2023 ರ ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

32-ಹಂಪಾಪುರ

33-ತಿಪ್ಪೂರು

34-ಹೆಬ್ಬಾಳು

35-ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ(ಮಿರ್ಲೆ)

36-ಭೇರ್ಯ

37-ಹಳಿಯೂರು(ಹೊಸೂರು)

38-ಹರದನಹಳ್ಳಿ

Pre Survey of Krishnarajanagar Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Krishnarajanagara Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN RAVISHANKAR.D M INC 104502 SA.RA. MAHESH. M JDS 78863 25639
2018 GEN SA. RA. MAHESH M JDS 85011 D. RAVISHANKAR M INC 83232 1779
2013 GEN SA.RA.MAHESH M JD(S) 81457 DODDASWAMEGOWDA M INC 66405 15052
2008 GEN S.R MAHESH M JD(S) 77322 ADAGURU. H. VISHWANATH M INC 56774 20548
2004 GEN MAHADEVA M JD(S) 40341 VISHVANATH H M INC 40018 323
1999 GEN H VISHWANATHA M INC 58161 MAHADEVA M JD(S) 25168 32993
1994 GEN S. NANJAPPA M JD 51014 H. VISHWANATHA M INC 49707 1307
1989 GEN VISWANATH H. M INC 61509 S. NANJAPPA M JNP(JP) 26467 35042
1985 GEN S. NANJAPPA M JNP 33170 H. VISHWANATH M INC 30366 2804
1983 GEN S. NANJAPPA M JNP 35896 H. VISWANATH M INC 28546 7350
1978 GEN VISWANATHA H. M INC(I) 33571 NANJAPPA S. M JNP 24441 9130
1972 GEN H. B. KENCHEGOWDA M INC 15604 H. L. THIMMEGOWDA M NCO 10526 5078
1967 GEN M. BASAVARAJU M IND 10418 S. H. R. GOWDA M IND 6983 3435
1962 GEN K. S. GOWDAIAH M IND 20976 H. M. CHANNABASAPPA M INC 18557 2419
1957 GEN H. M. CHANNABASAPPA M INC 18615 K. S. GOWDAIAH M IND 12659 5956

