2028 ರ ಮಾಗಡಿ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

19-ಕುದೂರು

20-ಮಾಡಬಾಳ್

21-ಸೋಲೂರು

22-ಗುಡೇಮಾರನಹಳ್ಳಿ(ತಗ್ಗೀಕುಪ್ಪೆ)

23-ಬಿಸ್ಕೂರು(ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ)

24-ಕಾಳಾರಿಕಾವಲ್

Pre Survey of Magadi Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Magadi Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN H. C. BALAKRISHNA M INC 94650 A. MANJUNATH M JDS 82811 11839
2018 GEN A.MANJUNATH M JDS 119492 H.C.BALAKRISHNA M INC 68067 51425
2013 GEN H.C.BALAKRISHNA M JD(S) 74821 A.MANJUNATH M INC 60462 14359
2008 GEN H C BALAKRISHNA M JD(S) 75991 P. NAGARAJU M BJP 51072 24919
2004 GEN BALAKRISHNA H C M JD(S) 49197 REVANNA H M M INC 37921 11276
1999 GEN H.M. REVANNA M INC 52802 H.C. BALAKRISHNA M BJP 47707 5095
1994 GEN H.C. BALAKRISHNA M BJP 56735 H.M. REVANNA M INC 42131 14604
1989 GEN H. M. REVANNA M INC 46697 BERRASWAMY GOWDA M JNP(JP) 24001 22696
1985 GEN H. G. CHANNAPPA M JNP 38605 H. M. REVANNA M INC 30507 8098
1983 GEN H. G. CHANNAPPA M INC 30947 T. A. RANGAIAH M JNP 29277 1670
1978 GEN BETTASWAMY GOWDA M JNP 31628 HULIKATTE G. CHANNAPPA M INC(I) 26255 5373
1972 GEN H. G. CHANNAPPA M IND 19948 C. R. RANGE GOWDA M NCO 9738 10210
1967 GEN C. R. R. GOWDA M PSP 16738 H. G. CHANNAPPA M INC 10562 6176
1962 GEN C. R. RANGEGOWDA M PSP 20441 T. D. MARANA M INC 9100 11341
1957 GEN B. SINGRI GOWDA M PSP 16165 T. D. MARANNA M INC 12843 3322

