2028 ರ ಲಿಂಗಸಗೂರು
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

24-ಆನೆಹೊಸೂರು

25-ನಾಗರಹಾಳ

26-ಪೂಲ್ ಭಾವಿ

27- ಅಮದಿಹಾಳ(ನಾಗಲಾಪೂರ)

28-ಆನ್ವರಿ (ಗೆಜ್ಜಲಗಟ್ಟಾ)

29-ಕೋಠಾ

30-ಗುರುಗುಂಟಾ

Pre Survey of Lingsugur Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Lingsugur Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 (SC)
2023 (SC) MANAPPA D VAJJAL M BJP 58769 D.S.HULAGERI M INC 55960 2809
2018 (SC) D. S. HOOLAGERI M INC 54230 BANDI.SIDDU M JDS 49284 4946
2013 (SC) MANAPPA D.VAJJAL M JD(S) 31737 D.S.HOOLAGERI M INC 30451 1286
2008 (SC) MANAPPA VAJJAL M BJP 51017 A.VASANTHKUMAR M INC 31837 19180
2004 GEN AMAREGOWDA PATIL BAYYAPUR M JD(S) 49211 ANWARI BASAVARAJ PATIL M INC 45692 3519
1999 GEN AMAREGOUDA BAYYAPUR LINGANAGOUDA M JD(U) 31684 BASAWARAJ PATIL ANWARI M INC 28626 3058
1994 GEN AMAREGOUDA LINGANAGOUDA PATIL M JD 32487 RAJA AMARESHWAR NAIK M INC 19799 12688
1989 GEN RAJA AMARESHWAR NAIK M INC 28450 M. A. PATIL M JD 25051 3399
1985 GEN RANA AMARAPPA NAIK M JNP 32207 K. SANGANAGOUDA M INC 14219 17988
1983 GEN A. BASAVARAJ PATIL ANWARI M INC 31034 RANGHAVENDRA RAO D. K. JAGANNATH M BJP 13321 17713
1978 GEN BASWARAJ APPAGOUDA TIMMANGOUDA ANWARI M INC(I) 28510 RAJ AMARAPPA NAIK M JNP 20809 7701
1972 GEN CHANDRASEKAR N. PATIL M INC 22223 MALLANGOUDA SANGANGOUDA M NCO 12348 9875
1967 GEN K. S. PARANAGOUDA M INC 20024 R. K. N. V. NAIK M SWA 9573 10451
1962 GEN LINGANNA M LSS 13289 RAJA KILCHA NAIK M INC 7551 5738
1957 GEN BASANGOUDA M INC 12672 SHIVSHANKAR RAO VENKAT RAO M IND 5151 7521

