2028 ರ ಕೊಪ್ಪಳ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

1-ಕವಲೂರು(ಆಳವಂಡಿ)

2-ಹಿರೇಸಿಂಧೋಗಿ

3-ಕಾತರತಿ ಗುಡ್ಲಾನೂರ

4-ಕಿನ್ನಾಳ(ಲೇಬಗೇರಾ)

5-ಇರಕಲ್ಲಗಡ

6-ಇಂದರಗಿ

7-ಹೊಸಳ್ಳಿ(ಹಿಟ್ನಾಳ)

8-ಗಿಣಗೇರಾ

9-ಗೊಂಡಬಾಳ

Pre Survey of Koppal Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Koppal Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN K. RAGHAVENDRA BASAVARAJ HITNAL M INC 90430 KARADI MANJULA M BJP 54170 36260
2018 GEN K RAGHAVENDRA BASAVARAJ HITNAL M INC 98783 AMARESH SANGANNA KARADI M BJP 72432 26351
2013 GEN K.RAGHAVENDRA BASAVARAJ HITNAL M INC 81062 KARADI SANGANNA AMARAPPA M BJP 54274 26788
2011 GEN K.S. AMARAPPA M BJP 60405 K.B.B. HITANAL M INC 47917 12488
2008 GEN KARADI SANGANNA AMARAPPA M JD(S) 48372 K.BASAVARAJ BHEEMAPPA HITNAL M INC 38027 10345
2004 GEN BASAVARAJ BHIMAPPA HITNAL K M INC 47228 KARADI SANGANNA AMARAPPA M BJP 41880 5348
1999 GEN KARADI SANGANNA AMARAPPA M JD(U) 46441 K BASAVARAJ HITNAL M JD(S) 25812 20629
1994 GEN KARADI SANGANNA AMARAPPA M IND 19850 ANGADI HANUMANTHAPPA M JD 12596 7254
1989 GEN DIWATAR MALLIKARAJUN BASAPPA M IND 32163 SHANTANNA PAMPANNA MUDAGAL M INC 24334 7829
1985 GEN AGADI VIRUPRAKASHAPPA SANGANNA M JNP 32131 SHANTANNA PAMPANNA MUDGAL M INC 27218 4913
1983 GEN MALLIKARAJUN BASAPPA DIWATAR M INC 28542 SHANKARGOUDA SINGATALUR M BJP 20219 8323
1978 GEN VEERANNA PAMPANNA MUDGAL M INC(I) 30402 SHANKRAGOUDA LINGAGOUDA SINGATALOOR M JNP 13353 17049
1972 GEN M. VIRUPAKSHAPPA SHIVAPPA M INC 32218 B. MUDIEPPA BALLOLLI M NCO 8379 23839
1967 GEN VIRUPAXGOUDA M INC 18770 SHANKRAGOUDARU M IND 17998 772
1962 GEN MALIKARJUNGOUDA SANGANAGOUDA M INC 10701 PATREPPA KENCHAPPA MADNUR M LSS 10355 346
1957 GEN PATIL MALLIKARJUN M INC 10222 HUCHAPPAYYANMATHAD PATTADAYYA M IND 7161 3061

