2028 ರ ನವಲಗುಂದ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

13-ಮೊರಬ

14-ತಿರ್ಲಾಪೂರ

15- ಅಳಗವಾಡಿ

Pre Survey of Navalgund Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Navalgund Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN NINGARADDI HANAMARADDI KONARADDI M INC 86081 SHANKAR BASANAGOUDA PATIL MUNENAKOPPA M BJP 63882 22199
2018 GEN SHANKAR B. PATIL MUNENAKOPPA M BJP 65718 N. H. KONARADDI M JDS 45197 20521
2013 GEN N.H. KONARADDI M JD(S) 44448 PATIL MUNENAKOPPA SHANKAR M BJP 41779 2669
2008 GEN SHANKAR PATIL MUNENAKOPPA M BJP 49436 GADDI KALLAPPA NAGAPPA M INC 32541 16895
2004 GEN DR. SHIRIYANNAVAR R.B M BJP 30195 GADDI KALLAPPA NAGAPPA M INC 26356 3839
1999 GEN GADDI KALLAPPA NAGAPPA M INC 20396 DR. SIRIYANNAVAR M BJP 13761 6635
1994 GEN GADDI KALLAPPA NAGAPPA M KCP 13998 KULKARNI MALLAPPA KARAVEERAPPA M INC 10650 3348
1989 GEN KULKARNI MALLAPPA KARAVEERAPPA M INC 27222 MANKANI VIJAY LINGARADDI M KRS 16729 10493
1985 GEN KULKARNI MALLAPPA KARAVEERAPPA M INC 23469 CHANDRAKANT KALLANNAVAR M JNP 22997 472
1983 GEN KULKARNI MALLAPPA KARAVEERAPPA M INC 25524 DESAI NEMACHANDRA JINNAPPA M JNP 13857 11667
1978 GEN PATIL SHANKARAGOUDA VIRUPAKSHAGOUDA M INC(I) 22825 KULKARNI MALLAPPA KARAVIRAPPA M JNP 20205 2620
1972 GEN K. M. KARAVEERAPPA M NCO 21716 R. M. PATIL M INC 19594 2122
1967 GEN P. R. MARIGOUDA M INC 25973 B. B. MALLAOPPA M IND 7791 18182
1962 GEN R. M. PATIL M INC 20618 MALLAPPA KARIVEERAPPA KULKARNI M IND 13183 7435
1957 GEN PATIL RAMANAGOUDA MARIGOUDA M INC 21798 KOYPPANVAR MALLESHAPPA NEELAPPA M IND 9578 12220

