2028 ರ ಮಳವಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭೆ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT


2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

17-ಕಲ್ಕುಣಿ(ಕಿರುಗಾವಲು)

18-ತಳಗವಾದಿ

19-ಹೊಸಹಳ್ಳಿ(ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ)

20-ಬಾಣಸಮುದ್ರ

21-ಹುಸ್ಕೂರು

22-(ಸುಜ್ಜಲೂರು)(ದೊಡ್ಡಬೂವಳ್ಳಿ)

23-ಬೆಳಕವಾಡಿ

24-ಹಲಗೂರುPre Survey of Malavalli Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Malavalli Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 SC
2023 SC P.M.NARENDRASWAMY M INC 106498 DR. K. ANNADANI M JDS 59652 46846
2018 SC DR.K.ANNADANI M JDS 103038 P.M.NARENDRASWAMY M INC 76278 26760
2013 SC P.M.NARENDRA SWAMY M INC 61869 DR. K ANNADANI M JD(S) 61331 538
2008 SC P.M.NARENDRA SWAMY M IND 45288 DR. K ANNADANI M JD(S) 33369 11919
2004 SC ANNADANI K M JD(S) 38860 NARENDRASWAMY P M M INC 27630 11230
1999 SC B.SOMASHEKAR M JD(U) 27335 P.M.NARENDRA SWAMY S/O P.L.MALLANNA M INC 22054 5281
1994 SC SOMASEKHAR B. M JD 63808 MALLAJAMM F INC 27435 36373
1989 SC MALLAJAMMA F INC 35723 M. L. LINGARAJAMURTHY M JNP(JP) 17936 17787
1985 SC B. SOMASHEKAR M JNP 43497 H. D. AMARANATHAN M INC 28951 14546
1983 SC SOMASEKHAR M JNP 31966 M. MADAIAH M INC 25345 6621
1978 SC K.L. MARISWAMI M JNP 27774 M. SHIVAIAH M INC(I) 27712 62
1972 SC M. MALLIKARJUNASWAMY M INC 26231 D. RUDRAIAH M NCO 14717 11514
1967 SC M. MALLIKARJUNASWAMY M INC 21077 M. MAHADEVASWAMY M PSP 7316 13761
1962 SC G. MADEGOWDA M INC 21167 M. C. DODDAIAH M PSP 11149 10018
1957 SC M. MALLIKARJUNASWAMY[SC]
H. V. VEEREGOWDA
M
M
INC
INC
27102
28454
M. CHIKKALINGAIAH[SC]
B. P. NAGARAJA MURTHY
M
M
SCF
PSP
9723
12449
17379
16005