Koppal Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 126042 127967 254021 195047 76.78 193432 305 58974 1. K RAGHAVENDRA BASAVARAJ HITNAL
2. KARADI MANJULA
3. C V CHANDRASHEKAR
4. NOTA
5. M K SAHEB NAGESHANAHALLI
6. ADAVI HANUMAPPA GODACHALLI
7. K S MAILARAPPA
8. KOLURU DEVENDRAGOUDA
9. PRAMOD M P
10. SHASHIDHAR K M
11. GAVEESH SASIMATH
12. MALLIKARJUN HADAPADA
13. MARISWAMI R KANAKAGIRI
M
F
M
-
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
NOTA
AAAP
KRS
BSP
IND
IND
IND
IND
IND
RPIB
90430
54170
45369
1317
905
651
494
340
299
260
192
173
149
46.43
27.82
23.3
0.68
0.46
0.33
0.25
0.17
0.15
0.13
0.1
0.09
0.08
2018 12-May-2018 120401 120616 241032 180901 75.05 179328 1573 60131 1. K. RAGHAVENDRA BASAVARAJ HITNAL
2. AMARESH SANGANNA KARADI
3. K. M. SYED
4. MANJUNATH GAVISIDDAPPA PALLED
5. SIDDARAMAPPA BHARAMAPPA DODDAMANI (KAVALUR)
6. HANUMESH. G. MYAGALAMANI
7. SANJAY
8. PAMPAPATI. RATI
9. SURESHGOUDA SOMANAGOUDA PATIL
10. HADAPAD MALLIKARJUNA NIJAGUNAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
JAHP
IND
CPIM
IND
IND
IND
IND
98783
72432
4185
966
672
602
561
515
359
253
54.64
40.07
2.31
0.53
0.37
0.33
0.31
0.28
0.20
0.14
2013 05-05-2013 103957 101298 205255 152663 74.37% 151417 1246 52592 1. K.RAGHAVENDRA BASAVARAJ HITNAL
2. KARADI SANGANNA AMARAPPA
3. PRADEEP VIRUPAKSHAGOUDA
4. K.M.SYED
5. NEKKANTI NAGARAJ
6. SHIVAKUMAR VADERAHALLI
7. HADAPAD NIRMALA MALLIKARJUN
8. MANJUNATH.E.CHAKRASALI
M
M
M
M
M
M
F
M
INC
BJP
JD(S)
KJP
BSRCP
NCP
BSP
CPIM
81062
54274
6811
4118
2609
1333
611
599
53.54%
35.84%
4.5%
2.72%
1.72%
0.88%
0.4%
0.4%
2008 16-05-2008 91313 91035 182348 119249 65.39% 119243 6 63099 1. KARADI SANGANNA AMARAPPA
2. K.BASAVARAJ BHEEMAPPA HITNAL
3. ANDANAPPA AGADI
4. KARIYANNA H SANGATI
5. MALLIKARJUN NIJAGUNAPPA HADAPAD
6. SANGAPPA KALAKAPPA VAKKALAD
7. J.M.VEERASANGAYYA
8. K.B.GONAL
9. ABDUL GAFAR BEPARI
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
BJP
IND
IND
BSP
SKP
IND
IND
48372
38027
22851
2571
2331
2062
1210
1005
814
40.57%
31.89%
19.16%
2.16%
1.95%
1.73%
1.01%
0.84%
0.68%
2004 20-04-2004 83233 83004 166237 110302 66.35% 110276 26 55935 1. CHANDRASHEKARAGOUDA PATIL
2. MALLIKARJUN ADAPAD
3. KODIHALLI CHANDRASHEKHER
4. KADEMANI GS
5. MAHANTAYYANAMATH MS
6. KARADI SANGANNA AMARAPPA
7. ALAWANDI GURUMURTHYSWAMY
8. BASAVARAJ BHIMAPPA HITNAL K
M
M
M
M
M
M
M
M
JP
IND
IND
IND
JD(S)
BJP
KNDP
INC
2257
1567
8666
1176
5053
41880
2449
47228
2.04%
1.42%
7.85%
1.06%
4.58%
37.96%
2.22%
42.81%
1999 05-09-1999 73457 73148 146605 100363 68.46% 95890 4473+T 13 46242 1. KARADI SANGANNA AMARAPPA