Lingsugur Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 127082 128537 255628 174527 68.27 172913 293 81101 1. MANAPPA D VAJJAL
2. D S HULAGERI
3. BANDI SHIDDU
4. R RUDRAIAH
5. NOTA
6. ANILKUMAR D JANAPPA HIRENAGANOOR
7. NAGARAJ MOTHI
8. VIJAY KUMAR POL
M
M
M
M
-
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
KRPP
NOTA
BSP
UPJP
KRS
58769
55960
41322
13764
1325
1193
1152
753
33.73
32.12
23.72
7.9
0.76
0.68
0.66
0.43
2018 12-May-2018 120143 120831 240984 164528 68.27 162075 2453 76456 1. D. S. HOOLAGERI
2. BANDI.SIDDU
3. MANAPPA D VAJJAL
4. R MANASAYYA
5. A BALASWAMY KODLI
6. HANUMANTA KAREKALLU
7. SOMALINGA DUBARI
8. SHIVAPUTRA CHALUVADI
9. SHRINIVAS BHOVI
10. NAGARAJ MOTI
11. HONNAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
CPIM
IND
INCP
IND
IND
IND
IND
AIMEP
54230
49284
47385
2334
2056
1627
1359
1301
1221
657
621
33.04
30.02
28.87
1.42
1.25
0.99
0.83
0.79
0.74
0.40
0.38
2013 05-05-2013 100919 96951 197879 129627 65.50% 129580 47 68252 1. MANAPPA D.VAJJAL
2. D.S.HOOLAGERI
3. SIDDU Y.BANDI
4. H.B.MURARI
5. T.R.NAIK
6. DR.RANGANATH
7. COMRADE CHINNAPPA KOTRIKI
8. YASHODHAR BHAJANTRI
9. NANDAPPA P BOMBAYKAR
10. SHEKHARAPPA SHIVANGI
11. SUBHAS Y CHAWAN
12. BALARAMA
13. PAMPAPATHI GUDADUR
14. DANAMMA SHIVASHANKARAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
JD(S)
INC
BSRCP
KJP
BJP
IND
CPIM
IND
IND
JD(U)
KRRS
IND
BSP
IND
31737
30451
25005
18347
13545
2737
1232
1171
1101
969
940
868
757
720
24.49%
23.5%
19.3%
14.16%
10.45%
2.11%
0.95%
0.9%
0.85%
0.75%
0.73%
0.67%
0.58%
0.56%
2008 16-05-2008 89088 89365 178453 95773 53.66% 95740 33+T 8 82680 1. MANAPPA VAJJAL
2. A.VASANTHKUMAR
3. T.L.NAYAK
4. COMRAD SHEKHARAYYA
5. M. SWAMY DURAI
6. RAJANIKANT GURUPADAPPA LINGASUGUR
7. K.BABU
8. N. PADMAVARDHAN
9. RANGAPPA LAKSHMAYYA GANJALLI
10. BHIMAPPA MARIYAPPA HUTTI
11. BALAPPA TIPPANNA SHAKAPUR
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
IND
BSP
IND
IND
SP
LJP
ANC
JD(U)
51017
31837
4532
2457
1393
1331
772
724
680
587
410
53.29%
33.25%
4.73%
2.57%
1.45%
1.39%
0.81%
0.76%
0.71%
0.61%
0.43%
2004 20-04-2004 85586 85561 171147 104863 61.27% 104835 28+T 16 66284 1. SHARANAMMA KAMARADDI
2. MEHABOOB ALI K
3. SHANKARAPPA KABBER
4. AMAREGOWDA PATIL BAYYAPUR
5. ANWARI BASAVARAJ PATIL
6. COMRADE CHINAPPA KOTRIKI
F
M
M
M
M
M
JD(U)
KNDP
BSP
JD(S)
INC
IND
3031
1589
3028
49211
45692
2284
2.89%
1.51%
2.88%
46.92%
43.57%
2.17%
1999 05-09-1999 74167 73504 147671 93259 63.15% 88125 5134+T 6 54412 1. AMAREGOUDA BAYYAPUR LINGANAGOUDA
2. BASAWARAJ PATIL ANWARI
3. RAJA AMARAPPA NAIK
4. HANUMANTHAPPA YAMANAPPA TOGARI
5. SHEKARAYYA HUSENAPPA
M
M
M
M
M
JD(U)
INC
IND
JD(S)
IND
31684
28626
15731
10661
1423
35.95%
32.48%
17.85%
12.10%
1.61%
1994 26-11-1994 64961 66133 131094 79076 60.32% 76132 2944 52018 1. AMAREGOUDA LINGANAGOUDA PATIL
2. RAJA AMARESHWAR NAIK
3. AMRAPPA NAIK
4. SHANKARGOUDA PATIL AMARAVATI
5. M. LAXMIKANT REDDY DEVENDRAPPA MANNUR
6. SIDDALINGEZSHWAR PATIL
7. DAVID PREM KUMAR
8. BALABNEEM RAO
M
M
M
M
M
M
M
M
JD
INC
IND
KCP
BJP
KRRS
IND
KCVP
32487
19799
13690
5146
2505
1662
505
338
42.67%
26.01%
17.98%
6.76%
3.29%
2.18%
0.66%
0.44%
1989 24-11-1989 58776 59809 118585 67702 57.09% 63074 4628 50883 1. RAJA AMARESHWAR NAIK
2. M. A. PATIL
3. N. PADMA VARDHAN
4. SIDDALINGESHWAR GOUDA
5. VEERABHADRAPPA
6. OMERBIN AHMED
7. M. GANGANNA
8. SHIVARUDRAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD
JNP(JP)
KRS
IND
IND
IND
IND
28450
25051
4321
2981
714
680
584
293
45.11%
39.72%
6.85%
4.73%
1.13%
1.08%
0.93%
0.46%
1985 03-05-1985 43090 45540 88630 51188 57.75% 49713 1475 37442 1. RANA AMARAPPA NAIK
2. K. SANGANAGOUDA
3. RAMACHANDRAPPA GEEGEPPA
4. SHIVARAYAPPA DURGAPPA HOSAMANI
5. CHANDRASEKAPPA MAHANTAPPA SANTIKELUR
M
M
M
M
M
JNP
INC
BJP
IND
IND
32207
14219
1754
1279
254
64.79%
28.60%
3.53%
2.57%
0.51%
1983 01-05-1983 41454 44128 85582 46893 54.79% 44355 2538 38689 1. A. BASAVARAJ PATIL ANWARI
2. RANGHAVENDRA RAO D. K. JAGANNATH
M
M
INC
BJP
31034
13321
69.97%
30.03%
1978 25-02-1978 37805 40270 78075 54498 69.80% 51982 2516 23577 1. BASWARAJ APPAGOUDA TIMMANGOUDA ANWARI
2. RAJ AMARAPPA NAIK
3. AMERGOUDA MALLESHGOUDA MATTUR
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
28510
20809
2663
54.85%
40.03%
5.12%
1972 05-03-1972 36723 36783 73506 37051 50.41% 35296 1755 36455 1. CHANDRASEKAR N. PATIL
2. MALLANGOUDA SANGANGOUDA
3. RAMJI NAIK GHANAK NAIK
M
M
M
INC
NCO
IND
22223
12348
725
62.96%
34.98%
2.05%
1967 21-02-1967 60769 31607 52.01% 29597 2010 29162 1. K. S. PARANAGOUDA
2. R. K. N. V. NAIK
M
M
INC
SWA
20024
9573
67.66%
32.34%
1962 19-02-1962 48044 25491 53.06% 23581 1910 22553 1. LINGANNA
2. RAJA KILCHA NAIK
3. RAMJINAIK
M
M
M
LSS
INC
SWA
13289
7551
2741
56.35%
32.02%
11.62%
1957 25-02-1957 43593 19325 44.33% 19325 24268 1. BASANGOUDA
2. SHIVSHANKAR RAO VENKAT RAO
3. BASSANNA
M
M
M
INC
IND
IND
12672
5151
1502
65.57%
26.65%
7.77%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.