2023 ರ ನರಸಿಂಹರಾಜ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

#

#

#

#

#

Pre Survey of Narasimharaja Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Narasimharaja Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1967 to 2028
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN TANVEER SAIT M INC 83480 S. SATHEESH SANDESH SWAMY M BJP 52360 31120
2018 GEN TANVEER SAIT M INC 62268 S SATHEESH M BJP 44141 18127
2013 GEN TANVEER SALT M INC 38037 ABDUL MAJID K H M SDPI 29667 8370
2008 GEN TANVEER SAIT M INC 37789 S.NAGARAJU M JD(S) 31104 6685
2004 GEN TANVEER SAIT M INC 54462 MARUTHI RAO PAWAR E M GEN 29853 24609
2002 GEN TANVEER SAIT M INC 41453 E. MARUTHI RAO PAWAR M JD(S) 29744 11709
1999 GEN AZEEZ SAIT M INC 56485 E.MARUTHI RAO PAWAR M BJP 42516 13969
1994 GEN E. MARUTHIRAO PAWAR M BJP 31592 AZEEZ SAIT M IND 30141 1451
1989 GEN AZEEZ SAIT M INC 39858 HARUTHI RAO PAWAR M BJP 24698 15160
1985 GEN MUKTHAR UNNISA F INC 15552 MURUTHI RAO PAWAR M BJP 11388 4164
1983 GEN AZEEZ SAID M JNP 26576 R. Q. ARSHAD M INC 17512 9064
1978 GEN AZEZ SAIT M INC(I) 28718 B.ILYAS AHMAD M JNP 16070 12648
1972 GEN AZEEZ SAIT M INC 17784 A. RAMANNA M JPP 5454 12330
1967 GEN A. SAIT M SSP 13166 B. K. PUTTAIAH M PSP 10123 3043

