2028 ರ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

23-ರಾಂಪುರ

24-ನಾಗಸಮುದ್ರ

25-ತುಮಕೂರ್ಲಹಳ್ಳಿ

26-ಕೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ(ಬೊಮ್ಮಗೊಂಡನಕೆರೆ)

Pre Survey of Molakalmuru Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Molakalmuru Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 (ST)
2023 (ST) N.Y.GOPALAKRISHNA M INC 109459 S.THIPPESWAMY M BJP 87310 22149
2018 (ST) B SREERAMULU M BJP 84018 DR B.YOGESH BABU M INC 41973 42045
2013 (ST) S. THIPPESWAMY M BSRCP 76827 N. Y. GOPALA KRISHNA M INC 69658 7169
2008 (ST) N.Y.GOPALA KRISHNA M INC 51010 S THIPPESWAMY M BJP 46044 4966
2004 GEN N.Y.GOPALA KRISHNA M INC 33592 PATEL G M THIPPESWAMY M JD(U) 27155 6437
1999 GEN N.Y.GOPALA KRISHNA M INC 44296 PATEL G M THIPPESWAMY M JD(U) 30115 14181
1997 GEN N.Y.GOPALA KRISHNA M INC 51916 PATEL G M THIPPESWAMY M JD 39809 12107
1994 GEN PURNA MUTHAPPA M JD 35160 N.V. GOPALAKRISHNA M IND 29492 5668
1989 GEN N. G. NAIK M INC 40802 PURNA MUTHAPPA M JD 23188 17614
1985 GEN PURNA MUTHAPPA M JNP 30022 N. G. NAIK M INC 29121 901
1983 GEN N. G. NAIK M INC 27659 B. M. THIPPESWAMY M JNP 19220 8439
1978 GEN PATIL PAPANAIK M INC(I) 30316 H.C. BORAIAH M JNP 27075 3241
1972 GEN PATEL PAPANAIK M INC 28038 H. C. BORAIAH M NCO 19183 8855
1967 GEN S. H. BASANNA M INC 20801 K. B. OBAIAH M PSP 17388 3413
1962 GEN S. H. BASANNA M INC 20845 G. VEERANNA M PSP 15041 5804
1957 GEN S. NIJALINGAPPA M INC 19167 G. V. ANJANAPPA M PSP 13758 5409