Magadi Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 116132 117277 233433 202733 86.85 201904 229 30700 1 H C BALAKRISHNA
2 A MANJUNATH
3 PRASAD GAWDA K R
4 RAVI KIRAN M N
5 NAVEEN H S
6 MANJUNATHA K R
7 MOHAMED RAFIULLA
8 NOTA
9 MANJUNATH U
10 ABHISHEK K R
11 RAMANNA N
12 BALAKRISHNA
13 MOHAMED SALMAN
14 KA.RA.VE MADEGOWDA
15 CHANDRASHEKAR M R
16 V C SACHIDANANDA MURTHY
M
M
M
M
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
AAAP
UPJP
IND
IND
NOTA
IND
KRS
BSP
IND
YSEP
SP
IND
PRSR
94650
82811
20197
953
870
619
612
604
452
260
192
91
64
47
45
41
46.74
40.89
9.97
0.47
0.43
0.31
0.3
0.3
0.22
0.13
0.09
0.04
0.03
0.02
0.02
0.02
2018 12-May-2018 113346 111500 224869 194331 86.42 193379 952 30538 1. A. MANJUNATH
2. H.C. BALAKRISHNA
3. M.C.HANUMANTHARAJ
4. MURALI.B
5. D.M.MADEGOWDA
6. PRASHANT.M
7. NAVEENKUMAR
8. D.SHIVAKUMAR
9. M.G.JAYANANDA SWAMY
10. NARASIMHAMURTHY.H
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
BJP
IND
AIMEP
IND
IND
SP
IND
IND
119492
68067
4410
600
223
217
112
94
91
73
61.52
35.05
2.27
0.31
0.11
0.11
0.06
0.05
0.05
0.04
2013 05-05-2013 103589 99402 202992 170277 83.88% 170066 211 32715 1. H.C.BALAKRISHNA
2. A.MANJUNATH
3. H.M.KIRSHNAMURTHY
4. C.K.JAGADISH PRASAD
5. A.G.KRISHNAMURTHY
6. M.T.RAVIKUMAR
7. V.RAJASHEKSHAR
8. JAFFER PASHA
9. K.RAMESHA
10. T.HOMBEGOWDA
11. T.M.GANGAIAH
12. BALAKRISHNA
13. N.MANJUNATH
14. H.L.BALAKRISHNA
15. R.RANGASWAMI
16. MAHAMAD APSAR PASHA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
KJP
BJP
BDBRAJP
IND
IND
BSP
JD(U)
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
74821
60462
27143
1604
1228
1069
869
515
434
392
297
288
274
268
217
185
44%
35.55%
15.96%
0.94%
0.72%
0.63%
0.51%
0.3%
0.26%
0.23%
0.17%
0.17%
0.16%
0.16%
0.13%
0.11%
2008 10-05-2008 95117 91135 186252 144085 77.36% 144047 38 42167 1. H C BALAKRISHNA
2. P. NAGARAJU
3. KALPANA SHIVANNA
4. D SHIVAKUMAR
5. H.B SHIVALINGAIAH
6. JAFFER PASHA
7. MAHAMADA AFSAR PASHA
8. M.B.JAGADHISH
9. R. KRISHNAMURTHY
10. KRISHNAMURTHY
11. T. R. ASHOK KUMAR
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
BJP
INC
SP
IND
BSP
IND
IND
IND
IND
IND
75991
51072
10399
1628
1126
1056
821
529
514
467
444
52.75%
35.46%
7.22%
1.13%
0.78%
0.73%
0.57%
0.37%
0.36%
0.32%
0.31%
2004 20-04-2004 87643 85655 173298 119911 69.19% 119437 462+T 12 53387 1. REVANNA H M
2. SHIVKUMAR D
3. RANGAIYA
4. BALARAJU
5. PARTHASARTHY T G
6. PUSHPA C
7. BALAKRISHNA H C
8. RANGASWAMY B R
M
M
M
M
M
F
M
M
INC
USYP
IND
IND
KNDP
BJP
JD(S)
JP
37921
403
655
586
1056
29261
49197
358
31.62%
0.33%
0.54%
0.48%
0.88%
24.40%
41.02%
0.29%
1999 05-09-1999 78670 75275 153945 111965 72.73% 109446 2519+T 3 41980 1. H.M. REVANNA
2. H.C. BALAKRISHNA
3. H.R. KEMEGOWDA
4. DODDAIAH
5. A. GANGADHARAIAH
6. J. LINGAIAH
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
BSP
IND
IND
52802
47707
8094
519
271
53
48.24%
43.59%
7.40%
0.47%
0.25%
0.05%
1994 26-11-1994 71633 67286 138919 106249 76.48% 105044 1205 32670 1. H.C. BALAKRISHNA
2. H.M. REVANNA
3. REVANNA
4. JAVARAPPA
5. DODDIAH
6. G. CHIKKANNA
7. PARAMASHIVAIAH
8. JAYARAMAIAH
9. K.R. RAMACHANDRANAIAKA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD
KCP
IND
IND
IND
IND
IND
56735
42131
3347
1917
522
118
110
87
77
54.01%
40.11%
3.19%
1.82%
0.50%
0.11%
0.10%
0.08%
0.07%
1989 24-11-1989 63935 61117 125052 92618 74.06% 88675 3943 32434 1. H. M. REVANNA
2. BERRASWAMY GOWDA
3. H. G. CHANNAPPA
4. MARIYAPPA GOWADA
5. B. H. MAHESHAIAH
6. JAFFER PASHA
7. R. JAYACHANDRA
8. T. C. NAGARAJU
9. B. L. PARASANNAKUMARAGUPTHA
10. S. M. SAHADEVAIAH
11. H. J. CHANDRASEKHAR
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JNP(JP)
JD
KRS
BJP
IND
IND
LKD(B)
IND
IND
IND
46697
24001
13589
1663
978
377
365
325
268
232
180
52.66%
27.07%
15.32%
1.88%
1.10%
0.43%
0.41%
0.37%
0.30%
0.26%
0.20%
1985 03-05-1985 51938 47875 99813 71574 71.71% 70718 856 28239 1. H. G. CHANNAPPA
2. H. M. REVANNA
3. T. C. NAGARAJU
4. VENKATESH
M
M
M
M
JNP
INC
LKD
IND
38605
30507
1357
249
54.59%
43.14%
1.92%
0.35%
1983 01-05-1983 47390 44926 92316 66094 71.60% 64921 1173 26222 1. H. G. CHANNAPPA
2. T. A. RANGAIAH
3. T. C. NAGARAJU
4. VENKATESHAIAH
5. B. L. PRSANNAKUMARA GUPTA
6. SOLUR VASUDEVA SETTY
M
M
M
M
M
M
INC
JNP
LKD
IND
IND
ICJ
30947
29277
3837
379
372
109
47.67%
45.10%
5.91%
0.58%
0.57%
0.17%
1978 25-02-1978 43054 41213 84267 65777 78.06% 64448 1329 18490 1. BETTASWAMY GOWDA
2. HULIKATTE G. CHANNAPPA
3. HARTHI G. CHANNAPPA
4. C.R. VENKATAPPA
5. B.L. PRASANNA KUMARA GUPTA
6. M.G. JAYANANDASWAMY
7. H.S. GAGANNA
M
M
M
M
M
M
M
JNP
INC(I)
INC
IND
IND
IND
IND
31628
26255
4311
1137
606
305
206
49.08%
40.74%
6.69%
1.76%
0.94%
0.47%
0.32%
1972 05-03-1972 32655 31124 63779 40311 63.20% 39315 996 23468 1. H. G. CHANNAPPA
2. C. R. RANGE GOWDA
3. R. V. SUSHEELAMMA
M
M
M
IND
NCO
INC
19948
9738
9629
50.74%
24.77%
24.49%
1967 21-02-1967 52599 33948 64.54% 31204 2744 18651 1. C. R. R. GOWDA
2. H. G. CHANNAPPA
3. C. R. VENKATAPPA
4. P. R. S. NATH
M
M
M
M
PSP
INC
IND
IND
16738
10562
3530
374
53.64%
33.85%
11.31%
1.20%
1962 19-02-1962 50518 31100 61.56% 29541 1559 19418 1. C. R. RANGEGOWDA
2. T. D. MARANA
M
M
PSP
INC
20441
9100
69.20%
30.80%
1957 25-02-1957 44819 29008 64.72% 29008 15811 1. B. SINGRI GOWDA
2. T. D. MARANNA
M
M
PSP
INC
16165
12843
55.73%
44.27%


ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.