2028 ರ ಕುಮಟ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

33-ಗೋಕರ್ಣ

34-ಮಿರ್ಜಾನ

35-ಹೆಗಡೆ

36-ದೀವಗಿ(ಮೂರೂರು)

37-ಕಲಭಾಗ(ದೇವಗಿರಿ)

38-ಭಾವಿಕೇರಿ (ಅವರ್ಸಾ)

39-ಬೆಳಸೆ (ಅಗಸೂರು)

40-ಬೆಳಂಬಾರ (ಶೆಟಗೇರಿ)

Pre Survey of Kumta Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Kumta Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN DINAKAR KESHAV SHETTY M BJP 59965 SURAJ NAIK SONI M JDS 59289 676
2018 GEN DINAKAR KESHAV SHETTY M BJP 59392 SHARADA MOHAN SHETTY F INC 26642 32750
2013 GEN SHARADA MOHAN SHETTY F INC 36756 DINAKAR KESHAV SHETTY M JD(S) 36336 420
2008 GEN DINAKAR KESHAV SHETTY M JD(S) 30792 MOHAN KRISHNA SHETTY M INC 30772 20
2004 GEN MOHAN KRISHNA SHETTY M INC 34738 SHASHIBHUSHAN E HEGDE M BJP 31273 3465
1999 GEN MOHAN K SHETTY M INC 45315 DR.KARKI M.P M BJP 32940 12375
1994 GEN KARKI M.P. M BJP 29379 DINAKAR KESHAV SHETTY M JD 25136 4243
1989 GEN GOUDA KRISHNA HANUMA M INC 34556 KAMALAKAR GOKARAN M JD 24182 10374
1985 GEN GOUDA NARAYAN HOLIYAPPA M JNP 30959 NAYAK HONNAPPA LAKSHMAN M INC 22706 8253
1983 GEN KARKI M. P. M BJP 21004 NAYAK SEETARAM VASUDEV M INC 19026 1978
1978 GEN NAIK SEETARAM VASUDEV M INC(I) 27894 NAIK RANAYYA SHIVAPPA M JNP 25001 2893
1967 GEN H. R. MANJANATH M IND 25049 M. V. VIMALANAND M INC 8957 16092
1962 GEN VASANTLATA V. MIRJANKAR F INC 14225 NARAYAN KESHAV PAI M PSP 11197 3028
1957 GEN MIRJANKAR VASANTALATA .V F INC 14034 CHITTAL DAMODHAR VITHOBA M PSP 8938 5096