Krishnarajanagara Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 108380 109651 218050 188886 86.63 188302 63 29164 1. RAVISHANKAR D
2. SA.RA. MAHESH
3. HOSAHALLI VENKATESH
4. MURUGESH
5. BHARATH KUMAR
6. NOTA
7. MOHAN K
8. PARAMESHA
9. SHIVU GOWDA
M
M
M
M
M
-
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
AAAP
BSP
NOTA
UPJP
KRS
IND
104502
78863
2350
1120
545
539
380
276
266
55.34
41.76
1.24
0.59
0.29
0.29
0.2
0.15
0.14
2018 12-May-2018 102569 101602 204182 175331 85.87 173824 1507 28851 1. SA. RA. MAHESH
2. D. RAVISHANKAR
3. H. G. SHWETHA GOPALA
4. HOSAHALLI VENKATESH
5. VISHWANATHA H. R.
6. K. L. SWAMY
7. MALLESH
8. KUMUDWATHI S.
9. SHANTHAMMA (SHANTHIRAJ)
M
M
F
M
M
M
M
F
F
JD(S)
INC
BJP
IND
IND
SWARAJ
IND
RCMP
AIMEP
85011
83232
2716
1743
304
264
196
186
172
48.57
47.56
1.55
1.00
0.17
0.15
0.11
0.11
0.10
2013 05-05-2013 95430 93068 188498 157604 83.61% 157467 137 30894 1. SA.RA.MAHESH
2. DODDASWAMEGOWDA
3. BASANT .K.N
4. M.P.KUMARA
5. LAKSHMANA.D.
6. G.B.DHARMENDRA
7. MAHADEVASWAMY
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
KJP
BJP
BSP
IND
BSRCP
81457
66405
3827
1860
1812
1416
690
51.73%
42.17%
2.43%
1.18%
1.15%
0.9%
0.44%
2008 10-05-2008 89959 89125 179084 144077 80.45% 144055 22 35007 1. S.R MAHESH
2. ADAGURU. H. VISHWANATH
3. K.C. PUTTA SIDDASETTY
4. DR.S.P YOGANNA
5. RAJENDRA K.J.
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
BJP
BSP
IND
77322
56774
4158
3170
2631
53.68%
39.41%
2.89%
2.2%
1.83%
2004 26-04-2004 76439 76921 153360 114206 74.46% 114203 3+T 17 39154 1. CHIKKEGOWDA
2. MAHADEVA
3. LAKKEGOWDA KR
4. RAJAIAH
5. SARAGUR NATARAJ
6. DODDEGOWDA BK
7. PALAKSHA
8. VISHVANATH H
9. MOHAMMED ASGAR PASHA
10. SA RA MAHESH
11. KEMPEGOWDA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
IND
JD(S)
IND
IND
IND
IND
KNDP
INC
BSP
BJP
IND
330
40341
818
259
471
300
1243
40018
6048
24028
347
0.28%
35.32%
0.71%
0.22%
0.41%
0.26%
1.08%
35.04%
5.29%
21.03%
0.30%
1999 11-09-1999 69745 70156 139901 107922 77.14% 107875 47 31979 1. H VISHWANATHA
2. MAHADEVA
3. S A GOVINDARAJU
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
58161
25168
24546
53.92%
23.33%
22.75%
1994 26-11-1994 67438 67182 134620 107499 79.85% 106001 1498 27121 1. S. NANJAPPA
2. H. VISHWANATHA
3. R.N. NAGARAJ
4. SRINIVASAGOWDA MIRLE
5. S.B. SHEKHAR
6. RAMEGOWDA
7. H.R. BASAVARAJU
8. G.V. NAGARAJASHERRY
9. K.K. NAZEER AHAMED KHAN
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD
INC
KCP
BJP
KRRS
IND
IND
KCVP
IND
51014
49707
2273
1844
440
269
263
121
70
48.13%
46.89%
2.14%
1.74%
0.42%
0.25%
0.25%
0.11%
0.07%
1989 24-11-1989 62448 58041 120489 98439 81.70% 93364 5075 22050 1. VISWANATH H.
2. S. NANJAPPA
3. G. PRAKASH
4. S. A. AJIT RAJ
5. NAGARAJA SETTY
6. K. K. NAJIR AHMAD KHAN
M
M
M
M
M
M
INC
JNP(JP)
JD
BJP
IND
IND
61509
26467
3079
1652
379
278
65.88%
28.35%
3.30%
1.77%
0.41%
0.30%
1985 03-05-1985 46789 44810 91599 66750 72.87% 65654 1096 24849 1. S. NANJAPPA
2. H. VISHWANATH
3. THONTADARYA
4. Y. C. REVANNA
5. B. K. JAVAREGOWDA
M
M
M
M
M
JNP
INC
BJP
IND
IND
33170
30366
1444
582
92
50.52%
46.25%
2.20%
0.89%
0.14%
1983 01-05-1983 42857 41034 83891 67357 80.29% 65992 1365 16534 1. S. NANJAPPA
2. H. VISWANATH
3. THONTADARYA
4. Y. S. LINGAIAH
M
M
M
M
JNP
INC
BJP
ICJ
35896
28546
995
555
54.39%
43.26%
1.51%
0.84%
1978 25-02-1978 38670 39967 78637 62555 79.55% 61155 1400 1. VISWANATHA H.
2. NANJAPPA S.
3. JAVAREGOWDA S.B.
4. SATHIGOWDA
5. AJITHRAN S.A
M
M
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
IND
IND
33571
24441
2717
316
110
54.89%
39.97%
4.44%
0.52%
0.18%
1972 05-03-1972 31491 33077 64568 42370 65.62% 41202 1168 22198 1. H. B. KENCHEGOWDA
2. H. L. THIMMEGOWDA
3. M. BASAVARAJU
4. G. S. GANGAIAH
5. KEMPEGOWDA
6. LAKSHMANEGOWDA
7. M. A. JAVAREGOWDA
8. L. K. SIDDAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
NCO
IND
IND
SWA
IND
IND
IND
15604
10526
9395
2775
1082
881
690
249
37.87%
25.55%
22.80%
6.74%
2.63%
2.14%
1.67%
0.60%
1967 21-02-1967 55327 38595 69.76% 35123 3472 16732 1. M. BASAVARAJU
2. S. H. R. GOWDA
3. K. S. GOWDAIAH
4. Y. S. LINGAIAH
5. S. B. BORANNA
6. B. GOWDA
M
M
M
M
M
M
IND
IND
INC
BJS
IND
IND
10418
6983
6471
5817
4058
1376
29.66%
19.88%
18.42%
16.56%
11.55%
3.92%
1962 19-02-1962 59051 41531 70.33% 39533 1998 17520 1. K. S. GOWDAIAH
2. H. M. CHANNABASAPPA
M
M
IND
INC
20976
18557
53.06%
46.94%
1957 25-02-1957 49366 33881 68.63% 33881 15485 1. H. M. CHANNABASAPPA
2. K. S. GOWDAIAH
3. H. B. KENCHE GOWDA
4. C. L. VEERATHAIAH
M
M
M
M
INC
IND
IND
PSP
18615
12659
1436
1171
54.94%
37.36%
4.24%
3.46%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.