2028 ರ ಮೂಡಿಗೆರೆ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

8-ಕಳಸ(ಮಾವಿನಕೆರೆ)

9-ಬಣಕಲ್

10-ಬಿಳಗುಳ ಕಸಬಾ(ಬಿದರಹಳ್ಳಿ)

11-ಗೋಣಿಬೀಡು

12-ಹರಂದೂರು

13-ಹರಿಹರಪುರ

14-ಜಯಪುರ

Pre Survey of Mudigere Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Mudigere Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1962 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 (SC)
2023 (SC) NAYANA MOTAMMA F INC 50843 DEEPAK DODDAIAH M BJP 50121 722
2018 (SC) M.P.KUMARASWAMY M BJP 58783 MOTAMMA F INC 46271 12512
2013 (SC) B.B. NINGAIAH M JD(S) 32417 B.N. CHANDRAPPA M INC 31782 635
2008 (SC) M.P.KUMARA SWAMY M BJP 34579 B.N CHANDRAPPA M INC 26084 8495
2004 (SC) M.P.KUMARA SWAMY M BJP 27148 MOTAMMA F INC 25810 1338
1999 (SC) MOTAMMA F INC 40574 M.P KUMARASWAMY M BJP 24258 16316
1994 (SC) B.B. NINGAIAH M JD 31773 MOTAMMA F INC 28604 3169
1989 (SC) MOTAMMA F INC 40540 B. B. NINGAIAH M JD 14749 25791
1985 (SC) B. B. NINGAIAH M JNP 28600 MOTAMMA F INC 28567 33
1983 (SC) P. THIPPAIAH M JNP 20830 MOTAMMA F INC 20111 719
1978 (SC) MOTAMMA F INC(I) 34449 N. U. SAGUNAIAH M JNP 16217 18232
1972 (SC) G. PUTTUSWAMY M INC 24425 B. M. SHAMANAIKA M NCO 3676 20749
1967 (SC) K. H. RANGANATH M PSP 12213 G. PUTTASWAMY M INC 11407 806
1962 (SC) K. H. RANGANATH M PSP 10423 L. H. THIMMABHOVI M INC 10373 50