Navalgund Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 105119 102111 207237 162262 78.3 160794 352 44975 1. NINGARADDI HANAMARADDI KONARADDI
2. SHANKAR BASANAGOUDA PATIL MUNENAKOPPA
3. KALLAPPA NAGAPPA GADDI
4. SHANKRAPPA RUDRAPPA AMBALI
5. NOTA
6. VIJAYKUMAR SANGAPPA
7. MABUSAB MAKTUMSAB YARAGUPPI
8. MOHAN DEVARADDI MASTI
9. HANUMANTAPPA YALLAPPA MEGALAMANI
10. VINAYAKUMAR PARAPPA MYAGERI
11. MALLIKARJUNGOUDA GIRIYAPPAGOUDA
12. AJAY MALLIKARJUN HUGAR
13. MALLAPPA KRISHNAPPA HEBASUR
14. MAILARAPPA BHARAMAPPA CHAVADI
M
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
IND
NOTA
AAAP
IND
UPJP
BSP
IND
IND
KRPP
IND
KRS
86081
63882
6914
1134
1120
739
454
401
353
285
161
152
131
107
53.16
39.45
4.27
0.7
0.69
0.46
0.28
0.25
0.22
0.18
0.1
0.09
0.08
0.07
2018 12-May-2018 95667 91983 187655 144602 77.06 157632 1180 43053 1. SHANKAR B. PATIL MUNENAKOPPA
2. N. H. KONARADDI
3. ASUTI VINOD KASHINATH
4. SHIVANAND BASAPPA KARIGAR
5. RAGHAVENDRA SHANKRAPPA TERADAL
6. GURAPPA NAGAPPA TOTAD
7. RADDER SHRIDHAR BHEEMAPPA
8. MALANNAVAR SIDDALINGAPPA BHEEMAPPA
9. DR. JEDAR M.G
10. RAMESH NAVALGUND BIN VENKAPPA
11. KRISHNARADDI KENCHARADDIYAVARA
12. AYYAPPA SHIRAKOL
13. MABUSAB RAJESAB DHARAWAD
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
JD(S)
INC
IND
IND
JD(U)
IND
IND
JANSAMAP
AIMEP
IND
IND
HJP
65718
45197
38906
4555
980
776
302
242
236
227
190
158
145
41.19
28.33
24.39
2.85
0.61
0.49
0.19
0.15
0.15
0.14
0.12
0.10
0.09
2013 05-05-2013 94049 88849 182898 137360 75.10% 137347 13 45538 1. N.H.KONARADDI
2. PATIL MUNENAKOPPA SHANKAR
3. GADDI KALLAPPA NAGAPPA
4. SHIVANAND BASAPPA KARIGAR
5. DR: SHIRIYANNAVAR
6. SUBHASHCHANDRAGOUDA BHIMANAGOUDA PATIL
7. SHAMBHULINGA C SIDRAMASHETTAR
8. SAIDAPUR YELLAPPA DUNDUR
9. VIRUPAKSHAGOUDA SHIVANAGOUDA KULKARNI
10. VINAYAKUMAR P MYAGERI
11. GURUSHANTHAPPA HANAMAPPA CHALAWADI
12. R.D. RANGASWAMY
13. CHANDRASHEKAR DEMAPPA BUGATI
14. DOCTOR MOHAMMADUSMAN MOHMMADGOUS
15. BASAVENNEVVA YELLAPPA KADROLLI
16. METIGOUDRA PRAKASHAGOUDA MALLANAGOUDA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
JD(S)
BJP
INC
IND
KJP
IND
BSRCP
BSP
IND
IND
RCMP
IND
LJP
IND
IND
JD(U)
44448
41779
30780
8901
4028
2356
1109
935
782
465
338
317
317
285
275
232
32.36%
30.42%
22.41%
6.48%
2.93%
1.72%
0.81%
0.68%
0.57%
0.34%
0.25%
0.23%
0.23%
0.21%
0.2%
0.17%
2008 22-05-2008 89349 84267 173616 120888 69.62% 120795 93+T 1 52728 1. SHANKAR PATIL MUNENAKOPPA
2. GADDI KALLAPPA NAGAPPA
3. N.H.KONARADDI
4. BENTUR HANAMARADDI SHIVARADDI
5. AMBALI SHANKRAPPA RUDRAPPA
6. VIJAYAKUMAR NINGAPPA GUDDAD
7. BADNI HEMARAJ ADIVEPPA
8. VEERAYYA CHANDRASHEKHARAYYA SOBARAD
9. NAVALGUND MALLIKARJUN NEELAPPA
10. KALLAPPA IRAPPA CHINAGERI
11. MABUSAB RAJESAB DHARWAD
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
IND
BSP
SP
IND
RAHS
JD(U)
IND
SUP
49436
32541
30263
2284
1547
1222
891
833
814
571
393
40.93%
26.94%
25.05%
1.89%
1.28%
1.01%
0.74%
0.69%
0.67%
0.47%
0.33%
2004 26-04-2004 66009 61904 127913 86631 67.72% 86551 80+T 3 41282 1. KALLUR SHIVASHANKAR CHANNAPPA
2. RANGASWAMY R D
3. MUNDINAMANI H N
4. CHALAVADI GURUSHAMAPPA HANUMAPPA
5. ASHOK ERAPPA KUSUGAL
6. DR. SHIRIYANNAVAR RB
7. GADDI KALLAPPA NAGAPPA
8. KONARADDI N H
9. PACHANGI SHIVANAND LAXMAN
M
M
M
M
M
M
M
M
M
KNDP
IND
IND
SP
JP
BJP
INC
JD(S)
USYP
3089
999
559
821
10444
30195
26356
13318
770
3.56%
1.15%
0.64%
0.94%
12.05%
34.85%
30.42%
15.37%
0.88%
1999 11-09-1999 58942 54389 113331 82713 72.98% 76575 6138 30618 1. GADDI KALLAPPA NAGAPPA
2. DR. SIRIYANNAVAR
3. ASHOK IRAPPA KUSAGAL
4. DESAIGOUDI SHANKARA GOUDA PATIL
5. GANGADAR MATH BASAYYA BASALINGAIYYA
6. MANAMI BASAPPA KALLAPPA
7. SHAMASHUDDIN B.KUNNIBHAVI
8. CHULAKI SHANKARAPPA FAKIRAPPA
9. VEERESH SOMAPPA SHANUBHOGAR
