2028 ರ ನಿಪ್ಪಾಣಿ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

56- ಅಕ್ಕೋಳ

57-ಸೌಂದಲಗಾ

58-ಕೋಗನೊಳ್ಳಿ

59-ಕಾರದಗಾ

60-ಬೇಡಕಿಹಾಳ

61-ಬೆನಾಡಿ

Pre Survey of Nippani Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Nippani Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN JOLLE SHASHIKALA ANNASAHEB F BJP 73348 UTTAM RAOSAHEB PATIL M INC 66056 7292
2018 GEN JOLLE SHASHIKALA ANNASAHEB F BJP 87006 KAKASO PANDURANG PATIL M INC 78500 8506
2013 GEN JOLLE SHASHIKALA ANNASAHEB F BJP 81860 KAKASO PANDURANG PATIL M INC 63198 18662
2008 GEN KAKASO PANDURANG PATIL M INC 46070 JOLLE SHASHIKALA ANNASAHEB F BJP 38583 7487
2004 GEN KAKASAHEB PANDURANGA PATIL M INC 40222 JOSHI SUBHASHE SHRIDHAR M BJP 39793 429
1999 GEN PATIL KAKASAHEB PANDURANG M INC 48270 JOSHI SUBHASH SRIDHAR M JD(U) 37721 10549
1994 GEN JOSHI SUBHASH SHRIDHAR M JD 30612 VEERKUMAR APPASAHEB PATIL M INC 29017 1595
1989 GEN JOSHI SUBHASH SHRIDHAR M JD 26009 AMBLE CHANNARAO VISHNUPANTH M INC 25655 354
1985 GEN PATIL VEERKUMAR APPASO M INC 46242 CHAVAN BALWANTRAO GOPAL M IND 8052 38190
1983 GEN SHINDE BALASAHEB DATTAJI M IND 21658 JOSHI SUBHASH SHRIDHAR M IND 18043 3615
1978 GEN CHAVAN BALAVANT GOPAL M IND 35548 DHARIYA GOPINATH MAINKCHAND M IND 11904 23644
1972 GEN K. R. VITHALRAO M INC 28494 CHAVAN BALAVANT GOPAL M IND 18950 9544
1967 GEN M. G. KRISHNA M IND 29041 M. S. YESHWANTAPA M INC 17575 11466
1962 GEN GOVIND KRISHNA MANAVI M MES 27280 BALARISHNA KESHAV PATWARDHAN M INC 9274 18006
1957 GEN NAIK BALVANT DATTOBA M IND 26069 PATIL PANDURANG PARASHRAM M INC 7737 18332

