2028 ರ ಮಾಯಕೊಂಡ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

7-ಮಾಯಕೊಂಡ

8-ಕಂದಗಲ್ಲು(ಬಾಡ)

9-ಕೊಂಡಜ್ಜಿ

10-ಬೆಳ್ಳೂಡಿ

11-ಭಾನುವಳ್ಳಿ

12-ಸಿರಿಗೆರೆ

13-ಕುಂಬಳೂರು

Pre Survey of Mayakonda Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Mayakonda Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1978 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 (SC)
2023 (SC) K. S. BASAVANTHAPPA M INC 70916 B.M. PUSHPA VAGEESHASWAMY F IND 37614 33302
2018 (SC) N LINGANNA M BJP 50556 K.S.BASAVARAJ M INC 44098 6458
2013 (SC) K.SHIVAMURTHY M INC 32435 N.LINGANNA M KJP 31741 694
2008 (SC) M BASAVARAJA NAIKA M BJP 52132 DR. Y RAMAPPA M INC 35471 16661
2004 GEN RAVINDRANATH S A M BJP 62290 SHEKHARAPPA R S M INC 53193 9097
1999 GEN S.A RAVINDRANATHA M BJP 46917 K.R JAYADEVAPPA M INC 32720 14197
1994 GEN S.A. RAVINDRANATH M BJP 48955 C. NAGAMMA KESHAVAMURTHY F INC 22799 26156
1989 GEN NAGAMMA KESHAVAMURTHY F INC 31869 K. MALLAPPA M JD 21141 10728
1985 GEN K. MALLAPPA M JNP 37137 K. R. JAYADEVAPPA M INC 33319 3818
1983 GEN K. G. MAHESHWARAPPA M JNP 32113 H. D. MAHESHWARAPPA M INC 25036 7077
1978 GEN NAGAMMA C. KESHAVAMURTY F INC(I) 28277 K.G. MAHESWARAPPA M JNP 22556 5721

