2028 ರ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

10-ಗುಡೇಕೋಟೆ

11-ಗುಂಡುಮುಣುಗು

12-ಹುಡೇಂ

13-ಹೊಸಹಳ್ಳಿ

14-ಸೂಲದಹಳ್ಳಿ

15-ಬಡೇಲಡಕು

Pre Survey of Kudligi Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Kudligi Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1962 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 (ST)
2023 (ST) SRINIVAS N T M INC 104753 LOKESH. V. NAYAKA M BJP 50403 54350
2018 (ST) N.Y. GOPALAKRISHNA M BJP 50085 N.T. BOMMANNA M JDS 39272 10813
2013 (ST) B.NAGENDRA M IND 71477 S. VENKATESHA M INC 46674 24803
2008 (ST) B.NAGENDRA M BJP 54443 S.VENKATESH M INC 45686 8757
2004 GEN ANIL LAD H M BJP 58977 SIRAJ SHEIKH M INC 41796 17181
1999 GEN SIRAJ SHEIKH M INC 39825 N.T. BOMMANNA M BJP 21732 18093
1994 GEN N.M. NABI M JD 34413 N.T. BOMMANNA M INC 22696 11717
1989 GEN N. T. BOMMANNA M INC 36728 N. M. NABI M JD 28561 8167
1985 GEN N. T. BOMMANNA M INC 31252 N. M. NABISAHIB M JNP 26734 4518
1983 GEN K. CHANNABASAVANA GOWD M JNP 24683 N. T. BOMMANNA M INC 24281 402
1978 GEN T. SOMAPPA M INC(I) 31136 B. SATHYANARAYANA SING M JNP 13942 17194
1972 GEN B. S. VEERABHADRAPPA M NCO 34110 P. J. KRISHNAVARMA RAJU M INC 15056 19054
1967 GEN M. M. J. SADYOJATHA M INC 24488 T. S. GOUD M IND 16840 7648
1962 (SC) V. NAGAPPA M IND 15687 BASAVVA F INC 8704 6983

