2028 ರ ಮುಧೋಳ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

27-ನಾಗರಾಳ

28-ಶಿರೋಳ

29-ಮಂಟೂರ

30-ಹೆಬ್ಬಾಳ

31-ಮೆಟಗುಡ್ಡ

Pre Survey of Mudhol Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Mudhol Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN TIMMAPUR RAMAPPA BALAPPA M INC 77298 GOVIND MAKTHAPPA KARJOL M BJP 59963 17335
2018 GEN GOVIND MAKTHAPPA KARJOL M BJP 76431 BANDIWADDAR SATISH CHINNAPPA M INC 60949 15482
2013 GEN Govind M. Karjol M BJP 64727 Timmapur Ramappa Balappa M INC 59549 5178
2008 (SC) Govind M. Karjol M BJP 51835 Timmapur Ramappa Balappa M INC 44457 7378
2004 (SC) Karjol Govind Maktappa M BJP 71814 Timmapur Ramappa Balappa M INC 38872 32942
1999 (SC) Timmapur Ramappa Balappa M INC 53097 Karjol Govind Maktappa M JD(U) 52658 439
1994 (SC) Karjol Govind Maktappa M JD 43613 Timmapur Ramappa Balappa M INC 20416 23197
1989 (SC) Timmapur Ramappa Balappa M INC 42073 Jamakhandi Bhimappa Gangappa M JD 24834 17239
1985 (SC) Jamakhandi Bhimappa Gamgappa M JNP 40656 Kattimani Ashok Krishwaji M INC 25944 14712
1983 (SC) Kattimani Ashok Krishnaji M INC 30713 Kale Surendra Kalasappa M IND 15204 15509
1978 (SC) Hadimani Alias Kale Jayawant Kalasappa M INC(I) 25334 Kattimani Ashok Krishnaji M JNP 20944 4390
1972 GEN N. K. Pandappa M INC 26851 Hiralal Bandulal Shah M NCO 21040 5811
1967 GEN N. K. Pandappa M SWA 20186 N. N. Kallappa M INC 17922 2264
1962 GEN Ningappa Kallappa Naik M INC 19575 Krishtappa Pandappa Nadagouda M SWA 17105 2470
1957 GEN Shah Hiralal Bandulal M INC 20036 Nadgouda Krishnappa Pandappa M IND 10904 9132