Kumta Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 94403 94488 188894 148849 78.8 146445 341 40045 1. DINAKAR KESHAV SHETTY
2. SURAJ NAIK SONI
3. ALVA NIVEDITH
4. ISHWAR GOUDA
5. NOTA
6. ROOPA GAJANAN NAIK
7. DINESHCHANDRA N ANGADIKERI
8. GANI IMAMSAB JAINUDDIN
9. SUBRAHMANYA BHAT MADGUNI
10. NAGARAJ SRIDHAR SHET
M
M
M
M
-
F
M
M
M
M
BJP
JD(S)
INC
IND
NOTA
AAAP
LS
IND
IND
RJBP
59965
59289
19270
3588
2085
1960
707
686
522
458
40.37
39.92
12.97
2.42
1.4
1.32
0.48
0.46
0.35
0.31
2018 12-May-2018 90876 89517 180394 146474 81.20 143985 2489 33920 1. DINAKAR KESHAV SHETTY
2. SHARADA MOHAN SHETTY
3. SURAJ NAIK SONI
4. NAYAK PRADEEP DAYANAND
5. YASHODHAR G. NAIK
6. KRISHNA JATTI GOUDA
7. MOHAN BAGLU PATGAR
8. NAGRAJ .N. NAIK
9. SUMANA HEGDE
10. PRASHANT SHANKAR NAIK
11. GANESH AMKUSH GOUDA
12. NAGRAJ SHRIDHAR SHET
M
F
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
BJP
INC
IND
JD(S)
IND
IND
INCP
AIMEP
IND
IND
IND
RJBP
59392
26642
20474
16561
11512
5089
1274
984
758
531
412
356
40.63
18.23
14.01
11.33
7.88
3.48
0.87
0.67
0.52
0.36
0.28
0.24
2013 05-05-2013 85555 82065 167621 124331 74.17% 124257 74+T 4 43290 1. SHARDA MOHAN SHETTY
2. DINAKAR KESHAV SHETTY
3. SURAJ NAIK SONI
4. GOUDA GAYATRI MANJUNATH
5. MOHAN BAGLU PATGAR
6. NAGARAJ SHRIDHAR SHET
7. VASANT JOGALEKAR
8. MAHABALESHWAR RAMAKRISHNA BHAT MADGUNI
9. ASHOK. R. MADIVAL HONAVAR
10. DATTARAYA HANUMANTH PATGAR
11. SADANAND ANNAPPA DESHBHANDARI
F
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
KJP
IND
HND
BSP
IND
IND
BSRCP
JD(U)
36756
36336
28411
14286
3070
1534
978
881
789
644
572
29.58%
29.24%
22.86%
11.5%
2.47%
1.23%
0.79%
0.71%
0.63%
0.52%
0.46%
2008 16-05-2008 79887 75422 155309 107294 69.08% 107065 227+T 16 48015 1. DINAKAR KESHAV SHETTY
2. MOHAN KRISHNA SHETTY
3. SHASHIBHUSHAN HEGDE
4. GANESH GANAPATHI HEGDE
5. SHET SAVITRI SHRIDHAR
6. G. NATHAKUMAR GOWDA
7. TIPPAYYA NAGAPPA NAIK
8. BHANDARI SADANAND ANNAPPA
M
M
M
M
F
M
M
M
JD(S)
INC
BJP
SP
IND
BSP
RAHS
IND
30792
30772
30201
8624
2854
1819
1011
992
28.76%
28.74%
28.21%
8.05%
2.67%
1.7%
0.94%
0.93%
2004 26-04-2004 75645 72255 147900 102827 69.52% 102826 1+T 2 45073 1. AJAY MAHADEVA SHANBHOG
2. DR KARKI MP
3. TIMMANNA DEVANNA HEGDE
4. ASHOK JADUGAR
5. GANESH SHET
6. SHASHIBHUSHAN E HEGDE
7. DINAKAR K SHETTY
8. HEGDE VENKATARAMAN VASUDEV
9. MOHAN KRISHNA SHETTY
M
M
M
M
M
M
M
M
M
IND
IND
IND
IND
JP
BJP
JD(S)
KNDP
INC
542
729
1600
630
3296
31273
28796
1222
34738
0.52%
0.70%
1.55%
0.61%
3.20%
30.41%
28.00%
1.18%
33.78%
1999 11-09-1999 70675 67760 138435 92912 67.12% 88501 4411+T 5 45523 1. MOHAN K SHETTY
2. DR.KARKI MP
3. GOUDA NAGESH KUPPA
4. KALBAGKAR MKS
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
AJBP
45315
32940
9752
494
51.20%
37.22%
11.02%
0.56%
1994 26-11-1994 65125 62457 127582 88422 69.31% 86266 2156 39160 1. KARKI M.P.