Kudligi Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1962 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 103435 100353 203802 163862 80.4 163006 57 39940 1. SRINIVAS N T
2. LOKESH V NAYAKA
3. PUJAR BHEEMAPPA
4. H VEERANNA
5. SRINIVAS N
6. CHITTAR CHANNAVEERA
7. NOTA
8. SHARANESHA M
9. K NAKULAPPA
M
M
M
M
M
M
-
M
M
INC
BJP
JD(S)
CPI
AAAP
KRS
NOTA
UPJP
IND
104753
50403
3138
1513
1341
918
804
602
338
63.95
30.77
1.92
0.92
0.82
0.56
0.49
0.37
0.21
2018 12-May-2018 100782 97425 198220 152567 76.97 150021 2546 45653 1. N.Y. GOPALAKRISHNA
2. N.T. BOMMANNA
3. LOKESH. V. NAYAKA
4. RAGHU GUJJAL
5. H.VEERANNA
6. BASAPPA. N
7. H. P. SHARANAPPA
8. MAHADEVAPPA
9. G.ESHAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
JD(S)
IND
INC
CPI
SJPA
AIMEP
IND
JD(U)
50085
39272
29514
23316
3414
1412
1035
1016
957
32.93
25.82
19.41
15.33
2.24
0.93
0.68
0.67
0.63
2013 05-05-2013 87183 83333 170516 133001 77.99% 132941 60 37515 1. B. NAGENDRA
2. S. VENKATESHA
3. RAMAPPA
4. G. NATARAJA
5. B. SUBHASH CHANDRA
6. DR.K.TARASALAPPA
7. D. KARUNESH
8. G KARAPPA
9. BASAVARAJ N.
10. ANJINAPPA KAJJERU
11. APPAIAH
12. M KARIBASAPPA
13. H.P.SHARANAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
IND
INC
BJP
IND
IND
KJP
ANC
JD(S)
IND
IND
IND
BSP
SP
71477
46674
2632
2321
2181
1628
1135
1078
1012
890
815
622
476
53.77%
35.11%
1.98%
1.75%
1.64%
1.22%
0.85%
0.81%
0.76%
0.67%
0.61%
0.47%
0.36%
2008 16-05-2008 78878 77257 156135 112216 71.87% 112203 13 43919 1. B.NAGENDRA
2. S.VENKATESH
3. G.HONNURAPPA
4. RAJU.C
5. B.SRINIVAS
6. BASAMMA
7. DODDAMANI RAGHAVENDRA
8. T.SHIVAPRAKASH
9. H.P.SHARANAPPA
M
M
M
M
M
F
M
M
M
BJP
INC
CPI
JD(S)
IND
BSP
IND
IND
IND
54443
45686
2924
2849
2387
1495
923
803
693
48.52%
40.72%
2.61%
2.54%
2.13%
1.33%
0.82%
0.72%
0.62%
2004 20-04-2004 81530 82117 163647 120857 73.85% 120659 198+T 2 42790 1. ABDUL NABI
2. ANIL LAD H
3. VENKATESH NENAVATH
4. SHEIK MOHAMED SIRAJUDDIN
5. VEERASANGAIAH JM
6. RAMACHANDRAPPA
7. RAVIKANT
8. CHANNABASAPPA BS
9. GAVISIDDAPPA ANGADI
10. SURYANARAYANA KH
11. NABI NM
12. ADIVEPPA TALWAR
13. SIRAJ SHEIKH
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
IND
BJP
IND
IND
IND
IND
IND
KNDP
JP
BSP
JD(S)
IND
INC
283
58977
458
986
1754
346
254
421
1122
1723
12223
316
41796
0.23%
48.79%
0.37%
0.81%
1.45%
0.28%
0.21%
0.34%
0.92%
1.42%
10.11%
0.26%
34.58%
1999 05-09-1999 71613 72349 143962 103593 71.96% 95588 8005+T 1 40369 1. SIRAJ SHAIK
2. NT BOMMANNA
3. NM NABI
4. JM RATNA NAIK
5. ANGADI GAVISIDDAPPA
6. M YERRISWAMY
7. K RAMAPPA
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
IND
IND
IND
IND
39825
21732
13572
11293
7049
1134
983
41.66%
22.74%
14.20%
11.81%
7.37%
1.19%
1.03%
1994 26-11-1994 63890 66024 129914 93276 71.80% 90065 3211 36638 1. N.M. NABI
2. N.T. BOMMANNA
3. M.G. KULKARNI
4. J.M. VEERASANGAJAH
5. PADMA VITTAL
6. SATHYAPPA
7. KOTRESH
8. SHIDRAMAPPA KOTRAPPA HALDAL
9. AMBADI YAMANAPPA
10. SYED ABEED HUSSAIN
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
JD
INC
IND
CPM
BJP
KCP
IND
IND
KCVP
IND
34413
22696
17213
6362
4960
2154
1427
447
218
175
38.21%
25.20%
19.11%
7.06%
5.51%
2.39%
1.58%
0.50%
0.24%
0.19%
1989 24-11-1989 57741 58984 116725 83091 71.19% 76898 6193 33634 1. N. T. BOMMANNA
2. N. M. NABI
3. GOVINDAPPA KANAKERI
4. K. B. SHIVA SHANKARA
5. REVANARADHYA HOSAMAIHA
6. SIDRAMAPPA KOTRAPPA HALDAL
7. S. SESHADRI
8. HALUGAPPA VALMIKI
9. EHESANULLAH H. M.
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD
JNP(JP)
CPI
KRS
IND
BJP
IND
IND
36728
28561
6137
4045
427
343
335
280
42
47.76%
37.14%
7.98%
5.26%
0.56%
0.45%
0.44%
0.36%
0.05%
1985 03-05-1985 44110 46185 90295 61065 67.63% 59851 1214 29230 1. N. T. BOMMANNA
2. N. M. NABISAHIB
3. N. HANUMANTHA SETTY
4. KORAVATHI SHANMUKHAPPA
M
M
M
M
INC
JNP
BJP
IND
31252
26734
1764
101
52.22%
44.67%
2.95%
0.17%
1983 01-05-1983 39732 41427 81159 52620 64.84% 50830 1790 28539 1. K. CHANNABASAVANA GOWD
2. N. T. BOMMANNA
3. CHANNAPPA
4. HESANULLA SEB
5. T. KRISHNAMURTHY SETTY
M
M
M
M
M
JNP
INC
IND
IND
IND
24683
24281
900
762
204
48.56%
47.77%
1.77%
1.50%
0.40%
1978 25-02-1978 36259 38386 74645 50850 68.12% 48775 2075 23795 1. T. SOMAPPA
2. B. SATHYANARAYANA SING
3. A. BUDDAPPA
4. AKKI RUDRAPPA
5. P. KOTRAPPA
M
M
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
IND
IND
31136
13942
2590
676
431
63.84%
28.58%
5.31%
1.39%
0.88%
1972 05-03-1972 37558 37037 74595 50510 67.71% 49166 1344 24085 1. B. S. VEERABHADRAPPA
2. P. J. KRISHNAVARMA RAJU
M
M
NCO
INC
34110
15056
69.38%
30.62%
1967 21-02-1967 64309 45513 70.77% 42342 3171 18796 1. M. M. J. SADYOJATHA
2. T. S. GOUD
3. S. VIRUPAKSHAPPA
M
M
M
INC
IND
PSP
24488
16840
1014
57.83%
39.77%
2.39%
1962 19-02-1962 55280 32527 58.84% 28934 3593 22753 1. V. NAGAPPA
2. BASAVVA
3. M. DANAPA
4. SUNKAPPA DODDA
5. LOKYA NAIK
M
F
M
M
M
IND
INC
PSP
IND
IND
15687
8704
3651
511
381
54.22%
30.08%
12.62%
1.77%
1.32%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.