2028 ರ ನಾಗಠಾಣ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

1-ನಾಗಠಾಣ

2-ಶಿವಣಗಿ

3-ಕನ್ನೂರ

4-ಜಮುನಾಳ

Pre Survey of Nagthan Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Nagthan Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 2008 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 (SC)
2023 (SC) KATAKADHOND VITTHAL DONDIBA M INC 78990 SANJEEV MALASIDDAPPA AIHOLE M BJP 48175 30815
2018 (SC) DEVANAND FULASING CHAVAN M JDS 59709 KATAKADOND VITTAL DONDIBA M INC 54108 5601
2013 (SC) RAJU ALAGUR M INC 45570 DEVANAND PHULSING CHAVAN M JD(S) 44903 667
2008 (SC) KATAKDHOND VITTHAL DHONDIBA M BJP 40225 H.R.ALGUR M INC 36018 4207

Nagthan Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 2008 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 138637 130650 269309 180933 67.18 179524 401 88376 1. KATAKADHOND VITTHAL DONDIBA
2. SANJEEV MALASIDDAPPA AIHOLE
3. DEVANAND FULASING CHAVAN
4. BANDI SHRIKANT HANAMANTAPPA
5. GURU MUNNU CHAVAN
6. NOTA
7. KALLAPPA TORAVI
8. SHANKAR CHAVAN
9. KATAKADHOND KAVITA V D
10. SUNIL CHAVAN
11. ARUNA G KATAKADHOND
12. KULAPPA BHIMU CHAVAN
13. SANJEEV PUNDALIK MANE
14. V D KATAKADHOND
15. VIKRAM WAGHAMARE (JIGAJEVANI)
16. BHARATI KALEBHAG
M
M
M
M
M
-
M
M
F
M
F
M
M
M
M
F
INC
BJP
JD(S)
KRPP
AAAP
NOTA
BSP
IND
RCMP
IND
IND
NCP
IND
HJP
KRS
SJAS
78990
48175
34114
10770
2974
1016
954
617
527
487
366
360
338
304
287
261
43.75
26.68
18.9
5.97
1.65
0.56
0.53
0.34
0.29
0.27
0.2
0.2
0.19
0.17
0.16
0.14
2018 12-May-2018 134373 126052 260452 176110 67.62 174030 2080 84342 1. DEVANAND FULASING CHAVAN
2. KATAKADOND VITTAL DONDIBA
3. GOPAL GOVIND KARJOL
4. IRASUR SAGAR MALLAPPA
5. RAHUL TIPPANNA BHASKAR
6. KATAKADHOND DEEPAK GANGARAM
7. KRISHNA THAVARU CHAVAN
8. BAGAYAT DADASAHEB SIDDAPPA
9. KAVITA DEEPAK KATAKADHOND
10. T. K. DASAR
11. SANJEEV PUNDALEEK MANE
12. BHARATI LAVAKUSH KALEBAG
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
F
JD(S)
INC
BJP
BJC
IND
HJP
AIMEP
IND
BRMSC
IND
NAC
KJP
59709
54108
53562
1624
1276
931
614
557
506
418
408
317
34.00
30.81
30.50
0.92
0.73
0.53
0.35
0.32
0.29
0.24
0.23
0.18
2013 05-05-2013 118209 107415 225647 140312 62.18% 140024 288 85335 1. RAJU ALAGUR
2. DEVANAND PHULSING CHAVAN
3. KATAKDHONDA VITTHAL DHONDIBA
4. NAGENDRA DEVENDRAPPA MAYAVANSHI
5. KATAKDHOND DEEPAK GANGARAM
6. SANJEEV PUNDLIK MANE
7. SUDHAKAR KANAMADI
8. NIRMALA SHRINIVAS ARAKERI
9. PARIMALA MAHADEV KAMBALE
10. JAGANNATH RAMCHANDRA KODATE
11. RAHUL TIPPANNA BHASKAR
12. T.K. DASAR
13. BALAJI VADDAR
14. SHRIKANT DEVENDRAPPA ARAKERI
15. PREMANAND HUSANAPPA MASHYAL
16. MARAGANNA MALAPPA HUNNUR
M
M
M
M
M
M
M
F
F
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
KJP
BJP
IND
IND
BSP
IND
IND
HJP
IND
IND
JD(U)
IND
IND
IND
45570
44903
24104
15627
1521
1278
1260
1212
1141
643
628
527
436
435
379
360
32.54%
32.07%
17.21%
11.16%
1.09%
0.91%
0.9%
0.87%
0.81%
0.46%
0.45%
0.38%
0.31%
0.31%
0.27%
0.26%
2008 22-05-2008 99821 92547 192368 106832 55.53% 106805 27+T 1 85536 1. KATAKDHOND VITTHAL DHONDIBA
2. H.R.ALGUR
3. R.K.RATHOD
4. HARIJAN AMBANNA TUKARAM
5. DODAMANI BASAVANT SHIVAPPA
6. RATHOD THAVARASINGH RAMASINGH
7. P.M.HARALE
8. SHRIDHAR S WAGHAMORE
9. SHINDHE DUNDAPPA SADAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
IND
BSP
JD(U)
IND
IND
IND
40225
36018
21815
2677
1956
1725
1015
790
584
37.66%
33.72%
20.43%
2.51%
1.83%
1.62%
0.95%
0.74%
0.55%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.