Mudigere Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1962 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 84179 87899 172084 134115 77.94 132645 310 37969 1. NAYANA MOTAMMA
2. DEEPAK DODDAIAH
3. M P KUMARASWAMY
4. RAMESH KELAGUR
5. NOTA
6. LOKAVALLI RAMESH
7. PRABHU C
8. ANGADI CHANDRU
9. RUDRESH KAHALE
10. CHETHAN PRASAD L
F
M
M
M
-
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
CPI
NOTA
BSP
AAAP
SDPI
IND
IND
50843
50121
26038
2785
1166
933
585
503
468
369
38
37.46
19.46
2.08
0.87
0.7
0.44
0.38
0.35
0.28
2018 12-May-2018 83992 86218 170221 131369 77.18 129997 1372 38852 1. M.P.KUMARASWAMY
2. MOTAMMA
3. B.B.NINGAIAH
4. ANILKUMAR.N.G
5. S.VENKATESH
6. NINGAIAH
7. MUNIYAPPA
8. NANJUNDA MASTER
9. ARUN KUMAR.B
10. LAXMANA
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
AIMEP
IND
PMPT
IND
IND
IND
RPSN
58783
46271
22063
988
555
397
346
259
187
148
44.76
35.24
16.80
0.75
0.42
0.30
0.26
0.20
0.14
0.11
2013 05-05-2013 76227 76532 152759 110249 72.17% 110237 12 42510 1. B.B. NINGAIAH
2. B.N. CHANDRAPPA
3. M.P. KUMARASWAMY
4. SAATHI SUNDARESH
5. U.B. MANJAIAH
6. B.M. RAMESH BYRIGADDE
7. COMRADE || KUMARA
8. NANJUNDA
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
BJP
CPI
BSP
IND
CPIM
IND
32417
31782
29309
12721
1660
1062
827
459
29.41%
28.83%
26.59%
11.54%
1.51%
0.96%
0.75%
0.42%
2008 16-05-2008 70782 71628 142410 99873 70.13% 99813 60 42537 1. M.P.KUMARA SWAMY
2. B.N CHANDRAPPA
3. H.K.KALAIAH
4. B.B. NINGAIAH
5. SAATHI SUNDARESH
6. N.V.SAGUNAIAH
7. COMREDE !! C.E.BASAVARAJU
8. B.THIPPESWAMY
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
BSP
CPI
IND
IND
IND
34579
26084
13182
11724
9982
2566
956
740
34.64%
26.13%
13.21%
11.75%
10%
2.57%
0.96%
0.74%
2004 26-04-2004 61104 61480 122584 86240 70.35% 86240 0+T 25 36344 1. KUMARASWAMY MP
2. NINGAIAH BB
3. MOTAMMA
4. SAATHI SUNDARESH
5. KRISHNA MS
6. RAMESH BM
M
M
F
M
M
M
BJP
JD(S)
INC
CPI
KNDP
IND
27148
15684
25810
15030
1017
1551
31.47%
18.18%
29.92%
17.42%
1.17%
1.79%
1999 11-09-1999 61005 60607 121612 81578 67.08% 78331 3247+T 8 40034 1. MOTAMMA
2. MP KUMARASWAMY
3. SAATHI SUNDRESH
4. BB NINGAIAH
5. BR SUBBAIAH
F
M
M
M
M
INC
BJP
CPI
JD(U)
JD(S)
40574
24258
10154
2307
1038
51.80%
30.97%
12.96%
2.95%
1.33%
1994 26-11-1994 59727 57372 117099 77368 66.07% 76222 1146 39731 1. B.B. NINGAIAH
2. MOTAMMA
3. H.S. RAMASWAMY
4. S. KAMALAMMA
5. JAYALAKSHMI
6. KADUR C. NANJAPPA
7. SHANKARAPPA
M
F
M
F
F
M
M
JD
INC
BJP
KCP
IND
IND
IND
31773
28604
14424
1187
96
75
63
41.68%
37.53%
18.92%
1.56%
0.13%
0.10%
0.08%
1989 24-11-1989 60468 56721 117189 78479 66.97% 73762 4717 38710 1. MOTAMMA
2. B. B. NINGAIAH
3. B. E. BILLIYAPPA
4. M. D. GANGAIAH
5. PRABHUSWAMY
6. H. K. BOMMAIAH
7. VASANTHA NAIKA
8. Y. S. MARIYAIAH
F
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD
JNP(JP)
IND
IND
IND
IND
IND
40540
14749
14159
2618
622
562
313
199
54.96%
20.00%
19.20%
3.55%
0.84%
0.76%
0.42%
0.27%
1985 03-05-1985 48231 43570 91801 58915 64.18% 58223 692 32886 1. B. B. NINGAIAH
2. MOTAMMA
3. C. NANJAPPA
M
F
M
JNP
INC
BJP
28600
28567
1056
49.12%
49.06%
1.81%
1983 01-05-1983 44004 38057 82061 43864 53.45% 42984 880 38197 1. P. THIPPAIAH
2. MOTAMMA
3. L. H. HANUMANTHAPPA
4. KORAGAPPA
M
F
M
M
JNP
INC
LKD
IND
20830
20111
1862
181
48.46%
46.79%
4.33%
0.42%
1978 25-02-1978 39202 33430 72632 53039 73.02% 51746 1293 19593 1. MOTAMMA
2. N. U. SAGUNAIAH
3. G. PUTTASWAMY
F
M
M
INC(I)
JNP
INC
34449
16217
1080
66.57%
31.34%
2.09%
1972 05-03-1972 29128 26870 55998 29324 52.37% 28101 1223 16674 1. G. PUTTUSWAMY
2. B. M. SHAMANAIKA
M
M
INC
NCO
24425
3676
86.92%
13.08%
1967 21-02-1967 43888 25212 57.45% 23620 1592 18676 1. K. H. RANGANATH
2. G. PUTTASWAMY
M
M
PSP
INC
12213
11407
51.71%
48.29%
1962 19-02-1962 55372 23958 43.27% 22086 1872 31414 1. K. H. RANGANATH
2. L. H. THIMMABHOVI
3. D. DODDAIAH
M
M
M
PSP
INC
IND
10423
10373
1290
47.19%
46.97%
5.84%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.