2. K BASAVARAJ HITNAL
3. ANDANAPPA AGADI
M
M
M
JD(U)
JD(S)
INC
46441
25812
23637
48.43%
26.92%
24.65%
1994 26-11-1994 64238 65074 129312 88351 68.32% 85829 2522 40961 1. KARADI SANGANNA AMARAPPA
2. ANGADI HANUMANTHAPPA
3. AGADI ANDANAPPA GURUSHANTHAPPA
4. DIVATAR MALLIKARJUNA BASAPPA
5. BASAVARAJA K. BITHAL
6. KASHAMMA SHANARA GOUDA SINGATALUR
7. S.N. QUADRI
8. SHANKRAPPA DURGAPPA KANDANI
9. DEVAPPA CHANNAPPA JEENINA
10. ASIF ALI S.
11. NAGARAJ V. ASHREEIN
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
IND
JD
IND
INC
KCP
BJP
IND
BSP
KRRS
IND
IND
19850
12596
12544
12260
10411
7279
6913
1983
1381
307
305
23.13%
14.68%
14.62%
14.28%
12.13%
8.48%
8.05%
2.31%
1.61%
0.36%
0.36%
1989 24-11-1989 60026 60090 120116 80179 66.75% 74020 6159 39937 1. DIWATAR MALLIKARAJUN BASAPPA
2. SHANTANNA PAMPANNA MUDAGAL
3. AGADI VIRUPAKSHAPPA SANGANNA
4. H. V. VIRUPAKSHAPPA
5. SOMAPPA DAMBAL
6. AYYAPPAYYA HIREMATH
7. BIKNALLI MALLAPPA KURI
M
M
M
M
M
M
M
IND
INC
JD
BJP
JNP(JP)
IND
KRS
32163
24334
14431
1661
661
439
331
43.45%
32.87%
19.50%
2.24%
0.89%
0.59%
0.45%
1985 03-05-1985 46058 47140 93198 62282 66.83% 60762 1520 30916 1. AGADI VIRUPRAKASHAPPA SANGANNA
2. SHANTANNA PAMPANNA MUDGAL
3. SANNA NIMBAPPA GORWAR
4. H. SIDDAPPA HIRESINDHOGI
M
M
M
M
JNP
INC
IND
IND
32131
27218
991
422
52.88%
44.79%
1.63%
0.69%
1983 01-05-1983 42151 41408 83559 51346 61.45% 48761 2585 32213 1. MALLIKARAJUN BASAPPA DIWATAR
2. SHANKARGOUDA SINGATALUR
M
M
INC
BJP
28542
20219
58.53%
41.47%
1978 25-02-1978 38269 38838 77107 51488 66.77% 49272 2216 25619 1. VEERANNA PAMPANNA MUDGAL
2. SHANKRAGOUDA LINGAGOUDA SINGATALOOR
3. SHIVAMURTHYSWAMY SIDDAPPAYYASWAMY
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
30402
13353
5517
61.70%
27.10%
11.20%
1972 05-03-1972 39913 38005 77918 43730 56.12% 42123 1607 34188 1. M. VIRUPAKSHAPPA SHIVAPPA
2. B. MUDIEPPA BALLOLLI
3. S. G. LINGANGOUDA
M
M
M
INC
NCO
BJS
32218
8379
1526
76.49%
19.89%
3.62%
1967 21-02-1967 65715 39522 60.14% 36768 2754 26193 1. VIRUPAXGOUDA
2. SHANKRAGOUDARU
M
M
INC
IND
18770
17998
51.05%
48.95%
1962 19-02-1962 44452 23196 52.18% 21056 2140 21256 1. MALIKARJUNGOUDA SANGANAGOUDA
2. PATREPPA KENCHAPPA MADNUR
M
M
INC
LSS
10701
10355
50.82%
49.18%
1957 25-02-1957 39242 21044 53.63% 21044 18198 1. PATIL MALLIKARJUN
2. HUCHAPPAYYANMATHAD PATTADAYYA
3. VIRUPAXAPPA
4. KABBINAD GAVIAPPA
M
M
M
M
INC
IND
IND
PSP
10222
7161
2783
878
48.57%
34.03%
13.22%
4.17%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.