2028 ರ ಮಾನ್ವಿ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

16- ಕುರ್ಡಿ

17-ನೀರಮಾನ್ವಿ

18-ಹಿರೇಕೊಟ್ನೇಕಲ್

19-ಪೋತ್ನಾಳ

20-ಕಲ್ಲೂರು

21-ಹರವಿ(ಚಾಗಬಾವಿ)

22-ಬಾಗಲವಾಡ

23-ಮಲ್ಲಟ

Pre Survey of Manvi Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Manvi Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 (ST)
2023 (ST) G HAMPAYYA NAYAK M INC 66922 A BHAGAVANTARAY M BJP 59203 7719
2018 (ST) RAJA VENKATAPPA NAYAK RAJA AMBANNA NAYAK M JDS 53548 DR|| TANUSREE @ PREETI F INDEPE 37733 15815
2013 (ST) G.HAMPAYVA SAHUKAR BALLATAGI M INC 50619 RAJA VENKATAPPA NAYAK RAJA AMBANNA NAYAK M JD(S) 43632 6987
2008 (ST) G. HAMPAYYA NAYAK BALLATAGI M INC 38290 GANGADHAR NAYAK M BJP 35771 2519
2004 GEN BOSURAJU N.S M INC 38620 BASAVANAGOUDA BYAGAWAT M IND 28513 10107
1999 GEN BOSERAJU N.S M INC 43400 BASANAGOUDA BYAGAWAT M BJP 24890 18510
1994 GEN GANGADHAR NAIK M JD 22130 BASAVANA GOUDA A. PATIL BYAGWAT M INC 20420 1710
1989 GEN BASANGOUDA AMAREGOUDA M IND 23500 S. B. AMARKHED M INC 17998 5502
1985 GEN THIMMANGOUDA ANWARI M JNP 31929 N. S. BOSE RAJU M INC 24823 7106
1983 GEN RAJA AMARAPPA NAIK RAJA JADI SOMALINGA NAIK M INC 22235 SHIVA SHANKAR GOUDA AMARAPPA GOUDA M JNP 13635 8600
1978 GEN R. AMBANNA NAIK DORAI HANAMAPPA NAIK M INC(I) 17325 K. RAJASEKHARAPPA M JNP 15817 1508
1972 GEN BHIMANNA NARSAPPA M INC 22434 A. B. PATEL M NCO 13142 9292
1967 GEN B. SHARANABASAWARAJ M INC 15032 C. B. BETTADUR M IND 9760 5272
1962 GEN BASWARAJESHWARI F INC 15139 RAMACHANDRARAO VINAYAK RAO M SWA 3856 11283
1957 GEN BASWARAJESHWARI M INC 9023 ABDUL BASIT M IND 4964 4059

