2028 ರ ಕುಷ್ಟಗಿ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

10-ನಿಲೋಗಲ್ಲ (ಹನುಮನಾಳ)

11-ಹನುಮಸಾಗರ

12-ಹಿರೇಗೊಗರ(ಯರಗೇರಾ)

13-ಚಳಗೇರಾ

14-ಕಂದಕೂರ (ಕೊರಡಕೇರಾ)

15-ಹಿರೇಮನ್ನಾಪೂರ

16-ಕಳಮಳ್ಳಿ (ಮೆಣೇದಾಳ)

Pre Survey of Kushtagi Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Kushtagi Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN DODDANAGOUDA HANAMAGOUDA PATIL M BJP 92915 AMAREGOUDA LINGANAGOUDA PATIL BAYYAPUR M INC 83269 9646
2018 GEN AMAREGOUDA LINGANAGOUDA PATIL BAYYAPUR M INC 87567 DODDANAGOUDA HANAMAGOUDA PATIL M BJP 69536 18031
2013 GEN DODDANAGOUDA HANAMAGOUDA PATIL M BJP 44007 AMAREGOUDA LINGANAGOUDA BAYYAPUR M INC 40970 3037
2008 GEN AMAREGOUDA LINGANAGOUDA BAYYAPUR M INC 33699 K SHARANAPPA VAKEELARU KUSHTAGI M JD(S) 31929 1770
2004 GEN DODDANAGOUD HANUAMAGOUDA PATIL M BJP 44492 SHARANAPPA VAKEELARU K M JD(S) 34526 9966
1999 GEN HASANASAB NABEESAB DOTIHAL M INC 41200 K SHARANAPPA VAKEELARU M JD(S) 25256 15944
1994 GEN K. SHARNAPPA ADVOCATE M JD 41972 HANAMAGOUDA SHEKHAR GOUDA PATIL M INC 24838 17134
1989 GEN HANAMAGOUDA SEKHKARGOUDA M INC 36246 K. SHARANAPPA M JD 33847 2399
1985 GEN M. S. PATIL M JNP 32901 HANAMAGOUDA SEKHARAGOUDA PATIL M INC 23816 9085
1983 GEN HANUME GOWAD SHEKHARGOUNDA M INC 24955 TURKANI SHARBHENDRA VEERAPPA M BJP 12426 12529
1978 GEN M. GANGANNA BHEEMAPPA M INC(I) 27908 VITTAPPA PAMPANNA KANTLI M JNP 9699 18209
1972 GEN KANTHA RAO BHIM RAO DESAI M INC 23144 B. SHARANABASVARAJ M NCO 16201 6943
1967 GEN P. ESHWARAPPA M INC 17485 V. RAJAPPAYYA M IND 16150 1335
1962 GEN KATA RAO M LSS 15233 PUNDALIKAPPA M INC 14194 1039
1957 GEN PUNDLIKAPPA ESWARAPPA M INC 18226 BASATAPPA KARBASAPPA M IND 7840 10386

