2028 ರ ಮೇಲುಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭೆ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT


2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

25-ಮೇಲುಕೋಟೆ(ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ)

26-ಲಕ್ಷ್ಮಿಸಾಗರ

27-ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ(ಚಿನಕುರಳಿ)

28-ಕೆನ್ನಾಳು(ಚಿಕ್ಕಾಡೆ)

29-ಅರಳಕುಪ್ಪೆ(ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ)Pre Survey of Melukote Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Pandavapura Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN DHARSHAN PUTTANNAIAH M SKP 91151 C. S. PUTTARAJU M JDS 80289 10862
2018 GEN C.S.PUTTARAJU M JDS 96003 DARSHAN PUTTANNAIAH M SWARAJ 73779 22224
2013 GEN K.S.Puttannaiah M SKP 80041 C.S.PUTTARAJU M JD(S) 70193 9848
2008 GEN C S PUTTARAJU M JD(S) 66626 2 K S PUTTANNAIAH M SKP 54681 11945
2004 GEN PARVATHI H F BSP 4199 PUTTARAJU C S M JD(S) 44165 1516
1999 GEN K. KEMPEGOWDA M INC 41661 K.S. PUTTARAMAIH M KRRS 33803 7858
1994 GEN K.S. PUTTANNAIAH M KRRS 43323 K. KEMPEGOWDA M IND 30739 12584
1989 GEN D. HALAGE GOWDA M INC 30520 K. S. PUTTANNAIAH M KRS 27121 3399
1985 GEN K. KEMPEGOWDA M IND 27780 K. M. KENGEGOWDA M INC 27300 480
1983 GEN K. KEMPEGOWDA M JNP 29030 K. M. KENGEGOWDA M INC 22371 6659
1978 GEN K.RAJAGOPAL M JNP 27341 C.B.MARIGOWDA M INC(I) 17885 9456
1972 GEN D. HALAGE GOWDA M INC 36900 K. M. KENGE GOWDA M NCO 15156 21744
1967 GEN N. A. CHANNEGOWDA M IND 19460 D. HALAGEGOWDA M INC 15599 3861
1962 GEN B. Y. NEELEGOWDA M INC 14089 N. A. CHANNEGOWDA M IND 11084 3005
1957 GEN B. CHAMAIAH M PSP 12677 DAMAYANTHIYAMMA F INC 8837 3840

