2028 ರ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

39-ಕಣಗಾಲು(ಹಲಗನಹಳ್ಳಿ)

40-ಬೆಟ್ಟದಪುರ

41-ಮಾಕೋಡು(ರಾವಂದೂರು)

42-ಹಿಟ್ಟೇಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು

43-ಕಂಪಲಾಪುರ

44-ಚೆನ್ನಕಲ್ ಕಾವಲ್(ಕೊಪ್ಪ)

45-ಆಲನಹಳ್ಳಿ(ಹುಣಸವಾಡಿ)

Pre Survey of Piriyapatna Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Piriyapatna Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN K. VENKATESH M INC 85944 K. MAHADEVA M JDS 66269 19675
2018 GEN K. MAHADEVA M JDS 77770 K. VENKATESH M INC 70277 7493
2013 GEN K.VENKATESH M INC 62045 K.MAHADEV M JD(S) 59957 2088
2008 GEN K. VENKATESH M INC 38453 K. MAHADEVA M JD(S) 37574 879
2004 GEN VENKATESH K M JD(S) 39357 CHANDRE GOWDA KS M INC 30372 8985
1999 GEN H C BASAVARAJU M BJP 43399 K S KALAMARIGOWDA M INC 40320 3079
1994 GEN K. VENKATESH M JD 53111 K.S. KALAMARIGOWDA M INC 34326 18785
1989 GEN K. S. KALAMARI GOWDA M INC 46460 S. M. ANANTHARAMU M JNP(JP) 28121 18339
1985 GEN K. VENKATESH M JNP 31764 L. ANAND M INC 21951 9813
1983 GEN K. S. KALAMARI GOWDA M INC 23338 C. RAMARAJE URS M JNP 16807 6531
1978 GEN KALA MARIGOWDA K. S. M JNP 28152 KARIYAPPA K. P. M INC(I) 20847 7305
1972 GEN H. M. CHANNABASAPPA M INC 26027 K. P. KARIYAPPA M NCO 20611 5416
1967 GEN H. M.CHANNABASAPPA M IND 31287 K. P. KARIYAPPA M INC 9095 22192
1962 GEN K. M. DEVAYYA M INC 16359 T. VENKATARAM M SWA 13943 2416
1957 GEN N. R. SOMANNA M INC 19714 T. VENKATARAM M IND 9244 10470

