2028 ರ ಮಸ್ಕಿ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

38-ತೋರಣದಿನ್ನಿ

39-ಸಂತೆಕಲ್ಲೂರು

40-ಪಾಮನಕಲ್ಲೂರು

41- ಮೆದಿಕಿನಾಳ

42-ಗೌಡನಬಾವಿ

Pre Survey of Maski Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Maski Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 2008 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 (ST)
2023 (ST) BASAN GOUDA TURVIHAL M INC 79566 PRATAPGOUDA PATIL M BJP 66513 13053
2018 (ST) PRATAPAGOUDA PATIL M INC 60387 BASANGOUDA-TURVIHAL M BJP 60174 213
2013 (ST) PRATAPGOWDA PATIL M INC 45552 MAHADEVAPPA GOWDA M KJP 26405 19147
2008 (ST) PRATAP GOUDA PATIL M BJP 35711 TIMMAPPA M INC 28068 7643

Maski Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 2008 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 103664 107512 211183 150964 71.48 149503 171 60219 1. BASAN GOUDA TURVIHAL
2. PRATAPGOUDA PATIL
3. RAGHAVENDRA NAYAK BALGANUR
4. NOTA
5. E H NAYAK
6. GANGAMMA ANKUSHADODDI
7. ISHAPPAGOUDA PATIL
8. SOMANAGOUDA
M
M
M
-
M
F
M
M
INC
BJP
JD(S)
NOTA
IND
KRS
IND
IND
79566
66513
1906
1295
730
313
268
207
52.76
44.11
1.26
0.86
0.48
0.21
0.18
0.14
2021 4/17/2021 101340 105076 206443 145459 144588 1118 60984 1.BASANAGOUDA TURUVIHAL
2.PRATAP GOUDA PATIL
3.B.T.OBALESHAPPA NAYAKA
4.SHRINIVAS NAYAK KANNURA
5.ISHAPPAGOUDA PATIL
6.BASANAGOUDA
7.AMARESH MATURU
8.DEEPIKA S
M
M
M
M
M
M
M
F
INC
BJP
KRS
IND
IND
IND
IND
IND
86337
55731
962
537
317
271
253
180
59.71
38.54
0.66
0.37
0.21
0.18
0.17
0.12
2018 12-May-2018 97873 100561 198451 136878 68.97 134667 2211 61573 1. PRATAPGOUDA PATIL
2. BASANAGOWDA-TURVIHAL
3. RAJASOMANATH NAYAK
4. BASAVANAGAUD
5. BABU NAYAK
6. AMARESH MATUR
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
IND
AIMEP
IND
60387
60174
11392
983
910
821
44.17
44.01
8.33
0.72
0.67
0.60
2013 05-05-2013 82614 82270 164897 105759 64.13% 105728 31 59138 1. PRATAPGOWDA PATIL
2. MAHADEVAPPA GOWDA
3. SHEKHARAPPA TALWAR
4. SHANKARKUMARA MEDARA
5. AMARESH
6. R RANGAPPA NAYAKA
7. AMRESH NAYAKA
8. NAGARAJ MEDAR
9. TIRUPATI
10. NAGARAJA CHIGARI
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
KJP
BSRCP
BJP
JD(S)
IND
SJPA
CPIM
IND
BSP
45552
26405
18197
4264
3488
2877
2152
1107
1036
650
43.08%
24.97%
17.21%
4.03%
3.3%
2.72%
2.04%
1.05%
0.98%
0.61%
2008 16-05-2008 77240 80564 157804 84532 53.56% 84509 23+T 5 73272 1. PRATAP GOUDA PATIL
2. TIMMAPPA
3. AYYANA GOUDA AYANUR
4. K.R.KANDGAL
5. SOMANA GOUDA
6. H. R. SHIVAKUMAR
7. NAGARAJ BASAPPA CHIGARI
8. COMRADE SIVAPPA AUUKAYI
9. AMARESH NAYAK
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
IND
IND
LJP
BSP
IND
IND
35711
28068
8756
3401
2605
2110
1595
1222
1041
42.26%
33.21%
10.36%
4.02%
3.08%
2.5%
1.89%
1.45%
1.23%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.