Pandavapura Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 99413 100764 200184 183954 91.89 183403 76 16230 1. DHARSHAN PUTTANNAIAH
2. C S PUTTARAJU
3. DR INDRESH N S
4. MAHENDRA KUMAR K R
5. YOGANANDAGOWDA
6. ASHOKA
7. KRISHNA E N
8. AARYA LOKESH
9. NOTA
10. H NARAYANA
11. CHIKKAIAH
12. RAVI KUMARA
M
M
M
M
M
M
M
M
-
M
M
M
SKP
JD(S)
BJP
KRS
BSP
AAAP
IND
UPJP
NOTA
IND
IND
IND
91151
80289
6470
1379
1157
809
669
566
480
402
298
213
49.57
43.66
3.52
0.75
0.63
0.44
0.36
0.31
0.26
0.22
0.16
0.12
2018 12-May-2018 98069 97412 195487 174999 89.52 173986 1013 20488 1. C S PUTTARAJU
2. DARSHAN PUTTANNAIAH
3. SUNDAHALLI SOMASHEKARA
4. B.K.PUTTARAJU
5. MAHESH VAKEELARU
6. DARSHAN.K.SEENEGOWDA
7. D K RAVIKUMARA
8. MAHESHA
9. PUTTARAJU
10. ROHINI
11. ARUNKUMAR
12. H NARAYANA
13. G.M.RAMESHM
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
JD(S)
SWARAJ
BJP
IND
AIMEP
IND
IND
JANSAMAP
IND
SP
IND
IND
KJP
96003
73779
1595
689
498
301
260
210
163
153
133
117
85
54.87
42.17
0.91
0.39
0.28
0.17
0.15
0.12
0.09
0.09
0.08
0.07
0.05
2013 05-05-2013 95702 95693 191398 161011 84.12% 160892 119 30387 1 K.S.PUTTANNAIAH
2 C.S.PUTTARAJU
3 L.D.RAVI
4 PUTTANNAIAH S/O NANJAPPA,
5 S.VASANTHAKUMAR
6 MAHESHA M.M.
7 SUNDAHALLY SOMASHEKHARA
8 G.M. RAVEENDRA
9 ARUNAKUMAR
10 PUTTANNAIAH S/O TIMMARAJAPPA
11 UDHAYAKUMARA B.S.
12 R.MANJUNATHA
13 S.ALBERT
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
SKP
JD(S)
INC
IND
IND
BSP
HND
BJP
IND
IND
BSRCP
IND
IND
80041
70193
2314
1605
1368
1362
831
827
720
535
498
339
259
49.75%
43.63%
1.44%
1%
0.85%
0.85%
0.52%
0.51%
0.45%
0.33%
0.31%
0.21%
0.16%
2008 10-05-2008 88031 86911 174942 139542 79.76% 139386 155+T 21 35400 1 C S PUTTARAJU
2 K S PUTTANNAIAH
3 C. ANNEGOWDA
4 K KEMPEGOWDA
5 RANGASWAMY
6 N BASAVARAJU
7 N C PUTTASWAMY
8 GOVINDARAJU
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
SKP
INC
BJP
BSP
IND
IND
SP
66626
54681
4600
4265
3217
2889
2179
929
47.8%
39.23%
3.3%
3.06%
2.31%
2.07%
1.56%
0.67%
2004 26-04-2004 80798 80901 161699 120743 74.67% 120630 113+T 13 40956 1 . PARVATHI H
2 . PUTTARAJU C S
3 . MANJUNATHA H N
4 . RAVI L D
5 . KRISHNAPPA L D
6 . SUNDAHALLI SOMASHEKAHARA
7 . PUTTANNAIAH K S
F
M
M
M
M
M
M
BSP
JD(S)
BJP
INC
JP
KNDP
IND
4199
44165
4774
20392
3273
1178
42649
3.47%
36.57%
3.95%
16.88%
2.71%
0.97%
35.32%
1999 11-9-1999 74559 73889 148448 114928 77.42% 108786 6142 33520 1 . K. KEMPEGOWDA
2 . K.S. PUTTARAMAIH
3 . C.S. PUTTARAJU
4 . P JAYADEVA
M
M
M
M
INC
KRRS
JD(S)
BJP
41661
33803
26192
7130
38.30%
31.07%
24.08%
6.55%
1994 26-11-1994 68660 67154 135814 108331 79.76% 106419 1912 27483 1 . K.S. PUTTANNAIAH
2 . K. KEMPEGOWDA
3 . D. HALAGEGOWDA
4 . C. NAGABHUSHAN
5 . K.NANJEGOWDA
6 . K. VENKATARAMANEGOWDA
7 . B. PRAKSH
8 . M.V. KRISHNAPPA
9 . K. RAMAIAH @ JANAKUMAR
10 . B. NARASIMHAMURTHY
11 . G.K. GOPAL
12 . DR. T. SIDDEGOWDA
13 . H.B. RAMALINGEGOWDA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
KRRS
IND
INC
KCP
SP
BJP
BSP
IND
IND
IND
IND
IND
KCVP
43323
30739
19720
4567
2916
2371
1057
817
293
234
200
141
41
40.71%
28.88%
18.53%
4.29%
2.74%
2.23%
0.99%
0.77%
0.28%
0.22%
0.19%
0.13%
0.04%
1989 24-11-1989 61894 60312 122206 98247 80.39% 92696 5551 23959 1 . D. HALAGE GOWDA
2 . K. S. PUTTANNAIAH
3 . C. ANNE GOWDA
4 . K. KEMPEGOWDA
5 . D. C. SWAMY
6 . M. KRISHNA GOWDA
M
M
M
M
M
M
INC
KRS
JNP(JP)
JD
BJP
IND
30520
27121
18176
16164
475
240
32.92%
29.26%
19.61%
17.44%
0.51%
0.26%
1985 03-05-1985 48944 49629 98573 76777 77.89% 75583 1194 21796 1 . K. KEMPEGOWDA
2 . K. M. KENGEGOWDA
3 . C. ANNEGOWDA
4 . C. BORAIAH
5 . K. S. BALAKRISHNAIAH
6 . SWAMYGOWDA
M
M
M
M
M
M
IND
INC
JNP
IND
IND
IND
27780
27300
19339
594
337
233
36.75%
36.12%
25.59%
0.79%
0.45%
0.31%
1983 01-05-1983 44409 43790 88199 65104 73.81% 63733 1371 23095 1 . K. KEMPEGOWDA
2 . K. M. KENGEGOWDA
3 . K. B. NARASIMHEGOWDA
4 . K. JALEELKHAN
5 . S. G. JAVARAIAH
6 . P. NAGARAJU
M
M
M
M
M
M
JNP
INC
IND
IND
IND
IND
29030
22371
10514
772
669
377
45.55%
35.10%
16.50%
1.21%
1.05%
0.59%
1978 25-02-1978 41212 40509 81721 62040 75.92% 60538 1502 19681 1 . K.RAJAGOPAL
2 . C.B.MARIGOWDA
3 . D.HALAGE GOWDA
4 . B.BOREGOWDA
5 . K.MAYIGOWDA
6 . K.NAGARAJU
M
M
M
M
M
M
JNP
INC(I)
INC
IND
IND
IND
27341
17885
11323
2647
710
632
45.16%
29.54%
18.70%
4.37%
1.17%
1.04%
1972 05-03-1972 36285 34561 70846 53252 75.17% 52056 1196 17594 1 . D. HALAGE GOWDA
2 . K. M. KENGE GOWDA
M
M
INC
NCO
36900
15156
70.89%
29.11%
1967 21-02-1967 61709 61709 40619 65.82% 37293 3326 21090 1 . N. A. CHANNEGOWDA
2 . D. HALAGEGOWDA
3 . CHALLAKONDIAH
M
M
M
IND
INC
IND
19460
15599
2234
52.18%
41.83%
5.99%
1962 19-02-1962 54928 54928 33427 60.86% 31087 2340 21501 1 . B. Y. NEELEGOWDA
2 . N. A. CHANNEGOWDA
3 . D. HALAGEGOWDA
M
M
M
INC
IND
PSP
14089
11084
5914
45.32%
35.65%
19.02%
1957 25-02-1957 47789 47789 28853 60.38% 28853 18936 1 . B. CHAMAIAH
2 . DAMAYANTHIYAMMA
3 . DODDATHIMMEGOWDA
M
F
M
PSP
INC
IND
12677
8837
7339
43.94%
30.63%
25.44%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.