Piriyapatna Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 98277 97347 195631 166530 85.12 164584 92 29101 1. K VENKATESH
2. K MAHADEVA
3. C H VIJAYA SHANKAR
4. RAJASHEKHAR DODDANNA
5. PRADEEPA C S
6. GURUMURTHY JOGANAHALLI
7. R TUNGA SRINIVAS
8. NOTA
9. NAVEEN KUMAR P S
10. SUBRAMANYA. B S
11. KIRAN HARADUR
M
M
M
M
M
M
M
-
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
AAAP
BSP
KRS
IND
NOTA
UPJP
IND
IND
85944
66269
7373
1533
967
716
646
621
506
409
221
52.02
40.11
4.46
0.93
0.59
0.43
0.39
0.38
0.31
0.25
0.13
2018 12-May-2018 91276 89184 180460 155748 86.31 154538 1210 24712 1. K. MAHADEVA
2. K. VENKATESH
3. MANJUNATHA S
4. GIRISH
5. SRINIVAS P
6. N S ANNEGOWDA
7. SUMITHRA H K
8. MAHADEVA SWAMY
9. DEVARAJ H B
10. MAHADEVA
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
JD(S)
INC
BJP
JANSAMAP
IND
IND
AIMEP
JD(U)
BRPP
RPSN
77770
70277
4047
852
387
385
248
206
192
174
49.94
45.13
2.60
0.55
0.25
0.25
0.16
0.13
0.12
0.11
2013 05-05-2013 83343 79137 162480 136307 83.89% 136307 0+T 2 26173 1. K.VENKATESH
2. K.MAHADEV
3. H.D.GANESH
4. R.T. SATHISH
5. KRISHNA
6. K.S.SHASHIKUMAR
7. H.C.BASAVARAJU
8. NARAYANA
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BSRCP
BJP
BSP
IND
KJP
SAJP
62045
59957
5669
3731
2087
1335
827
656
45.52%
43.99%
4.16%
2.74%
1.53%
0.98%
0.61%
0.48%
2008 10-05-2008 75689 72306 147995 117376 79.31% 117347 29+T 9 30619 1. K. VENKATESH
2. K. MAHADEVA
3. GANESH H.
4. B.S RAMACHANDRA
5. CHMARAYANAKOTE JAGADEESH
6. SHASHIKUMAR
7. ANNEGOWDA
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
BSP
IND
JD(U)
IND
38453
37574
28652
7814
2576
1277
1001
32.77%
32.02%
24.42%
6.66%
2.2%
1.09%
0.85%
2004 26-04-2004 88322 86997 175319 136245 77.71% 136226 19+T 18 39074 1. PRAKASH H
2. SHASHIKUMAR
3. LAKSHMI NARASIMHACHAR
4. BASAVARAJU HC
5. VENKATESH K
6. CHANDRE GOWDA KS
7. GANESH HD
8. KRISHNA
9. ANNEGOWDA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
KNDP
IND
IND
JP
JD(S)
INC
BJP
BSP
IND
1733
2070
865
19263
39357
30372
28270
12897
1399
1.27%
1.51%
0.63%
14.13%
28.88%
22.29%
20.74%
9.46%
1.02%
1999 11-09-1999 80242 78773 159015 124323 78.18% 124316 7+T 1 34692 1. H C BASAVARAJU
2. K S KALAMARIGOWDA
3. K VENKATESHA
4. T M NAGARAJU
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
IND
43399
40320
34398
6199
34.91%
32.43%
27.67%
4.99%
1994 26-11-1994 75651 73090 148741 117626 79.08% 115671 1955 31115 1. K. VENKATESH
2. K.S. KALAMARIGOWDA
3. CHOWDAIAH
4. LOKESH RAJE URS. H.C.
5. VASANTA RAJU URS. T.C.
6. KAMALAMMA C.
7. SURESH GOWDA P.S.
8. JAGADEESH C.S.
9. VENKATESH MURTHY
10. KESHAVAN H.M.
11. KALAMMA
12. SANNAMMA
13. YASHODA RAMANNA
14. RAJAIAH M.D.
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
F
F
F
M
JD
INC
BJP
KRRS
KCP
BSP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
53111
34326
10271
5437
4928
2720
1622
1376
791
396
333
218
79
63
45.92%
29.68%
8.88%
4.70%
4.26%
2.35%
1.40%
1.19%
0.68%
0.34%
0.29%
0.19%
0.07%
0.05%
1989 24-11-1989 68023 64636 132659 103698 78.17% 97845 5853 28961 1. K. S. KALAMARI GOWDA
2. S. M. ANANTHARAMU
3. K. VENKATESH
4. H. S. BORALINGE GOWDA
5. G. SHANKARAPPA
M
M
M
M
M
INC
JNP(JP)
JD
KRS
BJP
46460
28121
19578
2880
806
47.48%
28.74%
20.01%
2.94%
0.82%
1985 03-05-1985 52943 50768 103711 81111 78.21% 79726 1385 22600 1. K. VENKATESH
2. L. ANAND
3. H. SANNAPPA
4. K. R. THAMMAIAH
5. NINGAMMA
6. AKHILA CHAKRAVARTHI MALLESH MAHARAJA
M
M
M
M
F
M
JNP
INC
IND
BJP
IND
IND
31764
21951
14678
9677
872
784
39.84%
27.53%
18.41%
12.14%
1.09%
0.98%
1983 01-05-1983 49081 46522 95603 70141 73.37% 68825 1316 25462 1. K. S. KALAMARI GOWDA
2. C. RAMARAJE URS
3. K. R. THAMMAIAH
4. K. SIDDAPPA
5. VENKATESHA MURTHY
6. KUNTAIAH
7. NINGAMMA
8. H. D. KRISHNE GOWDA
9. MALLESHA
10. SOMASHEKHARAIAH
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
INC
JNP
BJP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
23338
16807
16706
7886
1272
976
727
514
344
255
33.91%
24.42%
24.27%
11.46%
1.85%
1.42%
1.06%
0.75%
0.50%
0.37%
1978 25-02-1978 42842 40515 83357 68209 81.83% 66560 1649 15148 1. KALA MARIGOWDA K. S.
2. KARIYAPPA K. P.
3. ANAND L.
4. NAGABHUSHANARADYA M. B.
M
M
M
M
JNP
INC(I)
IND
IND
28152
20847
16592
969
42.30%
31.32%
24.93%
1.46%
1972 05-03-1972 34695 34045 68740 48038 69.88% 46638 1400 20702 1. H. M. CHANNABASAPPA
2. K. P. KARIYAPPA
M
M
INC
NCO
26027
20611
55.81%
44.19%
1967 21-02-1967 57413 42938 74.79% 40382 2556 14475 1. H. M.CHANNABASAPPA
2. K. P. KARIYAPPA
M
M
IND
INC
31287
9095
77.48%
22.52%
1962 19-02-1962 58291 32182 55.21% 30302 1880 26109 1. K. M. DEVAYYA
2. T. VENKATARAM
M
M
INC
SWA
16359
13943
53.99%
46.01%
1957 25-02-1957 49915 28958 58.01% 28958 20957 1. N. R. SOMANNA
2. T. VENKATARAM
M
M
INC
IND
19714
9244
68.08%
31.92%


ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.