Kushtagi Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 117867 115959 233835 184025 78.7 181490 144 49810 1. DODDANAGOUDA HANAMAGOUDA PATIL
2. AMAREGOUDA LINGANAGOUDA PATIL BAYYAPUR
3. NOTA
4. B VAZEERALI GONAL
5. SHARANAPPA SIDDAPPA KUMBAR
6. KANAKAPPA MALAGAVI
7. SHIVAKUMAR CHILKARAGI
8. C M HIREMATH
9. RAMANAGOUDA M MALIPATIL
10. SIDDAPPA KALAKERI
11. SHIVAPUTRAPPA MENEDAL
12. KALAPPA YACHCHARAPPA BADIGER
13. YALLANAGOUDA
14. C.SURESH BALAKUNDI
15. SHANTARAJA PARSHWANATH GOGI JAIN
16. PARASAPPA BHEEMAPPA GAJJARI
M
M
-
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
NOTA
IND
JD(S)
AAAP
IND
KRPP
IND
UPJP
BSP
IND
IND
KRS
NRCP
RCMP
92915
83269
1592
1377
1048
729
391
380
346
272
203
179
177
95
65
44
50.75
45.48
0.87
0.75
0.57
0.4
0.21
0.21
0.19
0.15
0.11
0.1
0.1
0.05
0.04
0.02
2018 12-May-2018 113607 111210 224827 166070 73.87 164187 1883 58757 1. AMAREGOUDA LINGANAGOUDA PATIL BAYYAPUR
2. DODDANAGOUDA HANAMAGOUDA PATIL
3. H.C.NEERAVARI
4. VAZEER B GONAL
5. RAMANAGOUDA MALIPATIL
6. MANJULA MARIYAPPA MADIVAL
7. BALRAJ YADAV
8. YALLANAGOUDA
9. SHIVAREDDY SAHEBGOUDA
M
M
M
M
M
F
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
IND
IND
INCP
IND
RJBP
HJP
87566
69535
4002
1152
553
492
335
303
249
52.73
41.87
2.41
0.69
0.33
0.30
0.20
0.18
0.15
2013 05-05-2013 98275 95499 193774 139148 71.80% 138246 902 54626 1. DODDANAGOUDA HANAMAGOUDA PATIL
2. AMAREGOUDA LINGANAGOUDA PATIL BAYYAPUR
3. K.SHARANAPPA VAKEELARU
4. GONAL RAJASHEKAR GOUDA
5. HIREMATH SANGAMESH SHEKARAYYA
6. PURADAPPA KANDGAL VAKEELARU
7. FAKIRAPPA SOMAPPA CHALAGERI VAKEELARU
8. LAXMANA DURAGAPPA TALAWAR
9. SHIVAPUTRAPPA GUMGERI
10. MARIYAPPA BASAPPA MADIWALAR
11. BASAVARAJ NARASAPPA BILKAR HANAMSAGAR
12. ABDUL NAYEEM ABDUL RABSAB
13. BASAVARAJ MARIYAPPA BUNNATTI
14. MALLIKARJUNSWAMI V HIREMATH
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
BSRCP
IND
IND
KJP
IND
BSP
IND
IND
IND
CPIM
JD(U)
44007
40970
26691
17543
1743
1496
1442
955
833
822
509
492
384
359
31.83%
29.64%
19.31%
12.69%
1.26%
1.08%
1.04%
0.69%
0.6%
0.59%
0.37%
0.36%
0.28%
0.26%
2008 16-05-2008 85172 83988 169160 103086 60.93% 103067 19 66074 1. AMAREGOUDA LINGANAGOUDA BAYYAPUR
2. K SHARANAPPA VAKEELARU KUSHTAGI
3. DODDANAGOUDA HANAMAGOUDA PATIL
4. HIREMATH SANGAMESH SHEKHARAYYA
5. CHETAN DESAI
6. MALLIKARJUNSWAMY VEERASANGAYYA HIREMATH
7. SHIVAKUMAR NAVALI SIDDAPPA TONTAPUR
8. MOHAMAD NAJIRSAB MULIMANI
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
IND
BSP
JD(U)
LJP
SKP
33699
31929
30313
2234
1724
1308
1050
810
32.7%
30.98%
29.41%
2.17%
1.67%
1.27%
1.02%
0.79%
2004 20-04-2004 91196 92118 183314 111475 60.81% 111422 53+T 10 71839 1. DODDANAGOUD HANUAMAGOUDA PATIL
2. PARAPPA KALAGI
3. BASAVARAJ NARASAPPA BILKAR