Malavalli Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 111582 118789 230381 197883 85.89 196686 88 32498 1. P M NARENDRASWAMY
2. DR K ANNADANI
3. G MUNIRAJU
4. M KRISHNAMURTHY
5. NOTA
6. PROF|| B C MAHADEVASWAMY
7. SATHISHKUMAR T N
8. UMA J
9. H B SUDHA
10. NANDEESH KUMAR M
11. MANTYALINGU
12. NAGARAJA MURTHY C M
13. MADHAW CIRAN M S
14. ANNADANI C
15. MOHAN KUMAR M L
M
M
M
M
-
M
M
F
F
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
BSP
NOTA
AAAP
IND
IND
IND
KRS
IND
BTBP
IND
IND
IND
106498
59652
25116
2277
1256
980
390
333
314
261
260
214
149
142
141
53.79
30.13
12.69
1.15
0.63
0.49
0.2
0.17
0.16
0.13
0.13
0.11
0.08
0.07
0.07
2018 12-May-2018 120541 118218 238777 194773 81.57 193204 1569 44004 1. DR.K.ANNADANI
2. P.M.NARENDRASWAMY
3. B.SOMASHEKHAR
4. M.S.SHASHIKUMAR
5. R.SIDDARAJU
6. M.KRISHNAMURTHY
7. T.N.SATHEESH KUMAR
8. M.NANJAPPA
9. H.MAHADEVA
10. H.D.DEVAPRASAD
11. MANTYALINGU
12. VISHWANATHA G.S.
13. T.C.VENKATESHM
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
BJP
INCP
IND
BRMSC
IND
IND
IND
IND
RPI(A)
AIMEP
RMVP
103038
76278
10808
820
523
363
292
223
222
172
171
170
124
52.93
39.18
5.55
0.42
0.27
0.19
0.15
0.11
0.11
0.09
0.09
0.09
0.06
2013 05-05-2013 118054 112470 230524 172662 74.89% 172550 112+T 2 57862 1 P.M.NARENDRA SWAMY
2 DR||.K. ANNADANI
3 G.MUNIRAJU
4 DR.MURTHY.L.
5 B.SOMASHEKAR
6 KRISHNAMURTHY.M
7 S.SWAMY
8 K.BASAVARAJU
9 D.N.KUMARA SWAMY
10 M.KRISHNAMURTHY
11 M.S.SHASHIKUMAR,
12 M.MAHESHA
13 B.S.PUTTASWAMY
14 H.NANJUNDAIAH
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
KJP
BSRCP
JD(U)
BSP
IND
CPM
BJP
IND
IND
LJP
AMJP
NPP
61869
61331
26397
8018
3914
2628
2031
1868
1697
898
619
570
385
325
35.86%
35.54%
15.3%
4.65%
2.27%
1.52%
1.18%
1.08%
0.98%
0.52%
0.36%
0.33%
0.22%
0.19%
2008 10-05-2008 107197 102382 209579 144261 68.83% 144231 30+T 11 65318 1 P M NARENDRASWAMY
2 DR. K ANNADANI
3 MAHADEVAIAH
4 M PRASANNA
5 B SOMASHEKAR
6 Y S SIDDARAJU
7 B M MAHENDRAKUMAR
8 H G SOMASHEKAR
9 R M NANJUNDASWAMY
10 R N CHANDRASHEKAR
11 D GOVINDAIAH
12 S SHIVANNA
13 B S PUTTASWAMY
14 M SHIVAMMA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
IND
JD(S)
BJP
BSP
JD(U)
INC
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
SP
45288
33369
29158
10014
9062
7044
2833
2616
1028
1024
800
764
640
591
31.4%
23.14%
20.22%
6.94%
6.28%
4.88%
1.96%
1.81%
0.71%
0.71%
0.55%
0.53%
0.44%
0.41%
2004 20-04-2004 79029 75171 154200 100487 65.16% 100468 19+T 18 53713 1 . NARENDRASWAMY P M
2 . VIJAYARAJU K J
3 . MANTYA LINGA
4 . SHIVA SHANKAR K N
5 . MAHADAVAIAH J
6 . NANJUNDAIAH H
7 . SHIVA KUMARA
8 . ANNADANI K
9 . SOMASHEKAR B
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
IND
IND
KNDP
USYP
JP
BSP
JD(S)
JD(U)
27630
1102
543
664
637
1885
7704
38860
21443
27.50%
1.09%
0.54%
0.66%
0.63%
1.87%
7.66%
38.67%
21.34%
1999 06-09-1999 71767 67401 139168 100661 72.33% 92870 7791 38507 1 . B.SOMASHEKAR
2 . P.M.NARENDRA SWAMY
3 . K.ANNADANI
4 . B. MALLAJAMMA
5 . B.S.PUTTASWAMY
6 . V. MARISWAMY