Narasimharaja Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1967 to 2028
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 140051 148675 288775 185404 64.2 183732 475 103371 1. TANVEER SAIT
2. S SATHEESH SANDESH SWAMY
3. ABDUL MAJEED
4. ABDUL KHADER
5. NOTA
6. LEELASHIVAKUMAR
7. DHARMASHREE
8. SHIVANNA GB
9. ROBERT E KAVANRAG
10. G LOKESH KUMAR
11. SUNDAR PREM KUMAR
12. R C RAJ
13. ALI SHAN S
14. REHANA BANU
15. KHALEEL UR RAHMAN SHARIFF
16. VINOD CHACKO
17. LINGARAJ M
18. NEELAKANTA M N
M
M
M
M
-
F
F
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
INC
BJP
SDPI
JD(S)
NOTA
UPJP
AAAP
IND
IND
IND
KRS
IND
IND
NCP
AIMEP
RPI
IND
IND
83480
52360
41037
3548
1209
786
696
346
235
209
196
150
138
134
126
120
91
80
45.14
28.31
22.19
1.92
0.65
0.43
0.38
0.19
0.13
0.11
0.11
0.08
0.07
0.07
0.07
0.06
0.05
0.04
2018 12-May-2018 130059 131970 262066 161939 61.79 160679 1260 100127 1. TANVEER SAIT
2. S.SATHEESH (SANDESH SWAMY)
3. ABDUL MAJEED.
4. ABDUL AZEEZ(ABDULLA)
5. B M NATARAJU
6. ANIL KUMAR S
7. VENKATESHA MURTHY K S
8. G.B.SHIVANNA
9. LOKESH KUMAR G
10. VAALMIKI NINGARAJU
11. MOHAMMED THAHER ALI
12. M.MADHU
13. JAYANTH D SOUZA
14. MANGALAGOWRI
15. M KHALID
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
INC
BJP
SDPI
JD(S)
SP
BJC
SJPL
IND
IND
IND
NAC
IND
IND
AIMEP
IND
62268
44141
33284
14709
3471
841
436
386
315
166
155
153
139
118
97
38.46
27.27
20.56
9.09
2.14
0.52
0.27
0.24
0.19
0.10
0.10
0.09
0.09
0.07
0.06
2013 05-05-2013 105632 106003 211635 115819 54.72% 115764 55 95816 1. TANVEER SAIT
2. ABDUL MAJID K H
3. S SATISH
4. B.P.MANJUNATH
5. FARID N K
6. R RAVINDRA KUMAR
7. IKRAM SIDDIQUI
8. C SWAMY
9. ASLAM PASHA
10. S SHANTHAPPA
11. AYUB KHAN
12. MOHAMMED THAHER ALI
13. J JAYARAJ
14. R SHIVAKUMAR
15. KHALEEL UR REHMAN SHARIF
16. AKHIL AHMED
M
M
M
M
M
M
M
M
O
M
M
M
M
M
M
M
INC
SDPI
JD(S)
BJP
KJP
ADMK
BSRCP
IND
BDBRAJP
IND
JD(U)
WPOI
IND
IND
IND
IND
38037
29667
29180
12443
1750
1001
784
593
419
353
336
323
321
264
179
114
32.86%
25.63%
25.21%
10.75%
1.51%
0.86%
0.68%
0.51%
0.36%
0.3%
0.29%
0.28%
0.28%
0.23%
0.15%
0.1%
2008 10-05-2008 100737 102579 203316 102120 50.22% 101980 140+T 19 101196 1. TANVEER SAIT
2. S.NAGARAJU
3. B P MANJUNATH
4. SYED KALIMULLAH
5. AZEEZULLA
6. DR. ANIL THOMAS
7. TAJ MOHAMED KHAN
8. N MAHADEVU
9. S SHANTHAPPA
10. DR R RAJU
11. AKRAM PASHA
12. A GANESHA
13. M.V.SRINIVASA MITRA
14. KAMALA PETER
15. REHMAN SHARIFF
16. RAHEMATHULLA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
INC
JD(S)
BJP
IND
BSP
IND
SP
IND
IND
IND
JD(U)
SKP
IND
IND
IND
IND
37789
31104
17545
9834
1748
867
553
545
429
307
272
256
238
188
165
140
37.06%
30.5%
17.2%
9.64%
1.71%
0.85%
0.54%
0.53%
0.42%
0.3%
0.27%
0.25%
0.23%
0.18%
0.16%
0.14%
2004 26-04-2004 108441 106054 214495 100545 46.87% 100490 49+T 44 113950 1. RAJESH JN
2. TARIQ SAIT
3. VISHAKANTE GOWDA HR
4. PUSHPA
5. MARUTHI RAO PAWAR E
6. MAHESH RN
7. TANVEER SAIT
8. ANWARJI M
9. SHANTAPPA S
10. KRISHNAMURTHY AR
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
SHS
JP
IND
USYP
JD(S)
BSP
INC
JD(U)
IND
KNDP
1005
3040
466
510
29853
3616
54462
5589
644
1305
0.99%
3.02%
0.46%
0.50%
29.69%
3.59%
54.16%
5.55%
0.64%
1.29%
1999 11-09-1999 95254 91240 186494 111975 60.04% 111819 156+T 61 74519 1. AZEEZ SAIT
2. E.MARUTHI RAO PAWAR
3. DR.D. SATYANARAYANA
4. D.C. GNANA PRAKASH
5. HUSSENI BAIG
6. B.S. KUMARASWAMY
7. C. SWAMY
8. M.RAMU
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
IND
IND
IND
IND
IND
56485
42516
6517
2171
2088
732
706
604
50.51%