Mudhol Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2018

YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 99368 101936 201307 159752 79.36 157862 354 41555 1. TIMMAPUR RAMAPPA BALAPPA
2. GOVIND MAKTHAPPA KARJOL
3. BANDIWADDAR SATISH CHINNAPPA
4. NOTA
5. MADEV GURAPPA METHRI
6. DHARMRAJ VITTAL DODAMANI
7. GANESH PARASHURAM PAWAR
8. MUTTAPPA SIDARAM MARANUR
9. SAGAR RODDAPPANAVAR
M
M
M
-
M
M
M
M
M
INC
BJP
IND
NOTA
RPI(A)
JD(S)
AAAP
KRS
KJP
77298
59963
17902
905
761
678
615
361
284
48.69
37.77
11.28
0.57
0.48
0.43
0.39
0.23
0.18
2018 12-May-2018 97208 98907 196118 148183 75.56 146421 1762 47935 1. GOVIND MAKTHAPPA KARAJOL
2. BANDIWADDAR SATISH CHINNAPPA
3. SHANKAR N NAYAK
4. BASAVANT LAXMAN KAMBALE
5. G F BADANURU
6. ARAVIND KAMBALE
7. RAMESH GONYAGOL
8. BHIMARAO KALAVVAGOL
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
KRRS
IND
SHS
PRCP
RPI(A)
76431
60949
4431
2088
1081
887
315
239
51.63
41.17
2.99
1.41
0.73
0.6
0.21
0.16
2013 05-05-2013 84323 82035 166358 129129 77.62% 129099 30 37229 1. GOVIND.M.KARJOL
2. TIMMAPUR RAMAPPA BALAPPA
3. NAYAK SHANKAR NARAYAN
4. KALE SURESH KALASAPPA
5. ASHOK LIMBAVALI
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
IND
BSRCP
64727
59549
2303
1610
910
50.14%
46.13%
1.78%
1.25%
0.7%
2008 22-05-2008 74496 75019 149515 107308 71.77% 107298 10+T 19 42207 1. GOVIND.M.KARJOL
2. TIMMAPUR RAMAPPA BALAPPA
3. MEGADI MALLAPPA RAMAPPA
4. SHANKAR.N.NAIK
5. RAVI MARUTI KAMBLE
6. YALLAPPA BHIMAPPA VADDAR
7. CHANDAVARI YALLAPPA SHESHAPPA
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
IND
JD(S)
BSP
SP
JD(U)
51835
44457
6838
1611
1295
791
471
48.31%
41.43%
6.37%
1.5%
1.21%
0.74%
0.44%
2004 20-04-2004 92654 91986 184640 125843 68.15% 125833 10+T 18 58797 1. HULAKOTI TULASAPPA RAMASWAMY
2. HARIJAN AMBANNA TUKARAM
3. DABAR SHANAPPA RAMAPPA
4. KYAGADI NAGAPPA RAMAPPA
5. TIMMAPUR RAMAPPA BALAPPA
6. JAMKHANDI BHEEMAPPA GANGAPPA
7. KARJOL GOVIND MAKTAPPA
8. DODAMANI HANAMANTH DURGAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
JP
KRRS
IND
USYP
INC
JD(S)
BJP
KNDP
1049
6284
1667
583
38872
3826
71814
1738
0.83%
4.99%
1.32%
0.46%
30.88%
3.04%
57.06%
1.38%
1999 05-09-1999 78271 77572 155843 112648 72.28% 108512 4136 43195 1. TIMMAPUR RAMAPPA BALAPPA
2. KARJOL GOVIND MAKTAPPA
3. GASTI BASAPPA NINGAPPA
M
M
M
INC
JD(U)
JD(S)
53097
52658
2757
48.93%
48.53%
2.54%
1994 26-11-1994 67922 68756 136678 94431 69.09% 91453 2978 42247 1. KARJOL GOVIND MAKTAPPA
2. TIMMAPUR RAMAPPA BALAPPA
3. BAJANTRI KESHAV B.
4. METRI RAMESH TIPPANNA
5. SANNAKKI SHANKAR DURAGAPPA
6. KAMBI SIDDALINGAYYA KALYANAYYA
7. SHERKANI DHARAMAJI NARASINGH
8. JAMAKHANDI BHIMAPPA GANGAPPA
9. POTE SHARANAPPA BUDDAPPA
10. NARAYANKAR HANAMANT PANDISRANG
11. MADAR MALLAPPA DURAGAPPA
12. HARIJAN MAHALINGAPPA YALLAPPA
13. ALABAL NAMEDEV RAMACHANDR
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD
INC
BJP
KRRS
KCP
IND
RPI
IND
IND
IND
IND
IND
IND
43613
20416
11715
7619
2834
2638
1407
405
237
215
157
104
93
47.69%
22.32%
12.81%
8.33%
3.10%
2.88%
1.54%
0.44%
0.26%
0.24%
0.17%
0.11%
0.10%
1989 24-11-1989 61505 61547 123052 87826 71.37% 81531 6295 35226 1. TIMMAPUR RAMAPPA BALAPPA
2. JAMAKHANDI BHIMAPPA GANGAPPA
3. MADAR KRISHNAPPA YALLAPPA
4. KESARAGOPPA MAHADEV LAKKAPPA
5. CHALAVADI ASHOK SOMAPPA
6. SADASHIV NAGAPPA SARIKAR
7. SIDDAPPA JAMBAPPA MANNIKERI
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD
KRS
JNP(JP)
BJP
IND
RPK
42073
24834
11866
1748
699
203
108
51.60%
30.46%
14.55%
2.14%
0.86%
0.25%
0.13%
1985 03-05-1985 46213 47926 94139 69455 73.78% 67879 1576 24684 1. JAMAKHANDI BHIMAPPA GAMGAPPA
2. KATTIMANI ASHOK KRISHWAJI
3. SIMPIGER BAPANANT MARUTI
4. MANNEKERI SIDDAPPAJAMVAKKA
M
M
M
M
JNP
INC
IND
IND
40656
25944
657
622
59.89%
38.22%
0.97%
0.92%
1983 01-05-1983 40329 41627 81956 52928 64.58% 50895 2033 29028 1. KATTIMANI ASHOK KRISHNAJI
2. KALE SURENDRA KALASAPPA
3. JAINAPUR PRABHU VITHALARAO
4. MANG SNIVARUDRAPPA KALAPPA
5. MYAGERI RAMAPPA SATVAPPA
6. RAJAPUR SOMAPPA BALAPPA
7. LAMANI REVAPPA CHANDAPPA
M
M
M
M
M
M
M
INC
IND
JNP
IND
IND
IND
IND
30713
15204
3526
667
504
181
100
60.35%
29.87%
6.93%
1.31%
0.99%
0.36%
0.20%
1978 25-02-1978 37418 37670 75088 52779 70.29% 50755 2024 22309 1. HADIMANI ALIAS KALE JAYAWANT KALASAPPA
2. KATTIMANI ASHOK KRISHNAJI
3. DODAMANI SANGAMESHWAR BHIMARAO
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
25334
20944
4477
49.91%
41.26%
8.82%
1972 05-03-1972 36669 35424 72093 49829 69.12% 48353 1476 22264 1. N. K. PANDAPPA
2. HIRALAL BANDULAL SHAH
3. KULLOLI MADEVIRAPPA
M
M
M
INC
NCO
BJS
26851
21040
462
55.53%
43.51%
0.96%
1967 21-02-1967 59571 41860 70.27% 38935 2925 17711 1. N. K. PANDAPPA
2. N. N. KALLAPPA
3. G. H. GANGAPPA
M
M
M
SWA
INC
IND
20186
17922
827
51.85%
46.03%
2.12%
1962 19-02-1962 57458 39252 68.31% 37090 2162 18206 1. NINGAPPA KALLAPPA NAIK
2. KRISHTAPPA PANDAPPA NADAGOUDA
3. IRAPPA BASAPPA GANGANNAVAR
M
M
M
INC
SWA
JS
19575
17105
410
52.78%
46.12%
1.11%
1957 25-02-1957 49781 30940 62.15% 30940 18841 1. SHAH HIRALAL BANDULAL
2. NADGOUDA KRISHNAPPA PANDAPPA
M
M
INC
IND
20036
10904
64.76%
35.24%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.