2. DINAKAR KESHAV SHETTY
3. GOUDA KRISHNA HANUMA
4. UPPARKAR IBRAHIM EUSEN
5. HEGDE TIMMANNA NARAYAN
6. NAIK SHRIDHAR GANAPAYYA
7. SUMAN MAHADEV HEGDE
8. MADIVAL KESHAV JATTI
9. HALLER SOMAYYA JATTI
10. UDAY GANGPATI MESTA
11. NAYAK GOVIND PURUSHOTTAM
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
BJP
JD
KCP
INC
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
29379
25136
15853
13071
962
462
437
374
314
171
107
34.06%
29.14%
18.38%
15.15%
1.12%
0.54%
0.51%
0.43%
0.36%
0.20%
0.12%
1989 24-11-1989 63234 60441 123675 85167 68.86% 78789 6378 38508 1. GOUDA KRISHNA HANUMA
2. KAMALAKAR GOKARAN
3. KARKI M. P.
4. GOUDA N. H.
5. PAI N. V.
6. YAKUB SAHEB A. SHAIKH
7. PATGAR MARIYANNA TIMMA
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD
BJP
JNP(JP)
IND
IND
IND
34556
24182
12710
4615
1268
1107
351
43.86%
30.69%
16.13%
5.86%
1.61%
1.41%
0.45%
1985 03-05-1985 50754 48145 98899 65949 66.68% 64826 1123 32950 1. GOUDA NARAYAN HOLIYAPPA
2. NAYAK HONNAPPA LAKSHMAN
3. KARKI M. P.
4. KESHAV DURGAPPA NAIK
5. MANOHAR HANAMAYYA NAIK
6. NAIK NANDISH JATTAPPA
7. KAMATH DEVIDAS VASUDEV
M
M
M
M
M
M
M
JNP
INC
BJP
IND
IND
IND
IND
30959
22706
6312
3730
462
403
254
47.76%
35.03%
9.74%
5.75%
0.71%
0.62%
0.39%
1983 01-05-1983 45996 44309 90305 57781 63.98% 56322 1459 32524 1. KARKI M. P.
2. NAYAK SEETARAM VASUDEV
3. NAIK SHIVARAM JATTI
4. LAKKUMANE RAMA SHIVAPPA
5. GAONKAR VASANT NARAYAN
6. GANJEKAR SHESH DURGA
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JNP
IND
IND
IND
21004
19026
12421
1890
1506
475
37.29%
33.78%
22.05%
3.36%
2.67%
0.84%
1978 25-02-1978 43621 42099 85720 59945 69.93% 58440 1505 25775 1. NAIK SEETARAM VASUDEV
2. NAIK RANAYYA SHIVAPPA
3. NAIK RAMAKANT RAGHAVENDRA
4. GAJANAN KRISHNA BHAT
5. NAIK NALINI BALAKRISHNA
6. VENKATRAMAN KRISHNA GAONKAR
M
M
M
M
F
M
INC(I)
JNP
INC
IND
IND
IND
27894
25001
2573
1247
918
807
47.73%
42.78%
4.40%
2.13%
1.57%
1.38%
1972 05-03-1972 31659 30314 61973 39617 63.93% 38762 855 22356 1. SITARAM VASUDEV NAIK
2. RAMACHANDRA S. BHAGWAT
3. HEGDE GANAPATISHANKAR
M
M
M
INC
NCO
BJS
21698
14088
2976
55.98%
36.34%
7.68%
1967 21-02-1967 56610 37344 65.97% 35407 1937 19266 1. H. R. MANJANATH
2. M. V. VIMALANAND
3. N. V. TIMMAPPA
M
M
M
IND
INC
IND
25049
8957
1401
70.75%
25.30%
3.96%
1962 19-02-1962 58767 31512 53.62% 28180 3332 27255 1. VASANTLATA V. MIRJANKAR
2. NARAYAN KESHAV PAI
3. NARASINH GOVIND SHANBHAG
4. VENKTAPPA NAIK
5. SEETARAM NAGAPPA SHANBHAG
F
M
M
M
M
INC
PSP
JS
IND
IND
14225
11197
1530
624
604
50.48%
39.73%
5.43%
2.21%
2.14%
1957 25-02-1957 55060 30518 55.43% 30518 24542 1. MIRJANKAR VASANTALATA V.
2. CHITTAL DAMODHAR VITHOBA
3. NAIK DEVAPPA AYYU
4. HEGDE SHRIDHAR ISHWAR
5. SHANBHAG SITARAM NAGAPPA
F
M
M
M
M
INC
PSP
IND
IND
IND
14034
8938
3459
2385
1702
45.99%
29.29%
11.33%
7.82%
5.58%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.