4. MAHANTHASWAMIJI SALIMAT MUDGAL
5. SHIVAPUTRAPPA GUMAGERI
6. SHARANAPPA VAKEELARU K
7. HASANASAB NABISAB DOTNAL
M
M
M
M
M
M
M
BJP
JP
IND
KNDP
BSP
JD(S)
INC
44492
2866
2009
1678
1891
34526
23960
39.91%
2.57%
1.80%
1.50%
1.69%
30.97%
21.49%
1999 05-09-1999 75617 76938 152555 94443 61.91% 87239 7204 58112 1. HASANASAB NABEESAB DOTIHAL
2. K SHARANAPPA VAKEELARU
3. SHYAMARAO HIRE GONNAGAR
4. CHANNANAGOUDA VIRUPAXAGOUDA MALI PATEEL
5. HAJIBEG DRIVER MUDAGAL
6. THAVARASING ROOPSING
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
KRRS
IND
IND
41200
25256
11701
4984
2266
1832
47.23%
28.95%
13.41%
5.71%
2.60%
2.10%
1994 26-11-1994 67946 69870 137816 88503 64.22% 85958 2545 49313 1. K. SHARNAPPA ADVOCATE
2. HANAMAGOUDA SHEKHAR GOUDA PATIL
3. CHANDAPPA DYAMANNA TLAWAR
4. S.D. SUDHEER
5. R.K. DESAI
6. M. GANGANNA BHIMAPPA
7. S. LINGAPPA
M
M
M
M
M
M
M
JD
INC
KCP
BJP
CPM
IND
BSP
41972
24838
9386
4014
2723
2390
635
48.83%
28.90%
10.92%
4.67%
3.17%
2.78%
0.74%
1989 24-11-1989 60629 63503 124132 79279 63.87% 74744 4535 44853 1. HANAMAGOUDA SEKHKARGOUDA
2. K. SHARANAPPA
3. NAGANGOUDA CHANDANGOUDA PATIL BEELAGI
4. S. LINGAPPA
5. K. SHAMSUNDER GURUBASAPPA
6. ABDULRAB SAB MAILIKARAJUN
M
M
M
M
M
M
INC
JD
JNP(JP)
IND
KRS
IND
36246
33847
2382
1138
899
232
48.49%
45.28%
3.19%
1.52%
1.20%
0.31%
1985 03-05-1985 45588 49022 94610 61152 64.64% 59541 1611 33458 1. M. S. PATIL
2. HANAMAGOUDA SEKHARAGOUDA PATIL
3. SHARANAPPA HANMAPPA GATTI
4. HANMANTHAPPA DYAVAPPA MUSHTIGORI
M
M
M
M
JNP
INC
IND
IND
32901
23816
1811
1013
55.26%
40.00%
3.04%
1.70%
1983 01-05-1983 49262 40633 89895 43717 48.63% 41539 2178 46178 1. HANUME GOWAD SHEKHARGOUNDA
2. TURKANI SHARBHENDRA VEERAPPA
3. PARAPPA AVVANNEPPA
M
M
M
INC
BJP
JNP
24955
12426
4158
60.08%
29.91%
10.01%
1978 25-02-1978 40279 43381 83660 50934 60.88% 48655 2279 32726 1. M. GANGANNA BHEEMAPPA
2. VITTAPPA PAMPANNA KANTLI
3. SHARBANNA VEERAPPA TURKANI
4. DESHPANDE RAM RAO RAGHVENDRA RAO
5. SANGMESHWAR SHEKHARAYYA HIREMATH
M
M
M
M
M
INC(I)
JNP
IND
INC
IND
27908
9699
7015
3779
254
57.36%
19.93%
14.42%
7.77%
0.52%
1972 05-03-1972 39521 34441 73962 43369 58.64% 41416 1953 30593 1. KANTHA RAO BHIM RAO DESAI
2. B. SHARANABASVARAJ
3. P. CHANDALINGAPPA
M
M
M
INC
NCO
SWA
23144
16201
2071
55.88%
39.12%
5.00%
1967 21-02-1967 63359 35950 56.74% 33635 2315 27409 1. P. ESHWARAPPA
2. V. RAJAPPAYYA
M
M
INC
IND
17485
16150
51.98%
48.02%
1962 19-02-1962 57425 31924 55.59% 29427 2497 25501 1. KATA RAO
2. PUNDALIKAPPA
M
M
LSS
INC
15233
14194
51.77%
48.23%
1957 25-02-1957 54753 26066 47.61% 26066 28687 1. PUNDLIKAPPA ESWARAPPA
2. BASATAPPA KARBASAPPA
M
M
INC
IND
18226
7840
69.92%
30.08%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.