7 . B.K.SOMASHEKAR
M
M
M
F
M
M
M
JD(U)
INC
JD(S)
IND
IND
IND
IND
27335
22054
20826
16604
4183
1243
625
29.43%
23.75%
22.42%
17.88%
4.50%
1.34%
0.67%
1994 26-11-1994 69468 65123 134591 101053 75.08% 99248 1805 33538 1 . SOMASEKHAR B.
2 . MALLAJAMMA
3 . KEMPARAJU
4 . SIDDARAMU M.
5 . NANJUNDASWAMY
6 . LINGARAJAMURTHY M.L.
7 . M.S. NAGARAJU
8 . SHANKAR M.D.
M
F
M
M
M
M
M
M
JD
INC
KCP
BJP
BSP
IND
IND
IND
63808
27435
2909
2396
1067
1013
410
210
64.29%
27.64%
2.93%
2.41%
1.08%
1.02%
0.41%
0.21%
1989 24-11-1989 63815 58951 122766 91965 74.91% 86630 5335 30801 1 . MALLAJAMMA
2 . M. L. LINGARAJAMURTHY
3 . B. SOMASHEKAR
4 . L. SHIVALINGAIAH
5 . M. SIDDAIAH
6 . K. MUTHARAJU
7 . DEVAIAH
8 . THIMMAIAH
9 . V. SUNDARAKRISHAN
10 . MARICHANNAMMA
11 . B. K. JAYAKRMAR
12 . H. S. SIDDARAHU
13 . SHIVAMMA
14 . D. ANJANEYA
15 . R. SIDDAIAH
F
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
F
M
M
INC
JNP(JP)
JD
IND
KRS
IND
IND
BJP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
35723
17936
17768
7153
4792
970
646
619
247
199
145
130
106
104
92
41.24%
20.70%
20.51%
8.26%
5.53%
1.12%
0.75%
0.71%
0.29%
0.23%
0.17%
0.15%
0.12%
0.12%
0.11%
1985 03-05-1985 52812 47342 100154 75695 75.58% 74635 1060 24459 1 . B. SOMASHEKAR
2 . H. D. AMARANATHAN
3 . D. R. NANJAIAH
4 . M. D. KRISHNAPPA
5 . M. C. NAMJUNDASWAMY
6 . KEMPARAJU
7 . CHETAN KUMAR
M
M
M
M
M
M
M
JNP
INC
IND
BJP
IND
IND
IND
43497
28951
875
489
389
247
187
58.28%
38.79%
1.17%
0.66%
0.52%
0.33%
0.25%
1983 01-05-1983 45775 42509 88284 63437 71.86% 62059 1378 24847 1 . SOMASEKHAR
2 . M. MADAIAH
3 . GURUVAIAH
4 . KEMPARAJU
5 . M. D. KRISHNAPPA
6 . MADAMMA
7 . R. SIDDAIAH
8 . M. SHANKARAIAH
9 . P. HANUMAIAH
M
M
M
M
M
F
M
M
M
JNP
INC
IND
ICJ
BJP
IND
IND
IND
IND
31966
25345
1167
1034
869
603
459
391
225
51.51%
40.84%
1.88%
1.67%
1.40%
0.97%
0.74%
0.63%
0.36%
1978 25-02-1978 42513 40111 82624 62004 75.04% 60484 1520 20620 1 . K.L. MARISWAMI
2 . M. SHIVAIAH
3 . M. MALIKARJNNA SWAMY
M
M
M
JNP
INC(I)
INC
27774
27712
4998
45.92%
45.82%
8.26%
1972 05-03-1972 35383 34350 69733 41973 60.19% 40948 1025 27760 1 . M. MALLIKARJUNASWAMY
2 . D. RUDRAIAH
M
M
INC
NCO
26231
14717
64.06%
35.94%
1967 21-02-1967 59845 59845 34419 57.51% 32122 2297 25426 1 . M. MALLIKARJUNASWAMY
2 . M. MAHADEVASWAMY
3 . N.M. KEMPAIAH
4 . M. C. VENKATESHAN
5 . G. DASAIAH
6 . CHIKKALINGAIAH
M
M
M
M
M
F
INC
PSP
RPI
IND
IND
IND
21077
7316
1273
1103
910
443
65.62%
22.78%
3.96%
3.43%
2.83%
1.38%
1962 19-02-1962 48502 48502 35630 73.46% 33023 2607 12872 1 . G. MADEGOWDA
2 . M. C. DODDAIAH
3 . M. C. KEMPAIAH
M
M
M
INC
PSP
IND
21167
11149
707
64.10%
33.76%
2.14%
1957 25-02-1957 83528 83528 82724 49.52% 82724 804 1 . H. V. VEEREGOWDA
2 . M. MALLIKARJUNASWAMY (SC)
3 . B. P. NAGARAJA MURTHY
4 . M. CHIKKALINGAIAH (SC)
5 . M. N. VENKATAPPA
6 . M. V. VENKATAPPA
M
M
M
M
M
M
INC
INC
PSP
SCF
IND
IND
28454
27102
12449
9723
3273
1723
34.40%
32.76%
15.05%
11.75%
3.96%
2.08%


ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.