Nippani Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 114809 111844 226662 188686 83.25 186493 561 37976 1. JOLLE SHASHIKALA ANNASAHEB
2. UTTAM RAOSAHEB PATIL
3. KAKASAHEB P PATIL
4. NOTA
5. SHAKUNTALA ASHOK TELI
6. RAJARAM URF RAJU POWAR
7. RAJESH BANAVANNA
8. JAYARAM MIRAJKAR
9. SAMBHAJIDADA BAPUSO THORAVAT
10. JITENDRA SUBHASH NERLE
11. RAGHUNATH MALAKARI ARAGE
F
M
M
-
F
M
M
M
M
M
M
BJP
NCP
INC
NOTA
KRPP
JD(S)
AAAP
IND
IND
IND
IND
73348
66056
44107
919
646
611
572
371
291
289
202
39.14
35.25
23.53
0.49
0.34
0.33
0.31
0.2
0.16
0.15
0.11
2018 12/05/2018 108492 103954 212456 172352 81.12 170804 1548 40104 1. JOLLE SHASHIKALA ANNASAHEB
2. KAKASO PANDURANG PATIL
3. KAMAT RAMESH ISHWAR
4. ROHINI SHRIMANT DIXIT
5. SHARAD RAMAGOWDA PATIL
6. JAYARAM PARASHARAM MIRAJAKARKAKA
7. SAMBHAJI BAPUSO THORAVAT
8. VIJAYLAKSHMI APPASAHEB KURANE
9. SACHIN KALLAPPA MADHALE
10. ANIL SHIVAJI KAMATE
F
M
M
F
M
M
M
F
M
M
BJP
INC
BSP
AIMEP
IND
IND
IND
BRPP
BMUP
IND
87006
78500
2476
1353
525
270
266
165
133
110
50.51
45.57
1.44
0.79
0.30
0.16
0.15
0.10
0.08
0.06
2013 05-05-2013 97821 91875 189698 152927 80.61% 152690 237+T 3 36771 1. JOLLE SHASHIKALA ANNASAHEB
2. KAKASO PANDURANG PATIL
3. SUJIT DINAKAR MHETRI
4. DR. CHANDRAKANT BASHETTI KURABETTI
5. RAMACHANDRA APPANNA PUJARI
6. BABASAHEB BALAGOUDA DESAI
7. PATIL LAKHAMAGOUD YALAGONDA
8. PATHAN NIYAZ
9. SUNDAR BABASAHEB PATIL
10. JITENDRA SUBHASH NERLE
11. JAYAVANT MIRAJAKAR
12. JAYAVANT SATAPPA CHOUGULE
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
BSP
IND
IND
IND
JD(S)
KJP
BSRCP
IND
IND
IND
81860
63198
1771
1545
1232
894
805
691
258
192
132
112
53.61%
41.39%
1.16%
1.01%
0.81%
0.59%
0.53%
0.45%
0.09%
0.17%
0.13%
0.07%
2008 22-05-2008 89188 85095 174283 128958 73.99% 128952 6 45325 1. KAKASO PANDURANG PATIL
2. JOLLE SHASHIKALA ANNASAHEB
3. SUBHASH SHRIDHAR JOSHI
4. KHOT RAVINDRA ANNASAHEB
5. HARISH RAMACHANDRA TARALE
6. NAIKU ISHWAR KHOT
7. BALASAHEB DINAKARRAO JADHAV
8. RAJASHREE RAVASAB GUNAKE
M
F
M
M
M
M
M
F
INC
BJP
JD(S)
BSP
IND
SP
IND
JD(U)
46070
38583
35657
4182
2075
1149
656
580
35.73%
29.92%
27.65%
3.24%
1.61%
0.89%
0.51%
0.45%
2004 26-04-2004 67897 66723 134620 97359 72.32% 97356 3+T 3 37261 1. POOJARI RAMACHANDRA APPANNA
2. SHIRKOLI JAHENGIR APPANNASAB
3. KURBETTI BHARAT BASHETTI
4. PRASANNA KUMAR SHANT KUMAR GUJAR
5. JOSHI SUBHASHE SHRIDHAR
6. KAKASAHEB PANDURANGA PATIL
7. MAHESH MARUTI SHREYAKAR
M
M
M
M
M
M
M
BSP
IND
SHS
JD(S)
BJP
INC
IND
2469
878
9831
3345
39793
40222
818
2.53%
0.90%
10.09%
3.43%
40.87%
41.31%
0.84%
1999 11-09-1999 64529 62991 127520 90563 71.02% 88217 2346+T 1 36957 1. PATIL KAKASAHEB PANDURANG
2. JOSHI SUBHASH SRIDHAR
3. BAIGIN
4. SUBHASH TUKARAM SANGAKAR
5. DESAI BABASAHEB BALAGONDA
6. GADAKARI NAVALAPPA SATYAPPA
M
M
M
M
M
M
INC
JD(U)
BSP
IND
BRPP
JD(S)