Manvi Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 114541 119262 233867 157824 67.48 156475 104 76043 1. G HAMPAYYA NAYAK
2. A BHAGAVANTARAY
3. RAJA VENKATAPPA NAYAK
4. RAJA SHAMSUNDER NAYAK
5. NOTA
6. BASAVAPRABHU
7. MUDAKAPPA NAYAK
M
M
M
M
-
M
M
INC
BJP
JD(S)
AAAP
NOTA
KRS
BSP
66922
59203
25990
2932
1255
742
686
42.43
37.53
16.48
1.86
0.8
0.47
0.43
2018 12-May-2018 119572 125029 244675 154168 63.01 152183 1753 90507 1. RAJA VENKATAPPA NAYAK
2. DR TANUSREE @ PREETI
3. SHARANAPPA K GUDADINNI
4. G HAMPAYYA NAYAK
5. KRISHNA NAYAK
6. R.MUDUKAPPA NAYAK
M
F
M
M
M
M
JD(S)
IND
BJP
INC
AIMEP
IND
53548
37733
30250
28177
1240
1235
34.76
24.49
19.64
18.29
0.80
0.80
2013 05-05-2013 99551 99957 199588 122011 61.13% 121974 37 77577 1. G.HAMPAYYA SAHUKAR BALLATAGI
2. RAJA VENKATAPPA NAYAK RAJA AMBANNA NAYAK
3. GANGADHAR NAYAK
4. BASANAGOUDA DADDAL
5. AYYAMMA NAYAK
6. MARINAGAPPA HARAVI
7. COM.V.MUDUKAPPA NAYAK NIRMANVI
8. MALLAPPA BANGARI
9. SUSHEELAMMA R MUDUKAPPA NAYAK
10. M.NAGARAJ MEDAR
M
M
M
M
F
M
M
M
F
M
INC
JD(S)
KJP
BSRCP
BJP
IND
CPIM
BSP
JD(U)
IND
50619
43632
14465
4363
2935
1940
1294
991
958
777
41.5%
35.77%
11.86%
3.58%
2.41%
1.59%
1.06%
0.81%
0.79%
0.64%
2008 16-05-2008 95698 99576 195274 106772 54.67% 106771 1+T 13 88502 1. G. HAMPAYYA NAYAK BALLATAGI
2. GANGADHAR NAYAK
3. RAJA VENKATAPPA NAYAK RAJA AMBANNA NAYAK
4. V.MUDUKAPPA NAYAK NEERMANVI
5. ADEPPA DIWAN
6. EARAMMA ALIAS SUNITHA
7. BANGARI MALLAPPA NAYAK
M
M
M
M
M
F
M
INC
BJP
JD(S)
IND
SP
BSP
IND
38290
35771
25468
2587
1659
1563
1433
35.86%
33.5%
23.85%
2.42%
1.55%
1.46%
1.34%
2004 20-04-2004 79099 81306 160405 99730 62.17% 99662 68+T 10 60675 1. GANGADHAR NAYAK
2. BOSURAJU NS
3. SHARANAPPA GOUDA S
4. MUDUKAPPA NAYAK
5. BASAVANAGOUDA BYAGAWAT
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
BJP
JP
IND
20623
38620
8420
3486
28513
20.67%
38.72%
8.44%
3.49%
28.59%
1999 05-09-1999 69156 71066 140222 89945 64.14% 84839 5106+T 5 50277 1. BOSERAJU N.S
2. BASANAGOUDA BYAGAWAT
3. GANGADHAR NAYAKA
4. M.D. NANJUNDASWAMY
5. N. JAGADEESH PRASAD
6. KANAKAPPA TONDEPPA TORANADINNI
7. DODDANAGOUD
8. SYED ABDUL SATTAR SYDE M.ABDUL RAHIM
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
IND
IND
IND
IND
IND
43400
24890
10266
2930
1580
750
653
370
51.16%
29.34%
12.10%
3.45%
1.86%
0.88%
0.77%
0.44%
1994 26-11-1994 61655 63196 124851 75545 60.51% 72504 3041 49306 1. GANGADHAR NAIK
2. BASAVANA GOUDA A. PATIL BYAGWAT
3. BASAVARAJ BALLATGI
4. PRABHAKAR
5. MALLIKARJUN NADAGOUDA
6. ASHOK BYAGWAT
7. N.H. NAIK
8. RAMANNA SIRIWAR
9. MAITRA PATIL
11. SHANKRAYYA MATHAD
10. SURYANARAYAN
12. SYED NURUL HASSAN
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
JD
INC
KRRS
KCP
BJP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
22130
20420
16349
9014
1791
1245
438
283
238
237
237
122
30.52%
28.16%
22.55%
12.43%
2.47%
1.72%
0.60%
0.39%
0.33%
0.33%
0.33%
0.17%
1989 24-11-1989 57554 57771 115325 65096 56.45% 58034 7062 50229 1. BASANGOUDA AMAREGOUDA
2. S. B. AMARKHED
3. BASAVARAJ BALLUTGI
4. RAJA SANJEEVA NAYAK
5. KIRLINGAPPA
6. C. OBANNA
7. SYED NOORAL HASSAN
M
M
M
M
M
M
M
IND
INC
KRS
JD
IND
JNP(JP)
IND
23500
17998
6917
4952
2568
1631
468
40.49%
31.01%
11.92%
8.53%
4.42%
2.81%
0.81%
1985 03-05-1985 42682 43435 86117 59211 68.76% 57352 1859 26906 1. THIMMANGOUDA ANWARI
2. N. S. BOSE RAJU
3. N. MURTHY
4. SYED NOORUL HASSAN
5. AMARSESHAPPA NAGAPPA
M
M
M
M
M
JNP
INC
IND
IND
IND
31929
24283
448
408
284
55.67%
42.34%
0.78%
0.71%
0.50%
1983 01-05-1983 37676 38400 76076 44410 58.38% 42342 2068 31666 1. RAJA AMARAPPA NAIK RAJA JADI SOMALINGA NAIK
2. SHIVA SHANKAR GOUDA AMARAPPA GOUDA
3. R. AMBANNA NAYAK DORAI HANUMAPPA NAYAK
4. K. ESHWARAPPA BASSANNA
5. AMARESHAPPA NAGAPPA
M
M
M
M
M
INC
JNP
IND
IND
IND
22235
13635
5133
865
474
52.51%
32.20%
12.12%
2.04%
1.12%
1978 25-02-1978 35604 36025 71629 46273 64.60% 44129 2144 25356 1. R. AMBANNA NAIK DORAI HANAMAPPA NAIK
2. K. RAJASEKHARAPPA
3. VIRUPAKSH RAO PAMPAPATHI RAO NADAGOUDA
4. PARIKSHIT RAJ GURU RAO
M
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
IND
17325
15817
9454
1533
39.26%
35.84%
21.42%
3.47%
1972 05-03-1972 35855 36484 72339 38738 53.55% 36459 2279 33601 1. BHIMANNA NARSAPPA
2. A. B. PATEL
3. VINAYAK RAMCHANDRA
M
M
M
INC
NCO
SWA
22434
13142
883
61.53%
36.05%
2.42%
1967 21-02-1967 60111 27347 45.49% 24792 2555 32764 1. B. SHARANABASAWARAJ
2. C. B. BETTADUR
M
M
INC
IND
15032
9760
60.63%
39.37%
1962 19-02-1962 56729 24199 42.66% 21913 2286 32530 1. BASWARAJESHWARI
2. RAMACHANDRARAO VINAYAK RAO
3. SOMANGOUDA VEERANGOUDA PATIL
F
M
M
INC
SWA
LSS
15139
3856
2918
69.09%
17.60%
13.32%
1957 25-02-1957 54337 19169 35.28% 19169 35168 1. BASWARAJESHWARI
2. ABDUL BASIT
3. NARAYAN NAIR
4. HANUMAPPA
F
M
M
M
INC
IND
IND
IND
9023
4964
2839
2343
47.07%
25.90%
14.81%
12.22%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.