38.02%
5.83%
1.94%
1.87%
0.65%
0.63%
0.54%
1994 26-11-1994 89220 48407 137627 100815 73.25% 98595 2220 36812 1. E. MARUTHIRAO PAWAR
2. AZEEZ SAIT
3. S. NAGARAJ
4. ABDUL AZEEZ
5. M. KHALID
6. S. SHANTHAPPA
7. MOKTAR AHAMED
8. M. SHIVAKUMAR
9. D. RANGARAJU
10. ZAMEEL AHAMED
11. J.P. RAMACHANDRAPPA
12. M.B. BARAHMAPPA
13. AKILAHAMED
14. K. RAMASEVAK
15. R. SHAFI AHAMED
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
IND
JD
KCP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
31592
30141
26862
6661
1177
451
409
373
331
171
130
99
76
72
50
32.04%
30.57%
27.24%
6.76%
1.19%
0.46%
0.41%
0.38%
0.34%
0.17%
0.13%
0.10%
0.08%
0.07%
0.05%
1989 24-11-1989 80092 74389 154481 88411 57.23% 83130 5281 66070 1. AZEEZ SAIT
2. HARUTHI RAO PAWAR
3. D. SATYANARAYANA
4. R. G. HARSHAD
5. ABDUL JAMEEL
6. RAJU
7. K. RAMU
8. C. GATTI SIDDARTHA
9. A. RAMADAS
10. G. M. SABEEL
11. SAYED KAREEM
12. S. SHANTHAPPA
13. CHIKKASWAMY
14. PUTTARAJU M. N.
15. S. NAGARAJU
16. NAHEED AHMED
17. LAXMANA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD
IND
JNP(JP)
CPI
IND
IND
IND
IND
IND
CPM
IND
IND
IND
IND
IND
39858
24698
9574
4777
1275
747
415
387
310
222
198
191
132
121
94
68
63
47.95%
29.71%
11.52%
5.75%
1.53%
0.90%
0.50%
0.47%
0.37%
0.27%
0.24%
0.23%
0.16%
0.15%
0.11%
0.08%
0.08%
1985 03-05-1985 57465 53020 110485 53370 48.31% 52457 913 57115 1. MUKTHAR UNNISA
2. MURUTHI RAO PAWAR
3. S. K. REHAMAN
4. R. Q. ARSHAD
5. B. KODANDA RAMU
6. TAJ MOHAMMED KHAN
7. S. SHANTHAPPA
8. VENKATESH
9. RAJU
10. CHIKKA SWAMY
11. ABDUL KHADER SAIT
12. K. S. RAMALINGAIAH
13. G. MADAIAH
14. D. RANGA RAJU
15. P. MAMMOOTTY
16. SYED KAREEM
17. B. ILYAS AHMED
18. NATARAJ
19. GURU SIDDAIAH
20. KAMRUDDIN SHAH
21. D. ASWATH
22. ABUBAKAR SAIT
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
CPI
IND
IND
IND
IND
LKD
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
15552
11388
8151
8077
2125
2015
1435
714
611
583
454
307
280
263
179
92
57
45
42
35
34
18
29.65%
21.71%
15.54%
15.40%
4.05%
3.84%
2.74%
1.36%
1.16%
1.11%
0.87%
0.59%
0.53%
0.50%
0.34%
0.18%
0.11%
0.09%
0.08%
0.07%
0.06%
0.03%
1983 01-05-1983 49030 45725 94755 53321 56.27% 51848 1473 41434 1. AZEEZ SAID
2. R. Q. ARSHAD
3. CHIKKRANGAPPA
4. SANTAPPA
5. B. H. KHLEEL KHAN
6. NADI MUSFEER
7. RAJU
8. GURUSIDDAIAH
9. VASUDEVA
10. H. CHAMAIAH
11. S. M. HUSSAINI
12. SWAMY
13. S. CHIKKAMADU
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JNP
INC
ICS
IND
BJP
IND
IND
IND
IND
IND
ICJ
IND
IND
26576
17512
3642
1017
914
613
374
336
267
257
132
105
103
51.26%
33.78%
7.02%
1.96%
1.76%
1.18%
0.72%
0.65%
0.51%
0.50%
0.25%
0.20%
0.20%
1978 25-02-1978 40127 37031 77158 50224 65.09% 48828 1396 26934 1. AZEZ SAIT
2. B.ILYAS AHMAD
3. M.GOVINDAPPA
4. K.NANJUDA
5. S.JOGI SIDDAIAH
6. K.NAZEER AHMED KHAN
M
M
M
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
IND
IND
IND
28718
16070
3233
519
152
136
58.81%
32.91%
6.62%
1.06%
0.31%
0.28%
1972 05-03-1972 33875 30279 64154 28529 44.47% 27707 822 35625 1. AZEEZ SAIT
2. A. RAMANNA
3. RASHEED AHMED KHAN
4. MYNAA GOPALAKISHNA
5. B. H. KHALIL KHAN
6. M. R. R. BHAGAVATAR
M
M
M
M
M
M
INC
JPP
IND
IND
IND
IND
17784
5454
3355
869
143
102
64.19%
19.68%
12.11%
3.14%
0.52%
0.37%
1967 21-02-1967 58514 30653 52.39% 29331 1322 27861 1. A. SAIT
2. B. K. PUTTAIAH
3. M. J. M. YAKOOB
4. B. N. S. RAO
5. A. SAMMED
6. M. C. APPACHOO
M
M
M
M
M
M
SSP
PSP
INC
BJS
IND
IND
13166
10123
3373
1413
966
290
44.89%
34.51%
11.50%
4.82%
3.29%
0.99%


ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.