48270
37721
604
583
572
467
54.72%
42.76%
0.68%
0.66%
0.65%
0.53%
1994 26-11-1994 59025 57389 116414 84725 72.78% 83295 1430 31689 1. JOSHI SUBHASH SHRIDHAR
2. VEERKUMAR APPASAHEB PATIL
3. KAKASO PANDURANG PATIL
4. PATIL SHIVAJI KRISHNA
5. MANAVI SHAMARAO GOVINDARAO
6. NIPPANKAR DESAI PRATAPSING RANOJIRAO
7. PARAMANE SADASHIV BALAPPA
8. JAHANGIR APPASAHEB SHIRKOLI
9. JANARDHAN NATHA POWAR
10. NITIN MARUTI INGAWALE
11. SAVADI MAHADEVAPPA MAHALINGAPPA
12. PATIL BHARMGOUNDA SUBARAO
13. CHANDRAKANT BALAPPA UPADHYE
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD
INC
IND
KRRS
IND
KCP
BJP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
30612
29017
16722
2600
1121
1069
781
579
265
165
146
132
86
36.75%
34.84%
20.08%
3.12%
1.35%
1.28%
0.94%
0.70%
0.32%
0.20%
0.18%
0.16%
0.10%
1989 24-11-1989 55459 53787 109246 77328 70.78% 71404 5924 31918 1. JOSHI SUBHASH SHRIDHAR
2. AMBLE CHANNARAO VISHNUPANTH
3. MANVI SHAMARAO GOVINDRAO
4. MANOHAR HALAPPA BANNE
5. KAMATE SHIVAMURTHI BHIMA
6. PATIL ASHOK BALARAM
7. WADER BHALACHANDRA VINAYAK
M
M
M
M
M
M
M
JD
INC
IND
JNP(JP)
KRS
IND
IND
26009
25655
15607
1863
1472
402
396
36.43%
35.93%
21.86%
2.61%
2.06%
0.56%
0.55%
1985 03-05-1985 45046 45317 90363 62825 69.53% 61954 871 27538 1. PATIL VEERKUMAR APPASO
2. CHAVAN BALWANTRAO GOPAL
3. DESAI NIPANKAR PRATAP SINGH RANOJIRAO
4. SHINDE MALATIBAI RAJARAM
5. TATOBA LAXMAN KAMATE
M
M
M
F
M
INC
IND
IND
IND
IND
46242
8052
6284
745
631
74.64%
13.00%
10.14%
1.20%
1.02%
1983 01-05-1983 41914 40928 82842 57871 69.86% 56804 1067 24971 1. SHINDE BALASAHEB DATTAJI
2. JOSHI SUBHASH SHRIDHAR
3. PATIL MALAGOUDA HARI
4. ATTAR GOUSMOHYUDDIN MAHAMMODDIN
5. AMBALE MURALIDHAR DATTATRAYA
6. SHIDLAPPA BABU VARALE
M
M
M
M
M
M
IND
IND
INC
JNP
IND
IND
21658
18043
16578
178
175
172
38.13%
31.76%
29.18%
0.31%
0.31%
0.30%
1978 25-02-1978 38646 38536 77182 56614 73.35% 55313 1301 20568 1. CHAVAN BALAVANT GOPAL
2. DHARIYA GOPINATH MAINKCHAND
3. SHINDE MALATIBAI RAJARAM
4. UPADHYE CHANDRAKANT BALAPPA
M
M
M
M
IND
IND
JNP
IND
35548
11904
6825
1036
64.27%
21.52%
12.34%
1.87%
1972 05-03-1972 32860 32097 64957 49761 76.61% 48658 1103 15196 1. K. R. VITHALRAO
2. CHAVAN BALAVANT GOPAL
3. P. PARASHARAM PATIL
M
M
M
INC
IND
NCO
28494
18950
1214
58.56%
38.95%
2.49%
1967 21-02-1967 57949 49019 84.59% 47090 1929 8930 1. M. G. KRISHNA
2. M. S. YESHWANTAPA
3. P.K. PATIL
M
M
M
IND
INC
IND
29041
17575
474
61.67%
37.32%
1.01%
1962 19-02-1962 51894 37980 73.19% 36554 1426 13914 1. GOVIND KRISHNA MANAVI
2. BALARISHNA KESHAV PATWARDHAN
M
M
MES
INC
27280
9274
74.63%
25.37%
1957 25-02-1957 46145 34236 74.19% 34236 11909 1. NAIK BALVANT DATTOBA
2. PATIL PANDURANG PARASHRAM
3. JOSHI GOVIND SADASHIV
M
M
M
IND
INC
IND
26069
7737
430
76.14%
22.60%
1.26%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.