2028 ರ ನೆಲಮಂಗಲ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

ಕಣೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ

ಟಿ.ಬೇಗೂರು

ತ್ಯಾಮಗೋಂಡ್ಲು

ಸೋಂಪುರ

ಶಿವಗಂಗೆ

Pre Survey of Nelamangala Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Nelamangala Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 (SC)
2023 (SC) N.SRINIVAS M INC 84229 DR. K.SRINIVASAMURTHY M JDS 52251 31978
2018 (SC) DR.K. SREENIVASA MURTHY M JDS 69277 R.NARAYANASWAMY M INC 44956 24321
2013 (SC) DR K SRINIVASAMURRHY M JD(S) 60492 ANJANAMURTHY M INC 45389 15103
2008 (SC) M.V.NAGARAJU M BJP 37892 ANJANAMURTHY M INC 35741 2151
2004 (SC) ANJANAMURTHY M INC 37578 GURUPRASAD B M BJP 32992 4586
1999 (SC) ANJANA MURTHY M INC 64682 DR.M.SHANKARANAYAK M JD(U) 30925 33757
1994 (SC) M. SHANKAR NAIK M JD 39459 ANJANA MURTHY M INC 36408 3051
1989 (SC) ANJANA MURTHY M INC 40675 M. SHANKAR NAIK M JD 21491 19184
1985 (SC) B. GURUPRASAD M JNP 38967 ANJANAMURTHY M INC 23177 15790
1983 (SC) SATHYANARAYANA M. G. M JNP 28185 ANJANAMURTHY M INC 18769 9416
1978 (SC) K.PRABHAKAR M INC(I) 20666 DODDATHIMMAIAH M JNP 19388 1278
1972 GEN M. MARE GOWDA M IND 21977 T. V. MANUMANTHARAJU M INC 16871 5106
1967 GEN A. HANUMANTHAPPA M INC 17508 H. MAREGOWDA M IND 9911 7597
1962 (SC) K. PRABHAKAR M INC 10352 M. LOKASEVANIRATHA HANUMANTHAIAH M IND 6591 3761
1957 (SC)
(SC)
ALUR HANUMANTHAPPA
LOKESVANIRATHA M. HANUMANTHAIAH
M
M
INC
INC
29458
20897
NANJAPPA
M. MUNIYAPPA
M
M
IND
IND
5399
4675
16222
24059

