2028 ರ ಮದ್ದೂರು ವಿಧಾನಸಭೆ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

9-ಕೊಪ್ಪ

10-ಕೆಸ್ತೂರು

11-ಬೆಸಗರಳ್ಳಿ

12-ಕದಲೂರು

13-ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ

14-ಕೆ,ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ

15-ದೊಡ್ಡರಸಿನಕೆರೆ

16-ಭಾರತಿನಗರ(ಮೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ)

Pre Survey of Maddur Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Maddur Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN UDAYA.K.M M INC 87019 D.C.THAMMANNA M JDS 62906 24113
2018 GEN D.C.THAMMANNA M JDS 109239 MADHU G. MADEGOWDA M INC 55209 54030
2013 GEN D.C.THAMMANNA M JD(S) 80926 MADHU G.MADEGOWDA M INC 48968 31958
2008 GEN M.S.SIDDARAJU M JD(S) 49954 D.C.THAMMANNA M INC 42364 7590
2004 GEN D.C.THAMMANNA M INC 38991 SIDDARAJU MS M IND 28256 10735
1999 GEN SM KRISHNA M INC 56907 M MAHESHCHAND M JD(U) 27448 29459
1994 GEN DR. M. MAHESH CHAND M JD 40695 S.M. KRISHNA M INC 37231 3464
1989 GEN S. M. KRISHNA M INC 37935 H. SRINIVASU M KRS 24784 13151
1985 GEN B. APPAJIGOWDA M JNP 37381 JAYAVANI M. MANCHE GOWDA F INC 34047 3334
1984 GEN J.M.MANCHGOWDA F INC 40665 K.P.SRIKANTEGOWDA M JNP 30253 10412
1983 GEN M. MANCHEGOWDA M INC 33600 T. CHANNEGOWDA M IND 19758 13842
1978 GEN M.MANCHEGOWDA M JNP 37261 A.D.BILLIGOWDA M INC(I) 14700 22561
1972 GEN A. D. BILI GOWDA M INC 27550 M. MANCHEGOWDA M IND 23458 4092
1967 GEN M. M. GOWDA M INC 27148 S. M. KRISHNA M PSP 22714 4434
1962 GEN S. M. KRISHNA M IND 24269 H. K. VEERANNA GOWDA M INC 22313 1956
1957 GEN H. K. VEERANNA GOWDH M INC 19187 S. K. CHIKKANNA M PSP 12900 6287

