2028 ರ ಕುಂದಾಪುರ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

17-ಗಂಗೊಳ್ಳಿ(ತ್ರಾಸಿ)

18-ಕರ್ಕುಂಜೆ(ವಂಡ್ಸೆ)

19-ಕಾವ್ರಾಡಿ

20-ಕೋಟೇಶ್ವರ

21-ಬೀಜಾಡಿ

22-ಸಿದ್ದಾಪುರ

23-ಮೊಳಹಳ್ಳಿ(ಹಾಲಾಡಿ)

Pre Survey of Kundapura Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Kundapura Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 2008 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN A KIRAN KUMAR KODGI M BJP 102424 DINESH HEGDE MOLAHALLI M INC 60868 41556
2018 GEN HALADY SRINIVAS M BJP 103434 RAKESH MALLI M INC 47029 56405
2013 GEN HALADY SRINIVASA SHETTY M IND 80563 MALLYADI SHIVARAMA SHETTY M INC 39952 40611
2008 GEN HALADI SRINIVAS SHETTY M BJP 71695 K. JAYAPRAKASH HEGDE M INC 46612 25083

Kundapura Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 2008 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 100803 108787 209592 167594 79.96 166330 132 41998 1. A KIRAN KUMAR KODGI
2. DINESH HEGDE MOLAHALLI
3. ARUN DEEPAK MENDONCA
4. NOTA
5. RAMESH
6. CHANDRASHEKAR G
M
M
M
-
M
M
BJP
INC
UPJP
NOTA
JD(S)
IND
102424
60868
1257
1141
1053
728
61.16
36.35
0.75
0.68
0.63
0.43
2018 12-May-2018 95968 103649 199617 158794 79.55 156831 1963 40823 1. HALADY SRINIVAS SHETTY
2. RAKESH MALLI
3. THEKKATTE PRAKASH SHETTY
4. RAJIV KOTIAN
5. SUDHAKARA SOORGOLI
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
JD(U)
RPI(A)
103434
47029
2712
2628
1028
65.20
29.64
1.71
1.66
0.65
2013 05-05-2013 86272 95671 181949 139037 76.41% 138983 51+T 3 42912 1. HALADY SRINIVASA SHETTY
2. MALLYADI SHIVARAMA SHETTY
3. KISHORE KUMAR
4. SRINIVASA.H
5. MANJUNATH
6. KRISHNA BARATHCAL
M
M
M
M
M
M
IND
INC
BJP
IND
IND
JD(U)
80563
39952
14524
2442
764
738
57.97%
28.75%
10.45%
1.76%
0.55%
0.53%
2008 16-05-2008 74199 84444 158643 124719 78.61% 124716 3+T 13 33924 1. HALADI SRINIVAS SHETTY
2. K. JAYAPRAKASH HEGDE
3. MAHAMMAD HUSSAIN
4. OSWALD FERNANDES
5. B. T. MANJUNATH POOJARI
M
M
M
M
M
BJP
INC
SP
BSP
JD(S)
71695
46612
2493
2010
1906
57.49%
37.37%
2%
1.61%
1.53%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.