Molakalmuru Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 122985 120791 243788 203455 83.46 201844 61 40333 1. N Y GOPALAKRISHNA
2. S THIPPESWAMY
3. VEERABHADRAPPA
4. NOTA
5. M O MANJUNATHA SWAMY NAYAKA
6. O GOVINDA
7. K P HARISH KUMAR
8. N MALLAIAH SWAMY
9. T SHASHIKUMAR
10. MALLIKARJUNA T
11. S T HAREESH NAYAKA
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
NOTA
BSP
IND
IND
IND
IND
KRS
AAAP
109459
87310
1594
1561
899
610
583
549
329
268
243
53.81
42.92
0.78
0.77
0.44
0.3
0.29
0.27
0.16
0.13
0.12
2018 12-May-2018 117038 114112 231151 192621 83.33 191188 1433 38530 1. B. SREERAMULU
2. DR|| B. YOGESH BABU
3. S. THIPPESWAMY
4. PATEL G. M. THIPPESWAMY (YATTINAHATTYGOWDRU)
5. S. CHANDRANNA (YATTINAHATTY)
6. K. RAGHAVENDRA
7. S. P. RAJU (SASALAHATTY RAJANNA)
8. D. H. PARAMESHWARAPPA
9. P . SUMALATHA
10. S. CHANDRANNA
11. B. GIREESHA
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
BJP
INC
IND
JD(S)
IND
PPOI
IND
IND
AIMEP
IND
IND
84018
41973
41152
15262
3223
1427
1366
842
791
725
409
43.63
21.80
21.37
7.93
1.67
0.74
0.71
0.44
0.41
0.38
0.21
2013 05-05-2013 106334 100824 207158 164510 79.41% 164413 97 42648 1. S. THIPPESWAMY
2. N. Y. GOPALAKRISHNA
3. DR.OBANNA POOJAR
4. DASARI KIRTHI KUMAR
5. DHRAKSHAYANAMMA
6. SANNA MARANNA
7. PATEL G. PAPANAYAKA
8. H. RAMANNA
9. N.R. MALLAIAH SWAMY
10. H. THIMMAIAH
11. D.T. SRINIVASA NAYAKA
12. G.S. BASANNA
13. S.CHANDRANNA
14. D. BORAYYA
15. D. DODDA BORAIAH
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BSRCP
INC
JD(S)
BJP
KJP
IND
CPI
BSP
IND
IND
IND
JD(U)
IND
IND
IND
76827
69658
4234
3227
1832
1536
1438
950
942
899
797
557
542
496
478
46.73%
42.37%
2.58%
1.96%
1.11%
0.93%
0.87%
0.58%
0.57%
0.55%
0.48%
0.34%
0.33%
0.3%
0.29%
2008 16-05-2008 96995 95606 192601 138510 71.91% 138495 15+T 16 54091 1. N.Y.GOPALA KRISHNA
2. S THIPPESWAMY
3. PATEL G.M. THIPPESWAMY
4. SANNA MARANNA
5. PATEL G PAPANAYAK
6. DR N.P.VENKATESH
7. P SHIVANNA
8. N. R. MALLAIAHSWAMY
9. D MAHESH KUMAR
10. N BOREGOWDA
11. S CHANDARANNA
12. Y. B. CHANDRASHEKAR
13. K.S.PAPANAYAKA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
IND
CPI
BSP
SUP
IND
IND
IND
IND
IND
LJP
51402
46326
27774
2938
2732
2063
1160
911
892
643
616
523
515
37.11%
33.45%
20.05%
2.12%
1.97%
1.49%
0.84%
0.66%
0.64%
0.46%
0.44%
0.38%
0.37%
2004 20-04-2004 81221 80450 161671 114091 70.56% 113963 128+T 5 47580 1. MOHANA M P
2. LAKSHMI P V
3. PARAMESHWARAPPA A T
4. NAGAREDDY H T
5. PATEL G M THIPPESWAMY
6. JAYANNA M
7. GOPAL KRISHNA N Y
8. RAMADAS B
9. MALLIAH SWAMY N R
M
F
M
M
M
M
M
M
M
USYP
PPOI
KNDP
JP
JD(U)
BSP
INC
JD(S)
IND
1026
940
1282
23982
27155
16581
33592
8100
1305
0.89%
0.82%
1.12%
21.02%
23.80%
14.53%
29.44%
7.09%
1.14%
1999 05-09-1999 70965 70366 141331 103483 73.22% 99175 4308 37848 1. NY GOPALA KRISHNA
2. PATEL GM THIPPESWAMY
3. PATEL G PAPANAYAKA
4. M JAYANNA
5. D GANGANNA
M
M
M
M
M
INC
JD(U)
JD(S)
BSP
IND
44296
30115
12896
10961
907
44.66%
30.37%
13.00%
11.05%
0.91%
1994 26-11-1994 65377 63701 129078 91556 70.93% 89547 2009 37522 1. PURNA MUTHAPPA
2. N.V. GOPALAKRISHNA
3. P. RAMAKRISHNA REDDY
4. N.G. NAIK
5. E. NAGENDRAPPA
6. K. SHAKUNATALA SWAMY
7. R. RAJANNA
8. GOWDARA PAPAMMA
9. B.T. CHANDRASEKHARA
10. SHAKUNTALA K. NAIK
11. S. PALAIAH
12. GANGAMMA
13. P. SUMITRAMMA
14. V. NARAYANA SETTY
M
M
M
M
M
F
M
F
M
M
M
F
F
M
JD
IND
BJP
INC
KRRS
KCP
SP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
35160
29492
10058
7749
2741
2518
852
381
206
114
103
83
63
27
39.26%
32.93%
11.23%
8.65%
3.06%
2.81%
0.95%
0.43%
0.23%
0.13%
0.12%
0.09%
0.07%
0.03%
1989 24-11-1989 61407 60384 121791 84894 69.70% 80218 4676 36897 1. N. G. NAIK
2. PURNA MUTHAPPA
3. S. THIPPEYSWAMY
4. G. NARYANA REDDY
5. P. M. CHANDRASEKHAR
6. NAGENDRAPPA
7. B. C. BASAVARAJA
8. D. RUDRAPPA
9. B. T. CHANDRASEKHAR
10. RUDRAMMA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
INC
JD
JNP(JP)
KRS
BJP
IND
IND
IND
IND
IND
40802
23188
6242
5295
2784
1003
280
266
207
151
50.86%
28.91%
7.78%
6.60%
3.47%
1.25%
0.35%
0.33%
0.26%
0.19%
1985 03-05-1985 47632 46355 93987 60033 63.87% 59143 890 33954 1. PURNA MUTHAPPA
2. N. G. NAIK
M
M
JNP
INC
30022
29121
50.76%
49.24%
1983 01-05-1983 44832 42664 87496 56388 64.45% 55061 1327 31108 1. N. G. NAIK
2. B. M. THIPPESWAMY
3. R. RAJANNA
4. BHAGEERATHI NAIK
5. GURUBASAPPA
M
M
F
M
M
INC
JNP
IND
IND
IND
27659
19220
7503
527
152
50.23%
34.91%
13.63%
0.96%
0.28%
1978 25-02-1978 40651 39100 79751 61389 76.98% 59994 1395 18362 1. PATIL PAPANAIK
2. H.C. BORAIAH
3. M.R. PUNDAREEKAKSHAPPA
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
30316
27075
2603
50.53%
45.13%
4.34%
1972 05-03-1972 37057 34652 71709 48239 67.27% 47221 1018 23470 1. PATEL PAPANAIK
2. H. C. BORAIAH
M
M
INC
NCO
28038
19183
59.38%
40.62%
1967 21-02-1967 62382 41472 66.48% 38849 2623 20910 1. S. H. BASANNA
2. K. B. OBAIAH
3. C. L. REDDY
M
M
M
INC
PSP
IND
20801
17388
660
53.54%
44.76%
1.70%
1962 19-02-1962 58104 41282 71.05% 38574 2708 16822 1. S. H. BASANNA
2. G. VEERANNA
3. BASAVANAIKA
M
M
M
INC
PSP
IND
20845
15041
2688
54.04%
38.99%
6.97%
1957 25-02-1957 50565 32925 65.11% 32925 17640 1. S. NIJALINGAPPA
2. G. V. ANJANAPPA
M
M
INC
PSP
19167
13758
58.21%
41.79%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.