Mayakonda Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1978 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 96610 94805 191421 162493 84.89 161072 48 28928 1. K S BASAVANTHAPPA
2. B M PUSHPA VAGEESHASWAMY
3. M BASAVARAJA NAIK
4. ANANDAPPA H
5. CHETHAN KUMAR NAIK K
6. NOTA
7. A K GANESH
8. LOKESHA P D
9. SAVITHA BAI MALLESHANAIK
10. PROF. DHARMA NAIK S
11. AJJAPPA N
12. P R SRINIVAS
13. SHANTHA BAI
14. SOMASHEKHARA B ADVOCATE
15. MANJU MADIGA
M
F
M
M
M
-
M
M
F
M
M
M
F
M
M
INC
IND
BJP
JD(S)
UPJP
NOTA
IND
IND
IND
AAAP
RPPR
IND
KRPP
KRS
IND
70916
37614
34630
12915
1235
718
610
586
544
512
445
438
223
210
194
43.83
23.25
21.4
7.98
0.76
0.44
0.38
0.36
0.34
0.32
0.28
0.27
0.14
0.13
0.12
2018 12-May-2018 96769 93756 190528 155210 81.46 153905 1305 35318 1. N. LINGANNA.
2. K.S.BASAVARAJ [BASAVANTHAPPA]
3. ANANDAPPA.H.
4. M.BASAVARAJANAIK
5. SHEELA NAIK
6. H. NARASIMHAMURTHY
7. BHARATH.L
8. VIMALA RUDRAPPA
9. SRINIVASA.P
10. M.NAGARAJAPPA
11. K.C. BASAVARAJAPPA
M
M
M
M
F
M
M
F
M
M
M
BJP
INC
IND
JD(U)
JD(S)
SJPL
IND
AIMEP
ABHM
IND
KPJP
50556
44098
27321
16640
11085
930
902
671
660
618
424
32.58
28.42
17.61
10.72
7.14
0.60
0.58
0.43
0.43
0.40
0.27
2013 05-05-2013 90131 84794 174925 135144 77.25% 135030 114 39781 1. K.SHIVAMURTHY
2. N.LINGANNA
3. ANANDAPPA.H.
4. BASAVARAJANAIK.M.
5. K.G.R.NAIK
6. DR.Y.RAMAPPA
7. N.SRINIVASA NAIK
8. DR:B.CHANDRANAIK
9. KIRAN KUMAR
10. NAGARAJAPPA.M.
11. KRISHNAMURTHY.R.
12. P.SHANKARANAIK
13. R.VASANTHA DAGINAKATTE
14. A.K.MANJAPPA
15. CHINNASAMUDRA SHEKARNAIK
16. DR:K.S.SHANKARNAIK
17. MALLIKARJUNA SWAMY.K.M.
18. HANUMANTHAPPA NAVILEHAL
19. JAYAPRAKASH.S.N.
20. VENKATASWAMY.L
21. MANJUNATHA.B.
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
KJP
IND
BJP
JD(S)
IND
BSRCP
IND
JD(U)
IND
NCP
IND
BSP
HND
KRRS
IND
IND
KCVP
IND
SP
IND
32435
31741
18355
17658
11596
9395
3333
2160
1023
1007
845
766
713
700
524
511
497
482
455
430
404
24.02%
23.51%
13.59%
13.08%
8.59%
6.96%
2.47%
1.6%
0.76%
0.75%
0.63%
0.57%
0.53%
0.52%
0.39%
0.38%
0.37%
0.36%
0.34%
0.32%
0.3%
2008 16-05-2008 82928 77154 160082 112208 70.09% 112100 108+T 2 47874 1. M BASAVARAJA NAIKA
2. DR Y RAMAPPA
3. A.H. KOTRAPPA
4. ALUR NINGARAJ
5. SREEDHAR T
6. N MALLESHAPPA
7. H RAJANAIK
8. D D HANUMANTHAPPA
9. S N BALAJI
10. D. ANNAPPA
11. NAGARAJAPPA
12. A.K.HANUMANTHAPPA DUGGAPPANAVARU
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
BSP
SUP
IND
JD(U)
LJP
IND
IND
IND
CPI(ML)(L)
52128
35471
13308
3004
2257
2041
1318
623
570
493
448
439
46.5%
31.64%
11.87%
2.68%
2.01%
1.82%
1.18%
0.56%
0.51%
0.44%
0.4%
0.39%
2004 20-04-2004 97764 94302 192066 128983 67.15% 128875 108+T 26 63083 1. BASAVARAJAPPA K B
2. ESHWARAPPA H
3. SHEELA J N
4. RAVINDRANATH S A
5. SHEKHARAPPA R S
6. SHYAGALE G NAGAPPA
M
M
F
M
M
M
USYP
IND
JP
BJP
INC
JD(S)
1482
1337
2667
62290
53193
7906
1.14%
1.03%
2.06%
48.29%
41.24%
6.12%
1999 05-09-1999 86111 84071 170182 119870 70.44% 112275 7595+T 2 50312 1. SA RAVINDRANATHA
2. KR JAYADEVAPPA
3. NB HUCHANGAPPA
4. NG PUTTASWAMY
5. T BASAVARAJ
6. H NANJUNDAPPA
7. KENGO HANUMANTHAPPA
8. HK RAMACHANDRAPPA
9. BR NALANDAPPA
10. S CHANDRASHEKARAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
IND
IND
JD(S)
IND
IND
CPI
IND
IND
46917
32720
10532
8900
4446
2956
2674
1503
908
719
41.79%
29.14%
9.38%
7.93%
3.96%
2.63%
2.38%
1.34%
0.81%
0.64%
1994 26-11-1994 79093 75717 154810 102740 66.37% 99884 2856 52070 1. S.A. RAVINDRANATH
2. C. NAGAMMA KESHAVAMURTHY
3. H. CHANDRAPPA
4. K.G. SUSHEELAMMA
5. T.M. MUNIYAPPA
6. H.S. MURTHY
7. B.O. RAJU
8. NAGESWARA RAO
9. G. MANJUNATHA SWAMY
10. R.S. RHIPPESWAMY
11. MALLIKARJUNAPPA M.
12. G.S. SHIVANNA
13. PUJAR NAGARAJAPPA
14. B.R. NALANDA
15. PEDDAPPA S.
16. S. BASAVARAJAPPA
M
F
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
KCP
JD
KRRS
IND
JP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
48955
22799
16985
6085
1393
1056
639
613
272
226
212
198
158
157
101
35
49.01%
22.83%
17.00%
6.09%
1.39%
1.06%
0.64%
0.61%
0.27%
0.23%
0.21%
0.20%
0.16%
0.16%
0.10%
0.04%
1989 24-11-1989 71264 67659 138923 94411 67.96% 86795 7616 44512 1. NAGAMMA KESHAVAMURTHY
2. K. MALLAPPA BIN MALLAPPA
3. N. G. PUTTUSWAMY
4. H. K. RAMACHANDRAPPA
5. RAVINDRANATHA
6. M. S. KUMARASWAMY SHASTRI
7. MANJUNATHA SWAMY
8. T. H. SIDDAPPA
9. G. NAGAPLA
10. ONKARAPPA
11. C. KALLAPPA
12. S. VEERBHADRAPPA
13. G. EKATHAPPA
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD
JNP(JP)
CPI
BJP
IND
IND
KRS
IND
IND
IND
IND
IND
31869
21141
16763
10366
5030
438
349
227
139
138
136
115
84
36.72%
24.36%
19.31%
11.94%
5.80%
0.50%
0.40%
0.26%
0.16%
0.16%
0.16%
0.13%
0.10%
1985 03-05-1985 56212 53582 109794 75687 68.94% 74416 1271 34107 1. K. MALLAPPA
2. K. R. JAYADEVAPPA
3. S. A. RAVINDRANATH
4. N. H. MALLAPPA
5. HALASABALU JAYAPPA
6. SAIFULLA SAB
7. M. P. V. ARADHYA
M
M
M
M
M
M
M
JNP
INC
BJP
IND
IND
IND
IND
37137
33319
3094
283
249
203
131
49.90%
44.77%
4.16%
0.38%
0.33%
0.27%
0.18%
1983 01-05-1983 46786 46684 93470 64279 68.77% 62503 1776 29191 1. K. G. MAHESHWARAPPA
2. H. D. MAHESHWARAPPA
3. K. G. HANUMANTHAPPA
4. H. REVANAPPA
5. N. SIDDARAMAPPA
6. G. N. VIRUPAKSHAPPA
7. M. N. NAGAPPA
8. MANJAPPA
9. D. C. HANUMANTHAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JNP
INC
BJP
IND
ICS
IND
IND
IND
IND
32113
25036
2887
624
610
395
351
297
190
51.38%
40.06%
4.62%
1.00%
0.98%
0.63%
0.56%
0.48%
0.30%
1978 25-02-1978 43657 42050 85707 62182 72.55% 60113 2069 23525 1. NAGAMMA C. KESHAVAMURTY
2. K.G. MAHESWARAPPA
3. M. MUDEGOWDAPPA
4. ORKARAPPA
5. SHAKAR THIPPANNA
F
M
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
IND
IND
28277
22556
8528
514
238
47.04%
37.52%
14.19%
0.86%
0.40%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.