Nelamangala Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 107471 109897 217473 174389 80.19 171903 491 43084 1. N SRINIVAS
2. DR K SRINIVASAMURTHY
3. SAPTHAGIRI SHANKARNAIK
4. B M GGANGABYLAPPA
5. NARASIMHAMURTHY G
6. NOTA
7. ARUNKUMAR
8. MAHADEV P
9. UMADEVI
10. C HANUMANTHARAYA
11. SRINIVAS V
M
M
M
M
M
-
M
M
F
M
M
INC
JD(S)
BJP
AAAP
UPJP
NOTA
KRS
BSP
IND
VJYJNP
IND
84229
52251
30582
1650
1327
979
570
490
404
253
147
48.72
30.22
17.69
0.95
0.77
0.57
0.33
0.28
0.23
0.15
0.09
2018 12-May-2018 102161 101528 203761 161828 79.42 160284 1544 41933 1. DR. K .SREENIVASAMURTHY
2. R NARAYANASWAMY
3. M V NAGARAJU
4. B. RAMAIAH
5. N K LOKESHA
6. D H MANJULAMANI
7. SURESH RATHOD
8. DINESH KUMAR
9. G SHIVAKUMARI
10. S. LEPAKSHA
11. DR SHIVARAJA
M
M
M
M
M
F
M
M
F
M
M
JD(S)
INC
BJP
JD(U)
SJPL
IND
IND
IND
AIMEP
LAD
KPJP
69277
44956
42689
932
514
510
352
300
290
248
216
42.91
27.85
26.44
0.58
0.32
0.32
0.22
0.19
0.18
0.15
0.13
2013 05-05-2013 92611 89622 182244 140103 76.87% 139664 439+T 1 42141 1. DR K SRINIVASAMURTHY
2. ANJANAMURTHY
3. M V NAGARAJU
4. CHELUVARAJU H P
5. DR C HANUMAIAH
6. B V SATISHCHANDRA
7. DR CHOWDAIAH
8. B C RAMANNA
9. ANJANAMURTHY
10. SRINIVASA G M
11. B RAMAIAH
12. GANGABYLAPPA
13. PUJAPPA N G
14. LEPAKSHA S
15. THIRUMALAIAH
16. G KUMARA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
BJP
KJP
BSP
IND
IND
IND
IND
IND
BSRCP
BDBRAJP
IND
JD(U)
IND
IND
60492
45389
19368
9821
857
646
480
456
436
319
288
286
252
210
209
155
43.31%
32.5%
13.87%
7.03%
0.61%
0.46%
0.34%
0.33%
0.31%
0.23%
0.21%
0.2%
0.18%
0.15%
0.15%
0.11%
2008 10-05-2008 83672 80313 163985 115005 70.13% 114970 35+T 5 48980 1. M.V.NAGARAJU
2. ANJANAMURTHY
3. DR.K.SREENIVASAMURTHY
4. DR.M.SHANKAR NAIK
5. LAWYER RAMAIAH
6. KRISHNAMURTHY.T
7. VIJAYABHASKAR.N
8. RAMAIAH
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
JD(U)
IND
BSP
SP
IND
37892
35741
33057
4038
1668
1057
846
671
32.96%
31.09%
28.75%
3.51%
1.45%
0.92%
0.74%
0.58%
2004 20-04-2004 94644 87965 182609 116650 63.87% 116650 65959 1. CHANDRASHEKARAIAH S
2. BHASKAR PRASAD B R
3. CHELUVARAJU H P
4. SHANKARRAO K N
5. GAVIYAPPA B. H.
6. SHANKAR NAIK M
7. RAMAPPA
8. GURUPRASAD B
9. ANJANAMURTHY
10. KRISHNAMURTHY T
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
IND
IND
IND
JP
KNDP
JD(S)
BSP
BJP
INC
USYP
1185
1080
5807
1912
824
32085
2416
32992
37578
771
1.01%
0.92%
4.97%
1.63%
0.70%
27.50%
2.07%
28.28%
32.21%
0.66%
1999 05-09-1999 78859 72770 151629 102695 67.73% 99338 3357+T 12 48934 1. ANJANA MURTHY
2. DR.M.SHANKARANAYAK
3. KEMPAMMA
M
M
F
INC
JD(U)
JD(S)
64682
30925
3731
65.11%
31.13%
3.76%
1994 26-11-1994 67265 61502 128767 93909 72.93% 92546 1363 34858 1. M. SHANKAR NAIK
2. ANJANA MURTHY
3. L.S. RAVI PRAKASH
4. B. GURUPRASAD
5. N. MURTHY
6. S. CHANDRASHEKHARIAH
7. RAMAPPA ALIAS N. RAMU
8. ANJANAPPA
9. H. HANUMANTHARAYAPPA
10. S.M. RAJU
11. B.V. SATISHCHANDRA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD
INC
BJP
IND
KCP
IND
BSP
IND
IND
IND
IND
39459
36408
13384
1558
602
334
234
228
138
102
99
42.64%
39.34%
14.46%
1.68%
0.65%
0.36%
0.25%
0.25%
0.15%
0.11%
0.11%
1989 24-11-1989 59569 53795 113364 81132 71.57% 77820 3312 32232 1. ANJANA MURTHY
2. M. SHANKAR NAIK
3. B. GURUPRASAD
4. RAMAPPA
5. C. G. SOMASNHANKAR
6. N. MURTHY
7. ANJANAPPA
8. H. N. JAVARAIAH
9. SOMU
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD
JNP(JP)
BRP
IND
IND
IND
IND
IND
40675
21491
14055
1027
152
138
125
104
53
52.27%
27.62%
18.06%
1.32%
0.20%
0.18%
0.16%
0.13%
0.07%
1985 03-05-1985 44034 40264 84298 62962 74.69% 62144 818 21336 1. B. GURUPRASAD
2. ANJANAMURTHY
M
M
JNP
INC
38967
23177
62.70%
37.30%
1983 01-05-1983 38518 38472 76990 50985 66.22% 50201 784 26005 1. SATHYANARAYANA M. G.
2. ANJANAMURTHY
3. HANUMANTHAPPA
4. GANGARAJU
5. GOPAL C.
6. GANGAIAH
7. VENKATESH Y.
8. VENKATARAMAIAH K.
M
M
M
M
M
M
M
M
JNP
INC
LKD
BJP
IND
IND
ICJ
IND
28185
18769
1739
354
335
321
254
244
56.14%
37.39%
3.46%
0.71%
0.67%
0.64%
0.51%
0.49%
1978 25-02-1978 36323 34450 70773 47947 67.75% 46838 1109 22826 1. K.PRABHAKAR
2. DODDATHIMMAIAH
3. H. RAVI
4. B.GANGABYRAIAH
5. T.KEMPAHANUMAIAH
6. HUCHAIAH
M
M
M
M
M
M
INC(I)
JNP
IND
IND
INC
IND
20666
19388
3995
1396
1130
263
44.12%
41.39%
8.53%
2.98%
2.41%
0.56%
1972 05-03-1972 36049 30773 66822 39758 59.50% 38848 910 27064 1. M. MARE GOWDA
2. T. V. MANUMANTHARAJU
M
M
IND
INC
21977
16871
56.57%
43.43%
1967 21-02-1967 53458 33478 62.62% 31149 2329 19980 1. A. HANUMANTHAPPA
2. H. MAREGOWDA
3. M. CHANNAPPA
4. GAVITHIMMAIAH
5. A. HANUMAIAH
M
M
M
M
M
INC
IND
IND
IND
IND
17508
9911
2538
691
501
56.21%
31.82%
8.15%
2.22%
1.61%
1962 19-02-1962 42078 20680 49.15% 19356 1324 21398 1. K. PRABHAKAR
2. M. LOKASEVANIRATHA HANUMANTHAIAH
3. M. MUNIAPPA
M
M
M
INC
IND
IND
10352
6591
2413
53.48%
34.05%
12.47%
1957 25-02-1957 83219 68526 41.17% 68526 14693 1. ALUR HANUMANTHAPPA
2. LOKESVANIRATHA M. HANUMANTHAIAH (SC)
3. NANJAPPA
4. M. MUNIYAPPA
5. DUGLE GOWDA
6. V. CHICKAYELLAPPA (SC)
7. THIMMEGOWDA
M
M
M
M
M
M
M
INC
INC
IND
IND
IND
PSP
PSP
29458
20897
5399
4675
3201
2761
2135
42.99%
30.49%
7.88%
6.82%
4.67%
4.03%
3.12%


ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.