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
IND
IND
JD(S)
IND
IND
IND
IND
20396
13761
13036
10021
9149
5048
4035
1032
97
26.64%
17.97%
17.02%
13.09%
11.95%
6.59%
5.27%
1.35%
0.13%
1994 26-11-1994 54621 51820 106441 70613 66.34% 68345 2268 35828 1. GADDI KALLAPPA NAGAPPA
2. KULKARNI MALLAPPA KARAVEERAPPA
3. GANIGER BASAPPA BHARAMAPPA
4. ESHWARCHANDRA HOSAMANI
5. DR. SHIRIYANNAVAR RAJSHEKHAR BASAPPA
6. ANAND HOSAGOUDAR
7. KHAJI ABDULSATTAR MAHADABDULLA
8. RAMAPPA MALLAPPA YALAVATTI
9. MANJUNATHAGOUDA PATIL
10. DIBBAD HANAMAPPA FAKIRAPPA
11. RAVINDRA SOMAPPA JAINAR
12. PAVADI BHARAMAPPA SIDDAPPA
13. FAKIRGOUDRA CHANDRAGOUDA SIVANGOUDA
14. N.S. GOUDANAIKAR
15. MABUSAB ALLASAB NAIKAR
16. TADASADAMATH MAHADEVAYYA SHIVALINGAYYA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
KCP
INC
JD
KRRS
IND
BJP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
13998
10650
10537
8678
8667
8284
4607
518
415
363
336
334
306
259
209
184
20.48%
15.58%
15.42%
12.70%
12.68%
12.12%
6.74%
0.76%
0.61%
0.53%
0.49%
0.49%
0.45%
0.38%
0.31%
0.27%
1989 24-11-1989 52541 50261 102802 68417 66.55% 63610 4807 34385 1. KULKARNI MALLAPPA KARAVEERAPPA
2. MANKANI VIJAY LINGARADDI
3. KALLANNAVAR CHANDRAKANTHA NINGAPPA
4. DESAI NEMACHANDRA JINNAPPA
5. RAMAPPA MALLAPPA YALAVATTI
6. SRIVALINGAYYA MAHADEVAYYA TADASADAMATH
7. DIBBAD HANAMAPPA FAKKIRAPPA
8. PAWADI BHARAMAPPA SIDDAPPA
9. NAYAKAR MABUSAB ALLASAB
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
KRS
JD
JNP(JP)
IND
IND
IND
IND
IND
27222
16729
16484
2261
271
208
155
153
127
42.80%
26.30%
25.91%
3.55%
0.43%
0.33%
0.24%
0.24%
0.20%
1985 03-05-1985 40442 40237 80679 51520 63.86% 50088 1432 29159 1. KULKARNI MALLAPPA KARAVEERAPPA
2. CHANDRAKANT KALLANNAVAR
3. ISHWARACHANDRA HOSAMANI
4. GOUNDANAIKAR LEELAPPA SANNAKALLAPPA
5. MANTUR KUSHUMA SHESHAPPA
6. SUNAGAR RUDRAPPA BALLAPPA
7. SHIVADEVAGOUNDA ADIVEPPAGOUDA PATIL
8. PAWADI BHARAMAPPA SHIDDAPPA
9. ISMAILSAB DADESAB JALAGAR
10. DEVOOR MAHDEVAPPA BASAVANNEPPA
11. INAMATI GURRUNATH NARASIMHA
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
INC
JNP
BJP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
23469
22997
1246
663
531
423
206
190
160
123
80
46.86%
45.91%
2.49%
1.32%
1.06%
0.84%
0.41%
0.38%
0.32%
0.25%
0.16%
1983 01-05-1983 38800 38579 77379 46753 60.42% 45235 1518 30626 1. KULKARNI MALLAPPA KARAVEERAPPA
2. DESAI NEMACHANDRA JINNAPPA
3. NEELAPPAGOUDAR CHANNABASAGOUDA VIRUPAXAGOUDA
4. BENTHUR HANAMARADDI SHIVARADDI
5. KOTTURSHETTAR IRAPPA CHANAVEERAPPA
6. NIDAVANI CHANABASAPPA HOLIYAPPA
7. BEVOOR MAHADEVAPPA BASAVANNEPPA
M
M
M
M
M
M
M
INC
JNP
BJP
IND
IND
IND
IND
25524
13857
2746
1408
1118
364
218
56.43%
30.63%
6.07%
3.11%
2.47%
0.80%
0.48%
1978 25-02-1978 39077 32112 71189 53798 75.57% 52044 1754 17391 1. PATIL SHANKARAGOUDA VIRUPAKSHAGOUDA
2. KULKARNI MALLAPPA KARAVIRAPPA
3. YAVAGAL BASAVARADDI RANGARADDI
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
22825
20205
9014
43.86%
38.82%
17.32%
1972 05-03-1972 28009 28129 56138 43761 77.95% 42323 1438 12377 1. K. M. KARAVEERAPPA
2. R. M. PATIL
3. K. K. BASAPA
M
M
M
NCO
INC
BJS
21716
19594
1013
51.31%
46.30%
2.39%
1967 21-02-1967 48471 37113 76.57% 34800 2313 11358 1. P. R. MARIGOUDA
2. B. B. MALLAOPPA
3. K. M. GURUBASAPPA
M
M
M
INC
IND
BJS
25973
7791
1036
74.64%
22.39%
2.98%
1962 19-02-1962 55196 38422 69.61% 35408 3014 16774 1. R. M. PATIL
2. MALLAPPA KARIVEERAPPA KULKARNI
3. RAMDAS ANNABHAT JOSHI
M
M
M
INC
IND
JS
20618
13183
1607
58.23%
37.23%
4.54%
1957 25-02-1957 52038 31376 60.29% 31376 20662 1. PATIL RAMANAGOUDA MARIGOUDA
2. KOYPPANVAR MALLESHAPPA NEELAPPA
M
M
INC
IND
21798
9578
69.47%
30.53%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.