Maddur Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 99413 100764 200184 183954 91.89 183403 76 16230 1. UDAYA K M
2. D C THAMMANNA
3. S P SWAMY
4. ANANDA
5. NOTA
6. SOMANAHALLI SHIVAKUMAR
7. KADALURU PRAJWALGOWDA K S
8. GUDIGERE MANJUNATH
9. K J MAHESHA KOOLAGERE
10. HALLIKERE MANOHARA
11. CHIKKANANJACHARI
M
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
AAAP
NOTA
BSP
IND
IND
KRS
IND
IND
87019
62906
28996
1188
753
671
653
419
381
260
144
47.45
34.3
15.81
0.65
0.41
0.37
0.36
0.23
0.21
0.14
0.08
2018 12-May-2018 101490 103961 205471 172187 83.80 170745 1442 33284 1. D.C.THAMMANNA
2. MADHU G MADEGOWDA
3. MADDURU SATHISHA
4. LINGEGOWDA S H
5. VENKATESHA
6. SHIVAMADEGOWDA K R
7. VENKATESHA B
8. DR.MANOJITH S S
9. P.S. MAHESH KUMAR
10. MAHESHA S
11. CHETHAN B
12. N C PUTTARAJU
13. HEENA KOUSERM
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
JD(S)
INC
BJP
SWARAJ
IND
IND
DRAPP
FCI
IND
IND
IND
IND
AIMEP
109239
55209
4159
450
429
404
182
151
146
101
98
90
87
63.48
32.08
2.42
0.26
0.25
0.23
0.11
0.09
0.08
0.06
0.06
0.05
0.05
2013 05-05-2013 98282 98499 196781 156338 79.44% 156272 66 40443 1 D.C.THAMMANNA
2 MADHU G.MADEGOWDA
3 KALPANA SIDDARAJU
4 VENKATESHA
5 BORAIAH H H (SWAMY)
6 VANAJAKSHI RAMARAJU
7 KUMARA
8 M.RAVISHANKAR
9 K.M.ANANDAREDDY
10 K.SHIVANAND
11 KARADAKERE YOGESHA
12 NINGEGOWDA
M
M
F
M
M
F
M
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
IND
IND
BSP
BJP
IND
IND
KJP
BSRCP
HJP
IND
80926
48968
15797
2840
1843
1745
1482
590
561
425
380
377
51.79%
31.34%
10.11%
1.82%
1.18%
1.12%
0.95%
0.38%
0.36%
0.27%
0.24%
0.24%
2008 10-05-2008 91105 88824 179929 135642 75,38% 135573 69+T 18 44287 1 M.S.SIDDARAJU
2 D.C.THAMMANNA
3 MADHU MADEGOWDA
4 SHIVARAMAIAH
5 K.SHIVANANDA
6 H.R.CHANDRASHEKARAIAH
7 N C PUTTARAJU
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
BJP
BSP
IND
IND
IND
49954
42364
36967
2451
1910
1084
843
36.85%
31.25%
27.27%
1.81%
1.41%
0.8%
0.62%
2004 26-04-2004 73021 73000 146021 101140 69.26% 101140 0+T 2 44881 1 . DR. MAHESH CHAND M
2 . ASHOK V
3 . SIDDARAJU MS
4 . DINESH BABU BC
5 . TAMMANNA DC
6 . VIVEKANAND B
7 . CHIKKAIAH G C
M
M
M
M
M
M
M
BJP
IND
IND
KNDP
INC
JD(S)
USYP
17729
2670
28256
699
38991
11683
1112
17.52%
2.63%
27.93%
0.69%
38.55%
11.55%
1.09%
1999 11-09-1999 66102 65698 131800 100329 76.12% 96130 4199 31471 1 . SM KRISHNA
2 . M MAHESHCHAND
3 . V ASHOK
M
M
M
INC
JD(U)
KRRS
56907
27448
11775
59.20%
28.55%
12.25%
1994 26-11-1994 65372 62979 128351 100897 78.61% 99736 1161 27454 1 . DR. M. MAHESH CHAND
2 . S.M. KRISHNA
3 . H. SRINIVASU
4 . T. CHALUVAIAH @ CHALUVE GOWDA
5 . G.C. CHIKKAIAH
6 . M.C. LOKESH
M
M
M
M
M
M
JD
INC
KRRS
BJP
BSP
JP
40695
37231
19016
1560
737
497
40.80%
37.33%
19.07%
1.56%
0.74%
0.50%
1989 24-11-1989 64672 57026 121698 93031 76.44% 88880 4151 28667 1 . S. M. KRISHNA
2 . H. SRINIVASU
3 . M. S. SIDDA RAJU
4 . K. P. UMESHBABU PATEL
5 . G. P. RAMU
6 . K. M. RAMESH
7 . H. PUTTASWAMY
8 . CHANNAPPA
9 . S. HARI
10 . VIJAYALAKSHMI CHOWDEGOWDA
11 . RAME GOWDA
12 . S. R. VENU GOPAL
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
INC
KRS
JNP(JP)
IND
JD
BJP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
37935
24784
17520
5607
1603
525
265
247
139
110
90
55
42.68%
27.88%
19.71%
6.31%
1.80%
0.59%
0.30%
0.28%
0.16%
0.12%
0.10%
0.06%
1985 03-05-1985 51937 49073 101010 74120 73.38% 73391 729 26890 1 . B. APPAJIGOWDA
2 . JAYAVANI M. MANCHE GOWDA
3 . SHANKARAIAH
4 . K. PARVATHAMALLAIAH
5 . K. JOGAIAH
6 . B. K. GANGADHARA
7 . H. B. THYARGARAJU
M
F
M
M
M
M
M
JNP
INC
IND
BJP
IND
IND
IND
37381
34047
649
533
422
277
82
50.93%
46.39%
0.88%
0.73%
0.58%
0.38%
0.11%
1983 01-05-1983 44757 42567 87324 66846 76.55% 65900 946 20478 1 . M. MANCHEGOWDA
2 . T. CHANNEGOWDA
3 . B. APPAJI GOWDA
4 . B. T. SHREENIVASA GOWDA
5 . M. T. INDU KUMAR
6 . SUBBAIAH
M
M
M
M
M
M
INC
IND
JNP
BJP
IND
IND
33600
19758
10371
1572
412
187
50.99%
29.98%
15.74%
2.39%
0.63%
0.28%
1978 25-02-1978 41282 38694 79976 66090 82.64% 65184 906 13886 1 . M.MANCHEGOWDA
2 . A.D.BILLIGOWDA
3 . S.K. CHIKKANNA
4 . N.NARASIMBHEGOWDA
5 . B.N.KRISHNASETTY
6 . VENKATAIAH ALIAS GANJAIAH
7 . T.CHANNEGOWDA
8 . B.H. SHANKAR
M
M
M
M
M
M
M
M
JNP
INC(I)
INC
IND
IND
IND
IND
IND
37261
14700
11765
492
416
311
187
52
57.16%
22.55%
18.05%
0.75%
0.64%
0.48%
0.29%
0.08%
1972 05-03-1972 41506 38532 80038 57738 72.14% 56755 983 22300 1 . A. D. BILI GOWDA
2 . M. MANCHEGOWDA
3 . K. RAJU
4 . B. T. SRINIVASAGOWDA
M
M
M
M
INC
IND
NCO
BJS
27550
23458
4940
807
48.54%
41.33%
8.70%
1.42%
1967 21-02-1967 65338 0 65338 54620 83.60% 52051 2569 10718 1 . M. M. GOWDA
2 . S. M. KRISHNA
3 . CHALLAVENKATESHU
M
M
M
INC
PSP
IND
27148
22714
2189
52.16%
43.64%
4.21%
1962 19-02-1962 62500 62500 50521 80.83% 48466 2055 11979 1 . S. M. KRISHNA
2 . H. K. VEERANNA GOWDA
3 . MALLAIAH
M
M
M
IND
INC
SOC
24269
22313
1884
50.07%
46.04%
3.89%
1957 25-02-1957 52209 0 52209 32087 61.46% 32087 0 20122 1 . H. K. VEERANNA GOWDH
2 . S. K. CHIKKANNA
M
M
INC
PSP
19187
12900
59.80%
40.20%


ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.