1. PATIL MS
2. ERANNA M
3. HUSSAINPEER G H
4. DR. SUNEET KUMAR TS
5. RAMANJENEYALU
6. MASTER VH
7. LAXMIKANTAMMA DR RAMAKRISHNA SHETTY
8. NOOR MOHAMMED
9. JAVED MS
10. MARAJA BASHA SSK
11. AHUJA PAPAREDDY
12. SYED YASIN
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
JD(S)
IND
IND
IND
IND
IND
JP
LJNSP
KNDP
BSP
BJP
INC
9641
20950
1747
605
476
394
937
1376
915
1205
38784
29188
9.07%
19.71%
1.64%
0.56%
0.44%
0.37%
0.88%
1.29%
0.86%
1.13%
36.50%
27.47%
1999 05-09-1999 91841 88506 180347 98628 54.69% 92711 5917+T 20 81719 1. SYED YASIN
2. AHUJA PAPA REDDY
3. M.S. PATIL
4. G.RAMACHANDRA REDDY
5. M. VIRUPAKASHI
6. U. BHEEMAREDDY
7. KHALEEL KHAN
8. V.H. MASTER
9. V.R. KULKARNI
10. VAJENDRACHAR KURDIKAR
11. MOHAMMED OMAR SAB
12. UMESH VENKATAPUR
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(U)
JD(S)
BSP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
35484
29928
21175
1686
1496
942
718
347
330
299
167
139
38.27%
32.28%
22.84%
1.82%
1.61%
1.02%
0.77%
0.37%
0.36%
0.32%
0.18%
0.15%
1994 26-11-1994 73266 68249 141515 79794 56.39% 77075 2719 61721 1. M.S. PATIL
2. SYED YASEEN
3. AVUJA PAPA REDDY
4. MOHD. FAZALULLAH
5. URVEKVNDAPPA
6. KHLEEL KHAN
7. MUTHUSWAMY SETU MUTHUSWAMY
8. V.H. MASTER
9. V. SRIPAD
10. CHINNAYYA CHANDRABANDA
11. VISHWANATH REDDY
12. PUNDI CHANDRAPPA GUJAPHALLI
13. P. BALAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD
INC
BJP
INL
BSP
IND
JP
IND
IND
IND
IND
KRRS
IND
28776
23715
18221
2083
1600
584
421
361
336
317
306
251
104
37.34%
30.77%
23.64%
2.70%
2.08%
0.76%
0.55%
0.47%
0.44%
0.41%
0.40%
0.33%
0.13%
1989 24-11-1989 66973 63851 130824 59385 45.39% 54174 5211 71439 1. M. S. PATIL
2. MOHAMMED OMER
3. MOHAMMED OSMAN ALI
4. N. SHANKARAPPA
5. NARASAPPA
6. AHMED HUSSAIN
7. OMDAS
8. MUTTUSAMI SETU
9. RANGANATHA RAMULU
10. E. NARASIMHARAO
11. PUNDI CHANDRAPPA
12. BALLAMCHANNAKESHWA REDDY
13. SRIPAD
14. M. BASAWARAJ PATIL
15. ANUNABAI
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
JD
INC
JNP(JP)
BJP
IND
IND
RPI
IND
IND
IND
KRS
IND
IND
IND
IND
22818
19692
4575
2752
1905
492
431
336
280
249
225
137
131
88
63
42.12%
36.35%
8.45%
5.08%
3.52%
0.91%
0.80%
0.62%
0.52%
0.46%
0.42%
0.25%
0.24%
0.16%
0.12%
1985 03-05-1985 52914 50909 103823 42736 41.16% 41425 1311 61087 1. MOHAMED ONER ABDUL RAHMAN
2. ABDUL SANAD SIDDIQUI
3. M. NAGAPPA
4. NARASINGRAO KULKARNI
5. NIDUGURTHY SHANKARAPPA
6. MUSTIPALLY KRISHAYYA
7. V. H. MASTER
8. N. MURTHY
9. SYED MOHAMED TAKAYE BABED
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JNP
IND
IND
BJP
IND
IND
IND
IND
21896
8392
7394
1589
1324
427
236
129
38
52.86%
20.26%
17.85%
3.84%
3.20%
1.03%
0.57%
0.31%
0.09%
1983 01-05-1983 45444 44830 90274 47934 53.10% 46319 1615 42340 1. SANGAMESHWAR SARDAR
2. M. OMER
3. VERAPPA H. MASTER
M
M
M
JNP
INC
IND
24777
20094
1448
53.49%
43.38%
3.13%
1978 25-02-1978 38963 37546 76509 39381 51.47% 37801 1580 37128 1. NAZEER AHMAD SIDDIQUI
2. V. RAJANNA LAXAYYA
3. M. BASHEERUDDIN
4. KAZI ABDUL RAUF ABDUL GAFFAR
5. PARIKHITRAJ GURURAO
6. DONY M. LOBO
M
M
M
M
M
M
INC(I)
IND
JNP
INC
IND
IND
20619
9013
6866
478
438
387
54.55%
23.84%
18.16%
1.26%
1.16%
1.02%
1972 05-03-1972 33623 38457 72080 31805 44.12% 30666 1139 40275 1. NAZEER AHMED SIDDIRUI
2. SANGAME SHWAR SARDAR
3. M. NAGAPPA
4. M. BHIMA REDDY
M
M
M
M
INC
NCO
SOP
BJS
13953
10575
5044
1094
45.50%
34.48%
16.45%
3.57%
1967 21-02-1967 65308 24710 37.84% 23145 1565 40598 1. M. N. BASAPPA
2. M. G. MOHIUDDIN
3. R. RAO
4. RAGUVENDRACHARI
5. M. H. S. KHAN
M
M
M
M
M
SSP
INC
BJS
IND
IND
14637
5463
2034
736
275
63.24%
23.60%
8.79%
3.18%
1.19%
1962 19-02-1962 55958 19279 34.45% 18016 1263 36679 1. M. MOHIUDDIN GHOUSE
2. NARAYANAPPA GANDHAL
M
M
INC
LSS
9699
8317
53.84%
46.16%
1957 25-02-1957 97258 51422 26.44% 51422 45836 1. BHIMANNA (SC)
2. SYED EASA
3. M. NAGAPPA
4. NARSAPUR ANANTH RAO
5. BASAPPA (SC)
M
M
M
M
M
INC
INC
IND
IND
IND
15044
13744
8254
7583
6797
29.26%
26.73%
16.05%
14.75%
13.22%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.